Jak nainstalovat a nastavit eSIM v zařízení Google Pixel 6 nebo 6 Pro?

Nejdřív je třeba zkontrolovat následující položky, ať máte jistotu, že instalace a nastavení eSIM proběhnou v pořádku:

Existují dva způsoby, jak do zařízení přidat eSIM:

 1. Naskenování QR kód na kartě „QR kód“ na stránce Moje eSIM. Upozorňujeme, že tento způsob vyžaduje vytištění QR kódu nebo jeho zobrazení pomocí jiného zařízení.
 2. Ruční přidání instalačních údajů přes kartu „Ruční“ na téže stránce.

Metoda přes QR kód je ideální, pokud si kód můžete nechat vytisknout, NEBO pokud máte jiné zařízení, které můžete použít k jeho zobrazení. Pokud ne, zvolte ruční metodu.

Po instalaci můžete nastavit eSIM pomocí těchto kroků.

IInstalace eSIM

METODA PŘES QR KÓD

PŘÍPRAVA

 1. Přihlaste se ke svému účtu Airalo.
 2. Přejděte na Moje eSIM.
 3. Na kartě Aktuální eSIM vyhledejte eSIM, kterou chcete nainstalovat.
 4. Klepněte na tlačítko Podrobnosti.
 5. Vyhledejte podrobnosti o instalaci:
  • Pokud používáte web Airalo: klikněte na tlačítko Zařízení Android.
  • Pokud používáte zařízení Pixel: klepněte na tlačítko Instalace eSIM / Přístup k datům.
 6.  Ve výchozím nastavení je zobrazena karta QR kód.
  • Klepnutím na tlačítko Sdílet zobrazíte QR kód na jiném zařízení, případně jej vytisknete.
  • Pokud jste se přihlásili pomocí jiného zařízení, nechte toto zobrazení otevřené.
 7. Při instalaci a nastavování eSIM nezavírejte aplikaci Airalo ani prohlížeč s účtem Airalo. Nechte ji spuštěnou na pozadí.

INSTALACE

Nastavení eSIM v zařízení Pixel 6/6 PRO:

 1. V Nastavení zařízení přejděte do části Síť a internet.
 2. Vyhledejte položku SIM karty a klepněte na tlačítko přidat „+“ naproti ní.
 3. Klepněte na tlačítko Stáhnout místo toho SIM kartu?

 4. Zobrazí se stránka pro stažení eSIM. Klepněte na tlačítko Další. Zařízení provede kontrolu informací o síti.
 5. Zobrazte QR kód z jiného zařízení nebo použijte vytištěný kód a pak ho naskenujte pomocí níže uvedené obrazovky ze zařízení Pixel.
  QR kód musí být uvnitř rámečku, aby nedošlo k jeho částečnému stažení.
 6. Po naskenování kódu začne zařízení kontrolovat informace o síti znovu.
 7. Klepnutím na tlačítko Stáhnout potvrďte, zda se jedná o eSIM, kterou chcete přidat.
  Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že používáme různé poskytovatele, může se zobrazit jiný název než Airalo.
 8. Po úspěšném stažení a instalaci se zobrazí stránka Stažení dokončeno.

Až budete připraveni na cestu nebo v cílové zemi, klepněte na Nastavení, abyste mohli nastavit eSIM pro přístup k mobilním datům.  Pokud ne, můžete jednoduše zavřít výše uvedenou obrazovku a aplikaci Airalo.

RUČNÍ METODA

PŘÍPRAVA

 1. Přihlaste se ke svému účtu Airalo.
 2. Přejděte na Moje eSIM.
 3. Na kartě Aktuální eSIM vyhledejte eSIM, kterou chcete nainstalovat..
 4. Klepněte na tlačítko Podrobnosti..
 5. Vyhledejte podrobnosti o instalaci:
  • Pokud používáte web Airalo: klikněte na tlačítko Zařízení Android.
  • Pokud používáte zařízení Pixel: klepněte na tlačítko Instalace eSIM / Přístup k datům.
 6. Ve výchozím nastavení se zobrazí karta QR kód. Pokud chcete použít tuto metodu, vyberte kartu Ruční.
 7. Zkopírujte Adresu SM-DP+ a aktivační kód pomocí ikony kopírovat.
 8. Při instalaci a nastavování eSIM nezavírejte aplikaci Airalo ani prohlížeč s účtem Airalo. Nechte ji spuštěnou na pozadí.

INSTALACE

Nastavení eSIM v zařízení Pixel 6/6 PRO:

 1. V Nastavení zařízení přejděte do část Síť a internet
 2. Vyhledejte položku SIM karty a klepněte na tlačítko „+“.
 3. Klepněte na Stáhnout místo toho eSIM? 
 4. Zobrazí se stránka pro stažení eSIM. Klepněte na tlačítko Další.
  Zařízení provede kontrolu informací o síti.
 5. U metody Ruční: klepněte na Potřebujete pomoc?

 6. Klepněte na odkaz Zadejte ručně.

 7. Na vyhrazené místo vložte zkopírovanou Adresu SM-DP+ a aktivační kód.

 8. Po dokončení klepněte na tlačítko Pokračovat.

 9. Po naskenování nebo ručním přidání kódu začne zařízení znovu kontrolovat informace o síti.
 10. Potvrďte, jestli se jedná o eSIM, kterou chcete přidat, klepnutím na tlačítko Stáhnout.
  Upozorňujeme, že jelikož používáme různé poskytovatele, může se zobrazit jiný název než Airalo.

 11. Po úspěšném stažení a instalaci se zobrazí stránka Stažení dokončeno
  .

Až budete připraveni na cestu nebo v cílové zemi, klepněte na Nastavení, abyste mohli nastavit eSIM pro přístup k mobilním datůmPokud ne, můžete jednoduše zavřít výše uvedenou obrazovku a aplikaci Airalo.

IIPřístup k datům

PŘÍPRAVA

 1. Vraťte se do své aplikace Airalo nebo na svůj účet Airalo. Případně se znovu přihlašte.
 2. Přejděte dolů, dokud se nezobrazí Krok 2/2 – Přístup k datům.
 3. Měli byste vidět:
  1. Podporované sítě pro tuto eSIM
  2. Pod položkou APN:
   • Pokud je zde uvedeno: „APN se nastaví automaticky“, není třeba toto nastavení provádět, protože bude provedeno za vás.
   • V opačném případě budete muset tento APN (název přístupového bodu) nastavit ručně. Klepněte na ikonu kopírovat .
  3. V části DATOVÝ ROAMING zkontrolujte, zda je zapnuto nebo vypnuto.

NASTAVENÍ PŘÍSTUPU K DATŮM

 1. Přejděte na stránku SIM karty. Přejděte v zařízení do Nastavení >> Síť a internet >> SIM karty.
 2. Klepnutím vyberte nedávno nainstalovanou eSIM.
 3. Klepnutím na ikonu tužky výše proveďte správné označení eSIM.
  1. Použijte tento formát: Airalo – Název země (nebo regionální/globální název eSIM). 
   • Když máte například místní eSIM pro Makedonii: Airalo – Makedonie.
   • Nebo: Airalo – Eurolink NEBO Airalo – Global
  2. Klepněte na ULOŽIT.
   (Upozorňujeme, že výše uvedený název eSIM je pouze ilustrační)

 4. Po uložení štítku se název eSIM neaktualizuje, pokud ji nezapnete. Přepněte posuvník na Použít eSIM.
 5. Klepněte na Ano.

 6. Vyberte pro data nově označenou eSIM. Pokud jste předtím pro mobilní data vybrali jiné eSIM, počkejte, až se dokončí přepnutí na novou eSIM.
 7. Přepněte možnost Mobilní data na zapnuto.

 8. V případě potřeby nastavte u Datového roamingu stav zapnuto. Jinak ho nechte vypnutý.
 9. V případě potřeby nastavte Název přístupového bodu (APN).
  • Pokud je uvedeno „APN se nastaví automaticky“, není třeba nic nastavovat, protože to proběhne automaticky.
  • Pokud se vedle slova zobrazí ikona kopírování, je třeba tento APN (název přístupového bodu) nastavit ručně.
   1. Klepněte na Názvy přístupových bodů

   2. Upravte pole Název. Zadejte libovolné slovo pro identifikaci tohoto APN. Klepněte na OK.
   3. Upravte pole APN. Vložte dříve zkopírované nastavení APN z aplikace Airalo. Klepněte na OK.
   4. Ostatní pole nechte prázdná. Klepněte na Uložit

   5. Teď nově vybraný APN přidejte. Následně se vraťte na předchozí stránku a proveďte nastavení sítě.
 10. Ručně vyberte síť své eSIM.
  1. Vraťte se zpět do aplikace Airalo, ať víte, kterou síť použít.
  2. Přepněte stav Automatický výběr sítě na vypnuto, abyste si mohli vybrat síť, ke které se připojíte.
  3. Klepněte na podporovanou síť ze seznamu.
 11. Klepněte na tlačítko zpět, a je to! Teď byste měli být schopni připojit se k síti a mít k dispozici mobilní data.

S případnými dotazy se neváhejte obrátit na podporu.

Související otázky

Další témata

Potřebujete pomoci ještě s něčím?

Obraťte se na nás a náš tým zákaznické podpory se vám obratem ozve.
Pošlete nám zprávu
Copyright Airalo © 2023