Paano ako mag-i-install ng eSIM sa Samsung Galaxy S20/S21 series device?

Una sa lahat, dapat mong tingnan ang mga sumusunod na item para masiguro na magagawa mong i-install at i-set up ang eSIM mo:

May 2 paraan para magdagdag ng eSIM sa iyong device:

  1. Sa pamamagitan ng pag-scan sa QR Code mula sa tab na “QR code”
  2. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga detalye ng pag-install nang manu-mano mula sa tab na “Manual”

I. PAGHAHANDA

  1. Mag-login sa iyong account ng Airalo.
  2. Pumunta sa Aking Mga eSIM.
  3. Hanapin ang eSIM na binili mo.
  4. Pindutin ang button na Mga Detalye.
  5. Pindutin ang “I-install ang eSIM/Access Data”
  6. Piliin ang paraan ng pag-install
    • Pindutin ang QR Code o Manu-manong Pag-install. Paki-print ang code o gumamit ng ibang device para ipakita ang QR code.

II. PAG-INSTALL

Opsyon 1: Sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code

1. Piliin ang opsyon na “QR Code” sa itaas

(Puwede mong piliin ang button na ibahagi ang QR code para sa pagbabahagi nito sa isa pang device).

2. Pumunta sa iyong Mga Setting at Koneksyon

3. Pindutin ang SIM card manager

4. Piliin ang Magdagdag ng mobile plan

5. Piliin ang ‘I-scan ang QR code ng Carrier’

6. Iposisyon ang QR Code sa loob ng mga guided na linya para i-scan ito at ilagay ang confirmation code kung hihingin

7.  Kapag na-detect na ang eSIM plan, pindutin ang Idagdag

8. Kapag na-register na ang plan mo, piliin ang OK para i-on ang plan

9. Kapag na-activate mo na ang eSIM mo, puwede mo na itong tingnan sa SIM card manager

10. I-on ang eSIM sa Mobile Network

11. I-enable ang Mobile Data

12. I-enable ang Data Roaming (Paki-off ang primary line mo para maiwasan ang mga babayaran sa roaming mula sa iyong carrier provider kapag nasa ibang bansa)

13. Mag-set up ng APN (access point name) sa device mo kung kinakailangan. Puwede mong makita ang mga detalye ng APN sa iyong page ng “I-install ang eSIM/Access Data”.


Opsyon 2: Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga detalye nang manu-mano

1. Piliin ang opsyon na “Manual” sa itaas

2. Kopyahin ang “SM-DP+Address at Activation Code” (impormasyon sa manu-manong pag-install)

3. Pumunta sa iyong Mga Setting at Koneksyon

4. Pindutin ang SIM card manager

5. Piliin ang Magdagdag ng mobile plan

6. Piliin ang ‘I-scan ang QR code ng Carrier’

7. Piliin ang ‘Ilagay na lang ang code’

8. Pumunta sa ‘Aking Mga eSIM’> Piliin ang eSIM> Pindutin ang Manu-manong Pag-install para mahanap ang impormasyon

9. Ilagay ang impormasyon ng manu-manong pag-install (SM-DP+Address) mula sa iyong page ng pag-install ng eSIM at pindutin ang ‘Kumonekta’

10. I-on ang eSIM sa Mobile Network

11. I-enable ang Mobile Data

12. I-enable ang Data Roaming (Paki-off ang primary line mo para maiwasan ang mga babayaran sa roaming mula sa iyong carrier provider kapag nasa ibang bansa)

13. Mag-set up ng APN (access point name) sa device mo kung kinakailangan. Puwede mong makita ang mga detalye ng APN sa iyong page ng “I-install ang eSIM/Access Data”.

Mahalagang Tip

Kapag na-install na ang eSIM sa pamamagitan ng QR code o Manu-manong paraan, madali mong makukumpleto ang mga hakbang sa pag-access ng data sa pamamagitan ng mga shortcut sa screen ng iyong device sa pamamagitan ng pagpindot sa button na “MGA SETTING” mula sa iyong “Mga hakbang sa pag-access ng data”.

Kung kailangan mo ng anumang tulong, huwag magdalawang-isip na kontakin kami.

Mga nauugnay na tanong

Iba pang mga paksa

Kailangan pa rin ng tulong?

Kontakin kami at agad kang sasagutin ng aming customer support team.
Padalhan kami ng mensahe
Copyright Airalo © 2023