Naka-lock sa network ang device ko

Puwede lang i-install ang mga eSIM sa mga device na naka-unlock sa network. Pakikontak ang mobile carrier mo para i-unlock ang device mo.

Gayundin, kung kaa-unlock pa lang ng device mo, posibleng na-disable ng carrier mo ang eSIM support sa ilang panahon para sa mga dahilang panseguridad. 

Pakikontak ang mobile carrier mo para i-unlock ang device mo o i-override ang mga setting ng seguridad.

Kung may mga tanong ka, huwag mag-atubiling kontakin ang support

 

Mga nauugnay na tanong

Iba pang mga paksa

Kailangan pa rin ng tulong?

Kontakin kami at agad kang sasagutin ng aming customer support team.
Padalhan kami ng mensahe
Copyright Airalo © 2023