Puwede ko bang ma-access ang lahat ng app at website gamit ang mobile data ng aking eSIM?

Gamit ang Airalo eSIM, puwede mong ma-access ang maraming app at website hangga’t walang limitasyon mula sa app o website na gusto mong gamitin.

Naglilimita sa access ang ilang app o website dahil sa:

  • Mga setting ng proxy
  • Mga security protocol
  • Paglilimita ng location/service provider

Nangangailangan ang eSIM data ng routing method na tumatakbo sa pamamagitan ng ‘roaming platform’. Dahil dito, dahil sa mga setting ng seguridad ng app o website, posibleng hindi naa-access ang mga ito. 

Kung may mga tanong ka, huwag mag-atubiling kontakin ang support.

Mga nauugnay na tanong

Iba pang mga paksa

Kailangan pa rin ng tulong?

Kontakin kami at agad kang sasagutin ng aming customer support team.
Padalhan kami ng mensahe
Copyright Airalo © 2024