Како директно да инсталирам eSIM-картичка од Airalo на мојот уред Samsung Galaxy?

Не се сите уреди Samsung Galaxy компатибилни со eSIM, па затоа е добра идеја да проверите дали вашиот уред поддржува eSIM-картички пред да започнете. Следете ги чекорите во оваа статија за да проверите дали вашиот уред Samsung Galaxy поддржува eSIM-картички и дали е отклучен за секој оператор.

Откако ќе потврдите дека вашиот уред Samsung Galaxy поддржува eSIM-картички и дека е поврзан на стабилна интернет-врска, може да ги следите овие чекори за да поставите eSIM-картичка.

I. ИНСТАЛАЦИЈА

 1. ОТВОРЕТЕ ја апликацијата Airalo.
 2. ДОПРЕТЕ Мои eSIM-картички.
 3. ДОПРЕТЕ ја eSIM-картичката што сакате да ја инсталирате.
 4. ДОПРЕТЕ Прикажи инструкции.
 5. ДОПРЕТЕ Директна.
 6. ДОПРЕТЕ Инсталирај eSIM.

 7. ДОПРЕТЕ Дозволи.
 8. ПОЧЕКАЈТЕ неколку минути додека да се активира вашата eSIM-картичка.

Откако ќе ги завршите овие чекори, ќе се појави потврда дека eSIM-картичката е успешно инсталирана.

По инсталирањето на eSIM-картичката, следете ги инструкциите на страницата за инсталација на eSIM-картички за да обезбедите правилно поврзување.

II. ПРИСТАПУВАЊЕ ДО МОБИЛЕН ИНТЕРНЕТ

 1. ОДЕТЕ на Поставки.
 2. ДОПРЕТЕ Поврзувања.
 3. ДОПРЕТЕ Управник со SIM.

 4. ДОПРЕТЕ Мобилен интернет.
 5. ИЗБЕРЕТЕ ја вашата eSIM-картичка.
 6. ПРОВЕРЕТЕ дали треба да овозможите Интернет преку роаминг така што ќе ја отворите апликацијата Airalo и ќе ги прегледате Инструкциите за eSIM.
 7. ВРАТЕТЕ се назад на Поврзувања.

 8. ДОПРЕТЕ Мобилни мрежи.
 9. ВКЛУЧЕТЕ или ИСКЛУЧЕТЕ Интернет преку роаминг.
 10. ПРОВЕРЕТЕ дали треба да го ажурирате APN така што ќе ја отворите апликацијата Airalo и ќе ги прегледате Инструкциите за eSIM.
  • Ако пораката што е прикажана во полето за APN гласи APN се поставува автоматски, тогаш не е потребно дополнително дејство. 
  • Ако има текст во полето за APN, тогаш ќе мора рачно да го ажурирате APN.
 11. ВРАТЕТЕ се назад на Поврзувања.
 12. ДОПРЕТЕ Мобилни мрежи.
 13. ДОПРЕТЕ Имиња на пристапни точки.
 14. ДОПРЕТЕ Додај.
 15. ВНЕСЕТЕ го новото APN во полето за APN.
 16. ДОПРЕТЕ Во ред.
 17. ВНЕСЕТЕ Airalo како етикета на APN во полето за име.
 18. ОСТАВЕТЕ ги другите полиња празни.
 19. ДОПРЕТЕ го менито со три точки во горниот десен агол.
 20. ДОПРЕТЕ Зачувај.

Вашата eSIM-картичка треба автоматски да се поврзе на поддржана мобилна мрежа.

Ако ви треба уште помош, контактирајте со нашиот тим за поддршка и ние со задоволство ќе ви помогнеме.

Дали претпочитате друг метод на инсталација? Може да ги следите и овие други методи на инсталација:

Поврзани прашања

Други теми

Сѐ уште ви треба помош?

Reach out to us and our customer support team will get back to you in a jiffy.
Испратете ни порака
Авторски права Airalo © 2024