Ako nainštalujem a nastavím svoju kartu eSIM na mojom zariadení Google Pixel 6 alebo 6 Pro?

Najprv je potrebné skontrolovať nasledujúce položky, aby sa zaistilo, že môžete svoju kartu eSIM úspešne nainštalovať a nastaviť:

Sú dva spôsoby pridania karty eSIM do zariadenia:

 1. Naskenujte QR kód z karty „QR kód“ na stránke Moje eSIM. Upozorňujeme, že táto metóda vyžaduje, aby ste QR kód zobrazili na inom zariadení alebo si ho nechali vytlačiť.
 2. Pridajte údaje inštalácie ručne z karty „Ručne“ na tej istej stránke.

Metóda QR kódu je najlepšia, ak si kód môžete nechať vytlačiť, ALEBO ak máte iné zariadenia, ktoré môžete použiť na jeho zobrazenie. Ak nie, môžete zvoliť ručnú metódu.

Po nainštalovaní môžete nastaviť svoju kartu eSIM podľa nasledovného postupu.

IInštalácia eSIM

METÓDA QR KÓDU

PRÍPRAVA

 1. Prihláste sa do svojho účtu Airalo.
 2. Prejdite na Moje eSIM.
 3. Na karte Aktuálne karty eSIM vyhľadajte kartu eSIM, ktorú chcete nainštalovať.
 4. Kliknite/ťuknite na tlačidlo Podrobnosti.
 5. Vyhľadajte podrobnosti o inštalácii:
  • Ak používate webovú stránku Airalo, kliknite na tlačidlo Zariadenie Android
  • Ak používate zariadenie Pixel: ťuknite na tlačidlo Nainštalovať eSIM/Dátový prístup
 6.  Štandardne sa zobrazuje karta QR kód.
  • Ťuknutím na tlačidlo ZDIEĽAŤ zobrazte QR kód na inom zariadení alebo ho vytlačte.
  • Ak ste sa prihlásili pomocou iného zariadenia, nechajte túto obrazovku otvorenú.
 7. Počas inštalácie a nastavenia karty eSIM nezatvárajte aplikáciu Airalo ani prehliadač s účtom Airalo. Nechajte to spustené na pozadí.

INŠTALÁCIA

Nastavenie karty eSIM na telefóne/zariadení Pixel 6/6 PRO:

 1. V položke Nastavenia na zariadení prejdite do ponuky Sieť a internet.
 2. Vyhľadajte položku Karty SIM a ťuknite pri nej na tlačidlo „+“.
 3. Ťuknite na možnosť Stiahnuť namiesto toho kartu SIM?

 4. Zobrazí sa stránka, kde si môžete stiahnuť svoju kartu eSIM. Ťuknite na tlačidlo Ďalej. Zariadenie skontroluje informácie o sieti.
 5. Zobrazte QR kód z iného zariadenia alebo použite vytlačený kód a potom ho zo svojho zariadenia Pixel naskenujte pomocou dole znázornenej obrazovky.
  Uistite sa, že oblasti s QR kódom sú v rámčeku, aby nedošlo k jeho čiastočnému stiahnutiu.
 6. Po naskenovaní kódu zariadenie znova začne kontrolovať informácie o sieti.
 7. Ťuknutím na tlačidlo Stiahnuť potvrďte, že ide o kartu eSIM, ktorú chcete pridať.
  Upozorňujeme, že keďže používame rôznych poskytovateľov, môže sa vám zobraziť iný názov ako Airalo.
 8. Po úspešnom stiahnutí a inštalácii sa zobrazí stránka Sťahovanie dokončené.

Keď ste pripravení cestovať alebo ste v cieľovej krajine, ťuknite na Nastavenia , aby ste mohli nastaviť svoju kartu eSIM na mobilný dátový prístup.  Ak nie, môžete jednoducho Zavrieť vyššie uvedenú obrazovku a aplikáciu Airalo.

MANUÁLNA METÓDA

PRÍPRAVA

 1. Prihláste sa do svojho účtu Airalo.
 2. Prejdite na Moje eSIM.
 3. Na karte Aktuálne karty eSIM vyhľadajte kartu eSIM, ktorú chcete nainštalovať.
 4. Kliknite/ťuknite na tlačidlo Podrobnosti.
 5. Vyhľadajte podrobnosti o inštalácii:
  • Ak používate webovú stránku Airalo, kliknite na tlačidlo Zariadenie Android
  • Ak používate zariadenie Pixel, ťuknite na tlačidlo Inštalovať eSIM/Dátový prístup
 6.  Štandardne sa zobrazuje karta QR kód. Vyberte kartu Ručne, ak chcete použiť tento spôsob.
 7.  Skopírujte položku Adresa SM-DP+ a Aktivačný kód pomocou ikony kopírovania.
 8. Počas inštalácie a nastavenia karty eSIM nezatvárajte aplikáciu Airalo ani prehliadač s účtom Airalo. Nechajte to spustené na pozadí.

INŠTALÁCIA

Nastavenie karty eSIM na telefóne/zariadení Pixel 6/6 PRO:

 1. V položke Nastavenia na zariadení prejdite na Sieť a internet.
 2. Vyhľadajte položku Karty SIM a ťuknutím na tlačidlo „+“ pridajte.
 3. Ťuknite na Stiahnuť namiesto toho SIM? 
 4. Zobrazí sa stránka, kde si môžete stiahnuť svoju kartu eSIM. Ťuknite na tlačidlo Ďalej.
  Zariadenie skontroluje informácie o sieti.
 5. Pre ručnú metódu: ťuknite na položku Potrebujete pomoc?

 6. Ťuknite na odkaz Zadať ho ručne.

 7. Vložte skopírovanú položku Adresa SM-DP+ a Aktivačný kód na vyhradené miesto.

 8. Po skončení ťuknite na tlačidlo Pokračovať.

 9. Po naskenovaní kódu alebo ručnom pridaní začne zariadenie znova kontrolovať informácie o sieti.
 10. Ťuknutím na tlačidlo Stiahnuť potvrďte, že ide o kartu eSIM, ktorú chcete pridať.
  Upozorňujeme, že keďže používame rôznych poskytovateľov, môže sa vám zobraziť iný názov ako Airalo.

 11. Po úspešnom stiahnutí a inštalácii sa zobrazí stránka Sťahovanie dokončené.

Keď ste pripravení cestovať alebo ste v cieľovej krajine, ťuknite naNastavenia, aby ste mohli nastaviť svoju kartu eSIM na mobilný dátový prístupAk nie, môžete jednoducho Zavrieť hore znázornenú obrazovku a aplikáciu Airalo.

IIDátový prístup

PRÍPRAVA

 1. Prejdite naspäť do aplikácie Airalo alebo účtu Airalo. Ak ste to už zatvorili, uistite sa, že ste sa znova prihlásili.
 2. Nalistujte nadol, kým neuvidíte položku Krok 2/2 – Dátový prístup.
 3. Mali by ste vidieť:
  1. Podporované siete pre túto kartu eSIM
  2. Pod položkou APN:
   • Ak je uvedené: „APN je nastavený automaticky“, nie je potrebné to nastavovať, pretože sa to robí za vás.
   • V opačnom prípade je potrebné nastaviť tento APN (Názov prístupového bodu) ručne. Ťuknite na ikonu Kopírovať.
  3. V položke DÁTOVÝ ROAMING skontrolujte, či vidíte ZAPNUTÉ alebo VYPNUTÉ.

NASTAVENIE DÁTOVÉHO PRÍSTUPU

 1. Prejdite na stránku Karty SIM. Na zariadení prejdite do ponuky Nastavenia >> Sieť a internet >> Karty SIM.
 2. Ťuknutím vyberte svoju nedávno nainštalovanú kartu eSIM.
 3. Ťuknite hore na ikonu ceruzky a pomenujte správne svoju kartu eSIM.
  1. Použite tento formát: Airalo – názov krajiny (alebo názov regionálnej/globálnej karty eSIM). 
   • Ak máte napríklad miestne karty eSIM pre Macedónsko: Airalo – Macedónia
   • Pre regionálne alebo globálne karty eSIM: Airalo – Eurolink ALEBO Airalo – Global
  2. Ťuknite na ULOŽIŤ.
   (Upozorňujeme, že hore uvedený názov karty SIM je len príklad)

 4. Po uložení menovky sa názov karty eSIM neaktualizuje, kým ju NEZAPNETE. Prepnite posúvač na možnosť Použiť eSIM.
 5. Ťuknite na Áno.

 6. Vyberte svoju novú pomenovanú kartu eSIM pre dáta. Ak ste predtým vybrali iné karty eSIM pre mobilné dáta, počkajte, kým sa dokončí prechod na vašu novú kartu eSIM.
 7. Prepnite Mobilné dáta na ZAPNUTÉ.

 8. V prípade potreby nastavte Dátový roaming na možnosť ZAPNUTÉ. V opačnom prípade to nechajte vypnuté.
 9. V prípade potreby nastavte Názov prístupového bodu (APN).
  • Ak je uvedené: „APN je nastavený automaticky“, nie je potrebné to nastavovať, pretože sa to robí za vás.
  • Ak sa vedľa slova zobrazuje ikona kopírovania, bude potrebné APN (Názov prístupového bodu) nastaviť ručne.
   1. Ťuknite na Názvy prístupových bodov

   2. Upravte položku Názov. Napíšte ľubovoľné slovo na identifikáciu tohto APN. Ťuknite na OK.
   3. Upravte položku APN. Vložte predtým skopírované nastavenie APN z vašej aplikácie Airalo. Ťuknite na OK.
   4. Ostatné položky nechajte prázdne. Ťuknite na tlačidlo Uložiť

   5. Teraz vyberte nový pridaný APN. Potom sa vráťte na predchádzajúcu stránku a nastavte svoju sieť.
 10. Ručne vyberte sieť svojej karty eSIM.
  1. Vráťte sa naspäť do aplikácie Airalo a zistite, ktorú sieť použiť.
  2. Prepnite možnosť Automaticky vybrať sieť do stavu VYPNUTÉ, aby ste si mohli vybrať sieť na pripojenie.
  3. V zozname ťuknite na podporovanú sieť.
 11. Ťuknite na tlačidlo Späť a je to! Teraz by malo byť možné pripojenie k sieti a prístup k mobilným dátam.

Ak máte nejaké otázky, neváhajte kontaktovať podporu.

Súvisiace otázky

Ďalšie témy

Naďalej potrebujete pomoc?

Obráťte sa na nás a náš tím zákazníckej podpory sa vám obratom ozve.
Pošlite nám správu
Copyright Airalo © 2024