Làm thế nào tôi có thể cài đặt và thiết bị eSIM trên thiết bị Google Pixel 6 hoặc 6 Pro của mình?

Trước tiên, bạn phải kiểm tra các mục sau để đảm bảo bạn có thể cài đặt và thiết lập eSIM của mình một cách thành công:

Có 2 cách để thêm một eSIM vào thiết bị của bạn:

 1. Quét Mã QR từ tab “Mã QR” trên trang eSIM của tôi. Xin lưu ý rằng phương thức này yêu cầu bạn hiển thị mã QR bằng một thiết bị khác, hoặc in mã ra giấy.
 2. Thêm chi tiết cài đặt một cách thủ công từ tab “Thủ công” trên trang này.

Phương thức dùng mã QR là tốt nhất nếu bạn đã in mã này ra giấy, HOẶC nếu bạn có các thiết bị khác bạn có thể sử dụng để hiển thị mã. Nếu không, bạn có thể chọn phương thức thủ công.

Sau khi cài đặt, bạn có thể thiết lập eSIM của mình thông qua các bước này.

ICài đặt eSIM

PHƯƠNG THỨC MÃ QR

CHUẨN BỊ

 1. Đăng nhập vào tài khoản Airalo của bạn.
 2. Vào eSIM của tôi.
 3. Trong tab eSIM hiện tại, tìm eSIM mà bạn muốn cài đặt.
 4. Nhấn/chạm vào nút Chi tiết.
 5. Xác định chi tiết cài đặt của bạn:
  • Nếu sử dụng website Airalo: nhấn nút  Thiết bị Android
  • Nếu sử dụng thiết bị Pixel: chạm vào nút Cài đặt eSIM / Truy cập dữ liệu
 6.  Được hiển thị theo mặc định là tab Mã QR.
  • Chạm vào nút CHIA SẺ để hiển thị mã QR trên một thiết bị khác hoặc in mã này ra giấy.
  • Nếu bạn đã đăng nhập bằng một thiết bị khác, hãy giữ màn hình này được mở.
 7. Vui lòng không đóng ứng dụng Airalo hoặc trình duyệt với tài khoản Airalo khi đang cài đặt và thiết lập eSIM của bạn. Hãy để ứng dụng này chạy trong nền.

CÀI ĐẶT

Để thiết lập một eSIM trên thiết bị Pixel 6/6 PRO của bạn:

 1. Trong Cài đặt của thiết bị, vào Mạng & Internet.
 2. Tìm SIM và chạm vào nút “+” đối diện nó.
 3. Chạm vào Tải về một SIM thay cho cách này?

 4. Nó sẽ hiển thị cho bạn trang để tải về eSIM của bạn. Chạm vào nút Tiếp theo. Thiết bị sẽ kiểm tra thông tin mạng.
 5. Hiển thị mã QR từ một thiết bị khác, hoặc sử dụng mã đã in, sau đó quét nó bằng màn hình dưới đây từ thiết bị Pixel của bạn.
  Đảm bảo các khu vực mã QR đều nằm trong ô để tránh chỉ tải về một phần thông tin.
 6. Sau khi mã được quét, thiết bị sẽ bắt đầu kiểm tra lại thông tin mạng.
 7. Xác nhận nếu đây là eSIM bạn muốn thêm bằng cách chạm vào nút Tải về.
  Vui lòng lưu ý bởi chúng ta đang sử dụng các nhà cung cấp khác nhau, bạn có thể thấy một tên khác ngoài Airalo.
 8. Sau khi bạn đã tải về và cài đặt thành công, bạn sẽ thấy trang Tải về hoàn tất.

Khi bạn đã sẵn sàng đi du lịch hoặc đang ở quốc gia điểm đến, hãy chạm vào Cài đặt để bạn có thể thiết lập eSIM của mình để truy cập dữ liệu di động.  Nếu không, bạn có thể Đóng màn hình ở trên và Ứng dụng Airalo của bạn.

PHƯƠNG THỨC THỦ CÔNG

CHUẨN BỊ

 1. Đăng nhập vào tài khoản Airalo của bạn.
 2. Vào eSIM của tôi.
 3. Trong tab eSIM hiện tại, tìm eSIM mà bạn muốn cài đặt.
 4. Nhấn/chạm vào nút Chi tiết.
 5. Xác định chi tiết cài đặt của bạn:
  • Nếu sử dụng website Airalo: nhấn vào nút Thiết bị Android
  • Nếu sử dụng thiết bị Pixel: chạm vào nút Cài đặt eSIM / Truy cập dữ liệu
 6.  Được hiển thị theo mặc định là tab Mã QR. Chọn tab Thủ công để sử dụng phương thức này.
 7.  Sao chép Địa chỉ SM-DP+ & Mã kích hoạt bằng biểu tượng sao chép.
 8. Vui lòng không đóng ứng dụng Airalo hoặc trình duyệt với tài khoản Airalo khi đang cài đặt và thiết lập eSIM của bạn. Hãy để ứng dụng này chạy trong nền.

CÀI ĐẶT

Để thiết lập một eSIM trên thiết bị Pixel 6/6 PRO của bạn:

 1. Trong phần Cài đặt của thiết bị, vào phần Mạng & Internet.
 2. Tìm các SIM và chạm vào nút “+” đối diện nó.
 3. Chạm vào Tải về một SIM thay cho cách này? 
 4. Nó sẽ hiển thị cho bạn trang để tải về eSIM của bạn. Chạm vào nút Tiếp theo.
  Thiết bị sẽ kiểm tra thông tin mạng.
 5. Đối với phương thức Thủ công: chạm vào Cần trợ giúp?

 6. Chạm vào liên kết Điền thủ công.

 7. Dán Địa chỉ SM-DP+ & Mã kích hoạt đã sao chép vào vị trí được quy định.

 8. Chạm vào nút Tiếp tục sau khi hoàn tất.

 9. Sau khi mã được quét hoặc thêm thủ công, thiết bị sẽ bắt đầu kiểm tra lại thông tin mạng.
 10. Xác nhận nếu đây là eSIM bạn muốn thêm bằng cách chạm vào nút Tải về.
  Vui lòng lưu ý bởi chúng ta đang sử dụng các nhà cung cấp khác nhau, bạn có thể thấy một tên khác ngoài Airalo.

 11. Sau khi bạn đã tải về và cài đặt thành công, bạn sẽ thấy trang Tải về hoàn tất.

Khi bạn đã sẵn sàng đi du lịch hoặc đang ở quốc gia điểm đến, hãy chạm vào Cài đặt để bạn có thể thiết lập eSIM của mình để truy cập dữ liệu di độngNếu không, bạn chỉ cần Đóng màn hình trên và ứng dụng Airalo của bạn.

IITruy cập dữ liệu

CHUẨN BỊ

 1. Quay lại ứng dụng Airalo hoặc tài khoản Airalo của bạn. Nếu bạn đã đóng ứng dụng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập trở lại.
 2. Cuộn xuống cho đến khi bạn thấy Bước 2/2 – Truy cập dữ liệu.
 3. Bạn sẽ có thể thấy:
  1. Các mạng được hỗ trợ cho eSIM này
  2. Trong APN:
   • Nếu có dòng, “APN được thiết lập tự động,” thì bạn không cần thiết lập thông tin này bởi nó đã được thực hiện cho bạn.
   • Nếu không, bạn sẽ cần thiết lập thủ công cho APN (Tên điểm truy cập) này. Chạm vào biểu tượng sao chép.
  3. Trong phần CHUYỂN VÙNG DỮ LIỆU, kiểm tra xem tính năng này BẬT hay TẮT.

THIẾT LẬP ĐỂ TRUY CẬP DỮ LIỆU

 1. Điều hướng đến trang SIM. Vào Cài đặt của thiết bị >> Mạng & Internet >> SIM.
 2. Chọn eSIM mới cài của bạn bằng cách chạm vào nó.
 3. Chạm vào biểu tượng bút chì ở trên để ghi nhãn phù hợp cho eSIM.
  1. Sử dụng định dạng này: Airalo – Tên quốc gia (hoặc tên eSIM khu vực/toàn cầu). 
   • Ví dụ, bạn có các eSIM địa phương cho Macedonia: Airalo – Macedonia
   • Đối với eSIM khu vực hay toàn cầu: Airalo – Eurolink HOẶC Airalo – Toàn cầu
  2. Chạm vào LƯU.
   (Xin lưu ý rằng tên SIM ở trên chỉ là một ví dụ)

 4. Sau khi nhãn này được lưu, nó sẽ không cập nhật tên của eSIM trừ khi bạn BẬT nó. Bật thanh trượt để Sử dụng eSIM.
 5. Chạm vào Có.

 6. Chọn eSIM mới được ghi nhãn cho dữ liệu. Nếu trước đây bạn đã chọn các eSIM khác cho dữ liệu di động, vui lòng chờ nó chuyển hẳn sang eSIM mới của bạn.
 7. BẬT Dữ liệu di động.

 8. BẬT Chuyển vùng dữ liệu nếu cần. Nếu không, để nó ở chế độ tắt.
 9. Đặt Tên điểm truy cập (APN) nếu cần.
  • Nếu có dòng, “APN được thiết lập tự động”, thì bạn không cần thiết lập thông tin này bởi nó đã được thực hiện cho bạn.
  • Nếu bạn có thể thấy một biểu tượng sao chép cạnh một từ, bạn sẽ cần thiết lập thủ công cho APN (Tên điểm truy cập) này.
   1. Chạm vào Tên điểm truy cập

   2. Sửa trường Tên. Điền bất kỳ từ nào để xác định APN này. Chạm vào OK.
   3. Sửa trường APN. Dán cài đặt APN đã sao chép trước đó từ ứng dụng Airalo của bạn. Chạm vào OK.
   4. Để trống các trường khác. Chạm vào Lưu

   5. Bây giờ, hãy chọn APN mới được thêm của bạn. Sau đó quay lại trang trước đó để thiết lập mạng của bạn.
 10. Chọn mạng của eSIM một cách thủ công.
  1. Quay lại ứng dụng Airalo để biết cần sử dụng mạng nào.
  2. TẮT Tự động chọn mạng để bạn có thể tự mình chọn mạng để kết nối.
  3. Chạm vào mạng được hỗ trợ từ danh sách.
 11. Chạm vào nút quay lại, và thế là xong! Bây giờ bạn đã có thể kết nối với mạng và có dữ liệu di động.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Các câu hỏi liên quan

Các chủ đề khác

Bạn vẫn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi và nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ sớm hồi âm đến bạn.
Gửi tin nhắn cho chúng tôi
Bản quyền Airalo © 2024