Làm thế nào để yêu cầu xóa tài khoản & xóa dữ liệu

Bạn có thể yêu cầu xóa tài khoản Airalo của mình và dữ liệu liên quan bất cứ lúc nào. Hãy đăng nhập vào tài khoản Airalo của bạn trên ứng dụng di động hoặc website của chúng tôi để bắt đầu.

Trên ứng dụng Airalo:

 1. CHẠM vào Hồ sơ.
 2. CHẠM vào Thông tin tài khoản.
 3. CHẠM vào Xóa tài khoản.
 4. CHỌN một lý do cho yêu cầu.
 5. CHẠM vào Tiếp tục.
 6. ĐỌC các điều khoản và điều kiện, và CHẠM vào Xóa tài khoản để tiếp tục.
 7. Yêu cầu của bạn đã được xử lý. CHẠM vào OK, đã hiểu để kết thúc.

Trên trang web Airalo:

 1. NHẤN vào tên của bạn.
 2. NHẤN vào Thông tin tài khoản.
 3. NHẤN vào Xóa tài khoản.
 4. CHỌN một lý do cho yêu cầu.
 5. NHẤN vào Tiếp tục.
 6. ĐỌC các điều khoản và điều kiện, và NHẤN vào Xóa tài khoản để tiếp tục.
 7. Yêu cầu của bạn đã được xử lý. NHẤN vào OK, đã hiểu để kết thúc.

Nếu bạn đổi ý, đừng lo — bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Airalo của mình và hủy việc xóa tài khoản trong vòng 7 ngày kể từ khi gửi yêu cầu.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ, và chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ!

Các câu hỏi liên quan

Các chủ đề khác

Bạn vẫn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi và nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ sớm hồi âm đến bạn.
Gửi tin nhắn cho chúng tôi
Bản quyền Airalo © 2021
 • x