Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. GELDIGHEID VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AIRGSM PTE. verleende diensten. LTD., hierna te noemen Airalo, in verband met de verkoop van prepaid SIM’s.

De volgende algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website www.airalo.com. Airalo kan afwijkende clausules alleen accepteren in het geval van een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.

2. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

2.1. VERKOOP VAN eSIM’S VERKOOP VAN eSIM’S

Airalo verkoopt prepaid eSIM's. De klant registreert en koopt zijn eSIM's op de website  www.airalo.com  en/of in de Airalo-app. Onze betalingen worden uitgevoerd door PAYPAL (https://paypal.com) en Stripe (https://stripe.com) met een alias van je creditcard (virtuele creditcardafdruk).

2.2. REGISTRATIE VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN AIRALO

De klant moet de algemene voorwaarden accepteren om gebruik te kunnen maken van de diensten van AIRALO. De klant geeft rechtstreeks, of door tussenkomst van de dienstverlener (hotel, reisbureau ...), op de webbrowser onder  www.airalo.com  de volgende informatie: voornaam, achternaam, adres (factuuradres), e-mailadres

2.3. VERPLICHTINGEN VAN AIRALO VERPLICHTINGEN VAN AIRALO

AIRALO zal redelijke inspanningen leveren om de klant kwaliteit van de dienst te leveren. AIRALO garandeert echter niet dat de dienst niet onderbroken zal worden, op tijd geleverd zal worden, veilig zal zijn of storingsvrij zal zijn.

2.4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

Bij het gebruik van de door AIRALO geleverde apparatuur of diensten mag de klant zich niet inlaten met enige handeling: die beledigend, illegaal of frauduleus is; die het netwerk verstoort of beschadigt; wanneer de klant zijn verplichtingen krachtens deze paragraaf niet nakomt. 2.4. AIRALO kan het gebruik van de dienst door de klant opschorten. AIRALO zal de klant zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte brengen van de opschorting. Gedurende elke periode van opschorting zal de klant alle kosten blijven betalen die uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigd zijn met betrekking tot de opgeschorte diensten.

2.5. ALGEMENE VOORWAARDEN

Het is de verantwoordelijkheid van de klant ervoor te zorgen dat het apparaat compatibel is met eSIM en netwerkontgrendeld is. Door "Ik heb een eSIM-compatibel en netwerkontgrendeld apparaat" aan te vinken om door te gaan met de aankoop, wordt de klant verantwoordelijk gehouden voor deze informatie. Omdat de apparaatcompatibiliteit kan afhangen van de mobiele provider en het land van herkomst, moet de klant de lijst van compatibele eSIM-apparaten controleren die bij het afrekenen wordt verstrekt. De eSIM-compatibiliteitslijst is niet volledig, wat betekent dat er mogelijk nieuw aangekondigde eSIM-compatibele apparaten zijn die nog niet zijn toegevoegd.

3. AANVANG, DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De dienstovereenkomst tussen AIRALO en de klant vangt aan na het voltooien van een bestelling op de website van AIRALO  https://www.airalo.com  of via de app. De activatie van de eSIM en de erkenning van het activatiebeleid is de verantwoordelijkheid van de klant. De overeenkomst zal worden beëindigd indien de klant geen actief gegevenspakket heeft of de eSIM uit het apparaat heeft verwijderd.

4. KOSTEN EN BETALING

4.1. BETAALVOORWAARDEN BETAALVOORWAARDEN

De betaling van diensten van AIRALO wordt gedaan met een creditcard,  PAYPAL, Google Pay en Apple Pay. De munteenheid van betaling is Amerikaanse Dollars ($). De creditcardtransactie zal worden verwerkt en beveiligd door AIRALO-providers PAYPAL (https://paypal.com) en Stripe (https://stripe.com).

4.2. KOSTEN VOOR GEBRUIK KOSTEN VOOR GEBRUIK

4.2.2. De klant heeft niet het recht om zijn vorderingen te compenseren met vorderingen op AIRALO, behalve wanneer de vorderingen van de klant onbetwist zijn of bevestigd zijn door een definitieve gerechtelijke uitspraak.

4.2.2. De klant heeft niet het recht om zijn vorderingen te compenseren met vorderingen op AIRALO, behalve wanneer de vorderingen van de klant onbetwist zijn of bevestigd zijn door een definitieve gerechtelijke uitspraak.

5. LEVERING LEVERING

De klant zal de gekochte eSIM onmiddellijk zien onder het tabblad "Mijn eSIM's" op de website en/of in de app. De klant zal na de aankoop een bevestigings-e-mail ontvangen. Alle informatie voor het installeren van de eSIM zal alleen beschikbaar zijn op het Airalo-account van de gebruiker.

6. TERUGBETALINGS-/ANNULERINGS-/WIJZIGINGSBELEID

De klant heeft het recht om een terugbetaling of een wijziging te vragen als de eSIM niet kan worden geïnstalleerd en gebruikt vanwege een technisch probleem veroorzaakt door AIRALO.

6.1.3. Als de eSIM al in gebruik is en er doet zich een probleem dat wordt veroorzaakt door Airalo en dat niet tijdig kan worden opgelost, kan een terugbetaling worden gedaan voor de resterende gegevens.

6.1.1. BELEID EN RICHTLIJNEN

6.1.2. Een verzoek om terugbetaling kan worden ingediend binnen dertig (30) dagen na de aankoopdatum wanneer de activatie niet meer mogelijk is na uitgebreide probleemoplossing.

6.1.4. De medewerking van de klant om het probleem snel op te lossen is uiterst noodzakelijk, anders kan de terugbetaling niet worden toegekend.

6.1.12.4. Bestaand Airmoney op je account is niet inwisselbaar voor een andere vorm van tegoed.

6.1.5. Elk gegevenspakket heeft zijn eigen geldigheidsduur. Bij het verlopen van de geldigheidsduur wordt voor de resterende gegevens geen enkele vorm van terugbetaling geboden.

6.1.6. Compensatie: er worden geen terugbetalingen of vergoedingen van welke aard dan ook gegeven als gevolg van kosten van alternatieve telefoons, alternatieve simkaarten, hoteltelefoons of andere kosten die niet direct gekoppeld zijn aan het Airalo eSIM-account van de klant. (Zie sectie  7. (Zie sectie  7. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE  in onze algemene voorwaarden.)

6.1.7. Frauduleuze aankopen: Airalo behoudt zich het recht voor om elke vorm van terugbetaling te weigeren als er enig bewijs is van misbruik, schending van onze algemene voorwaarden, of frauduleuze activiteiten die verband houden met het gebruik van producten en diensten van Airalo.

6.1.7.1. Onbevoegde aankopen: het geval zal worden onderworpen aan onderzoek en goedkeuring alvorens enige terugbetaling te verwerken. Airalo behoudt zich het recht voor om elk account dat in verband wordt gebracht met enige vorm van frauduleuze activiteit op te schorten.

6.1.8. Toevallige aankopen: zodra klanten de eSIM installeren, zal deze als gebruikt worden beschouwd. Er zal geen enkele vorm van terugbetaling worden aangeboden.

6.1.9. Onjuiste kosten: indien de klant redelijkerwijs en te goeder trouw een factuur of een deel daarvan betwist, dient de klant Airalo binnen 12 dagen na ontvangst van de factuur van een dergelijke betwisting op de hoogte te stellen, met vermelding van de details waarom het gefactureerde bedrag onjuist is en, indien mogelijk, hoeveel de klant meent verschuldigd te zijn. (Zie details in sectie  4.2 KOSTEN VOOR GEBRUIK  onder algemene voorwaarden)

6.1.10. Vervangingen: eSIM's die uitsluitend zijn gekocht met Airmoney, verdiend met coupons, kunnen alleen worden vervangen binnen 30 dagen na de aankoopdatum.

6.1.11. Andere redenen: als het verzoek om terugbetaling niet binnen het bovenstaande valt, zullen we het verzoek van geval tot geval onderzoeken. Als de terugbetaling wordt goedgekeurd, kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. De maximale terugbetaling van het tegoed dat een klant kan aanvragen, moet gelijk zijn aan of lager zijn dan het totale bedrag dat hij/zij heeft betaald.

6.1.12. GEBRUIK VAN AIRMONEY GEBRUIK VAN AIRMONEY

6.1.12.1. Airmoney is een tegoedbeloningssysteem dat speciaal voor Airalo is gemaakt. 6.1.12.2. Klanten kunnen Airmoney gebruiken bij de aankoop van eSIM's of als gecombineerde creditcardbetaling en PayPal. 6.1.12.3. Alle aankopen die met Airmoney worden gedaan, worden altijd als Airmoney bijgeschreven op de Airalo-account van de gebruiker.

6.1.12.4. Bestaand Airmoney op je account is niet inwisselbaar voor een andere vorm van tegoed.

6.1.12.5 Bestaand Airmoney in je account is niet overdraagbaar naar een andere Airalo-account.

6.1.113. TERUGBETALINGSPROCEDURE TERUGBETALINGSPROCEDURE

Om een terugbetaling aan te vragen, neem contact op met het Airalo-ondersteuningsteam via de pagina Contact of stuur een bericht naar support@airalo.com. Houd er rekening mee dat ons terugbetalingsbeleid hierboven van toepassing is. Afhankelijk van de aard van het probleem zal de klant om meer informatie worden gevraagd ter ondersteuning van zijn verzoek om terugbetaling, zoals schermopnamen van de apparaatinstellingen voor technische problemen of details over de reden waarom het gefactureerde bedrag onjuist is en, indien mogelijk, hoeveel de klant meent verschuldigd te zijn, enz. Zie sectie 6.1.2 in ditzelfde document voor terugbetalingen in verband met technische problemen. Zie sectie 6.1.2 in ditzelfde document voor terugbetalingen in verband met technische problemen. Klanten zullen de optie hebben om terug te betalen via hun oorspronkelijke betaalmethode (creditcard of PayPal) of als Airmoney uitgegeven aan hun accounts (Zie 6.1.11 voor Airmoney-aankopen) Terugbetaling via de oorspronkelijke methode: zodra een terugbetaling is goedgekeurd en uitgegeven, kan het 5-10 werkdagen duren voordat het verschijnt op het afschrift, afhankelijk van de bank Airmoney-tegoed: Airmoney zal onmiddellijk worden bijgeschreven op hun accounts.

6.2. WIJZIGING WIJZIGING

De eSIM-gegevenspakketten van Airalo worden aangeboden zoals ze zijn en na aankoop kunnen er geen verdere wijzigingen of aanpassingen worden gemaakt op basis van individuele verzoeken.

7. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

AIRALO is niet verantwoordelijk voor nadelen die ontstaan als gevolg van het feit dat de voorgestelde dienst niet of niet constant beschikbaar is. AIRALO biedt geen garantie voor een constante beschikbaarheid van de netwerkdienst. Voor alle verzoeken kun je een e-mail sturen naar support@airalo.com.


Klaar om eSIM’s te proberen en de manier waarop je verbonden blijft te veranderen?

Download de Airalo-app om je eSIM’s te kopen, te beheren en op te waarderen, altijd en overal!

Gebruik je gratis tegoed.

Je kunt $ 3 Airmoney-tegoed verdienen door je verwijzingscode te delen met vrienden.

Mijn eSIM’s
Profiel