Algemene voorwaarden verwijzingsprogramma

Dit document bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle Airalo-accounts die bestaan of in de toekomst geopend kunnen worden.

Met het verwijzingsprogramma kunnen geregistreerde Airalo-gebruikers tegoed verdienen dat kan worden toegepast op hun volgende aankopen op Airalo door vrienden naar Airalo te verwijzen.


1. Deelname/in aanmerking komend

1.1. De verwijzer

Om in aanmerking te komen voor het verwijzingsprogramma moet de gebruiker een account aanmaken of al een account hebben op Airalo.

1.2. De verwezen vriend

Om voor deze actie in aanmerking te komen moet de gebruiker nieuw zijn bij Airalo en een account op Airalo aanmaken met de verwijzingscode of deze bij het afrekenen toepassen op de eerste aankoop.


2. Verwijzingsprocedure

2.1. De Airalo-gebruiker moet zijn/haar unieke verwijzingscode verkrijgen door naar het onderdeel verwijzing in de app te gaan.

2.2 De Airalo-gebruiker ("de verwijzer") moet zijn/haar unieke verwijzingscode delen met de vriend ("de verwezen vriend").

2.3. De verwezen vriend moet de verwijzingscode invoeren als hij/zij zich registreert en de eerste aankoop voltooit.

2.4. Nadat de verwezen vriend zijn/haar eerste aankoop heeft afgerond, zal de verwijzer een beloning ontvangen, die zichtbaar zal zijn in zijn/haar onderdeel verwijzingsbeloning.


3. Kortingsgegevens verwezen vriend

3.1. De verwezen vriend moet de verwijzingscode invoeren als hij/zij zich registreert of bij het afrekenen.

3.2. De korting zal worden toegepast op elke eSIM-aankoop. Alleen geldig voor de eerste aankoop.

3.3. De verwijzingskorting kan niet worden gecombineerd of samen met andere acties worden gebruikt.

3.4. Deelnemingen kunnen naar goeddunken van het bedrijf worden gediskwalificeerd als ze de verwijzingscode al hebben ingewisseld en van deze actie hebben geprofiteerd.


4. Beloningsgegevens verwijzer

4.1. De verwijzer zal het beloningstegoed ontvangen voor elke vriend die is verwezen.

4.2. De verwijzer zal via een pushmelding en e-mail op de hoogte gesteld worden wanneer de vriend zijn/haar eerste aankoop heeft gedaan. De beloning zal worden weergegeven in het onderdeel verwijzingsbeloning.

4.3. De verwijzer kan het verdiende tegoed als Airmoney gebruiken bij het afrekenen en een eSIM kopen of opwaarderen. De verwijzer kan meerdere keren van deze actie gebruik maken.

4.4. Het tegoed kan niet worden gecombineerd met een korting of worden gebruikt in combinatie met een andere actie.

4.5. Het beloningstegoed is niet-overdraagbaar, niet-onderhandelbaar en niet-inwisselbaar. 

4.6. Te gebruiken via de Airalo-app of de website www.airalo.com.

4.7. Geldigheid/duur: onbepaalde tijd.


5. Annuleringen/terugbetalingen

5.1. Airalo behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren of te wijzigen, of het gebruik van deze actie in te trekken om een van de volgende redenen:

5.2. Verdachte of frauduleuze aankoopactiviteit.

5.3. Misbruik van actie, waaronder het gebruik van meerdere accounts of meerdere afrekeningen die met dezelfde klant of groep klanten verbonden zijn.

5.4. Korting die te kwader trouw wordt gebruikt (met inbegrip van doorverkochte eSIM's of het gebruik van korting door klanten die producten kopen met het oog op wederverkoop).


6. Standaard algemene voorwaarden

6.1. Door deel te nemen aan deze campagne, accepteer je en stem je ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en erken je dat je deze algemene voorwaarden hebt gelezen en begrijpt.

6.2. De organisator behoudt zich het recht voor om in het belang van het bedrijf deze algemene voorwaarden te wijzigen of acties op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren.

6.3. Deelnemers hebben niet het recht om enig besluit van de organisator betreffende enig aspect van de campagne of de interpretatie van de algemene voorwaarden of de vaststelling van de kwalificatie van deelnemingen aan te vechten. De beslissing van de organisator is definitief en er wordt niet over gecorrespondeerd.

6.4. Als er een geschil is over de identiteit van een deelnemer, behoudt de organisator zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de identiteit van de deelnemer vast te stellen.

6.5. Alle kosten in verband met de toegang tot de actiewebsite zijn voor rekening van de deelnemer en zijn afhankelijk van de gebruikte internetprovider. De organisator is in voorkomend geval niet aansprakelijk voor het vergoeden van kosten die zijn gemaakt om deel te nemen. In voorkomend geval zal geen terugbetaling van de kosten van de deelname plaatsvinden.