Hüküm ve Koşullar

GENEL HÜKÜM VE KOŞULLAR

Yürürlük tarihi: 3 Haziran 2024

1. GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARIN GEÇERLİLİĞİ

Aşağıdaki Hüküm ve Koşullar AIRGSM PTE. LTD. (ön ödemeli eSIM satışıyla bağlantılı olarak bundan sonra Airalo olarak anılacaktır) tarafından sunulan tüm hizmetler için geçerli olacaktır. Aşağıdaki Hüküm ve Koşullar https://www.airalo.com web sitesinde sağlanmaktadır. Airalo, farklı maddeleri yalnızca açık bir yazılı anlaşma olması durumunda kabul edebilir. Bu bölümde Airalo'nun hizmetleri, platformları ve uygulamalarıyla etkileşimde bulunan çeşitli kişi ve kuruluş kategorileri tanımlanmaktadır. Bu rollerin anlaşılması, bu Hüküm ve Koşullarda açıklanan haklar, yükümlülükler ve koşulların yorumlanması açısından çok önemlidir.

 • Son Kullanıcılar: Kişisel kullanımları için Airalo hesapları üzerinden Hizmetleri kullanan ve Hizmetlerle doğrudan etkileşim kuran kişiler.
 • Kurumsal Kullanıcılar: Airalo, doğrudan veya dolaylı olarak bize Son Müşterinin kişisel bilgilerini sağlayan kurumlara ("Kurumsal Kullanıcılar"), bu Kurumsal Kullanıcıların kendi iş ve faaliyetleri ile ilgili olarak hizmet sağlar.
 • Son Müşteriler: Örnek olarak bir Kurumsal Kullanıcı ile iş yaptığınızda veya başka bir şekilde işlem gerçekleştirdiğinizde diğer Airalo hesap sahipleri tarafından talep edilen hizmetleri alan kişiler.
 • İş başvurusu yapanlar: Airalo'ya iş başvurusunda bulunan kişiler.

Bu belgede kullanıldığı şekliyle "Müşteri" terimi, kullanım bağlamına bağlı olarak Son Kullanıcılar, Kurumsal Kullanıcılar ve Son Müşteriler de dâhil olmak üzere Airalo hizmetleriyle etkileşimde bulunan herhangi bir birey veya kuruluş anlamına gelmektedir. Bu geniş tanım, Hüküm ve Koşullarımızın hizmetlerimizle olan tüm etkileşimleri kapsamasını ve ilgili tüm tarafların hak ve sorumluluklarının açık ve kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

2. HİZMETLERİN TANIMI

2.1. eSIM SATIŞI

Airalo ön ödemeli eSIM'lerin satışını yapar. Müşteri, Airalo web sitesine (https://www.airalo.com) veya Airalo Uygulamasına kaydolur ve eSIM'leri satın alır.

2.2. AIRALO HİZMETLERİNİ KULLANMAK İÇİN KAYDOLMA

Bölüm 1'de tanımlandığı gibi Son Kullanıcılar, Kurumsal Kullanıcılar, Son Müşteriler ve İş başvurusu yapanlar da dâhil olmak üzere tüm müşterilerin Airalo hizmetlerinden yararlanmak için Genel Hüküm ve Koşulları kabul etmesi gerekir. Kayıt işlemi sırasında aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir:

 • Son Kullanıcılar için: Airalo web sitesinde (https://www.airalo.com) veya Airalo Uygulaması aracılığıyla doğrudan etkileşimler ve işlemler için Ad, Soyad ve E-posta adresi gibi kişisel bilgiler gereklidir.
 • Kurumsal Kullanıcılar için: İşletmelerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için ek bilgiler gereklidir. Buna Şirket Adı, Şirket Adresi, Şirket Kullanıcılarının e-posta adresleri, Şirket Web Sitesi, Bölge, Sektör, Telefon Numarası, ilgili kişiler ve ilgili diğer ayrıntılar dâhildir. Bu bilgiler, hizmetlerimizi operasyonel gereksinimlere ve Son Müşterilere hizmet sunumuna daha iyi uyacak şekilde uyarlamamıza yardımcı olur.
 • Son Müşteriler için: Hizmetler, Kurumsal Kullanıcı gibi başka bir Airalo hesap sahibi tarafından sipariş edildiğinde bu işlemi kolaylaştırmak amacıyla gerekli bilgiler, işlemi başlatan tarafça ele alınır. Kurumsal Kullanıcılar, Son Müşterilerin kişisel bilgilerinin geçerli veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak toplanmasını sağlamaktan sorumludur.

Airalo hizmetlerinin aracılar (ör. oteller veya seyahat acenteleri) vasıtasıyla sağlandığı durumlarda aracı, Müşteri adına gerekli kayıt bilgilerini sağlayabilir.

Gelişen hizmet gereksinimlerine uyum sağlamak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için Airalo, gerekli görülen tüm müşteri kategorilerinden ek bilgi toplama hakkını saklı tutar. Bu ek bilgilerin toplanması, bu Hüküm ve Koşullarda başka değişiklik yapılmasını gerektirmeden, gizliliğe saygılı ve veri koruma yasalarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir. Müşteriler bu tür ek bilgilerin toplanması konusunda standart iletişim kanallarımız aracılığıyla uygun şekilde bilgilendirilecektir.

2.3. AIRALO'NUN SORUMLULUKLARI

Airalo, Müşteriye kaliteli hizmet sunmak için makul çabayı gösterecektir. Ancak Airalo, hizmetin kesintiye uğramayacağını, zamanında sağlanacağını, güvenli veya hatasız olacağını garanti etmez.

2.4. MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI

Müşteri, Airalo tarafından sağlanan Ekipmanı veya Hizmetleri kullanırken kötü niyetli, yasa dışı veya dolandırıcılık içeren ve Ağın bozulmasına veya hasar görmesine neden olan herhangi bir eylemde bulunmamalıdır. Müşterinin Bölüm 2.4 kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda Airalo, Müşterinin Hizmetten yararlanmasını askıya alabilir. Herhangi bir askıya alma süresi boyunca Müşteri, askıya alınan Hizmetlerle ilgili olarak bu Sözleşme kapsamında ödenmesi gereken tüm Ücretleri ödemeye devam edecektir.

2.5. CİHAZ UYUMLULUĞU

Müşteri, cihazının eSIM uyumlu olmasını ve ağ kilidinin açık olmasını sağlamaktan sorumludur. Cihaz uyumluluğu operatöre ve menşe ülkeye bağlı olabilir; Müşterinin, ödeme sırasında sağlanan eSIM uyumlu cihazların listesini kontrol etmesi gerekir. Müşterinin cihazının eSIM uyumlu olduğunu doğrulayan kutucuğun işaretlenmesiyle Müşteri, sağladığı bilgilerin doğruluğundan sorumlu tutulur. 

eSIM uyumluluk listesi kapsamlı değildir; dolayısıyla buradan, yeni duyurulan eSIM uyumlu cihazların listeye eklenmesi gerekebileceği anlamı çıkarılabilir.

3. SÖZLEŞMENİN BAŞLAMASI, SÜRESİ VE FESHİ

Airalo ile Müşteri arasındaki hizmet sözleşmesi, Airalo web sitesinde (https://www.airalo.com, Airalo ile ilişkili tüm alt alanlar dâhil), Airalo uygulaması aracılığıyla, API'lerimiz aracılığıyla, İş Ortağı Platformu üzerinden veya Airalo tarafından müşterilerin sipariş vermesine olanak tanıyan herhangi bir ürün aracılığıyla siparişin tamamlanmasıyla başlar.

 eSIM'in Etkinleştirilmesi ve Etkinleştirme Politikasının kabulü Müşterinin sorumluluğundadır. 

Aktif bir veri paketine sahip olmayan veya eSIM'i hedef cihazdan silen Son Kullanıcılar için sözleşme feshedilecektir. Ancak Kurumsal Kullanıcılar için sözleşmenin feshi, Kurumsal Kullanıcı ile Airalo arasında imzalanan herhangi bir özel sözleşmenin şartlarına veya bunların İş Ortağı Platformundaki aktif durumuna tabidir. Bu tür anlaşmaları veya aktif platform katılımı olan Kurumsal Kullanıcılar için, Airalo ile Kurumsal Kullanıcı arasında devam eden iş ortaklığını ve taahhütleri yansıtacak şekilde, aktif bir veri paketinin bulunmaması veya bir cihazdan bir eSIM'in silinmesi durumunda bile sözleşme yürürlükte kalır.

4. ÜCRETLER VE ÖDEME

4.1. ÖDEME KOŞULLARI

Airalo, hizmetleri için Kredi/Banka Kartı, PayPal, Google Pay, Apple Pay ve Alipay dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli ödeme yöntemleri sunmaktadır. 

Ödeme para birimi ABD Doları ($) cinsinden olup diğer farklı para birimlerini içerebilir; ödeme para birimi işlem sırasında belirlenir. 

Kredi kartı işlemi; PayPal (https://paypal.com/) ve Stripe (https://stripe.com/) dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Airalo tarafından onaylanmış ödeme hizmeti sağlayıcıları ve her işlem için Airalo tarafından seçilen ek sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilecek ve güvence altına alınacaktır.

4.1.1. Son Kullanıcılar için Otomatik Yenilemeler

Airalo, mevcut ödeme seçeneklerimize ek olarak manuel yenilemeye gerek kalmadan hizmetlerimize sürekli erişim imkânı sunar. Bu model, kesintisiz hizmet ve kolaylık arayan Son Kullanıcılara yöneliktir. 

Otomatik Ücretlendirmeler: Bu model kapsamında, kullanılabilir veri her faturalandırma döneminin başında belirli bir eşiğin altına düştüğünde, yenileme ücretleri Son Kullanıcının tercih ettiği ödeme yönteminden otomatik olarak tahsil edilir. 

İptal Politikası: Son Kullanıcılar, yenilemeleri istediği zaman iptal edebilir. İptal işlemi, mevcut faturalandırma döneminin sonunda geçerli olur ve kullanıcıların, dönem bitene kadar hizmete erişmeye devam etmesine olanak tanır. İptal etmek için kullanıcılar ayarlarını doğrudan Airalo hesaplarından yönetebilir veya yardım için destek ekibimizle iletişime geçebilir.

4.2. KULLANIM ÜCRETLERİ

4.2.1. Airalo, aksi belirtilmediği sürece tüm Ücretlere KDV'nin dahil olduğunu belirtir. Kurumsal Kullanıcıların Airalo platformunda yaptığı eSIM satın alma işlemlerine ilişkin tüm fiyatlar ve ücretler, aksi belirtilmediği sürece geçerli vergilerden muaftır. Kurumsal Kullanıcılar, Airalo'dan eSIM satın almalarıyla ilgili tüm vergilerin belirlenmesinden ve karşılanmasından sorumludur.

4.2.2. Müşterinin taleplerinin şüphe götürmez olduğu veya nihai mahkeme kararıyla onaylandığı durumlar hariç olmak üzere Müşteri, AIRALO'nun taleplerine karşı herhangi bir talebini mahsup etme hakkına sahip olmayacaktır.

4.2.3. Faturalama

Airalo, İş Ortağı Platformu aracılığıyla eSIM'lerin, yüklemelerin ve diğer Airalo ürün ve hizmetlerinin satın alınmasında kullanılan Airalo Kredilerinin kullanımı için Kurumsal Kullanıcılara fatura düzenleme konusunda sistematik bir yaklaşım uygulamaktadır. Bu süreç, Airalo ile Kurumsal Kullanıcılar arasındaki finansal işlemlerde netlik ve hesap verebilirliği sağlamak için tasarlanmıştır.

 • 4.2.3.1. Faturaların Düzenlenmesi: Airalo, Kurumsal Kullanıcılara, belirli bir fatura dönemi içinde eSIM ve yükleme paketleri satın almak için harcanan Airalo Kredilerinin ayrıntılarını içeren faturalar düzenler. Bu faturalarda, uygulanan ücretlerle ilgili kapsamlı bir döküm sunularak Kurumsal Kullanıcıların harcamalarını etkili bir şekilde takip etmesi ve yönetmesi sağlanır.
 • 4.2.3.2. Ödeme Yükümlülükleri: Müşterilerin, faturayı aldıktan sonra, faturada belirtilen süreler içerisinde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir. Kurumsal Kullanıcıların Airalo hizmetlerine kesintisiz erişim sağlamak ve Airalo İş Ortağı Platformunda olumlu bir yer elde etmek için bu zaman dilimlerine uyması zorunludur.
 • 4.2.3.3. Geç Ödemenin Sonuçları:
  • Hizmetin Askıya Alınması: Kurumsal Kullanıcının faturayı belirtilen süre içinde ödeyememesi durumunda Airalo, ödemenin tamamı alınana kadar hizmet sunumunu geçici olarak askıya alma hakkını saklı tutar. Bu önlem, hizmet tekliflerimizi sürdürülebilir kılmak ve faturalandırma sistemimizde tarafsızlığı sağlamak için alınmaktadır.
  • Faiz ve Zararlar: Airalo, vadesi geçmiş tutarlara faturada belirtilen oranda veya yasaların izin verdiği oranda faiz de uygulayabilir. Kurumsal Kullanıcılar ayrıca geç ödeme nedeniyle Airalo'nun maruz kaldığı zararlardan veya ek maliyetlerden de sorumlu olabilir. Buna, borçların tahsiliyle ilgili idari maliyetler ve yasal ücretlerde dâhil olup bunlarla sınırlı değildir.
 • 4.2.3.4 Faturalar çoğunlukla ABD doları cinsinden düzenlenmektedir. Ancak Airalo, gerekli görülen veya Kurumsal Kullanıcı ile karşılıklı olarak mutabakata varılan diğer para birimlerinde fatura düzenleme hakkını saklı tutar.

Airalo, sağlıklı bir iş ilişkisini sürdürmek ve hizmet sunumunun sürekliliğini sağlamak için ödemelerin zamanında yapılmasının önemini vurgular. Kurumsal Kullanıcıların, herhangi bir fatura tutarsızlığı veya ödeme zorluğu durumunda, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmak için destek ekibimizle derhal iletişime geçmesini rica ederiz.

4.2.4. Kurumsal Kullanıcılar için Ön Ödemeli İşlemler

Kurumsal Kullanıcılar, odağında Airalo platformunda Airalo Kredilerinin satın alınması olan benzersiz bir işlem sürecine dâhil olur. Bu krediler, platformda para birimi işlevi görerek Kurumsal Kullanıcıların operasyonel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış eSIM ve yükleme hizmetleri satın almasına olanak tanır. Kurumsal Kullanıcılar ayrıca İş Ortağı Platformunda yapılan satın alma işlemlerinde kredi kartı veya banka kartı kullanmayı da tercih edebilir.

 • 4.2.4.1. Airalo Kredileri Satın Alma: Kurumsal Kullanıcılar için ilk aşama Airalo Kredileri edinmektir. Bu süreç, işle ilgili farklı gereksinimlere uygun çeşitli ödeme yöntemleri sunmayı sağlayacak tarzda basit ve esnek olarak tasarlanmıştır. Bu yöntemler arasında, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kredi/banka kartları, banka havaleleri ve elektronik ödeme çözümleri yer alır; böylece kurumsal müşterilerimizin farklı finansal tercihlerine uyum sağlayacak geniş bir seçenek yelpazesi sunulur.
 • 4.2.4.2. Airalo Kredilerini Kullanma: Kurumsal Kullanıcılar, Airalo Kredileri hesaplarına eklendiğinde bu kredileri; eSIM ve yüklemelerin yanı sıra diğer Airalo ürün ve hizmetlerini satın almak için sorunsuz bir şekilde kullanabilir. Ticari Kullanıcılar, krediye dayalı bir sistem kullanarak telekomünikasyon hizmetlerine yönelik harcamalarını kendi iş döngülerine ve taleplerine göre planlayabilir ve tahsis edebilir.

Airalo Kredilerini satın alma ve kullanma konusunda daha ayrıntılı bilgi almak veya kurumunuz için en uygun ödeme yöntemlerini keşfetmek üzere Kurumsal Kullanıcıların, Airalo İş Ortağı Platformunu ziyaret etmesini veya özel destek ekibimizle iletişime geçmesini öneririz.

4.2.5. Kurumsal Kullanıcılara Yönelik Faturalı İşlemler

Faturalı işlemler, Kurumsal Kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış esnek bir ödeme modelini temsil eder ve ödemeden önce eSIM ve yükleme paketi alma rahatlığını sunar. Bu yaklaşım, bağlantı çözümlerini yönetmede operasyonel esneklik ve verimlilik arayan işletmelerin ihtiyaçlarına uygundur.
Faturalı işlemde, ödeme yükümlülüğü daha sonraki bir tarihte başlamak üzere, Kurumsal Kullanıcıların eSIM, yükleme ve diğer Airalo ürün ve hizmetlerini almasına olanak tanınır. Vade tarihi ve ödeme koşulları da dâhil olmak üzere bu ödeme düzenlemesinin ayrıntıları Airalo tarafından sağlanan faturada açıkça belirtilmiştir. Bu yöntem, ödeme esnekliğini sağlarken gerekli hizmetlere anında erişimi kolaylaştırır.

 • 4.2.5.1. Kredi Limiti Sistemi: Bu modeli desteklemek amacıyla Airalo bir kredi limiti sistemi uygulayabilir. Bu sistem; Kurumsal Kullanıcılara, eSIM'leri, yüklemeleri ve diğer Airalo ürün ve hizmetlerini satın almak için önceden belirlenmiş bir tutarda kredi kullanma yetkisi verir. Bu kredi limitlerinin belirlenmesi, sözleşmedeki şartlara bağlı olarak Airalo tarafından tek taraflı olarak belirlenebilir veya Kurumsal Kullanıcı ile müzakere edilebilir. Bu özellik, işletmelere, bağlantı ihtiyaçlarını anında finansal bir harcama yapmadan karşılamaları için yönetilebilir ve ölçeklenebilir bir yol sunmak üzere tasarlanmıştır.
 • 4.2.5.2. Uygunluk Kriterleri: Tüm Kurumsal Kullanıcıların otomatik olarak faturalı ödeme seçeneklerine uygun olmadığına dikkat etmek önemlidir. Airalo, bu ödeme modelinin her iki tarafın iş uygulamaları ve risk yönetimi politikalarıyla uyumlu olmasını sağlayarak çeşitli kriterlere göre uygun müşterileri seçme hakkını saklı tutar. Uygunluk kriterleri, Kurumsal Kullanıcının işlem geçmişini, kredibilitesini ve Airalo ile olan iş ilişkisinin süresini içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Airalo, faturalı işlemler sunarak Kurumsal Kullanıcılara yüksek derecede esneklik ve güven sağlamayı, böylece ödemeleri finansal iş akışlarına uygun bir şekilde yönetirken operasyonel gereksinimlerine öncelik vermelerine olanak tanımayı amaçlamaktadır.

8. TESLİMAT

Son Kullanıcılar, satın alınan eSIM'leri Airalo web sitesinde (https://www.airalo.com) veya Airalo uygulamasında "eSIM'lerim" sekmesi altında görecektir. Müşteri, satın alma işleminden sonra bir onay e-postası alacaktır. eSIM'i yüklemek için gerekli tüm bilgiler yalnızca kullanıcının Airalo hesabında mevcut olacaktır. 

Kurumsal Kullanıcılar, eSIM'lerini İş Ortağı Platformunda görüntüleyebilir, bu sayede işletmenin benzersiz gereksinimlerine göre uyarlanmış eSIM'lerin ve yükleme paketlerinin yönetimi ve dağıtımı kolay hale gelir.

Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarının farkında olan Airalo, ürün ve hizmetlerini, seçilen entegrasyona ve kullanılan spesifik ürün ve hizmetlere bağlı olarak çok çeşitli yöntemlerle sunar.

6. PARA İADESİ / İPTAL / DEĞİŞİKLİK POLİTİKASI

Airalo'dan kaynaklanan teknik bir sorun nedeniyle eSIM'in kurulamaması ve kullanılamaması durumunda Müşteri, para iadesi veya eSIM'in değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir.

6.1. PARA İADELERİ VE İPTALLER

 • 6.1.1. POLİTİKALAR VE YÖNERGELER

 • 6.1.2. Kapsamlı işbirliğine dayalı sorun giderme sonrasında etkinleştirmenin artık mümkün olmadığı durumlarda, satın alma işlemi tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde bir para iadesi talebinde bulunulabilir.

 • 6.1.3. Para iadesinin yapılabilmesi için sorunun derhal çözülmesi amacıyla Müşteri ile işbirliği yapılması gerekmektedir.
 • 6.1.4. Her bir veri paketinin kendi geçerlilik süresi bulunmaktadır. Geçerlilik süresi sona erdiğinde kalan veri için hiçbir şekilde para iadesi yapılmayacaktır.
 • 6.1.5. Tazminat: Başka telefonlardan, başka SIM kartlardan, başka sağlayacılardan, otel telefonlarından alınan ücretler veya müşterinin Airalo eSIM hesabıyla doğrudan bağlantılı olmayan diğer ücretler nedeniyle hiçbir şekilde para iadesi veya ödeme yapılmayacaktır. (Hükümler ve Koşullar altındaki YÜKÜMLÜLÜK VE GARANTİ başlıklı Bölüm 7'ye bakın)
 • 6.1.6. Hileli satın alma işlemleri: Airalo, bir kötüye kullanım, Hüküm ve Koşullarımızın ihlali veya Airalo ürün ve hizmetlerinin kullanımıyla bağlantılı herhangi bir dolandırıcılık faaliyetinin kanıtı olması durumunda her türlü para iadesini reddetme hakkını saklı tutar.
 • 6.1.7. Yetkisiz satın alma işlemleri: Durum, herhangi bir para iadesi yapılmadan önce soruşturmaya ve onaya tabi olacaktır. Airalo, bir dolandırıcılık faaliyeti ile ilişkili herhangi bir hesabı askıya alma hakkını saklı tutar.
 • 6.1.8. Yanlışlıkla satın almalar: Müşteriler eSIM'i kurduğunda, eSIM kullanılmış olarak kabul edilecektir. Geri ödeme yapılmayacaktır.
 • 6.1.9. Yanlış ücretlendirmeler: Bir faturaya veya faturanın bir kısmına makul bir biçimde ve iyi niyetle itiraz ettiği durumlarda Müşteri, faturanın alınmasından itibaren on iki (12) gün içinde faturalanan tutarın neden yanlış olduğuna ve mümkünse Müşterinin ne kadar ödemesi gerektiğini düşündüğüne dair ayrıntıları sunarak bu tür anlaşmazlıktan Airalo'yu haberdar edecektir. (Hüküm ve Koşullar altındaki KULLANIM ÜCRETLERİ başlıklı Bölüm 4.2'de yer alan ayrıntılara bakın)
 • 6.1.10. Değişiklikler: Tamamen kuponlardan kazanılan Airmoney ile satın alınan eSIM'ler, satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde değiştirilebilir.
 • 6.1.11. Diğer Sebepler: Para iadesi talebi yukarıda belirtilen sebepler kapsamında değilse talebi durum bazında inceleyeceğiz. Para iadesi onaylanırsa bir işlem ücreti uygulanabilir. Bir Müşterinin başvurabileceği maksimum artı bakiye iadesi, ödediği toplam tutara eşit veya bundan az olmalıdır.

6.1.12. DİJİTAL PARA BİRİMLERİNİN (AIRMONEY VE KREDİLER) KULLANIMI

Airmoney ve Krediler, Airalo platformlarında bulunan eSIM'lerin ve ilgili hizmetlerin satın alınması için Müşterilerimizin kullanımına sunulan dijital para birimleridir.

 • 6.1.12.1. Airmoney
  • 6.1.12.1.1. Airmoney, Airalo Son Kullanıcılarına özel, kullanıcının Airalo hesabına Airmoney olarak para iadesi sağlayan özel bir kredi ödül sistemidir.
  • Bu ödül sisteminde satın alma tutarına bağlı olarak farklı seviyeler vardır. Her seviyede Airmoney olarak farklı para iadesi tutarları sağlanır. Airalo, ödül sistemi seviyeleri ve programın nasıl yapılandırıldığı da dahil olmak üzere Airmoney'in herhangi bir özelliğini değiştirebilir.
  • 6.1.12.1.2. Müşteriler, ücretli satın alımlarda satın alma ödülü olarak Airmoney kazanabilir.
  • 6.1.12.1.3. Satın alma işlemine indirim veya tavsiye ödülü uygulandığında müşteriler Airmoney kazanamaz.
  • 6.1.12.1.4. Müşteriler Airmoney ile yalnızca satın alma işlemleri için ödeme yapabilir veya bunu desteklenen ödeme yöntemlerinden biriyle birleştirebilir.
  • 6.1.12.1.5. Birleşik ödemede Airmoney ödülü, desteklenen ödeme yöntemlerinden biri aracılığıyla ödenen tutarla orantılıdır.
  • 6.1.12.1.6. Müşterinin hesabında bulunan Airmoney, başka bir kredi biçimine dönüştürülemez.
  • 6.1.12.1.7. Airmoney kullanılarak yapılan tüm satın alma işlemleri Müşterinin Airalo hesabına Airmoney olarak aktarılır.
  • 6.1.12.1.8. Müşterinin hesabındaki kazanılan veya kazanılacak Airmoney'nin transferi tamamen Airalo'nun takdirinde olup Müşterinin bu tür transferleri talep etme hakkı yoktur. Airalo, Airmoney transferlerine istediği bir zamanda izin verme veya yasaklama hakkını saklı tutar.
  • 6.1.12.1.9. Airalo, bu programın bir parçası olarak verilen Airmoney'nin geçerliliğini herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle sınırlama hakkını saklı tutar.
  • 6.1.12.1.10. Airalo, Airmoney verme hedef kitlesini belirleme hakkını saklı tutar.
  • 6.1.12.1.11. Airmoney verildiğinde Müşterinin kendisi için geçerli olacak para iadesi tutarını seçme hakkı yoktur çünkü bu işlem tamamen Airalo'nun takdirine bağlıdır.
  • 6.1.12.1.12. Programa katılımdan doğabilecek her türlü vergi, resim, ithalat masrafı, harç, giderler, ücret ve stopajın ödenmesi, tevkifatı, havalesi ve raporlanmasından Müşteri sorumlu ve yükümlü olacaktır (kurumsal/bireysel gelir vergisi, KDV, satış vergileri ve ilgili diğer ulusal, resmi, il, eyalet, belediye veya yerel vergi veya harçlar ve bunlarla ilgili geç ödeme faizleri ve ödeme yapmama, tevkifat ve raporlama yapmama ve herhangi bir makam tarafından uygulanan cezalar dahildir).
  • 6.1.12.1.13. Airalo, istediği zaman herhangi bir nedenle (önceden bildirimde bulunmaksızın) herhangi bir Müşteriye programın faydasını veya kullanımını (tamamen veya kısmen) durdurma, reddetme, değiştirme, askıya alma, iptal etme veya yok sayma ya da programın faydalarını veya kullanımını reddetme hakkını saklı tutar.
  • 6.1.12.1.14. Airalo, ilgili Müşteriyi tanımlayana ve doğrulayana kadar veya Müşteri tarafından yapıldığı (iddia edilen) sahtekarlık faaliyetleri veya programın başka herhangi bir şekilde kötüye kullanılması durumunda bu Koşullardaki yükümlülüklerini her zaman durdurma veya askıya alma hakkına sahiptir.
 • 6.1.12.2. Airalo Kredileri
  • Airalo İş Ortağı Platformunda Airalo Kurumsal Kullanıcıları için tasarlanmış, eSIM'in, yüklemelerin ve diğer Airalo ürün ve hizmetlerinin satın alınmasına olanak tanıyan ve geri ödeme işlemine yönelik bir araç olarak kullanılan özel bir ödeme yöntemi.
  • 6.1.12.2.1. Airalo Kredileri, şirketler tarafından İş Ortağı Platformu aracılığıyla kullanılmak üzere tasarlanmış olup Airalo'nun hizmetleriyle ilgili işlemleri kolaylaştırır. Bu krediler iade edilemez ve Müşteri tarafından geri talep edilemez.
  • 6.1.12.2.2. Sözleşmenin feshi sırasında Müşterinin hesabında kalan kullanılmamış Airalo Kredileri, Airalo'nun malı olarak tanınmaya devam edecektir. Bu kredilerin sözleşme feshedildikten sonra otomatik olarak iade edilmediğini belirtmekte fayda vardır. Geri ödeme başlatmak veya kullanılmayan kredilere ilişkin olası seçenekleri görüşmek için Müşterilerin Airalo'ya yazılı bir talepte bulunmaları gerekmektedir.
  • 6.1.12.2.3 Airalo Kurumsal Kullanıcılarına; faturalı işlemlerde, eSIM ve yükleme paketlerinin satın alınması için izin verilen maksimum harcamayı gösteren bir kredi limiti atanır. Ödeme yapılmadan bu limitin aşılması, daha fazla satın alma olanağını kısıtlayacaktır.

Bu bölümde, Airalo'nun dijital para birimlerinin, Son Kullanıcılarda Airmoney'nin ve Kurumsal Kullanıcılar için Airalo Kredilerinin kullanımını yöneten mekanizma ve politikalar özetlenmekte ve bunların Airalo ekosistemindeki uygulamaları, faydaları ve sınırlamaları konusunda net bilgiler verilmektedir.

6.1.13. PARA İADESİ İŞLEMİ

Para iadesi talebinde bulunmak için Bize Ulaşın sayfası aracılığıyla Airalo destek ekibiyle iletişime geçin veya [email protected] adresine bir mesaj gönderin. Lütfen yukarıdaki para iadesi politikamızın geçerli olacağını unutmayın. 

Sorunun niteliğine bağlı olarak, Müşterilerden para iadesi taleplerini desteklemeleri için, teknik sorunlarda cihaz ayarlarının ekran görüntüleri veya faturalanan tutarın neden yanlış olduğuna ve mümkünse Müşterinin ne kadar ödemesi gerektiğini düşündüğüne ilişkin ayrıntılar gibi daha fazla bilgi istenecektir.

Teknik sorunlarla ilgili para iadeleri için lütfen bu belgedeki bölüm 6.1.2'ye bakın. Müşteriler, orijinal ödeme yöntemleri veya hesaplarına gönderilen Airmoney yoluyla geri ödeme yapma seçeneğine sahip olacaktır. (Airmoney satın alımları için bkz. Bölüm 6.1.12.1.6) Başlangıçta kullanılan yönteme geri ödeme: Bir geri ödeme onaylanıp yapıldıktan sonra, bankaya bağlı olarak ekstrede görünmesi otuz (30) iş günü kadar sürebilir. Airmoney: İşlem yapıldıktan sonra Airmoney Müşterinin hesabına aktarılacaktır. 

Airalo hizmetlerini bir bayiden satın alan Son Müşterilerin, Airalo'dan doğrudan para iadesi alma hakkı bulunmamaktadır. Bu kullanıcılar, geri ödeme talepleri için Airalo Kurumsal Kullanıcılarına başvurmalıdır. Airalo müşteri memnuniyetini sağlamak konusunda kararlı olsa da doğrudan satış kanallarımız dışında yapılan işlemlerde bayi ortaklarımızın politikalarına uymak zorundadır.

6.1.13.1. Airalo Kurumsal Kullanıcılarının doğrudan Airalo ile yaptıkları işlemlere ilişkin geri ödemeleri, Airalo Kredileri veya alacak dekontu şeklinde gerçekleştirilebilir. Bu yöntem, geri ödemeleri yönetmek için esnek bir alternatif sunarak müşterilerin bu kredileri veya dekontları Airalo platformunda gelecekteki satın alma işlemleri veya hizmetlerinde kullanmasına olanak tanır.

6.2. DEĞİŞİKLİK

Airalo'nun eSIM veri paketleri olduğu gibi sunulur ve satın alındıktan sonra bireysel taleplere göre başka değişiklik veya özelleştirme yapılamaz.

7. YÜKÜMLÜLÜK VE GARANTİ

Airalo, önerilen hizmetin sürekli olarak mevcut olmaması nedeniyle ortaya çıkan zararlardan sorumlu değildir. Airalo, ağ hizmetinin sürekli kullanılabilirliği konusunda hiçbir garanti vermez. Herhangi bir talebiniz için lütfen [email protected] adresine bir e-posta yazın.

10. eSIM GERİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE ETKİNLEŞTİRME

Airalo, optimum hizmet sunumunu sağlamak için bir eSIM geri dönüşüm süreci uygulamaktadır. eSIM satın alındıktan sonra müşterilerin, satın alma işlemi sırasında sağlanan etkinleştirme yönergelerinde belirtildiği üzere belirli bir zaman dilimi içinde eSIM'i etkinleştirmesi gerekir. Satın alınan eSIM'in belirlenen zaman dilimi içerisinde etkinleştirilmesi kullanıcının sorumluluğundadır. Bu süre içerisinde eSIM'in etkinleştirilmemesi, süresinin dolmasına ve eSIM'in kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir. 

Süresi dolduğunda eSIM yeniden etkinleştirilemez ve çalışır durumda bir eSIM almak isteyen kullanıcının yeni bir satın alma işlemi başlatması gerekir. Sorunsuz bir eSIM etkinleştirme süreci sağlamak üzere kullanıcıların verilen etkinleştirme yönergelerini incelemesi ve bunlara uyması önerilir.

9. FİYATLAR VE PROMOSYONLAR

Fiyatlar, Airalo'nun eSIM paketlerini ve ilgili hizmetleri Müşterilere sunduğu maliyeti ifade eder. Airalo, eSIM paketleri için sınırlı süreliğine promosyonlu fiyatlar sunabilir. Bu promosyonlar belirli şart ve koşullara tabidir. Promosyonun süresi, uygunluk kriterleri ve ilgili koşullar promosyon süresi boyunca açıkça duyurulacaktır. Promosyon sona erdikten sonra aksi belirtilmediği sürece normal fiyatlar geçerli olacaktır. Airalo, ilgili hüküm ve koşullar da dahil olmak üzere herhangi bir promosyon fiyatını, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Promosyonlu fiyatlar hakkında ek bilgi veya açıklama isteyen kullanıcılar, [email protected] adresinden Airalo'nun destek ekibiyle iletişime geçebilir.

 • 9.1. Fiyatlar, farklı kullanıcı kategorilerine sunulabilecek özelleştirilmiş hizmetleri ve hacim bazlı teklifleri yansıtacak şekilde, Son Kullanıcılar ve Kurumsal Kullanıcılar arasında değişiklik gösterebilir.
 • 9.2. Fiyatlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Airalo, rekabetçi fiyatlarla kaliteli hizmetler sunmamızı sağlamak için pazar dinamiklerine uyum sağlamak amacıyla fiyatlandırma stratejisini sürekli olarak gözden geçirir.
 • 9.3. Airalo, piyasa koşulları, döviz kurları ve işletme maliyetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli faktörlere dayalı olarak fiyatları ayarlama hakkını saklı tutar. Bu tür ayarlamalar, sunulan hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kullanıcılarımıza yüksek kaliteli bağlantı çözümleri sunmanın maliyetini yansıtmak amacıyla yapılmaktadır.
 • 9.4. Airalo, fiyatlandırmada yapılacak herhangi bir önemli değişiklik konusunda Müşterileri zamanında bilgilendirmek ve kullanıcıların satın alma işlemleriyle ilgili bilinçli kararlar almasına olanak sağlamak için her türlü çabayı göstermeyi taahhüt eder. Ancak fiyatlandırmayı etkileyen faktörlerin dinamik yapısı nedeniyle anında bildirim her zaman mümkün olmayabilir.

Son Kullanıcılar için: Web sitemizde listelenen fiyatlar özellikle Son Kullanıcılar açısından geçerlidir. Fiyatlar ve promosyonlarla ilgili en güncel bilgileri almak için Son Kullanıcıların web sitemizi sık sık ziyaret etmesini tavsiye ederiz.

Kurumsal Kullanıcılar için: Kurumsal Kullanıcılar, kendi özel ihtiyaçlarına uygun fiyatlandırma bilgilerini bulmak amacıyla kendileri için oluşturulmuş belirli platformlara ve ürünlere başvurmalıdır. Bu yaklaşım; Kurumsal Kullanıcıların, işletmelerin operasyonel taleplerine ve ölçeğine en uygun, özel bilgi ve fiyatlandırma stratejileri almasını sağlar. Daha fazla ayrıntı veya sorular için Kurumsal Kullanıcıların doğrudan destek ekibimizle iletişime geçmesi de tavsiye edilir.

Fiyatlandırma ve promosyon stratejilerimiz, kullanıcılarımıza maksimum değer sunacak ve sunduğumuz hizmetlerin sürdürülebilirliğini ve kalitesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Fiyatlar ve promosyonlarla ilgili en son bilgiler için Son Kullanıcılar web sitemize başvurmalıdır; Kurumsal Kullanıcılar ise Airalo'ya ait kendileri için tasarlanmış platformları keşfetmeye veya destek ekibimize ulaşmaya yönlendirilir.

5. KULLANICI KONUMU TAKİBİ

Airalo, konuma dayalı hizmetler sunmak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için GPS koordinatları, IP adresi, Wi-Fi erişim noktaları ve baz istasyonu ayrıntıları dahil olmak üzere kullanıcıların coğrafi konum bilgilerini toplayıp işleyebilir. Kullanıcılar Airalo hizmetlerini kullandığında bu takibi kabul etmiş olur. Bunun amacı; konuma özgü hizmetler sağlamak, hizmet kalitesini artırmak ve deneyimleri kişiselleştirmektir. Konum bilgileri, verileri gizlilik yasalarına uygun şekilde kullanmakla yükümlü olan üçüncü taraf sağlayıcılarla paylaşılabilir. Kullanıcılar konum hizmetlerini cihaz ayarları aracılığıyla kontrol edebilir ancak bazı özelliklerde sınırlamalarla karşılaşabilir. Airalo güvenlik önlemleri alır, verileri gereken süre boyunca saklar ve geçerli veri koruma yasalarına uyar. Bu bölüm, değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenebilir; kullanıcılar, konum izleme uygulamalarıyla ilgili soruları veya endişeleri için [email protected] adresi üzerinden iletişime geçebilir.

DİĞER HUSUSLAR

Bu Hükümlerin orijinal İngilizce sürümü başka dillere çevrilmiş olabilir. Bu Hükümlerin çevrilmiş sürümü yalnızca nezaketen ve ofis tercümesi olarak yapılmıştır ve Müşteriler çevrilmiş sürümden herhangi bir hak elde edemez. Bu Hükümlerin içeriği veya yorumu hakkında bir itiraz olması ya da Hükümlerin İngilizce sürümü ile başka bir dildeki sürümü arasında çelişki, belirsizlik, tutarsızlık veya uyuşmazlık bulunması durumunda İngilizce sürüm uygulanacak ve geçerli olacak, ayrıca nihai ve bağlayıcı olduğu kabul edilecektir. Yasal işlemlerde İngilizce sürümü kullanılacaktır. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz, uygulanamaz veya bağlayıcı olmaması durumunda, buradaki diğer tüm hükümlere bağlı kalırsınız. Böyle bir durumda, geçersiz bir hüküm yine de yürürlükteki kanunların izin verdiği azami ölçüde uygulanacak ve her bir taraf, bu Hükümlerin içeriği ve amacı göz önüne alındığında, en azından geçersiz, uygulanamaz veya bağlayıcı olmayan hükümle benzer bir etkiyi kabul etme konusunda anlaşacaktır.

eSIM'leri denemeye ve bağlı kalma yolunuzu değiştirmeye hazır mısınız?

İstediğiniz zaman, istediğiniz yerden eSIM satın almak, eSIM'lerinizi yönetmek ve bunlara yükleme yapmak için Airalo uygulamasını indirin!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Kazandığınız Krediyi Kullanın.

Tavsiye kodunuzu arkadaşlarınızla paylaşayarak USD $3.00 değerinde Airmoney kazanabilirsiniz.