Pravila privatnosti

Datum stupanja na snagu: 3. juna 2024.

Kompanija AIRGSM PTE. LTD., koji posluje kao Airalo (www.AIRALO.com) (“Airalo,” “mi,” “nas,” ili “naše”), je svjestan važnosti vaše privatnosti. Ova Pravila privatnosti opisuju kako mi sakupljamo, koristimo, dijelimo i štitimo vaše lične informacije, također poznate kao lični podaci. Ova Pravila privatnosti vas također informiraju o vašim pravima i izborima koje imate po pitanju vaših ličnih informacija i kako nas možete kontaktirati ako želite dobiti odgovore na svoja pitanja.

Ako registrirate svoj račun ili na neki drugi način koristite ili posjetite bilo koju web lokaciju, aplikaciju, bilo koji proizvod, program, alat ili bilo koje mjesto s podacima, i/ili koristite usluge kompanije Airalo (sve zajedno u daljem tekstu “Usluga”), razumijete i pristajete na uslove ovih pravila.

Ova Pravila privatnosti objašnjavaju kako mi sakupljamo, koristimo, otkrivamo, zadržavamo i štitimo vaše lične informacije. Molimo vas da pažljivo pročitate ova Pravila privatnosti.

Sadržaj:

1. Primjenljivost ovih Pravila privatnosti

2. Kako mi sakupljamo, otkrivamo i koristimo vaše lične informacije

3. Informacije koje sakupljamo

4. Zadržavanje podataka

5. Kako koristimo informacije

6. Kako dijelimo lične informacije

7. Vaša prava

8. Prenos podataka i međunarodni prenos podataka

9. Sigurnost

10. Promjene u ovim Pravilima

11. Djeca

12. Informacije za kontakt

13. Dodatne informacije za stanovnike Kalifornije

1. Primjenjivost ovih Pravila privatnosti

Ova Pravila privatnosti se primjenjuje na korisnike globalnih usluga kompanije Airalo, uključujući i korisnike mobilnih aplikacija, platformu Partner, web lokaciju, značajke ili ostale usluga kompanije Airalo, te na interakcije s njom (na mreži ili izvan nje), na zaposlenike i kandidate za posao (“Usluge”).

Ova Pravila privatnosti opisuju kako kompanija Airalo sakuplja i koristi podatke i kako se to primjenjuje na njene korisnike globalno, osim u slučaju korištenja usluga koje pokriva odvojena obavijest o privatnosti. Ova Pravila privatnosti se konkretno primjenjuju na sljedeće korisnike:

 • Krajnji korisnici: Pojedinci koji koriste Usluge ili imaju direktnu interakciju s Uslugama putem Airalovog računa za ličnu upotrebu.
 • Poslovni korisniciKompanija Airalo pruža usluge entitetima (“Poslovni korisnici”) koji nam direktno ili indirektno šalju lične informacije krajnjih kupaca u vezi s poslovanjem i aktivnostima tih poslovnih korisnika.
 • Krajnji kupci: Pojedinci koji primaju usluge koje su naručili drugi vlasnici Airalovih računa, na primjer, kada poslujete s poslovnim korisnicima ili imate s njima neke druge transakcije.
 • Kandidati za posao: Pojedinci koji su poslali molbu za posao kompaniji Airalo.


2. Kako mi sakupljamo, otkrivamo i koristimo lične informacije

Informacije o vama sakupljamo na razne načine, ovisno o tome na koji način s nama i našim Uslugama stupate u interakciju, uključujući sljedeće:

 • Direktno od vas kad nam date informacije, kao na primjer kad se registrirate da biste imali naš račun, kada se prijavite kako biste s nama komunicirali, kada napravite narudžbu, obavite kupovinu ili nas kontaktirate putem telefona, e-pošte ili na neki drugi način.
 • Automatski, kada pomoću kolačića, dnevnika servera, i ostalih sličnih tehnologija stupate s nama u interakciju kroz naše Usluge i/ili putem e-pošte, gdje je to dozvoljeno zakonom ili kada nam date pristanak.
 • Od naših izvora, uključujući, na primjer, naše podružnice, poslovne partnere, pružatelje usluga, mreža koje sadrže društvene medijske sadržaje na mreži, te ostalih trećih strana, ili od javno dostupnih izvora. Na primjer, ako pošaljete molbu za posao, ili postanete zaposlenik, možda ćemo provjeriti vašu prošlost.

Kompanija Airalo klasificira podatke i sisteme za informacije u skladu sa zakonskim zahtjevima, osjetljivošću i poslovnim kriticizmom, kako bi bila sigurna da informacije imaju odgovarajući nivo zaštite. “Kontrolor podataka” je entitet koji određuje svrhu obrade podataka i načine na koje će se odvijati obrada istih. “Procesor podataka” je entitet koji djeluje u ime kontrolora podataka i slijedi njegove instrukcije za obradu ličnih informacija.

 

Airalo kao kontrolor podataka

Airalo preuzima ulogu kontrolora podataka kada određuje svrhe i način obrade ličnih podataka. Kad je u ulozi kontrolora podataka, odgovornost kompanije Airalo je osigurati da se podaci obrađuju u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka. Aktivnosti u okviru Airalovog kapaciteta kontrolora podataka uključuju:

 • Direktna registracija: Airalo postaje kontrolor podataka kada se korisnici direktno registriraju za uslugu. To je primjenjivo na dvije stvari:
  • B2C kontekst: Krajnji korisnici koji se registriraju direktno za Airalove usluge.
  • B2B kontekst: Poslovni korisnici ili krajnji kupci koji se registriraju direktno na Airalo.

Ključne aktivnosti:

 • Isporuka usluge:Korištenje podataka u svrhu pružanja Airalovih proizvoda i usluga.
 • Sprečavanje prevare: Nadgledanje i otkrivanje neovlaštenih transakcija i aktivnosti.
 • Usklađenost sa zakonom Pridržavanje primjenjivih finansijskih, zakonskih i regulatornih obaveza.
 • Poboljšanje usluga: Razvoj i unapređenje proizvoda i usluga na osnovu analize podataka.
 • Obrađivanje molbi za posao: Rukovanje ličnim podacima iz molbi za posao.

 

Airalo kao procesor podataka

U scenarijima u kojima Airalo pruža usluge u ime nekog poslovnog korisnika i slijedi njegove upute, on funkcionira kao procesor podataka. To uključuje sljedeće situacije:

 • B2B kontekst za krajnjeg kupca: Airalo služi kao procesor podataka za podatke krajnjeg kupca nekog poslovnog korisnika u postavkama B2B.
 • Izvršenje usluge u ime poslovnog korisnika: Slijeđenje uputa dobijenih od Poslovnih korisnika, kao što je na primjer kreiranje računa i isporuka eSIM kartica krajnjim kupcima.

Kada djelujemo u svojstvu procesora podataka, savjetujemo korisnike da konsultiraju pravila privatnosti odgovarajućeg kontrolora podataka (poslovnog korisnika) kako bi dobili informacije o tome kako se postupa s njihovim podacima i kako su zaštićeni. Airalo se striktno pridržava uputa koje dobije od kontrolora podataka i obavezuje se da će osigurati povjerljivost i sigurnost obrađenih podataka u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka i ugovornim obavezama.

3. Informacije koje sakupljamo

Slijede primjeri vrsta informacija koje sakupljamo u različitim kontekstima i kako koristimo te informacije.

Kontekst Vrste podataka Primarna svrha sakupljanja i korištenja podataka
Registracija računa Kada kreirate račun, mi sakupljamo vaše ime i informacije za kontakt, uključujući adresu e-pošte. Također sakupljamo informacije koje se tiču aktivnosti koje ste napravili dok ste prijavljeni na svoj račun. Imamo legitiman interes kako bismo našim korisnicima pružili funkcionalnost kad je u pitanju račun. Računi se mogu koristiti za jednostavan završetak kupovine i za čuvanje vaših željenih postavki i historije transakcija. Također ćemo ove informacije koristiti kako bismo popunili ugovor koji ćemo napraviti s vama.
Biometrijske informacije Biometrijski identifikatori iz ličnih dokumenata i selfija. Biometrijske informacije obrađujemo samo uz vašu izričitu saglasnost kako bismo kroz proces sKYC potvrdili vaš identitet gdje to zakon traži.
Poslovni korisnici Sakupljamo naziv, informacije za kontakt, uključujući adresu e-pošte, broj telefona i fizičku adresu zaposlenika naših poslovnih korisnika s kojima možemo stupati u interakciju. Imamo legitiman interes da kontaktiramo naše klijente i komuniciramo sa njima u vezi s normalnom poslovnom administracijom kao što su projekti, usluge i fakturiranje.
Neophodne tehnologije praćenja na mreži

Koristimo kolačiće i jasne GIF-ove. “Kolačići” su mali dijelovi informacija koje web lokacija šalje tvrdom disku na računaru kada neko posjeti web lokaciju. Izraz jasni GIF-ovi se odnosi na piksele koje učitava vaš preglednik kada pristupate web lokaciji.

Ove tehnologije za praćenje mogu prikupljati informacije o vašoj vrsti preglednika, operativnom sistemu, adresi internetskog protokola (IP) (broj koji se automatski dodjeljuje računaru kada se koristi internet), nazivu domene, klikovima, referentnoj web lokaciji i/ili pečatu datuma/vremena za posjetioce.

Imamo legitiman interes da naša web lokacija efikasno funkcionira.
Nebitne tehnologije praćenja Možemo postaviti tehnologiju za praćenje  na našu web lokaciju (npr. kolačiće ili piksele) koja prikuplja analitiku, bilježi vašu interakciju s našom web lokacijom ili nam omogućava da učestvujemo u oglašavanju koje se temelji na ponašanju. Ove tehnologije mogu prikupljati informacije o vašoj vrsti preglednika, operativnom sistemu, adresi internetskog protokola (IP) (broj koji se automatski dodeljuje računaru kada se koristi internet), nazivu domene, klikovima, referentnoj web lokaciji i/ili pečatu datuma/vremena za posjetioce. Mi ili treće strane također možemo tokom vremena sakupljati informacije i na različitim web lokacijama kako bismo prikazivali oglase na našoj ili drugim web lokacijama. Gdje je to zakonom propisano, korištenje kolačića trećih strana temeljimo na pristanku.
Demografske informacije Sakupljamo lične informacije, kao što su dob i lokacija. Imamo legitiman interes za razumijevanje naših korisnika i pružanje usluga po mjeri.
Kandidati za posao Ako se javite na oglas za posao ili postanete zaposlenik, mi sakupljamo informacije koje su potrebne za obradu vaše molbe ili da vas zadržimo kao zaposlenika, uključujući vaše podatke za kontakt, o obrazovanju i historiji poslova. Imamo legitiman interes da procijenimo pojedince za potencijalnu poziciju u našoj radnoj snazi. U nekim smo kontekstima po zakonu također obavezni prikupljati informacije o zaposlenima ili kandidatima. Takođe imamo legitiman interes da koristimo vaše podatke za efikasno zapošljavanje i funkcioniranje radne snage.
Povratne informacije/podrška Ako nam pošaljete povratne informacije ili nas kontaktirate za podršku, mi ćemo sakupljati podatke kao što su vaše ime i adresa e-pošte, kao i bilo koji drugi sadržaj koji nam pošaljete, kako bismo vam poslali odgovor. Imamo legitiman interes da primimo vaše povratne informacije i postupimo u skladu s njima ili problemima.
Mobilni uređaji Sakupljamo informacije s vašeg mobilnog uređaja kao što su jedinstvene identifikacijske informacije koje se emitiraju s vašeg uređaja prilikom posjete našoj web lokaciji. Imamo legitiman interes za identifikaciju jedinstvenih posjetilaca i praćenje posjeta našoj web stranici.
Pravljenje narudžbi Kada napravite narudžbu, mi sakupljamo vaše ime, adresu računa, dostave i e-pošte, broj telefona i broj kartice kojom plaćate. Vaše informacije koristimo kako bismo vam napravili ugovor o pružanju naših Usluga.
Promoviranje partnera Sakupljamo informacije koje nam pružate u sklopu zajedničke brendirane promocije s drugom kompanijom. Imamo legitiman interes da ispunimo naše promocije.
Ankete Kada učestvujete u anketi, sakupljamo informacije koje napišete u anketi. Ako je anketu napravio pružatelj usluga treće strane, tada se na sakupljanje, korištenje i otkrivanje vaših informacija primjenjuju pravila privatnosti treće strane. Imamo legitiman interes da razumijemo vaša mišljenja i sakupimo informacije koje su relevantne za našu organizaciju.

 

4. Zadržavanje podataka

Vaše lične podatke zadržavamo samo onoliko dugo koliko je potrebno da ispunimo svrhe navedene u ovim Pravilima privatnosti, uključujući i svrhu ispunjavanja bilo kojih pravnih, računovodstvenih zahtjeva te onih za izvještavanje, osim ako je duži period zadržavanja ili potreban ili dozvoljen zakonom. Da bismo odredili odgovarajući period zadržavanja ličnih informacija, uzimamo u obzir količinu, prirodu i osjetljivost informacija, potencijalni rizik od štete prilikom neovlaštene upotrebe ili otkrivanja informacija, svrhe za koje smo dobili informacije i da li možemo postići te svrhe putem drugih sredstava, kao i primjenjive zakonske zahtjeve.

5. Kako koristimo lične informacije

Kao dodatak svrhama i razlozima korištenja koje smo gore opisali, informacije koristimo u sljedećim situacijama:

 • Kako bismo vas mogli indetificirati kada posjetite naše web lokacije.
 • Kako bismo vam mogli ponuditi proizvode i usluge ili izvršiti povrat.
 • Kako bismo mogli poboljšati ponudu naših usluga i proizvoda.
 • Kako bismo mogli pojednostaviti proces završetka kupovine.
 • Kako bismo mogli sprovesti analitiku.
 • Kako bismo mogli s vama komunicirati, kao na primjer da bismo mogli odgovoriti na i/ili pratiti vaše zahtjeve, upite, probleme ili povratne informacije.
 • Kako bismo vam mogli poslati marketinške i promotivne materijale uključujući informacije koje se tiču naših proizvoda, usluga, prodaja ili promocija, ili onih o našim poslovnim partnerima.
 • Kako bismo mogli otkriti zlonamjerne, obmanjujuće, prijevarne ili nezakonite aktivnosti, uključujući kršenje naših pravila, odredbi i uslova, sigurnosnih incidenata te nanošenje štete pravima, imovini ili sigurnosti naše kompanije i naših korisnika, zaposlenika ili drugih uključenih osoba, te se od svega toga zaštititi.
 • Kako bismo mogli otkloniti, identificirati i popraviti greške koje narušavaju postojeću predviđenu funkcionalnost naše web lokacije i usluga.
 • Kako bismo se mogli uskladiti s našim zakonskim ili regulacionim obavezama, uspostaviti ili ostvariti svoja prava i braniti se od pravnih žalbi.
 • U svrhe interne administracije, kao i za upravljanje našim odnosima.
 • Za sve druge svrhe na koje možete pristati (s vremena na vrijeme).

Iako gornji odlomci opisuju našu primarnu svrhu sakupljanja vaših informacija, u mnogim situacijama imamo više od jedne svrhe. Na primjer, ako kupovinu završite putem interneta, možemo sakupiti vaše podatke kako bismo ispunili naš ugovor s vama, ali također sakupljamo vaše informacije jer imamo legitimni interes zadržati vaše podatke nakon što je vaša transakcija završena kako bismo mogli brzo i lako odgovoriti na sva pitanja o vašoj narudžbi. Kao rezultat toga, naše sakupljanje i obrada vaših informacija temelje se na različitim kontekstima na koje se odnosi vaš pristanak, našoj potrebi da izvršimo ugovor, našim obavezama prema zakonu i/ili našem legitimnom interesu za obavljanje našeg poslovanja.

 

6. Kako dijelimo lične informacije

Pored specifičnih situacija o kojima se govori na drugom mestu u ovim Pravilima privatnosti, možemo ćemo otkriti lične informacije u sljedećim situacijama:

 • Filijale i akvizicije: Možda ćemo dijeliti informacije s našim korporativnim filijalama (npr. matičnom kompanijom, sestrinskim kompanijama, podružnicama, kompanijama s kojima imamo zajednička ulaganja ili drugim kompanijama pod zajedničkom kontrolom). Ako druga kompanija kupi, ili planira da kupi našu kompaniju, poslovanje ili našu imovinu, s tom kompanijom ćemo također podijeliti informacije, uključujući i fazu pregovora.
 • Ostala otkrivanja podataka bez vašeg pristanka: Možda ćemo otkriti informacije kao odgovor na sudske pozive, garancije ili sudske naloge, ili u vezi s bilo kojim pravnim procesom, ili u skladu s relevantnim zakonima. Također možemo podijeliti vaše podatke kako bismo utvrdili ili ostvarili svoja prava, obranili se od pravnog zahtjeva, istražili, spriječili ili poduzeli mjere po pitanju mogućih nezakonitih aktivnosti, zbog sumnje na prevaru, zbog sigurnosti osobe ili imovine ili zbog kršenje naših pravila, te u skladu s vašim zahtjevom za isporuku proizvoda ili pružanje usluga koje obavljaju treće strane.
 • Promocija partnera: Možda ćemo ponuditi promocije s partnerima treće strane. Ako odlučite da uđete u promociju koju sponzorira treći partner, informacije koje navedete će biti podijeljene i s nama i njima. Njihovo korištenje vaših podataka nije regulirano ovom politikom privatnosti.
 • Pružatelji usluga: Vaše informacije možemo dijeliti s pružateljima usluga. Između ostalog, pružatelji usluga nam pomažu u administraciji naše web lokacije i pružanju usluga kako bi naše poslovanje efikasno funkcioniralo, pružaju tehničku podršku, obrađuju plaćanja i pomažu u ispunjavanju narudžbi.
 • Ostala otkrivanja podataka uz vaš pristanak: Vaše podatke možemo otkriti drugim trećim stranama kada imamo vaš pristanak ili upute da tako napravimo.


7. Vaša prava

Ovisno o vašoj lokaciji i u skladu s važećim zakonom, možete imati sljedeća prava:

 • Pravo pristupa svojim podacima: Imate pravo zatražiti da vam otkrijemo koje lične informacije o vama sakupljamo, koristimo ili otkrivamo, kao i informacije o tome kakva je naša praksa po pitanju podataka. Također možete, u određenim ograničenim okolnostima, zatražiti pristup vašim ličnim informacijama u prenosivom formatu koji mašina može pročitati.
 • Pravo da potvrdite i tražite ispravku podataka: Imate pravo zatražiti ispravku netačnih ličnih informacija koje o vama čuvamo. Oslanjamo se na vas da ćete ažurirati i ispraviti svoje lične informacije. Naša web lokacija vam dozvoljava da izmijenite ili izbrišete profil na svom računu. Ako vam naša web lokacija ne dozvoljava ažuriranje ili ispravljanje određenih informacija, možete nas kontaktirati na dole navedenu adresu kako biste zatražili izmjenu vaših podataka. Imajte na umu da u skladu sa zakonom, možemo čuvati historijske podatke u našim rezervnim datotekama.
 • Pravo da se vaši lične podaci izbrišu ili na neki drugi način uklone: ​​Imate pravo zatražiti da izbrišemo lične informacije koje smo o vama sakupili.
 • Pravo na povlačenje svoje saglasnost u bilo kojem trenutku: Ako ste u nekom slučaju prethodno dali svoju saglasnost za obradu vaših ličnih informacija, imate pravo povući svoj pristanak.
 • Pravo prigovora na obradu vaših ličnih informacija: Imate pravo prigovora na obradu vaših ličnih podataka ako se obrada vrši na pravnoj osnovi koja ne uključuje pristanak.
 • Pravo praćenja na mreži: Trenutno ne prepoznajemo signal “Nemoj pratiti”.

Imajte na umu da nisu sva gore opisana prava apsolutna i ne primjenjuju se u svim okolnostima. U nekim slučajevima možemo ograničiti ili odbiti vaš zahtjev jer nam to zakon dozvoljava ili od nas zahtijeva, ili ako nismo u mogućnosti na adekvatan način potvrditi vaš identitet. Nećemo diskriminirati pojedince koji ostvaruju svoja prava na privatnost prema važećem zakonu.

Molimo vas da pročitate ovaj odlomak kako biste saznali više informacija o određenim pravima. Kako biste podnijeli zahtjev za ostvarivanje bilo kojeg od gore opisanih prava ili uložili žalbu na odluku koju smo donijeli u vezi sa zahtjevom za ostvarenje prava nositelja podataka, obratite nam se koristeći dole navedene informacije za kontakt ili putem naše stranice Kontaktirajte nas.

Imajte na umu da ćemo, u skladu sa zakonom, zahtijevati da dokažete svoj identitet. Ovisno o vašem zahtjevu, tražit ćemo informacije kao što su vaše ime, posljednji artikl koji ste od nas kupili ili datum kada ste zadnji put nešto od nas kupili. Također ćemo možda tražiti da dostavite potpisanu izjavu koja potvrđuje vaš identitet. U skladu sa zahtjevom, uložit ćemo razumne napore kako bismo dostavili, ispravili ili izbrisali vaše lične informacije u našim datotekama.

U nekim okolnostima možete imenovati ovlaštenog zastupnika koji će u vaše podnijeti zahtjeve za ostvarivanje određenih prava na privatnost. Ako ste ovlašteni zastupnik koji podnosi zahtjev u ime pojedinca, morate priložiti kopiju potpisanog dokumenta koji pokazuje da možete djelovati u ime druge osobe.

Kako mogu otkazati pretplatu na elektronske marketinške poruke?

Možete isključiti elektronske poruke koje se tiču marketinga koristeći funkciju otkazivanja pretplate koja se nalazi u Postavkama profila. Ako želite upravljati željenim postavkama, prijavite se na svoj račun, a zatim idite u postavke svog profila. Uključite ili isključite opciju “Želim primati pomotivnu e-poštu” kako biste sačuvali promjene. Vaša će adresa e-pošte biti u najkraćem roku isključena iz e-pošte za marketinšku komunikaciju.

Ako imate bilo kakvih pitanja o tome kako se isključiti iz Airalove marketinške komunikacije, slobodno nas kontaktirajte na [email protected].

Kako mogu izbrisati svoj račun?

Svoj račun možete izbrisati tako što ćete koristiti funkciju “Izbriši račun” koja se nalazi u vašim Postavkama profila. Prijavite se na svoj račun, a zatim idite u postavke svog profila. Kliknite na dugme “Izbriši račun” i potvrdite svoju namjeru. Zahtjev ćemo obraditi bez odlaganja ili, u slučaju da je potrebno ispuniti neke posebne zahtjeve, u roku od mjesec dana od prijema zahtjeva.

Imajte na umu da ćemo u svakom slučaju možda morati, prije nego što nastavimo s vašim zahtjevom, provjeriti vaš identitet i vaš odnos s nama.

U kojim slučajevima Airalo nastavlja obrađivati podatke nakon što je primio zahtjev za brisanje ili prigovor na obradu?

U određenim okolnostima, zakon može od kompanije Airalo zahtijevati da zadrži i obradi vaše lične podatke čak i nakon zahtjeva za brisanje ili prigovora na obradu. Na primjer, Airalo je dužan zadržati određene lične informacije kako bi ispunio zakonske obaveze u skladu s propisima Upoznajte svog kupca (KYC-Know Your Customer) i detaljima o platnim transakcijama.

9. Prenos podataka i međunarodni prenos podataka

Usluga je u vlasništvu kompanije Airalo i može joj se pristupiti u Evropi i izvan nje. Kao rezultat toga, vaše informacije mogu biti obrađene u stranoj zemlji gdje zakoni o privatnosti mogu biti manje strogi od zakona u vašoj zemlji. Ipak, gdje je to moguće, činimo sve kako bismo se prema ličnim informacijama odnosili tako da koristimo iste principe privatnosti u skladu sa zakonom koji se primjenjuje u zemlji u kojoj smo prvi put primili vaše podatke. Kada nam dostavite svoje lične informacije, pristajete na prenos, pohranu i obradu vaših podataka u zemlji koja nije vaša zemlja prebivališta, uključujući, ali ne i ograničeno na, Sjedinjene Američke Države. Ako želite više informacija o našim pokušajima primjene principa privatnosti na podatke koji su primjenjivi u jednoj pravnoj nadležnosti, koji zatim odu pod drugu pravnu nadležnost, možete nas kontaktirati koristeći dole navedene informacije za kontakt.

9. Sigurnost

Pratimo opće prihvaćene industrijske standarde kako bismo zaštitili vaše lične informacije. Nijedan način prenosa putem interneta, mobilne tehnologije ili metoda elektroničkog pohranjivanja nije potpuno siguran. Stoga, iako nastojimo održavati fizičke, elektronske i proceduralne mjere zaštite kako bismo zaštitili povjerljivost informacija koje sakupljamo na mreži, ne možemo garantirati njihovu apsolutnu sigurnost.

Airalovi korisnici ostaju odgovorni za sigurnost svojih lozinki i akreditiva. Ako imate razloga vjerovati kako vaša interakcija s nama više nije sigurna (na primjer, ako smatrate da je ugrožena sigurnost bilo kojeg od računa koje imate kod nas), molimo vas da nas odmah obavijestite o problemu tako što ćete nas kontaktirati na [email protected].

10. Promjene ovih pravila

Zadržavamo pravo promjene uslova ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku. Ako dođe do materijalnih promjena u ovoj izjavi ili načinu na koji ćemo koristiti vaše lične informacije, vi ćete biti obaviješteni tako što ćemo istaknuti obavijest o takvim promjenama ovdje ili na našoj početnoj stranici, ili ćemo vam poslati e-poštu. Preporučujemo vam da pregledate ova pravila svaki put kada posjetite neku od naših web lokacija ili aplikacija. Naša politika privatnosti sadrži datum “na snazi od” i datum “zadnji put ažurirano”. Datum stupanja na snagu odnosi se na datum kada je trenutna verzija stupila na snagu. Datum zadnjeg ažuriranja odnosi se na datum kada je trenutna verzija posljednji put suštinski izmijenjena.

11. Djeca

Naše usluge nisu namijenjene djeci mlađoj od 13 godina i svjesno ne sakupljamo lične informacije od maloljetnika koji su ovisni o roditeljima a mlađi su od 16 godina, bez pristanka roditelja. Djeca mlađa od 13 godina ne bi nam trebala davati svoje lične informacije.

12. Informacije za kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja, komentara, žalbi ili pritužbi u vezi s našim praksama po pitanju privatnosti, ili ako trebate pristupiti ovim Pravilima privatnosti u alternativnom formatu zbog invaliditeta, kontaktirajte nas na odgovarajuću dole navedenu adresu. Pokušat ćemo odgovoriti na vaše zahtjeve i pružiti vam dodatne informacije o privatnosti.

Ako niste zadovoljni našim odgovorom, a nalazite se u Evropskoj uniji ili Ujedinjenom Kraljevstvu, možda imate pravo da uložite žalbu svom lokalnom nadzornom organu.

13. Dodatne informacije za stanovnike Kalifornije

Zakon u Kaliforniji od nas zahtijeva da otkrijemo sljedeće dodatne informacije koje se odnose na našu praksu privatnosti. Ako ste stanovnik Kalifornije, kao dodatak na ostatak Pravila privatnosti, na vas se odnose sljedeći načini otkrivanja privatnosti.

 • Zakon „California Shine the Light” u Kaliforniji: Ako želite više informacija koje se tiču kategorija ličnih podataka (ako ih ima) koje dijelimo s trećim stranama ili podružnica koje te strane mogu koristiti za direktni marketing, podnesite pismeni zahtjev koristeći informacije u gornjem odlomku Informacije za kontakt.
 • Obavijest o sakupljanju: Tabela u nastavku opisuje kategorije ličnih informacija koje sakupljamo, otkrivamo u poslovne svrhe, “prodajemo” i/ili “dijelimo” (svi ti pojmovi su definirani zakonom Kalifornije). Imajte na umu da pored dole navedenih primalaca, državnim subjektima možemo otkriti bilo koju od kategorija ličnih podataka koje sakupljamo, što može biti potrebno kako bismo se mogli pridržavati zakona ili spriječiti nezakonite aktivnosti. Ne “prodajemo” vaše lične informacije za novac. Koristimo kolačiće i slične tehnologije praćenja u svrhu ciljanog oglašavanja, kao što je navedeno na drugom mjestu u Pravilima privatnosti. Za više informacija pogledajte odlomak Kolačići i druge tehnologije u Pravilima privatnosti. Za detalje o tome kako koristimo lične informacije, pogledajte odlomak Informacije koje sakupljamo u Pravilima privatnosti.

 

Kategorija ličnih informacija Kategorija primaoca  
  Otkrivanje u poslovne svrhe Dijeljenje u svrhu oglašavanja na temelju međukontekstnog ponašanja
Identifikatori – to može uključivati ​​pravo ime, presudonim, poštansku adresu, jedinstvenog ličnog identifikatora, identifikatora na mreži, adresu e-pošte, naziv računa ili druge slične identifikatore.

Filijale ili podružnice

Poslovni partneri

Pružatelji usluga za analizu podataka

Pružatelji internetskih usluga

Udruženi marketinški partneri 

Operativni sistemi i platforme

Pružatelji ostalih usluga

Procesori plaćanja i finansijske institucije 

Organizacije za profesionalne usluge, to može uključivati ​​revizore i advokatske firme

Društvene mreže

Mreže za oglašavanje
Osobna iskaznica koju je izdala vlada Kalifornije – to može uključivati ​​broj socijalnog osiguranja, broj vozačke dozvole ili broj lične karte koju je izdala država, te broj pasoša.

Mrežni operateri (gdje je obavezan eKYC)

Organizacije za profesionalne usluge, to može uključivati ​​revizore i advokatske firme

 
Finansijske informacije – to može uključivati ​​broj bankovnog računa, broj kreditne kartice, broj debitne kartice i druge finansijske informacije.

Operativni sistemi i platforme

Procesori plaćanja i finansijske institucije 

Organizacije za profesionalne usluge, to može uključivati ​​revizore i advokatske firme

 
Karakteristike zaštićenih klasifikacija – to može uključivati ​​godine, spol, rasu, etničku pripadnost, fizičke ili mentalne nedostatke, itd.

Mrežni operateri (gdje je obavezan eKYC)

Organizacije za profesionalne usluge, to može uključivati ​​revizore i advokatske firme

 
Komercijalne informacije – to može uključivati ​​informacije o proizvodima ili uslugama koje su kupljene, dobijene ili uzete u obzir, te druge historije kupovine ili potrošnje, ili tendencije.

Filijale ili podružnice

Poslovni partneri

Pružatelji usluga za analizu podataka

Pružatelji internetskih usluga

Udruženi marketinški partneri 

Operativni sistemi i platforme

Pružatelji ostalih usluga

Procesori plaćanja i finansijske institucije 

Organizacije za profesionalne usluge, to može uključivati ​​revizore i advokatske firme

Društvene mreže

 
Informacije o aktivnostima na internetu ili drugim elektronskim mrežama – to može uključivati ​​historiju pregledavanja, historiju pretraživanja i informacije koje se tiču interakcije pojedinca s internetskom web lokacijom, aplikacijom ili reklamom. Pružatelji usluga za analizu podataka Mreže za oglašavanje
Informacije koje se tiču zapošljavanja ili profesije

Filijale ili podružnice

Poslovni partneri

Operativni sistemi i platforme

Pružatelji ostalih usluga

Organizacije za profesionalne usluge, to može uključivati ​​revizore i advokatske firme

 
Informacije o obrazovanju koje nisu javne (kao što je definirano u Zakonu o pravima na obrazovanje i privatnosti porodice)

Filijale ili podružnice

Poslovni partneri

Operativni sistemi i platforme

Pružatelji ostalih usluga

Organizacije za profesionalne usluge, to može uključivati ​​revizore i advokatske firme

 
Dodatne kategorije ličnih informacija opisane u statutu California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)) – to može uključivati ​​potpis, fizičke karakteristike ili opis, broj polise osiguranja.

Mrežni operateri (gdje je obavezan eKYC)

Organizacije za profesionalne usluge, to može uključivati ​​revizore i advokatske firme

 

 

 • Otkrivanje osjetljivih informacija u Kaliforniji. Sakupljamo sljedeće kategorije osjetljivih ličnih informacija (kako je definirano u zakonu Kalifornije): biometrijske informacije, geolokacije, broj socijalnog osiguranja ili druge informacije s ID-a koji je izdala vlada, prijave na račun, informacije o plaćanju. Ove informacije se sakupljaju radi obrade transakcija, usklađivanja sa zakonima, upravljanja našim poslovanjem ili pružanja usluga. Imajte na umu da takve informacije ne koristimo ni u jednu svrhu koja nije identificirana u Kalifornijskom zakonu o pravima na privatnost, čl. 1798.121.

2024 AIRGSM PTE. LTD.

Sva prava pridržana

Želiš li isprobati eSIM kartice i promijeniti način povezivanja sa svijetom?

Preuzmi aplikaciju Airalo da bilo gdje i bilo kad kupuješ, upravljaš i dopunjavaš svoje eSIM kartice.

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Upotrijebi besplatan kredit.

Možete osvojiti USD $3.00 u obliku Airmoney kredita tako što ćete podijeliti svoj kôd za preporuku s prijateljima.