Όροι και προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από την AIRGSM PTE. LTD., εφεξής αναφερόμενη ως Airalo, σε σχέση με την προπληρωμένη μεταπώληση eSIM.

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις παρέχονται στην ιστοσελίδα www.airalo.com. Η Airalo μπορεί να αποδεχθεί ρήτρες διαφοροποίησης μόνο σε περίπτωση ρητής γραπτής συμφωνίας.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.1. ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ eSIM

Η Airalo μεταπωλεί προπληρωμένες eSIM. Ο πελάτης μπορεί να καταχωρήσει και να αγοράσει κάρτες eSIM στον ιστότοπο  www.airalo.com  και/ή στην εφαρμογή Airalo. Οι πληρωμές μας πραγματοποιούνται μέσω PAYPAL (https://paypal.com) και Stripe (https://stripe.com) με ένα ψευδώνυμο της πιστωτικής σας κάρτας (εικονικό αποτύπωμα πιστωτικής κάρτας).

2.2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ AIRALO

Ο πελάτης πρέπει να αποδεχθεί τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της AIRALO. Ο πελάτης δίνει απευθείας ή με τη μεσολάβηση του παρόχου υπηρεσιών (Ξενοδοχείο, Ταξιδιωτικό Πρακτορείο...), στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.airalo.com τις ακόλουθες πληροφορίες: Όνομα Επώνυμο Διεύθυνση (διεύθυνση χρέωσης) Διεύθυνση email

2.3. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ AIRALO

Η AIRALO θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει στον Πελάτη ποιοτικές υπηρεσίες. Ωστόσο, η AIRALO δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία δεν θα διακοπεί, θα παραδίδεται εγκαίρως, θα είναι ασφαλής και χωρίς σφάλματα.

2.4. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

Κατά τη χρήση του εξοπλισμού ή των υπηρεσιών που παρέχονται από την AIRALO, ο Πελάτης δεν πρέπει να προβεί σε καμία ενέργεια: που είναι καταχρηστική, παράνομη ή δόλια, προκαλεί βλάβη ή ζημιά στο Δίκτυο. When the Customer is in breach of its obligations under this Sec. Εάν ο Πελάτης παραβεί τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα ενότητα 2.4, η AIRALO μπορεί να αναστείλει τη χρήση της Υπηρεσίας από τον Πελάτη. Η AIRALO θα ειδοποιήσει τον Πελάτη το συντομότερο δυνατό για την αναστολή. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου αναστολής, ο πελάτης εξακολουθεί να καταβάλλει όλες τις χρεώσεις που οφείλονται βάσει της παρούσας συμφωνίας σε σχέση με τις υπηρεσίες που έχουν ανασταλεί.

2.5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευή είναι συμβατή με την eSIM και δεν είναι κλειδωμένη σε συγκεκριμένο δίκτυο. Επιλέγοντας "Έχω συσκευή συμβατή με eSIM και δεν είναι κλειδωμένη σε συγκεκριμένο δίκτυο" για να προχωρήσει στην αγορά, ο πελάτης αποδέχεται την ευθύνη για αυτές τις πληροφορίες. Καθώς η συμβατότητα της συσκευής μπορεί να εξαρτάται από τον πάροχο και τη χώρα προέλευσης, ο πελάτης πρέπει να ελέγξει τον κατάλογο των συμβατών συσκευών eSIM που παρέχεται κατά την ολοκλήρωση της πληρωμής. Ο κατάλογος συμβατότητας eSIM δεν είναι πλήρης, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρχουν πρόσφατα ανακοινωθείσες συσκευές συμβατές με eSIM που δεν έχουν ακόμη προστεθεί.

3. ΕΝΑΡΞΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ της AIRALO και του πελάτη ξεκινάει με την ολοκλήρωση της παραγγελίας στον ιστότοπο της AIRALO  https://www.airalo.com  ή μέσω της εφαρμογής. Η ενεργοποίηση της eSIM και η αποδοχή της πολιτικής ενεργοποίησης είναι ευθύνη του Πελάτη. Η σύμβαση θα τερματιστεί σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει ενεργό πακέτο δεδομένων ή έχει διαγράψει την eSIM από τη συσκευή.

4. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

4.1. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή των υπηρεσιών AIRALO γίνεται με Πιστωτική Κάρτα, PAYPAL, Google Pay και Apple Pay. Το νόμισμα πληρωμής είναι τα δολάρια ΗΠΑ ($). Η συναλλαγή με πιστωτική κάρτα επεξεργάζεται και διασφαλίζεται από τους παρόχους AIRALO PAYPAL (https://paypal.com) και Stripe (https://stripe.com).

4.2. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

4.2.1. Η AIRALO δηλώνει όλες τις χρεώσεις με ΦΠΑ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

4.2.2. Ο πελάτης δεν δικαιούται να συμψηφίσει τις απαιτήσεις του με τις απαιτήσεις της AIRALO, εκτός εάν οι απαιτήσεις του πελάτη είναι αδιαμφισβήτητες ή έχουν επιβεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο πελάτης θα δει αμέσως την eSIM που αγόρασε στην καρτέλα "Οι eSIMs μου" στον ιστότοπο ή/και στην εφαρμογή. Ο πελάτης θα λάβει ένα email επιβεβαίωσης μετά την αγορά. Όλες οι πληροφορίες για την εγκατάσταση της eSIM θα είναι διαθέσιμες μόνο στον λογαριασμό Airalo του χρήστη.

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ / ΑΚΥΡΩΣΗΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή χρημάτων ή αλλαγή εάν η eSIM δεν μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί λόγω τεχνικού προβλήματος που οφείλεται στην AIRALO.

6.1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ

6.1.1. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

6.1.2. Αίτημα επιστροφής χρημάτων μπορεί να υποβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς, όταν η ενεργοποίηση δεν είναι πλέον δυνατή μετά από προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος.

6.1.3. Εάν η eSIM είναι ήδη σε χρήση και προκύψει ζήτημα που προέρχεται από την Airalo και δεν μπορεί να επιλυθεί εγκαίρως, μπορεί να γίνει επιστροφή χρημάτων για τα υπόλοιπα δεδομένα.

6.1.4. Η συνεργασία του πελάτη για την άμεση επίλυση του προβλήματος είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς σε αντίθετη περίπτωση, η επιστροφή χρημάτων ενδέχεται να μην εγκριθεί.

6.1.5. Κάθε πακέτο δεδομένων έχει τη δική του περίοδο ισχύος. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν θα γίνει για τα εναπομείναντα δεδομένα όταν λήξει η περίοδος ισχύος.

6.1.6. Αποζημίωση: Δεν θα εκδοθεί καμία επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση οποιουδήποτε είδους λόγω χρεώσεων από άλλα τηλέφωνα, άλλες κάρτες SIM, τηλέφωνα ξενοδοχείων ή άλλες χρεώσεις που δεν συνδέονται άμεσα με τον λογαριασμό Airalo eSIM του πελάτη. (Βλέπε ενότητα 7. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ στους Όρους και Προϋποθέσεις)

6.1.7. Αθέμιτες αγορές: Η Airalo διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε μορφή επιστροφής χρημάτων, εάν υπάρχουν ενδείξεις κατάχρησης, παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων ή οποιασδήποτε δόλιας δραστηριότητας που συνδέεται με τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της Airalo.

6.1.7.1.Μη εξουσιοδοτημένες αγορές: Η υπόθεση θα πρέπει να διερευνηθεί και να εγκριθεί πριν από την επεξεργασία οποιασδήποτε επιστροφής χρημάτων. Η Airalo διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει οποιονδήποτε λογαριασμό που σχετίζεται με οποιαδήποτε μορφή αθέμιτης δραστηριότητας.

6.1.8. Αγορές κατά λάθος: Μόλις ο πελάτης εγκαταστήσει την eSIM, θα θεωρείται χρησιμοποιημένη. Δεν προσφέρεται επιστροφή χρημάτων οποιασδήποτε μορφής.

6.1.9. Λανθασμένη χρέωση: Εάν ο πελάτης αμφισβητεί εύλογα και καλή τη πίστει ένα τιμολόγιο ή μέρος αυτού, ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει την Airalo για την εν λόγω αμφισβήτηση εντός 12 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου, παρέχοντας λεπτομέρειες για τους λόγους για τους οποίους το τιμολογούμενο ποσό είναι εσφαλμένο και, εάν είναι δυνατόν, το ποσό που θεωρεί ότι οφείλεται. (Δείτε λεπτομέρειες στην ενότητα 4.2 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ στους Όρους και Προϋποθέσεις)

6.1.10. Αντικαταστάσεις: Οι eSIM που έχουν αγοραστεί αποκλειστικά με χρήματα Airmoney από κουπόνια, μπορούν να αντικατασταθούν μόνο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

6.1.11. Άλλοι λόγοι: Εάν το αίτημα επιστροφής χρημάτων δεν καλύπτεται από τα παραπάνω, θα εξετάσουμε το αίτημα κατά περίπτωση. Εάν εγκριθεί η επιστροφή χρημάτων, ενδέχεται να χρεωθεί ένα τέλος επεξεργασίας. Η μέγιστη επιστροφή πίστωσης που μπορεί να ζητήσει ένας πελάτης πρέπει να είναι ίση ή μικρότερη από το συνολικό ποσό που πλήρωσε.

6.1.12. ΧΡΗΣΗ AIRMONEY

6.1.12.1. Το Airmoney είναι ένα σύστημα επιβράβευσης πιστώσεων που είναι φτιαγμένο μόνο για την Airalo. 6.1.12.2. Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν Airmoney κατά την αγορά eSIM ή να το συνδυάσουν με πληρωμή με πιστωτική κάρτα και Paypal. 6.1.12.3. Όλες οι αγορές που πραγματοποιούνται με τη χρήση Airmoney θα πιστώνονται πάντα στον λογαριασμό Airalo του χρήστη ως Airmoney.

6.1.12.4. Τυχόν Airmoney στο λογαριασμό σας δεν μετατρέπεται σε οποιαδήποτε άλλη μορφή πίστωσης.

6.1.12.5 Τυχόν Airmoney στο λογαριασμό σας δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο λογαριασμό Airalo.

6.1.113. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Για να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της Airalo μέσω της σελίδας Επικοινωνήστε μαζί μας ή στείλτε μήνυμα στη διεύθυνση support@airalo.com. Λάβετε υπόψη ότι ισχύει η παραπάνω πολιτική επιστροφής χρημάτων. Ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, θα ζητηθούν από τον πελάτη περαιτέρω πληροφορίες για την υποστήριξη του αιτήματος επιστροφής χρημάτων, όπως στιγμιότυπα οθόνης των ρυθμίσεων της συσκευής για τεχνικά ζητήματα ή λεπτομέρειες για τους λόγους για τους οποίους το τιμολογούμενο ποσό είναι εσφαλμένο και, εάν είναι δυνατόν, πόσο θεωρεί ο πελάτης ότι οφείλεται κ.λπ. Ανατρέξτε στην ενότητα 6.1.2 του ίδιου εγγράφου για τις επιστροφές που σχετίζονται με τεχνικά ζητήματα. Ο πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να λάβει επιστροφή χρημάτων μέσω της αρχικής του μεθόδου πληρωμής (πιστωτική κάρτα ή Paypal) ή ως Airmoney που έχει εκδοθεί στο λογαριασμό του (βλ. 6.1.11 για τις αγορές Airmoney). Επιστροφή χρημάτων με την αρχική μέθοδο: Μόλις εγκριθεί και εκδοθεί η επιστροφή χρημάτων, μπορεί να χρειαστούν 5-10 εργάσιμες ημέρες για να εμφανιστεί στον λογαριασμό, ανάλογα με την τράπεζα. Πίστωση Airmoney: Το Airmoney πιστώνεται αμέσως στο λογαριασμό του.

6.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Τα πακέτα δεδομένων eSIM από την Airalo προσφέρονται ως έχουν και δεν μπορούν να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις ή προσαρμογές βάσει μεμονωμένων αιτημάτων μετά την αγορά.

7. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η AIRALO δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από τη μη συνεχή διαθεσιμότητα της προτεινόμενης υπηρεσίας. Η AIRALO δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη συνεχή διαθεσιμότητα της υπηρεσίας δικτύου. Για οποιαδήποτε αιτήματα, στείλτε email στη διεύθυνση support@airalo.com.


Είστε έτοιμοι να δοκιμάσετε τις κάρτες eSIM και να αλλάξετε τον τρόπο που παραμένετε συνδεδεμένοι;

Κάντε λήψη της εφαρμογής Airalo για να αγοράσετε, να διαχειριστείτε και να αναπληρώσετε τις eSIM σας ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε!

Χρησιμοποιήστε την πίστωση που κερδίσατε.

Μπορείτε να κερδίσετε πίστωση Airmoney ύψους 3 $ ΗΠΑ κοινοποιώντας τον κωδικό σύστασής σας με φίλους.

Οι eSIM Μου
Προφίλ