Όροι και προϋποθέσεις προγράμματος σύστασης

Αυτό το έγγραφο καθορίζει τους Όρους και τις προϋποθέσεις που θα ισχύουν για όλους τους λογαριασμούς Airalo που υπάρχουν ή ενδέχεται να ανοίξουν οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον.

Το Πρόγραμμα σύστασης επιτρέπει στους εγγεγραμμένους χρήστες της Airalo να κερδίζουν πιστώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στις ακόλουθες αγορές τους στην Airalo, συστήνοντας φίλους στην Airalo.


1. Καταχώρηση/Επιλεξιμότητα

1.1. Ο χρήστης που πραγματοποιεί σύσταση

Για να είναι επιλέξιμος για το Πρόγραμμα σύστασης, ο χρήστης πρέπει να δημιουργήσει ή να έχει ήδη λογαριασμό στην Airalo.

1.2. Ο φίλος που συστήνεται

Για να πληροί τις προϋποθέσεις γι' αυτήν την προσφορά, ο χρήστης πρέπει να είναι νέος στην Airalo και πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό στην Airalo χρησιμοποιώντας τον κωδικό σύστασης ή να τον χρησιμοποιήσει κατά την ολοκλήρωση της πρώτης αγοράς.


2. Διαδικασία σύστασης

2.1. Ο χρήστης της Airalo πρέπει να λάβει τον μοναδικό κωδικό σύστασής του μεταβαίνοντας στην ενότητα συστάσεων μέσα στην εφαρμογή.

2.2 Ο χρήστης της Airalo ("Ο χρήστης που πραγματοποιεί σύσταση") πρέπει να μοιραστεί τον μοναδικό κωδικό σύστασής του με τον φίλο του ("Ο φίλος που συστήνεται").

2.3. Ο φίλος που συστήνεται πρέπει να χρησιμοποιήσει τον κωδικό σύστασης όταν εγγραφεί και ολοκληρώσει την πρώτη αγορά του.

2.4. Όταν ο φίλος που συστήνεται ολοκληρώσει με επιτυχία την πρώτη αγορά του, ο χρήστης που πραγματοποιεί τη σύσταση θα λάβει μια ανταμοιβή, η οποία θα εμφανίζεται στην ενότητα ανταμοιβών σύστασης.


3. Στοιχεία έκπτωσης σύστασης φίλου

3.1. Ο Φίλος που συστήνεται πρέπει να εισαγάγει τον κωδικό σύστασης όταν εγγραφεί ή κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

3.2. Η έκπτωση θα εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε αγορά eSIM. Ισχύει μόνο για την πρώτη αγορά.

3.3. Η έκπτωση σύστασης δεν μπορεί να συνδυαστεί ή να χρησιμοποιηθεί μαζί με άλλες προσφορές.

3.4. Οι συμμετοχές μπορούν να αποκλειστούν κατά την κρίση της Εταιρείας εάν έχουν ήδη εξαργυρώσει τον κωδικό σύστασης και έχουν επωφεληθεί από αυτήν την προσφορά.


4. Λεπτομέρειες ανταμοιβής σύστασης

4.1. Ο χρήστης που πραγματοποιεί σύσταση θα λάβει την ανταμοιβή για κάθε φίλο που έχει συστήσει με επιτυχία.

4.2. Ο χρήστης που πραγματοποιεί σύσταση θα ειδοποιηθεί μέσω ειδοποίησης push και email όταν ο φίλος πραγματοποιήσει την πρώτη αγορά του. Η ανταμοιβή θα εμφανίζεται στην ενότητα ανταμοιβής σύστασης.

4.3. Ο χρήστης που πραγματοποιεί σύσταση θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη κερδισμένη πίστωση ως Airmoney κατά την ολοκλήρωση της αγοράς και να αγοράσει οποιαδήποτε eSIM ή να κάνει ανανέωση. Ο χρήστης που πραγματοποιεί σύσταση μπορεί να επωφεληθεί από αυτήν την προσφορά πολλές φορές.

4.4. Η πίστωση δεν μπορεί να συνδυαστεί με έκπτωση ή να χρησιμοποιηθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλη προσφορά.

4.5. Η πίστωση ανταμοιβής δεν μεταβιβάζεται, δεν διαπραγματεύεται και δεν εξαργυρώνεται. 

4.6. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Airalo ή του ιστότοπου www.airalo.com.

4.7. Ισχύς/Διάρκεια: Αόριστη.


5. Ακυρώσεις/Επιστροφές χρημάτων

5.1. Η Airalo διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε παραγγελία ή να ανακαλέσει τη χρήση αυτής της προσφοράς για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

5.2. Ύποπτη ή δόλια αγοραστική δραστηριότητα.

5.3. Κατάχρηση προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πολλαπλών λογαριασμών ή πολλαπλών αγορών που σχετίζονται με τον ίδιο πελάτη ή ομάδα πελατών.

5.4. Έκπτωση που χρησιμοποιείται κακόβουλα (συμπεριλαμβανομένων των μεταπωλητών eSIM ή της χρήσης έκπτωσης από πελάτες που αγοράζουν προϊόντα με σκοπό τη μεταπώληση).


6. Τυπικοί όροι και προϋποθέσεις

6.1. Με τη συμμετοχή σας σε αυτήν την καμπάνια, αποδέχεστε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και προϋποθέσεις και αναγνωρίζετε πως έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτούς τους Όρους και προϋποθέσεις.

6.2. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή να ακυρώσει τυχόν προωθητικές ενέργειες ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προς το συμφέρον της εταιρείας.

6.3. Κανένας συμμετέχων δεν θα έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει οποιαδήποτε απόφαση του Διοργανωτή σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή της καμπάνιας ή την ερμηνεία των Όρων και προϋποθέσεων ή τον προσδιορισμό ως προς την έγκριση των συμμετοχών. Η απόφαση του Διοργανωτή είναι οριστική και δεν θα υπάρξει καμία αλληλογραφία.

6.4. Εάν υπάρχει αμφισβήτηση ως προς την ταυτότητα ενός συμμετέχοντα, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να προσδιορίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντα.

6.5. Οποιοδήποτε κόστος σχετίζεται με την πρόσβαση στον ιστότοπο προσφοράς είναι ευθύνη του συμμετέχοντα και εξαρτάται από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείται. Ο Διοργανωτής δεν θα είναι υπεύθυνος για αποζημίωση των εξόδων που προκύπτουν για πραγματοποίηση μιας συμμετοχής, όπου υφίσταται. Δεν θα γίνει επιστροφή χρημάτων για το κόστος οποιασδήποτε συμμετοχής, όπου υφίσταται.