Privaatsuspoliitika

Jõustumiskuupäev: 3. juuni 2024

AIRGSM PTE. LTD., mis tegutseb nime all Airalo (www.AIRALO.com) (edaspidi: Airalo, meie, me), mõistab teie privaatsuse olulisust. See privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas me kogume, kasutame, jagame ja kaitseme teie isikuteavet ehk isikuandmeid. See privaatsuspoliitika selgitab teile ka teie õigusi ja valikuid, mis puutuvad teie isikuandmetesse, ja seda, kuidas meiega ühendust võtta, et oma küsimustele vastused saada.

Registreerides konto või kasutades või külastades Airalo mis tahes veebisaiti, rakendust, toodet, tarkvara, tööriista, andmesöödet ja või teenust (edasipidi ühiselt: teenus), kinnitate, et mõistate selle poliitika tingimusi ning nõustute nendega.

See privaatsuspoliitika selgitab, kuidas me teie isikuandmeid kogume, kasutame, avaldame, säilitame ja kaitseme. Lugege see privaatsuspoliitika tähelepanelikult läbi.

Sisukord

1. Selle privaatsuspoliitika kohaldatavus

2. Kuidas me isikuandmeid kogume, avaldame ja kasutame

3. Meie kogutavad andmed

4. Andmete säilitamine

5. Kuidas me andmeid kasutame

6. Kuidas me isikuandmeid jagame

7. Teie õigused

8. Andmeedastus ja rahvusvaheline andmeedastus

9. Turvalisus

10. Selle poliitika muutmine

11. Lapsed

12. Kontaktteave

13. Lisateave California elanikele

1. Selle privaatsuspoliitika kohaldatavus

Seda privaatsuspoliitikat kohaldatakse Airalo teenuste kasutajatele üle maailma, sealhulgas Airalo mobiilirakenduste, partneriplatvormi, veebisaitide, funktsioonide või muude teenuste kasutajatele, interaktsioonidele Airaloga (internetis ja füüsiliselt) ning palgatöötajatele ja töölesoovijatele (edaspidi: teenused).

See privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Airalo kogub ja kasutab andmeid, ning seda kohaldatakse kõigile Airalo kasutajatele üle maailma, välja arvatud juhul kui nad kasutavad teenust, millele kehtib eraldi privaatsusavaldus. Seda privaatsusavaldust kohaldatakse konkreetselt järgmistele.

 • Lõppkasutajad: üksikisikud, kes kasutavad teenuseid oma Airalo-konto kaudu ja on nendega interaktsioonis isiklikuks kasutamiseks.
 • Ärikasutajad: Airalo osutab teenuseid üksustele (edaspidi: ärikasutajad), kes otseselt ja kaudselt annavad meile lõppklientide isikuandmeid, mis on seotud nende ärikasutajate enda ettevõtluse ning tegevusega.
 • Lõppkliendid: üksikisikud, kes saavad Airalo-konto omanike tellitud teenuseid, näiteks tehes kaupa või ajades äri ärikasutajaga.
 • Töölesoovijad: üksikisikud, kes esitavad Airalole töökohale kandideerimise avalduse.


2. Kuidas me isikuandmeid kogume, avaldame ja kasutame

Me kogume teie kohta teavet eri viisidel olenevalt sellest, kuidas te meie ja meie teenustega suhtlete, sealhulgas järgmistel viisidel.

 • Otse teilt, kui te esitate seda meile, näiteks kontot registreerides, end kirja pannes, et meilt teavet saada, tellimust esitades, ostu tehes või meiega ühendust võttes telefonitsi, meilitsi või muul moel.
 • Automaatselt, kasutades küpsiseid, serverilogisid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, kui olete meiega interaktsioonis meie teenuste ja/või meilide kaudu, seadusega lubatud piires või teie nõusolekul.
 • Muudest allikatest, sealhulgas näiteks meie sidusettevõtetelt, äripartneritelt, teenuseosutajatelt, veebipõhistest ühismeediavõrkudest ja muudelt kolmandatelt isikutelt või avalikest allikatest. Kui näiteks esitate töökohale kandideerimise avalduse või tulete meile palgatöötajaks, võime teha taustauuringu.

Airalo liigitab andme- ja teabesüsteeme õiguslike nõuete, tundlikkuse ja ärikriitilisuse kohaselt, et tagada teabele nõuetekohase kaitsetaseme pakkumine. „Vastutav töötleja“ on üksus, mis määrab toimuva andmetöötluse eesmärgid ja meetodid. „Volitatud töötleja“ on üksus, mis tegutseb isikuandmete töötlemisel vastutava töötleja nimel ja juhendusel.

 

Airalo vastutava töötlejana

Airalo täidab vastutava töötleja rolli, kui määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja meetodid. Vastutava töötlejana vastutab Airalo selle eest, et isikuandmeid töödeldaks kooskõlas kohaldatavate andmekaitseseadustega. Vastutava töötlejana kuuluvad Airalo tegevuste hulka järgmised.

 • Otsesed registreerumised: Airalo on vastutav töötleja, kui kasutajad teenuse kasutamiseks otse registreeruvad. See kehtib mõlemale järgmisele.
  • B2C-kontekst: lõppkasutajad, kes registreeruvad otse Airalo teenuste kasutamiseks.
  • B2B-kontekst: ärikasutajad või lõppkliendid, kes Airalo kasutamiseks otse registreeruvad.

Põhitegevused

 • Teenuse osutamine: andmete kasutamine Airalo toodete ja teenuste pakkumiseks.
 • Pettuste ennetamine: petturlike tehingute ja tegevuste seire ning tuvastamine.
 • Vastavus õigusnormidele: kohaldatavate finants-, õigus- ja regulatiivsete kohustuste täitmine.
 • Teenuse täiustamine: toodete ja teenuste arendamine ning täiustamine andmeanalüüsi järgi.
 • Töökohale kandideerimise avalduste töötlemine: töökohale kandideerimise avaldustes sisalduvate isikuandmete haldamine.

 

Airalo volitatud töötlejana

Olukordades, kus Airalo osutab teenuseid ärikasutaja nimel ja juhendusel, on ta volitatud töötleja. See hõlmab järgmisi olukordi.

 • B2B-kontekst lõppklientidele: B2B-süsteemis tegutseb Airalo ärikasutajate lõppklientidega seotud andmete volitatud töötlejana.
 • Teenuse osutamine ärikasutajatele: ärikasutajate korralduste täitmine, näiteks kontode loomine ja eSIM-ide andmine lõppklientidele.

Kui Airalo tegutseb volitatud töötlejana, soovitame klientidel lugeda oma vastava vastutava töötleja (ärikasutaja) teavet selle kohta, kuidas nende andmeid töödeldakse ja kaitstakse. Airalo täidab rangelt vastutava töötleja korraldusi ja võtab endale ülesandeks tagada töödeldavate andmete konfidentsiaalsus ning turvalisus kooskõlas kohaldatavate andmekaitseseaduste ja lepinguliste kohustustega.

3. Meie kogutavad andmed

Järgmisena on esitatud näited meie eri kontekstides kogutavate andmete liikide ja nende kasutamise kohta.

Kontekst Andmete liigid Andmete kogumise ja kasutamise peamine põhjus
Konto registreerimine Kui loote konto, kogume teie nime ja kontaktteabe, sealhulgas meiliaadressi. Kogume teavet ka selle kohta, mis tegevusi te teete, kui olete kontosse sisse logitud. Meil on õigustatud huvi pakkuda oma kasutajatele kontoga seotud funktsioone. Kontosid saab kasutada lihtsaks maksmiseks ning eelistuste ja tehinguajaloo salvestamiseks. Võime neid andmeid ka töödelda, et täita lepingut, mis meil teiega on.
Biomeetrilised andmed Biomeetrilised tunnused fotoga isikutunnistustelt ja selfidelt. Me töötleme biomeetrilisi andmeid teie sõnaselge loaga, et kinnitada teie isikusamasus eKYC-toimingu kaudu, kui seadus seda nõuab.
Ärikasutajad Me kogume oma ärikasutajate töötajate, kellega võime suhelda, nime ja kontaktteabe, sealhulgas meiliaadressi, telefoninumbri ning füüsilise aadressi. Meil on õigustatud huvi oma klientidega ühenduse võtmiseks ja nendega suhtlemiseks seoses tavapärase ärihaldusega, nagu projektid, teenused ja arveldus.
Vajalikud veebijälgimistehnoloogiad

Me kasutame küpsiseid ja küpsispilte. Küpsised on väikesed teabeosad, mille veebisait saadab arvuti kõvakettale, kui veebisait kuvatakse. Küpsispildid on pikslid, mille laadib teie brauser, kui veebisaidi avate.

Need jälgimistehnoloogiad võivad koguda teavet teie brauseri tüübi, operatsioonisüsteemi, IP-aadressi (number, mis määratakse arvutile interneti kasutamise korral automaatselt), domeeninime, klõpsamistegevuse, viitava veebisaidi ja/või külastajate kuupäeva/kellaaja templite kohta.

Meil on õigustatud huvi oma veebisaidi toimimist tõhustada.
Mittevajalikud jälgimistehnoloogiad Me võime paigutada oma veebisaidile jälgimistehnoloogiad (nt küpsised või pikslid), mis koguvad analüütikat, registreerivad teie interaktsiooni meie veebisaidiga või võimaldavad meil osaleda käitumispõhises reklaamimises. Need tehnoloogiad võivad koguda teavet teie brauseri tüübi, operatsioonisüsteemi, IP-aadressi (number, mis määratakse arvutile interneti kasutamise korral automaatselt), domeeninime, klõpsamistegevuse, viitava veebisaidi ja/või külastajate kuupäeva/kellaaja templite kohta. Me võime või mõni kolmas isik võib koguda aja jooksul ja eri veebisaitidel teavet, et pakkuda oma veebisaidil või veebisaitidel reklaame. Kui seadus seda nõuab, põhineb kolmandate isikute küpsiste kasutamine nõusolekul.
Demograafilised andmed Me kogume isikuandmeid, nagu teie vanus või asukoht. Meil on õigustatud huvi mõista oma kasutajaid ja pakkuda isikupärastatud teenuseid.
Töölesoovijad Kui kandideerite töökohale või saate palgatöötajaks, kogume vajalikku teavet, et töödelda teie avaldust või hoida teid töötajana, sealhulgas teie kontaktteave, haridus ja tööajalugu. Meil on õigustatud huvi hinnata üksikisikuid seoses võimaliku ametikohaga meie personali hulgas. Teatavates kontekstides nõuab ka seadus, et me koguksime teavet palgatöötajate või töölesoovijate kohta. Meil on ka õigustatud huvi kasutada teie andmeid tõhusa personaliplaneerimise ja tööjõutegevuse nimel.
Tagasiside/tugi Kui annate meile tagasisidet või võtate meiega toe saamiseks ühendust, kogume teile vastamiseks teie nime ja meiliaadressi ning muu sisu, mille meile saadate. Meil on õigustatud huvi saada teilt tagasisidet või probleemidega seotud küsimusi ja sellele reageerida.
Mobiilseadmed Me kogume teavet teie mobiilseadmest, näiteks seadme saadetud kordumatut identifitseerimisteavet, kui külastate meie veebisaiti. Meil on õigustatud huvi tuvastada üksikkülastajad ja jälgida meie veebisaidi külastusi.
Tellimuse esitamine Me kogume teie nime, arveaadressi, tarneaadressi, meiliaadressi, telefoninumbri ja maksekaardi numbri, kui esitate tellimuse. Me kasutame teie andmeid lepingu täitmiseks, et teile teenuseid osutada.
Partnerluskampaania Me kogume teie esitatavat teavet teise ettevõttega tehtava kaubamärgi kooskasutusega kampaania raames. Meil on õigustatud huvi oma kampaaniakohustusi täita.
Uuringud Kui osalete uuringus, kogume teavet, mida uuringu kaudu esitate. Kui uuringut teeb kolmandast isikust teenuseosutaja, kohaldatakse teie andmete kogumisele, kasutusele ja avaldamisele kolmanda isiku privaatsuspoliitikat. Meil on õigustatud huvi teada teie arvamust ja koguda meie asutusele asjakohast teavet.

 

4. Andmete säilitamine

Me säilitame teie isikuandmeid vaid nii kaua kui vaja, et täita selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärke, sealhulgas täita mis tahes õigus-, raamatupidamis- või aruandlusnõuetega seotud eesmärke, välja arvatud juhul, kui seadus nõuab või lubab pikemat säilitusaega. Isikuandmetele asjakohase säilitusaja määramisel võtame arvesse andmete hulka, laadi ja tundlikkust, andmete volitamata kasutusest või avaldamisest lähtuvat potentsiaalset kahju tekitamise ohtu, eesmärke, mille pärast andmed hankisime, ning seda, kas need eesmärgid on võimalik saavutada muul moel, ja kohaldatavaid õigusnõudeid.

5. Kuidas me isikuandmeid kasutame

Peale eespool kirjeldatud eesmärkide ja kasutuse kasutame andmeid järgmistel viisidel.

 • Teie tuvastamiseks, kui külastate meie veebisaite.
 • Toodete ja teenuste pakkumiseks või tagastuste töötlemiseks.
 • Oma teenuste ja tootepakkumiste täiustamiseks.
 • Maksmistoimingu tõhustamiseks.
 • Analüütikaks.
 • Teiega suhtlemiseks, näiteks teie soovidele, päringutele, probleemidele või tagasisidele vastamiseks või nende järeltegevuseks.
 • Teile turundus- ja reklaammaterjalide saatmiseks, sealhulgas seoses meie või meie äripartnerite toodete, teenuste, allahindluste või kampaaniatega.
 • Ründesihilise, eksitava, petturliku või ebaseadusliku tegevuse tuvastamiseks ning selle eest kaitsmiseks, sealhulgas meie poliitikate ja tingimuste rikkumine, turbeintsidendid ja meie kasutajate, töötajate ning teiste õiguste või vara kahjustamine või turvalisuse ohustamine.
 • Meie veebisaidi või teenuste ettenähtud funktsionaalsust kahjustavate tõrgete silumiseks, tuvastamiseks ja lahendamiseks.
 • Õigus- ja regulatiivsete kohustuste täitmiseks, oma õiguste kehtestamiseks ning kasutamiseks ja õigusnõuete vastu kaitsmiseks.
 • Asutusesisesteks halduseesmärkideks ning suhete haldamiseks.
 • Muudeks eesmärkideks, milleks võite nõusoleku anda (aeg-ajalt).

Ehkki eespool olevad lõigud kirjeldavad meie peamist eesmärki teie andmete kogumisel, võib meil paljudes olukordades olla mitu eesmärki. Kui te näiteks teete ostu veebis, võime koguda teie andmeid, et täita oma lepingut, mis meil teiega on, aga me kogume teie andmeid ka sellepärast, et meil on õigustatud huvi hoida teie andmed alles pärast tehingu lõpuleviimist, et saaksime kiiresti ja lihtsasti vastata teie võimalikele küsimustele tellimuse kohta. Sellest tulenevalt põhineb teie andmete kogumine ja töötlemine eri kontekstides teie nõusolekul, meie vajadusel täita lepingut, meie seaduslikel kohustusel ja/või meie õigustatud huvil oma äriga tegeleda.

 

6. Kuidas me isikuandmeid jagame

Peale konkreetsete olukordade, mida selgitatakse selle privaatsuspoliitika teistes jaotistes, võime isikuandmeid avaldada järgmistes olukordades.

 • Sidusettevõtted ja omandamised: me võime andmeid jagada oma sidusettevõtetega (nt emaettevõttega, sõsarettevõtetega, tütarettevõtetega, ühisettevõtetega või teiste ühise kontrolli all olevate ettevõtetega). Kui teie ettevõte omandab meie ettevõtte, äritegevuse või meie vara või kavatseb seda teha, jagame andmeid ka selle ettevõttega, ka läbirääkimisfaasis.
 • Muud teie nõusolekuta avaldamised: me võime avaldada andmeid vastusena kohtukutsetele, -määrustele või korraldustele või seoses kohtumenetlusega või asjakohaste õigusaktide täitmiseks. Me võime teie andmeid jagada ka oma õiguste kehtestamiseks või kasutamiseks, õigusnõuete vastu kaitsmiseks, võimalike ebaseaduslike tegevuste, pettuste, isikliku või varalise kahju ohu või meie poliitikate rikkumise uurimiseks, ära hoidmiseks või nendega tegelemiseks või teie toodete tarnimise soovi täitmiseks või kolmandast isikust vahendaja teenuste pakkumiseks.
 • Partnerluskampaania: me võime pakkuda kampaaniaid kolmandatest isikutest partneritega. Kui otsustate osaleda kampaaniast, mida sponsib kolmandast isikust partner, jagatakse teie esitatud teavet nii meie kui ka nendega. Seda, kuidas nemad teie andmeid kasutavad, see privaatsuspoliitika ei reguleeri.
 • Teenusosutajad: me võime teie andmeid jagada teenuseosutajatega. Peale muu aitavad teenuseosutajad meil hallata meie veebisaiti ja osutada teenuseid meie ettevõtte tõhusaks toimimiseks, pakkuda tehnilist tuge, töödelda makseid ja täita tellimusi.
 • Muud teie nõusolekuga avaldamised: me võime avaldada teie andmeid muudele kolmandatele isikutele, kui meil on selleks teie nõusolek või korraldus.


7. Teie õigused

Olenevalt teie asukohast ja kohaldatavast õigusest võivad teil olla järgmised õigused.

 • Juurdepääs isikuandmetele: õigus nõuda, et me avaldaksime teile teie isikuandmed, mida me kogume, kasutame või avaldame, ja andmed meie andmetavade kohta. Teatavatel piiratud asjaoludel võite nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele ka teisaldatavas masinloetavas vormingus.
 • Kontrollimine ja paranduse taotlemine: õigus nõuda, et me parandaksime väärad isikuandmed, mida me teie kohta hoiame. Me eeldame, et te ajakohastate ja parandate oma isikuandmeid. Meie veebisait võimaldab teil oma kontoprofiili muuta või selle kustutada. Kui meie veebisait ei võimalda teil teatavaid andmeid värskendada või parandada, võite meiega allpool esitatud aadressi kaudu ühendust võtta ja taotleda oma teabe muutmist. Võtke arvesse, et me võime hoida ajaloolisi andmeid oma varufailides seadusega lubatud viisil.
 • Isikuandmete kustutada või muul viisil eemaldada laskmine: õigus nõuda, et me kustutaksime teie kohta kogutud isikuandmed.
 • Nõusoleku igal ajal tagasivõtmine: õigus võtta tagasi nõusolek, mille olete eelnevalt andnud oma isikuandmete töötlemise kohta.
 • Isikuandmete töötlemise vaidlustamine: õigus vaidlustada teie isikuandmete töötlemine, kui töötlust tehakse muul õiguslikul alusel kui nõusolek.
 • Veebijälgimine: me ei tunnista praegu signaali „Ära jälgi“.

Võtke arvesse, et kõik eespool kirjeldatud õigused ei ole absoluutsed ja ei kehti kõigis olukordades. Teatavatel juhtudel võime teie nõuet piirata või sellest keelduda, kuna seadus lubab või nõuab seda või kui meil ei õnnestu teie isikusamasust adekvaatselt tuvastada. Me ei diskrimineeri üksikisikuid, kes kasutavad oma õigusi eraelu puutumatusele kohaldatava seaduse alusel.

Lugege see jaotis läbi, et saada rohkem teavet oma konkreetsete õiguste kohta. Nõude esitamiseks, et kasutada eespool mainitud õigusi või apelleerida meie tehtud otsust, mis on seotud andmesubjekti õiguste nõudega, võtke meiega ühendust, kasutades allpool esitatud kontaktteavet või meie lehe „Võtke meiega ühendust“ kaudu.

Arvestage, et seaduse kohaselt palume teil tõestada oma isikusamasus. Olenevalt teie nõudest küsime teilt sellist teavet nagu teie nimi, meilt ostetud eelmine toode või meilt eelmise ostu tegemise kuupäev. Me võime paluda teilt ka teie isikusamasust kinnitavat allkirjastatud avaldust. Pärast nõuet teeme mõistlikud pingutused, et esitada teile meie failides olevad isikuandmed teie kohta, neid parandada või need kustutada.

Teatavatel juhtudel võite nimetada volitatud esindaja teie eest nõuete esitamiseks, et kasutada teatavaid eraelu puutumatusega seotud õigusi. Kui te olete volitatud esindaja, kes esitab nõude üksikisiku nimel, peate lisama allkirjastatud dokumendi koopia, mis tõendab, et te võite teist inimest esindada.

Kuidas loobuda turundusmeilide tellimusest?

Saate turundusega seotud meilidest keelduda, kasutades oma profiilisätetes olevat tellimusest loobumise funktsiooni. Eelistuste haldamiseks logige kontosse sisse ja avage oma profiilisätted. Muudatuste salvestamiseks lülitage „Sooviksin saada reklaammeile.“ sisse või välja. Teie meiliaadress eemaldatakse meiliturundusteadete saajate hulgast esimesel võimalusel.

Kui teil on küsimusi, kuidas Airalo turundusteadetest keelduda, võtke meiega ühendust aadressil [email protected].

Kuidas konto kustutada?

Saate konto kustutada, kasutades oma profiilisätetes olevat funktsiooni „Kustuta konto“. Logige kontosse sisse ja avage oma profiilisätted. Klõpsake nuppu „Kustuta konto“ ja kinnitage oma soov. Täidame soovi selle saamise järel kohe või ühe kuu jooksul, kui sellega kaasnevad erisoovid.

Arvestage, et enne kui saame teie soovi täitmisega jätkata võib meil olla vaja teie isikusamasus tuvastada ja teie suhe meiega kinnitada.

Millal jätkab Airalo andmete töötlemist, kui on saanud kustutustaotluse või töötlemisvaidlustuse?

Teatavatel juhtudel võib Airalol olla seaduslik kohustus säilitada teie isikuandmed ja jätkata nende töötlemist isegi pärast kustutustaotluse või töötlemisvaidlustuse saamist. Näiteks peab Airalo säilitama teatavad isikuandmed, et täita õiguskohustusi seoses toiminguga „tunne oma klienti“ (KYC) ja maksetehingute andmetega.

9. Andmeedastus ja rahvusvaheline andmeedastus

Teenust omab Airalo ja seda saab kasutada Euroopas ning Euroopast väljaspool. Sellest tulenevalt võidakse teie andmeid töödelda võõrriigis, kus võivad olla vähem ranged privaatsusseadused kui teie riigis. Sellele vaatamata võtame meetmed, et kohelda isikuandmeid samade privaatsuspõhimõtete alusel, mille kehtestavad seadused riigis, kus me esmakordselt teie andmed saime. Kui esitate meile oma isikuandmeid, nõustute oma andmete edastamise, talletamise ja töötlemisega muudes riikides kui teie elukohariik, sealhulgas Ameerika Ühendriikides. Kui soovite lisateavet meie püüdluste kohta rakendada ühe jurisdiktsiooni privaatsuspõhimõtteid andmetele, kui need liiguvad teise jurisdiktsiooni, võtke meiega ühendust allpool olevat kontaktteavet kasutades.

9. Turvalisus

Me kasutame teie isikuandmete kaitsel sektori üldaktsepteeritavaid standardeid. Ükski edastusviis internetis, mobiiltehnoloogia ega elektrooniline salvestusviis ei ole täiesti turvaline. Seetõttu, ehkki me püüame võtta füüsilisi, elektroonilisi ja protseduurilisi turvameetmeid meie veebis kogutavate andmete konfidentsiaalsuse kaitseks, ei saa me tagada täielikku turvalisust.

Airalo kasutajad vastutavad oma parooli ja identimisteabe turvalise hoidmise eest. Kui teil on põhjust arvata, et teie interaktsioon meiega ei ole enam turvaline (kui näiteks arvate, et mõne teie konto, mis teil meie juures on, turvalisus on ohus), teavitage meid probleemist kohe aadressi [email protected] kaudu.

10. Selle poliitika muutmine

Me jätame endale õiguse muuta igal ajal selle privaatsuspoliitika tingimusi. Kui sellesse avaldusse tehakse sisulisi muudatusi teie isikuandmete kasutamise kohta, teavitame teid sellest, postitades teate selliste muudatuste kohta silmatorkavalt oma veebisaidile või saates teile meili. Soovitame selle poliitika alati üle vaadata, kui külastate üht meie veebisaitidest või rakendustest. Meie privaatsuspoliitikal on „jõustumise“ ja „eelmise ajakohastamise“ kuupäevad. Jõustumiskuupäev tähendab kuupäeva, millal praegune versioon jõustus. Eelmise ajakohastamise kuupäev tähendab kuupäeva, millal praegust versiooni viimati sisuliselt muudeti.

11. Lapsed

Meie teenused ei ole mõeldud lastele, kes on nooremad kui 13, ja me ei kogu teadlikult isikuandmeid teovõimetutelt alaealistelt, kes on nooremad kui 16, ilma vanemate nõusolekuta. Alla 13-aastased lapsed ei tohiks meile oma isikuandmeid esitada.

12. Kontaktteave

Kui teil on meie eraelu puutumatuse tavade kohta küsimusi, kommentaare, apellatsioone või kaebusi või teil on sellele privaatsuspoliitikale puude tõttu vaja juurdepääsu teistsuguses vormingus, võtke meiega ühendust allpool esitatud sobival aadressil. Me püüame teie päringutele vastata ja esitada teile eraelu puutumatusega seotud lisateavet.

Kui te pole meie vastusega rahul ja olete Euroopa Liidus või Ühendkuningriigis, võib teil olla õigus esitada kaebus oma kohalikule järelevalveasutusele.

13. Lisateave California elanikele

California õiguse kohaselt peame avaldama järgmise lisateabe seoses meie eraelu puutumatuse tavadega. Kui olete California elanik, kehtivad teile lisaks ülejäänud privaatsuspoliitikale järgmised eraelu puutumatusega seotud avaldused.

 • California Shine the Light: kui soovite lisateavet seoses isikuandmete kategooriatega (kui neid on), mida me jagame kolmandate isikute või sidusettevõtetega otseturunduseks, esitage meile kirjalik taotlus, kasutades eespool olevas jaotises „Kontaktteave“ olevat teavet.
 • Teade kogumise kohta: järgmises tabelis kirjeldatakse isikuandmete kategooriaid, mida me kogume, avaldame ärilistel eemärkidel, „müüme“ ja/või „jagame“ (kuna need on California õiguses määratletud terminid). Võtke arvesse, et peale allpool kirjeldatud üksuste võime avaldada mis tahes kategooriatesse kuuluvaid kogutavaid isikuandmeid valitsusüksustega, kuna me võime olla kohustatud täitma seadust või ära hoidma ebaseaduslikku tegevust. Me ei „müü“ teie isikuandmeid raha eest. Nagu privaatsuspoliitikas mujal selgitatud, kasutame suunatud reklaami eesmärgil küpsiseid ja muid sarnaseid jälgimistehnoloogiaid. Lisateabe saamiseks vt privaatsuspoliitika küpsiste ja muude tehnoloogiate jaotist. Üksikasju isikuandmete kasutamise kohta vt privaatsuspoliitika jaotisest „Meie kogutavad andmed“.

 

Isikuandmete kategooria Saajate kategooria  
  Avaldamised ärieesmärkidel Jagamine kontekstiüleseks käitumispõhiseks reklaamiks
Tunnused: need võivad olla päris nimi, pseudonüüm, postiaadress, kordumatu isikutunnus, võrguidentifikaator, meiliaadress, kontonimi või muud sellised tunnused.

Sidusettevõtted või tütarettevõtted

Äripartnerid

Andmeanalüütika osutajad

Internetiteenuse osutajad

Ühisturunduspartnerid

Operatsioonisüsteemid ja platvormid

Muud teenuseosutajad

Maksetöötlejad ja finantsasutused

Erialateenuste osutajad, näiteks audiitorid ja õigusbürood

Suhtlusvõrgustikud

Reklaamivõrgustikud
Riiklik isikutunnus: see võib olla sotsiaalkindlustusnumber, juhiloa number või osariigi väljastatud isikutunnistuse number, passinumber.

Võrgukäitajad (kui eKYC on nõutav)

Erialateenuste osutajad, näiteks audiitorid ja õigusbürood

 
Finantsandmed: need võivad olla pangakonto number, krediitkaardi number, deebetkaardi number ja muud finantsandmed.

Operatsioonisüsteemid ja platvormid

Maksetöötlejad ja finantsasutused

Erialateenuste osutajad, näiteks audiitorid ja õigusbürood

 
Kaitstud liigituste näitajad: need võivad olla vanus, sugu, rass, etniline päritolu, füüsiline või vaimne puue vms.

Võrgukäitajad (kui eKYC on nõutav)

Erialateenuste osutajad, näiteks audiitorid ja õigusbürood

 
Äriteave: see võib olla teave ostetud, omandatud või ostuks kaalutud toodete või teenuste kohta või muu ostu- või tarbimisajalugu või -suundumus.

Sidusettevõtted või tütarettevõtted

Äripartnerid

Andmeanalüütika osutajad

Internetiteenuse osutajad

Ühisturunduspartnerid

Operatsioonisüsteemid ja platvormid

Muud teenuseosutajad

Maksetöötlejad ja finantsasutused

Erialateenuste osutajad, näiteks audiitorid ja õigusbürood

Suhtlusvõrgustikud

 
Interneti või muu elektroonilise võrgu tegevuse andmed: need võivad olla sirvimisajalugu, otsinguajalugu ja teave üksikisiku interaktsiooni kohta interneti veebisaidi, rakenduse või reklaamiga. Andmeanalüütika osutajad Reklaamivõrgustikud
Professionaalne või tööhõivega seotud teave

Sidusettevõtted või tütarettevõtted

Äripartnerid

Operatsioonisüsteemid ja platvormid

Muud teenuseosutajad

Erialateenuste osutajad, näiteks audiitorid ja õigusbürood

 
Mitteriikliku hariduse teave (nagu on määratletud Family Educational Rights and Privacy Actis)

Sidusettevõtted või tütarettevõtted

Äripartnerid

Operatsioonisüsteemid ja platvormid

Muud teenuseosutajad

Erialateenuste osutajad, näiteks audiitorid ja õigusbürood

 
Isikuandmete lisakategooriad, mida kirjeldatakse California Customer Recordsi põhikirjas (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)): need võivad olla allkiri, füüsilised omadused või füüsiline kirjeldus, kindlustuslepingu number.

Võrgukäitajad (kui eKYC on nõutav)

Erialateenuste osutajad, näiteks audiitorid ja õigusbürood

 

 

 • California tundliku teabe avaldus: me kogume tundlike isikuandmete järgmisi kategooriaid (nagu määratletud California õiguses): biomeetrilised andmed, geograafiline asukoht, sotsiaalkindlustusnumber või riikliku isikutunnuse andmed, konto sisselogimisandmed, makseandmed. Neid andmeid kogutakse tehingute töötlemiseks, seaduste täitmiseks, meie äritegevuse haldamiseks või teile teenuste osutamiseks. Pange tähele, et me ei kasuta selliseid andmeid muudel eesmärkidel, kui need, mis on sätestatud California Privacy Rights Acti lõigus 1798.121.

2024 AIRGSM PTE. LTD.

Kõik õigused kaitstud

Olete valmis proovima eSIM-e ja muutma oma ühendusesoleku viisi?

Laadige alla Airalo rakendus, et kus iganes ja millal tahes osta ning hallata eSIM-e ja neile krediiti lisada!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Kasutage oma tasuta krediiti.

Kui jagate sõpradega oma soovituskoodi, võite teenida USD $3.00 Airmoney.