Uvjeti i odredbe

OPĆE ODREDBE I UVJETI

Datum stupanja na snagu: 3. lipnja 2024.

1. VALJANOST OPĆIH UVJETA I ODREDBI

Sljedeći Uvjeti i odredbe primjenjivat će se na sve usluge koje pruža AIRGSM PTE. LTD, u nastavku teksta Airalo, u vezi preprodaje unaprijed plaćenog eSIM-a. Sljedeći se Uvjeti i odredbe mogu naći na mrežnoj stranici https://www.airalo.com. Airalo može prihvatiti varijantne klauzule samo u slučaju izričitog pisanog ugovora. Ovaj odjeljak definira različite kategorije pojedinaca i entiteta koji su u interakciji s uslugama, platformama i aplikacijama Airala. Razumijevanje ovih uloga ključno je za interpretaciju prava, obaveza i uvjeta opisanih u ovim Uvjetima i odredbama (UIO).

 • Krajnji korisnici: Pojedinci koji koriste i izravno komuniciraju s Uslugama putem svog Airalo računa, za osobnu uporabu.
 • Poslovni korisnici: Airalo pruža usluge entitetima (“Poslovni korisnici”) koji nam izravno i neizravno dostave osobne podatke krajnjeg kupca u vezi s vlastitim poslovanjima i aktivnostima Poslovnih korisnika.
 • Krajnji kupci: Pojedinci koji koriste usluge koje su naručili drugi vlasnici Airalo računa, na primjer, kada poslujete s ili drugačije obavljate transakcije s Poslovnim korisnikom.
 • Kandidati za posao: Osobe koje Airalu dostave zamolbu za posao.

Pojam "Kupac" koji se koristi u cijelom ovom dokumentu odnosit će se na bilo kojeg pojedinca ili entitet koji se uključi u korištenje usluga Airala, uključujući Krajnje korisnike, Poslovne korisnike i krajnje kupce, kako je primjenjivo, u kontekstu korištenja. Ova općenita definicija osigurava da naši UIO obuhvate svaku interakciju s našim uslugama, dajući jasno i sveobuhvatno razumijevanje prava i odgovornosti svih uključenih strana.

2. OPIS USLUGA

2.1. PREPRODAJA eSIM-a

Airalo preprodaje unaprijed plaćene eSIM-ove. Kupac se registrira i kupuje eSIM-ove na mrežnoj stranici Airalo (https://www.airalo.com) i/ili u aplikaciji Airalo.

2.2. REGISTRACIJA ZA KORIŠTENJE AIRALO USLUGA

Svi kupci, uključujući Krajnje korisnike, Poslovne korisnike, Krajnje kupce i kandidate za posao, kako je definirano u odjeljku 1, moraju prihvatiti Opće uvjete i odredbe za korištenje Airalo usluga. Tijekom procesa registracije moraju se dostaviti sljedeće informacije:

 • Za Krajnje korisnike: Osobni podaci, kao što su ime, prezime i e-adresa potrebni su za izravnu interakciju i transakcije na mrežnoj stranici Airalo (https://www.airalo.com) ili putem aplikacije Airalo.
 • Za Poslovne korisnike: Dodatni su podaci nužni za zadovoljavanje jedinstvenih potreba tvrtki. Ovo uključuje naziv tvrtke, adresu tvrtke, e-adrese korisnika tvrtke, mrežnu stranicu tvrtke, regiju, industriju, telefonski broj, relevantne kontakte i ostale relevantne podatke. Ove informacije pomažu u prilagođavanju naših usluga, kako bi one bolje odgovarale operativnim zahtjevima i pružanju usluga njihovim Krajnjim kupcima.
 • Za Krajnje kupce: Kada usluge naruči drugi vlasnik Airalo računa, kao što je Poslovni korisnik, strana koja je pokrenula narudžbu rukuje nužnim informacijama za omogućavanje ove transakcije. Poslovni su korisnici odgovorni osigurati da se osobni podaci Krajnjih kupaca prikupljaju u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka.

U slučajevima kada Airalo usluge pruža posrednik (npr. hoteli ili putničke agencije), posrednici mogu dati potrebne registracijske podatke u ime kupca.

Kako bi se prilagodio rastućim zahtjevima usluge i poboljšao korisničko iskustvo, Airalo zadržava pravo prikupljanja dodatnih informacija od svih kategorija kupaca, prema potrebi. Ovo prikupljanje dodatnih podataka provodit će se na način koji poštuje privatnost i usklađen je sa zakonima o zaštiti podataka, bez potrebe za daljnjim izmjenama ovih Uvjeta i odredbi. Kupci će biti obaviješteni o prikupljanju svih takvih dodatnih informacija putem naših standardnih komunikacijskih kanala.

2.3. OBAVEZE AIRALA

Airalo će uložiti razumne napore kako bi kupcu pružio kvalitetnu uslugu. Međutim, Airalo ne jamči da se usluga neće prekinuti, biti pružena na vrijeme i biti sigurna ili bez pogreške.

2.4. ANGAŽIRANJA KUPACA

U korištenju opreme ili usluga koje pruža Airalo, korisnik ne smije sudjelovati u bilo kakvim aktivnostima: koje su uvredljive, nezakonite ili lažne; koje uzrokuje slabljenje ili oštećenje mreže. Kada Kupac prekrši svoje obaveze u skladu s Odjeljkom 2.4, Airalo može suspendirati korištenje Usluge od strane Kupca. Tijekom bilo kojeg razdoblja suspenzije, Kupac će nastaviti plaćati sve obavezne troškove, u skladu s ovim Ugovorom, u odnosu na suspendirane Usluge.

2.5. KOMPATIBILNOST UREĐAJA

Kupac je odgovoran osigurati da je njegov uređaj kompatibilan s eSIM-om i otključan za pristup mreži. Kompatibilnost uređaja može ovisiti o pružatelju usluga i zemlji porijekla; kupac mora provjeriti popis uređaja kompatibilnih s eSIM-om koji će dobiti tijekom zaključenja narudžbe. Označavanjem polja koje potvrđuje da je kupčev uređaj kompatibilan s eSIM-om, kupac se smatra odgovornim za točnost podataka koje navede. 

Popis kompatibilnosti s eSIM-om nije sveobuhvatan, što znači da se uređaje koji su se tek našli na tržištu, a kompatibilni su s eSIM-om tek treba dodati.

3. POČETAK, TRAJANJE I PREKID UGOVORA

Ugovor o usluzi između Airala i kupca počinje po završetku narudžbe na mrežnoj stranici Airala (https://www.airalo.com, uključujući sve poddomene povezane s Airalom), putem aplikacije Airalo, putem našeg API-ja, na Partnerskoj platformi ili putem bilo kojeg drugog proizvoda koji nudi Airalo i koji kupcima omogućuje sastavljanje narudžbe.

 Aktivacija eSIM-a i prihvaćanje pravila aktiviranja odgovornost su kupca. 

Ugovor će se prekinuti za Krajnje korisnike ako ne aktiviraju podatkovne pakete ili izbrišu eSIM s ciljnog uređaja. Međutim, za Poslovne korisnike, prekid ugovora podložan je uvjetima određenog ugovora potpisanog između Poslovnog korisnika i Airala, ili njihovog aktivnog statusa na Partnerskoj platformi. Za Poslovne korisnike s takvim ugovorima ili aktivnim sudjelovanjem na platformi, ugovor ostaje aktivan čak i tijekom izostanka aktivnog podatkovnog paketa ili ako je eSIM izbrisan s uređaja, što odražava trajno partnerstvo i obavezu između Airala i Poslovnog korisnika.

4. TROŠKOVI I PLAĆANJA

4.1. UVJETI PLAĆANJA

Airalo nudi razne načine plaćanja za svoje usluge, uključujući, ali ne i ograničeno na kreditne/debitne kartice, PayPal, Google Pay, Apple Pay i Alipay. 

Valuta plaćanja je u USD ($) i može uključivati različite valute, a valuta plaćanja odredit će se tijekom transakcije. 

Transakcije kreditnim karticama obradit će i osigurati pružatelj usluga plaćanja koje odobri airalo, uključujući, ali ne i ograničeno na PayPal (https://paypal.com/) i Stripe (https://stripe.com/) te dodatne pružatelje koje Airalo odabere za svaku transakciju.

4.1.1. Automatska obnavljanja za Krajnje korisnike

Uz vaše postojeće načine plaćanja, Airalo nudi neprekidan pristup našim uslugama, bez potrebe za ručnim obnavljanjem. Model je namijenjen Krajnjim korisnicima koji traže neometanu uslugu i pogodnost. 

Automatsko terećenje: Prema ovom modelu, naknade za obnavljanje bit će automatski naplaćene putem željenog načina plaćanja Krajnjeg korisnika, kada dostupni podaci padnu ispod određenog praga na početku svakog ciklusa naplate. 

Pravila otkazivanja: Krajnji korisnici mogu bilo kada otkazati svoje obnavljanje. Otkazivanje će stupiti na snagu na kraju trenutnog ciklusa naplate, što će omogućiti korisnicima nastavak pristupa uslugama do kraja ciklusa. Za otkazivanje korisnici mogu upravljati svojim postavkama izravno unutar svojeg Airalo računa ili se mogu javiti našem timu za podršku kako bi dobili pomoć.

4.2. TROŠKOVI ZA KORIŠTENJE

4.2.1. Airalo sve troškove izdaje s uračunatim PDV-om, osim ako nije drugačije navedeno. Sve cijene i naknade za kupnju eSIM-a od strane poslovnih korisnika na platformi airalo navedene su bez uračunavanja PDV-a, osim ako nije drugačije navedeno. Poslovni su korisnici odgovorni za određivanje i pokrivanje svih poreza povezanih s njihovom kupnjom eSIM-ova od tvrtke Airalo.

4.2.2. Kupac nema pravo na prelamanje bilo kojeg od svojih potraživanja s potraživanjima Airala, osim ako su potraživanja kupca neosporna ili su potvrđena pravomoćnom sudskom presudom.

4.2.3. Fakturiranje

Airalo primjenjuje sustavni pristup naplati Poslovnim korisnicima za korištenje Airalo kredita koji se koriste za pribavljanje eSIM-ova, nadoplate i ostale Airalo proizvode i usluge putem Partnerske platforme. Ovaj je proces dizajniran kako bi osigurao jasnoću i odgovornost u financijskim transakcijama između Airala i njegovih poslovnih korisnika.

 • 4.2.3.1. Izdavanje faktura: Airalo poslovnim korisnicima izdaje fakture u kojima su navedeni Airalo krediti potrošeni za kupnju eSIM-a i paketa nadoplate unutar navedenog razdoblja naplate. Ove fakture osiguravaju sveobuhvatno raščlanjivanje naplaćenih troškova, što poslovnim korisnicima omogućuje učinkovito praćenje i upravljanje njihovim troškovima.
 • 4.2.3.2. Obaveze plaćanja: Nakon prijema fakture, od kupca se traži ispunjavanje obaveze plaćanja unutar rokova navedenih na fakturi. Imperativ je da se poslovni korisnici pridržavaju ovih vremenskih okvira kako bi osigurali nesmetan pristup Airalo uslugama i zadržali pozitivnu poziciju na Partnerskoj platformi Airala.
 • 4.2.3.3. Posljedice zakašnjelog plaćanja:
  • Obustava usluge: U slučaju da poslovni korisnik ne podmiri fakturu u navedenom roku, Airalo zadržava pravo privremeno obustaviti pružanje usluga do primitka pune uplate. Ova se mjera poduzima kako bi se osigurala održivost ponude naših usluga i pravednost našeg sustava naplate.
  • Kamate i štete: Osim toga, Airalo može nametnuti kamate na dospjele iznose po stopi navedenoj na fakturi ili u skladu sa zakonom. Poslovni korisnici mogu biti odgovorni i za svaku štetu ili dodatne troškove Airala koji su nastali kao posljedica zakašnjelog plaćanja. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na, administrativne troškove i pravne troškove povezane s naplatom dugovanja.
 • 4.2.3.4. Fakture se većinom izdaju u USD. Međutim, Airalo zadržava pravo izdavanja faktura u drugim valutama, ako to smatra potrebnim ili ako je to unaprijed dogovoreno s poslovnim korisnikom.

Airalo naglašava važnost pravovremenog plaćanja kako bi se održali zdravi poslovni odnosi i neprekidnost pružanja usluge. Pozivamo poslovne korisnike da se odmah jave našem timu za podršku u slučaju bilo kakvih odstupanja u naplati ili poteškoća s plaćanjem, kako bismo pronašli obostrano prihvatljivo rješenje.

4.2.4. Unaprijed plaćene transakcije za poslovne korisnike

Poslovni korisnici sudjeluju u jedinstvenom postupku transakcija na platformi Airalo, a isti je usredotočen na kupnju Airalo kredita. Ovi krediti služe kao valuta unutar platforme, što poslovnim korisnicima omogućuje nabavu eSIM-ova i usluga nadoplate koje su prilagođene njihovim operativnim potrebama. Poslovni korisnici mogu odabrati i korištenje kreditnih ili debitnih kartica za kupnje koje obavljaju na Partnerskim platformama.

 • 4.2.4.1. Kupnja Airalo kredita: Početni je korak za poslovne korisnike nabavljanje Airalo kredita. Ovaj je proces dizajniran kako bi bio jednostavan i fleksibilan, nudi različite načine plaćanja, kako bi odgovarao različitim poslovnim zahtjevima. Ovi načini uključuju, ali nisu ograničeni na, kreditne/debitne kartice, bankovne prijenose i rješenja elektroničkog plaćanja, osiguravajući široki raspon mogućnosti za prilagođavanje različitim financijskim preferencijama naše poslovne klijentele.
 • 4.2.4.2. Korištenje Airalo kredita: Kad se Airalo krediti dodaju na njihov račun, poslovni korisnici mogu nesmetano koristiti te kredite za kupnju eSIM-ova, nadoplata i drugih Airalo proizvoda i usluga. Radeći na sustavu temeljenom na kreditu, poslovni korisnici mogu planirati i raspodijeliti svoju potrošnju na telekomunikacijske usluge prema svojim specifičnim poslovnim ciklusima i zahtjevima.

Za daljnje pojedinosti o kupnji i korištenju Airalo kredita ili za istraživanje najprikladnijih načina plaćanja za vaše poslovanje, potičemo poslovne korisnike da posjete Partnersku platformu Airala ili se jave našem namjenskom timu za podršku.

4.2.5. Naknadno plaćene transakcije za poslovne korisnike

Naknadno plaćene transakcije predstavljaju fleksibilan model plaćanja prilagođen poslovnim korisnicima, koji nudi pogodnost dobivanja eSIM-a i paketa nadoplate prije plaćanja istih. Ovaj je pristup usklađen s potrebama tvrtki koje traže operativnu fleksibilnost i učinkovitost u upravljanju svojim rješenjima za povezivanje.
Naknadno plaćena transakcija omogućuje poslovnim korisnicima primanje eSIM-a, dopuna i drugih Airalo proizvoda i usluga s naknadnom obvezom plaćanja. Pojedinosti ovog aranžmana plaćanja, uključujući datum dospijeća i uvjete plaćanja, jasno su navedene u fakturi koju dostavlja Airalo. Ovaj način omogućava trenutni pristup nužnim uslugama, a istovremeno osigurava fleksibilnost plaćanja.

 • 4.2.5.1. Sustav kreditnog ograničenja: kako bi podržao ovaj model, Airalo može primijeniti sustav kreditnog ograničenja. Ovaj sustav ovlašćuje poslovne korisnike da iskoriste kredit za kupnju eSIM-ova, nadoplate i drugih Airalo proizvoda i usluga do unaprijed određenog iznosa. Postavke ovih kreditnih ograničenja mogu se odrediti jednostrano, od strane Airala ili se dogovoriti s poslovnim korisnicima, ovisno o uvjetima ugovora. Ova je značajka dizajnirana kako bi tvrtkama ponudila podesiv način upravljanja kako bi zadovoljili svoje potrebe povezivanja bez trenutnih financijskih izdataka.
 • 4.2.5.2. Kriteriji prihvatljivosti: Važno je napomenuti da se svi poslovni korisnici automatski ne kvalificiraju za mogućnost naknadnog plaćanja. Airalo zadržava pravo odabira kupaca koji ispunjavaju uvjete, na temelju različitih kriterija, što će osigurati da je ovaj način plaćanja usklađen s poslovnom praksom i pravilima upravljanja rizikom obje strane. Kriteriji pogodnosti mogu uključivati, ali nisu ograničeni na, povijest transakcija poslovnog korisnika, kreditnu sposobnost i trajanje poslovnog odnosa a Airalom.

Nudeći transakcije s naknadnom naplatom, Airalo želi svojim poslovnim korisnicima dati visok stupanj fleksibilnosti i povjerenja, dopuštajući im da odrede prioritet u svojim operativnim zahtjevima dok upravljaju plaćanjima na način koji odgovara njihovim financijskim radnim tokovima.

5. ISPORUKA

Krajnji će korisnici kupljeni eSIM vidjeti u izborniku "Moji eSIM-ovi" na mrežnoj stranici Airalo (https://www.airalo.com) i/ili u aplikaciji Airalo. Kupac će nakon kupnje dobiti e-poruku potvrde. Sve informacije za instalaciju eSIM-a bit će dostupne samo na Airalo računu korisnika. 

Poslovnim će korisnicima njihovi eSIM-ovi biti prikazani na Platformi partnera, što će omogućiti upravljanje i raspodjelu eSIM-ova i paketa nadoplate, prilagođenih jedinstvenim potrebama tvrtke. 

Prepoznajući različite potrebe naših kupaca, Airalo isporučuje svoje proizvode i usluge različitim načinima, ovisno o odabranoj integraciji i specifičnim proizvodima i uslugama koje koriste.

6. PRAVILA POVRATA NOVCA / OTKAZIVANJA / MODIFIKACIJE

Kupac ima pravo od Airala tražiti povrat novca ili zamjenu eSIM-a ako se eSIM ne može instalirati i koristiti zbog tehničkih problema.

6.1. POVRATI NOVCA I OTKAZIVANJE

 • 6.1.1. PRAVILA I UPUTE

 • 6.1.2. Zahtjev za povrat novca može se napraviti unutar trideset (30) dana od datuma kupnje, kada aktivacija više nije moguća nakon opsežnog zajedničkog rješavanja problema.

 • 6.1.3. Kako bi se odobrio povrat novca, potrebna je suradnja s kupcem radi brzog rješavanja problema.
 • 6.1.4. Svaki podatkovni paket ima vlastito razdoblje valjanosti. Kada razdoblje valjanosti istekne, neće se ponuditi nikakav oblik povrata novca za preostale podatke.
 • 6.1.5. Kompenzacija: Nikakav povrat novca ili naknada bilo koje vrste neće biti izdana zbog troškova s alternativnih telefona, alternativnih SIM kartica, alternativnih pružatelja usluga, hotelskih telefona ili drugih troškova koji nisu izravno povezani s Airalo eSIM računom kupca. (Vidi odjeljak 7. ODGOVORNOST I JAMSTVO u našim Uvjetima i odredbama)
 • 6.1.6. Prijevarne kupnje: Airalo zadržava pravo odbiti bilo kakav oblik povrata novca ako postoji dokaz zlouporabe, kršenja naših Uvjeta i odredbi ili bilo koje prijevarne aktivnosti povezano s korištenjem Airalo proizvoda i usluga.
 • 6.1.7. Neovlaštene kupnje: Prije obrade bilo kakvog povrata novca, slučaj će biti podložan istrazi i odobrenju. Airalo zadržava pravo suspendirati svaki račun koji je povezan s prijevarnom aktivnošću.
 • 6.1.8. Slučajne kupnje: Kada kupci instaliraju eSIM, on će se smatrati korištenim. Neće se ponuditi nikakav povrat novca.
 • 6.1.9. Netočni troškovi: Ako kupac razumno i u dobroj vjeri osporava fakturu ili njezin dio, kupac će o takvom osporavanju obavijestiti Airalo u roku od dvanaest (12) dana od primitka fakture, navodeći pojedinosti o tome zašto je fakturirani iznos netočan i, ako je moguće, koliko kupac smatra dospjelim. (Vidi pojedinosti u odjeljku 4.2. TROŠKOVI KORIŠTENJA u Uvjetima i odredbama)
 • 6.1.10. Zamjene: eSIM-ovi kupljeni isključivo Airmoney zarađenim iz kupona mogu se zamijeniti unutar 30 dana od dana kupnje.
 • 6.1.11. Ostali razlozi: Ako zahtjev za povrat novca nije unutar gore navedenog, istražit ćemo zahtjev na bazi svakog pojedinog slučaja. Ako se povrat novca odobri, može se naplatiti naknada za obradu. Maksimalni povrat kredita za koji kupac može podnijeti zahtjev mora biti jednak ili manji od ukupnog iznosa koji je kupac platio.

6.1.12. KORIŠTENJE DIGITALNIH VALUTA (AIRMONEY i KREDITI)

Airmoney i Krediti digitalne su valute dostupne našim kupcima za kupnju eSIM-ova i povezanih usluga, a dostupne su na Airalo platformama.

 • 6.1.12.1. Airmoney
  • 6.1.12.1.1. Airmoney je vlasnički sustav nagrađivanja kreditima koji se može pronaći samo za Airalo krajnje korisnike, a isti odobrava povrat gotovine u obliku Airmoney na Airalo račun korisnika.
  • Sustav nagrađivanja ima različite razine, na temelju kupljenog iznosa. Svaka razina omogućava različite iznose povrata novca u obliku Airmoney. Airalo može promijeniti sve značajke Airmoney, uključujući razine sustava nagrađivanja i način na koji je program strukturiran.
  • 6.1.12.1.2. Kupci mogu zaraditi Airmoney kao nagradu za plaćene kupnje.
  • 6.1.12.1.3. Kupci ne mogu zaraditi Airmoney ako se na kupnju primijeni popust ili nagrada za preporuku.
  • 6.1.12.1.4. Kupci mogu koristiti Airmoney samo za plaćanje svojih kupnji ili ga kombinirati s jednim od podržanih načina plaćanja.
  • 6.1.12.1.5. U kombiniranim je plaćanjima nagrada u Airmoney proporcionalna iznosu plaćenom putem jednog od podržanih načina plaćanja.
  • 6.1.12.1.6. Sav postojeći Airmoney na računu kupca ne može se pretvoriti u bilo koji drugi oblik kredita.
  • 6.1.12.1.7. Svaka kupnja obavljena pomoću Airmoney bit će uplaćena na Airalo račun kupca u obliku Airmoney.
  • 6.1.12.1.8. Prijenos sveg zarađenog ili Airmoneya koji će biti zarađen na račun kupca isključiva je odluka Airala i kupac nema pravo zatražiti takve prijenose. Airalo zadržava pravo dozvoliti ili zabraniti prijenose Airmoney u bilo kojem trenutku.
  • 6.1.12.1.9. Airalo zadržava pravo u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga ograničiti razdoblje valjanosti Airmoney izdanog kao dio ovog programa.
  • 6.1.12.1.10. Airalo zadržava pravo odrediti kome će dodijeliti Airmoney.
  • 6.1.12.1.11. Ako je Airmoney dodijeljen, kupac nema pravo odabira koji će mu iznos povrata novca biti dostupan, jer to određuje Airalo po vlastitoj odluci.
  • 6.1.12.1.12. Kupac će biti odgovoran za plaćanje, zadržavanje, doznaku i prijavu svih poreza, pristojbi, uvoza, carina, naplata, naknada i zadržavanja koji mogu proizaći iz sudjelovanja u programu (uključujući porez na dobit tvrtke/pojedinca, PDV, poreze na promet i druge slične primjenjive nacionalne, vladine, pokrajinske, državne, općinske ili lokalne poreze ili namete i povezane kamate za zakašnjela plaćanja i kazne koje nameće bilo koje tijelo za neplaćanje, zadržavanje i prijavu).
  • 6.1.12.1.13. Airalo zadržava pravo (u cijelosti ili djelomično) uskratiti, odbiti, izmijeniti, obustaviti, opozvati, otkazati ili uskratiti pogodnost ili korištenje programa bilo kojem kupcu u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga (bez prethodne obavijesti).
  • 6.1.12.1.14. Airalo u svakom trenutku ima pravo prekinuti i/ili suspendirati svoje obaveze u ovim Uvjetima dok ne bude mogao identificirati ili potvrditi relevantnog kupca ili u slučaju (navodnih) prijevarnih aktivnosti kupca ili bilo koje druge zlouporabe programa.
 • 6.1.12.2. Airalo krediti
  • Poseban način plaćanja osmišljen za Airalo poslovne korisnike na Airalo partnerskoj platformi koji omogućuje kupnju eSIM-a, nadoplate i druge Airalo proizvode i usluge te funkcionira kao medij za izdavanje povrata novca.
  • 6.1.12.2.1. Airalo krediti namijenjeni su za korištenje od strane tvrtki putem Partnerske platforme, olakšavajući transakcije povezane s Airalo uslugama. Ovi su krediti bespovratni i kupci ih ne mogu potraživati.
  • 6.1.12.2.2. Neiskorišteni Airalo krediti koji ostanu na računu kupca u vrijeme prekida ugovora nastavit će se smatrati vlasništvom tvrtke Airalo. Važno je zapamtiti da se ovi krediti ne refundiraju automatski nakon prekida ugovora. Za pokretanje povrata novca ili razgovor o potencijalnim mogućnostima koje se odnose na neiskorištene kredite, kupci moraju Airalu poslati pisani zahtjev.
  • 6.1.12.2.3 Airalo poslovnim korisnicima dodjeljuje se ograničenje kredita za naknadno plaćene transakcije, a isti navodi maksimalno dozvoljene troškove za kupnju eSIM-a i paketa nadoplate. Prekoračenje ovog ograničenja bez plaćanja ograničit će mogućnost obavljanja daljnjih kupnji.

Ovaj odjeljak navodi mehanizme i pravila o korištenju Airalo digitalnih valuta, Airmoney za krajnje korisnike i Airalo kredita za poslovne korisnike, što će osigurati jasnoću njihove primjene, prednosti i ograničenja unutar Airalo ekosustava.

6.1.13. POSTUPAK POVRATA NOVCA

Za traženje povrata novca, javite se timu za podršku Airala', putem stranice Javite nam se ili pošaljite poruku na [email protected]. Imajte na umu da će se primjenjivati naša gore navedena pravila povrata novca. 

Ovisno o prirodi problema, od kupca će se tražiti dodatne informacije u potpori njihovog zahtjeva za povrat novca, kao što su snimke zaslona postavki uređaja za tehničke probleme ili pojedinosti zašto je fakturirani iznos netočan i, ako je moguće, koji iznos kupac smatra dugovanjem itd.

Pogledajte odjeljak 6.1.2. u istom dokumentu za povrate novca povezane s tehničkim problemima. Kupci će imati mogućnost vraćanja kredita putem svog izvornog načina plaćanja ili putem Airmoneya izdanog na njihov račun. (Pogledajte 6.1.12.1.6. za Airmoney kupnje) Povrat novca izvornim načinom: Nakon odobrenja i uplate povrata novca, može trajati do trideset (30) radnih dana da se on pojavi na izvješću, ovisno o banci. Airmoney: Nakon obrade Airmoney će se uplatiti na račun Kupca. 

Krajnji kupci koji su kupili Airalo usluge putem maloprodaje ne ispunjavaju uvjete izravnog povrata tvrtke Airalo. Ovi bi se korisnici trebali obratiti Poslovnim korisnicima Airala sa svojim zahtjevima za povrat. Airalo je predan zadovoljstvu kupaca, ali se mora pridržavati pravila naših prodajnih partnera za transakcije izvan naših izravnih prodajnih kanala.

6.1.13.1. Povrati novca za transakcije koje Poslovni korisnici obave izravno na Airalo mogu se obraditi putem Airalo Kredita ili kao knjižna odobrenja. Ovo pruža fleksibilnu alternativu za upravljanje povratima novca, omogućujući kupcima primjenu tih kredita ili knjižnih odobrenja za buduće kupnje ili usluge na platformi Airalo.

6.2. PREINAKA

eSIM podatkovni paketi Airala nude se kakvi jesu i nakon kupnje se ne mogu napraviti dodatne preinake ili prilagodbe na temelju pojedinačnih zahtjeva.

7. ODGOVORNOST I JAMSTVO

Airalo nije odgovoran za štete nastale zbog toga što predložena usluga nije stalno dostupna. Airalo ne jamči neprekidnu dostupnost mrežne usluge. Za sve zahtjeve dostavite e-poruku na [email protected].

8. PROCES RECIKLIRANJA I AKTIVACIJE eSIM-a

Airalo primjenjuje postupak recikliranja eSIM-a kako bi se osiguralo optimalno pružanje usluga. Nakon kupnje eSIM-a, kupci moraju aktivirati eSIM unutar određenog razdoblja, kako je navedeno u uputama za aktivaciju dostavljenima tijekom procesa kupnje. Odgovornost je korisnika aktivirati kupljeni eSIM unutar određenog vremenskog razdoblja. Ako korisnik ne aktivira eSIM unutar tog razdoblja, može doći do isteka, što će eSIM učiniti neiskoristivim. 

Kad istekne, eSIM se ne može ponovno aktivirati, a korisnik će morati obaviti ponovnu kupnju, ako želi dobiti funkcionalan eSIM. Korisnicima se preporučuje da pregledaju i pridržavaju se dostavljenih smjernica za aktivaciju kako bi se osigurao proces aktivacije eSIM-a bez ikakvih problema.

9. CIJENE I PROMOTIVNE AKCIJE

Cijene se odnose na iznos po kojem Airalo kupcima nudi svoje eSIM pakete i povezane usluge. Airalo može ponuditi promotivne cijene za svoje eSIM pakete tijekom ograničenog razdoblja. Ove su promotivne akcije podložne specifičnim uvjetima i odredbama. Trajanje promotivne akcije, kriteriji pogodnosti i svi povezani uvjeti jasno će se objaviti tijekom razdoblja promotivne akcije. Nakon završetka promotivne akcije primjenjivat će se redovne cijene, osim ako nije drugačije navedeno. Airalo zadržava pravo promijeniti ili prekinuti svaku promotivnu cijenu, uključujući povezane uvjete i odredbe, prema vlastitom nahođenju, bez prethodne obavijesti. Korisnici koji traže dodatne informacije ili pojašnjenja promotivnih cijena mogu se javiti timu za podršku tvrtke Airalo na [email protected].

 • 9.1. Cijene za krajnje korisnike i poslovne korisnike mogu biti različite, što odražava prilagođene usluge i ponude temeljene na volumenu, koje mogu biti dostupne različitim kategorijama korisnika.
 • 9.2. Cijene su podložne promjenama, bez prethodne obavijesti. Airalo neprekidno provjerava svoju strategiju određivanja cijena i usklađuje je s dinamikom tržišta, što osigurava da pružamo kvalitetne usluge po kompetitivnim cijenama.
 • 9.3. Airalo zadržava pravo prilagodbe cijena na temelju različitih čimbenika, uključujući, ali ne i ograničeno na uvjete na tržištu, tečajeve valuta i operativne troškove. Takva se usklađivanja provode kako bi se osigurala održivost usluga koje nudimo i odrazio trošak omogućavanja visokokvalitetnih rješenja povezanosti našim korisnicima.
 • 9.4. Airalo se obvezuje uložiti sve napore kako bi kupce pravodobno obavijestio o svim značajnim promjenama u cijenama, omogućujući im donošenje informiranih odluka o njihovim kupnjama. Međutim, zbog dinamične prirode čimbenika koji utječu na određivanje cijena, trenutne obavijesti možda neće uvijek biti moguće.

Za krajnje korisnike: Cijene navedene na našoj mrežnoj stranici specifično su primjenjive za krajnje korisnike. Pozivamo krajnje korisnike da često posjećuju našu mrežnu stranicu za najnovije informacije o cijenama i promotivnim akcijama.

Za poslovne korisnike: Poslovni bi korisnici trebali pogledati namjenske platforme i proizvode koji su napravljeni za njih, kako bi pronašli informacije o cijenama relevantne za njihove specifične potrebe. Ovaj pristup Poslovnim korisnicima osigurava primanje prilagođenih informacija i strategija određivanja cijena koje najbolje odgovaraju operativnim zahtjevima i obimu poslovanja. Za dodatne podatke ili upite, Poslovne korisnike pozivamo da se izravno jave našem timu za podršku.

Naše određivanje cijena i promotivne strategije stvorene su za osiguranje maksimalne vrijednosti za naše korisnike, osiguravajući održivost i kvalitetu usluga koje pružamo. Za najnovije informacije o cijenama i promotivnim akcijama, Krajnji korisnici trebaju pogledati našu mrežnu stranicu, a naše Poslovne korisnike upućujemo da istraže platforme u vlasništvu Airala koje su dizajnirane za njih ili da se jave našem timu za podršku.

10. PRAĆENJE LOKACIJE KORISNIKA

Airalo može skupljati i obrađivati informacije o zemljopisnoj lokaciji korisnika', uključujući GPS koordinate, IP adresu, pristupne točke Wi-Fi i pojedinosti odašiljača, kako bi ponudio usluge na temelju lokacije i poboljšao korisničko iskustvo. Korištenjem Airalo usluga, korisnici pristaju na ovo praćenje. Svrha uključuje osiguranje usluga za određenu lokaciju, poboljšanje kvalitete usluge i personaliziranje iskustava. Informacije o lokaciji mogu se dijeliti s pružateljima usluga treće strane koji imaju obavezu obrade podataka, u skladu sa zakonima o privatnosti. Korisnici mogu nadzirati usluge lokacije putem postavki uređaja, ali mogu osjetiti ograničenja u određenim značajkama. Airalo primjenjuje sigurnosne mjere, podatke zadržava tijekom propisanog razdoblja i poštuje primjenjive zakone o zaštiti podataka. Ovaj se odjeljak može ažurirati kako bi odražavao promjene, a korisnici se mogu javiti [email protected] s pitanjima ili brigama vezanim za praksu praćenja lokacije.

RAZNO

Originalna engleska verzija ovih Uvjeta može biti prevedena na druge jezike. Prijevod ovih Uvjeta je ljubazna gesta i uredski prijevod, a kupci ne mogu ostvariti nikakva prava na temelju prevedene verzije. U slučaju spora oko sadržaja ili tumačenja ovih Uvjeta ili u slučaju sukoba, dvosmislenosti, nedosljednosti ili nepodudarnosti između engleske verzije i bilo koje druge jezične verzije ovih Uvjeta, primjenjuje se i prednost ima verzija na engleskom jeziku te je ista konačna i obvezujuća. U sudskim sporovima koristit će se engleska verzija. Ako bilo koja odredba ovih Uvjeta jest ili postane nevažeća, neprovediva ili neobvezujuća, ostat ćete vezani svim ostalim odredbama. U tom će se slučaju takva nevažeća odredba ipak provesti u najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom, a svaka će strana pristati na prihvaćanje učinka sličnog nevažećoj, neprovedivoj ili neobvezujućoj odredbi, s obzirom na sadržaj i svrhu ovih Uvjeta.

Jeste li spremni isprobati eSIM i promijeniti način na koji ostajete povezani?

Preuzmite aplikaciju Airalo za kupnju, upravljanje i nadoplatu svojih eSIM-ova bilo kada i bilo gdje!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Koristite svoj besplatni kredit.

Možete zaraditi USD $3.00 Airmoneya dijeljenjem svog koda preporuke s prijateljima.