Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatálybalépés napja: 2024. június 3.

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYESSÉGE

Az alábbi Általános szerződési feltételek az AIRGSM PTE. LTD. (a továbbiakban Airalo) által nyújtott minden szolgáltatásra vonatkoznak az előre fizetett eSIM-ek újraértékesítésével kapcsolatban. Az alábbi Általános szerződési feltételek a honlapon (https://www.airalo.com) találhatók. Az Airalo kizárólag kifejezett írásbeli megegyezés esetében fogad el eltérő záradékokat. Ez a szakasz azon egyének és szervezetek különböző kategóriáit határozza meg, amelyek interakcióba lépnek az Airalo szolgáltatásaival, platformjaival és alkalmazásaival. Ezen szerepek megértése kulcsfontosságú az Általános szerződési feltételekben (ÁSZF) ismertetett jogok, kötelezettségek és feltételek értelmezéséhez.

 • Végfelhasználók: Olyan magánszemélyek, akik a saját Airalo-fiókjukon keresztül lépnek interakcióba a szolgáltatásokkal saját személyes használatukra.
 • Üzleti felhasználók: Az Airalo szolgáltatásokat nyújt olyan természetes vagy jogi személyeknek („üzleti felhasználók”), akik közvetlenül és közvetve végfelhasználók személyes adatait adják át nekünk ugyanazon üzleti felhasználók saját vállalkozásával és tevékenységével kapcsolatban.
 • Végső fogyasztók: Olyan magánszemélyek, akik más Airalo-fióktulajdonosok által rendelt szolgáltatásokat vesznek igénybe, például egy üzleti felhasználóval kötött üzletet vagy egyéb tranzakciót bonyolítanak le.
 • Álláskeresők: Azok a magánszemélyek, akik egy munkára jelentkeznek az Airalónál.

Az „ügyfél” kifejezés ebben a dokumentumban minden olyan egyénre és szervezetre vonatkozik, amely igénybe veszi az Airalo szolgáltatásait, beleértve a végfelhasználókat, üzleti felhasználókat és végső fogyasztókat, ahogy az a használat kontextusára alapozva alkalmazandó. Ez a tág meghatározás biztosítja, hogy ÁSZF-ünk a szolgáltatásainkkal kapcsolatos minden interakciót magában foglaljon, így az összes érintett fél jogainak és kötelezettségeinek világos és átlátható megértését nyújtva.

2. SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

2.1. eSIM-ÚJRAÉRTÉKESÍTÉS

Az Airalo előre fizetett eSIM-eket értékesít újra. Az ügyfél az Airalo honlapon (https://www.airalo.com) és/vagy az Airalo alkalmazásban regisztrál és vásárol eSIM-eket.

2.2. REGISZTRÁLÁS AZ AIRALO SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATÁRA

Az Airalo szolgáltatásainak igénybe vételéhez minden ügyfélnek, köztük az 1. szakaszban meghatározottak szerint a végfelhasználóknak, az üzleti felhasználóknak, a végső ügyfeleknek és a munkára jelentkezőknek el kel fogadniuk az Általános szerződési feltételek. A regisztrációs folyamat során az alábbi információk megadása szükséges:

 • Végfelhasználóknak: Az Airalo honlapon (https://www.airalo.com) vagy az Airalo alkalmazásokon keresztül elvégzett közvetlen interakciókhoz és tranzakciókhoz olyan személyes adatok, mint például a családnév, utónév, e-mail-cím megadása szükséges.
 • Üzleti felhasználóknak: További információk megadása szükséges a vállalkozások egyedi igényeinek kielégítésére. Ezek magukban foglalják az alábbiakat: vállalat neve, vállalat címe, vállalati felhasználók e-mail-címei, vállalat honlapja, régiója, iparága, telefonszáma, fontos kapcsolattartó személyek és egyéb releváns részletek. Ezeknek az információknak a segítségével személyre szabhatjuk szolgáltatásainkat, hogy jobban megfeleljenek az üzemeltetési követelményeknek és a végső fogyasztóiknak adott szolgáltatásnyújtás igényeinek.
 • Végső fogyasztóknak: Amikor a szolgáltatásokat egy másik Airalo-fióktulajdonos, például egy üzleti felhasználó rendeli, a tranzakció elvégzéséhez szükséges információkat a kezdeményező fél kezeli. Az üzleti felhasználók felelősek annak biztosítására, hogy a végső fogyasztók személyes adatai a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően kerüljenek begyűjtésre.

Azokban az esetekben, amelyekben az Airalo szolgáltatásai közvetítőn keresztül kerülnek biztosításra (pl. hotelek vagy utazási irodák), a közvetítő megadhatja a szükséges regisztrációs adatokat az ügyfél nevében.

A változó szolgáltatási követelményekhez való igazodás és a felhasználói élmény fejlesztése céljából az Airalo fenntartja a jogot, hogy szükség esetén további információkat gyűjtsön be az ügyfelek minden kategóriájától. A további információk ezen begyűjtése az adatvédelem tiszteletben tartása mellett történik, és megfelel az adatvédelmi törvényeknek, ezen Általános szerződési feltételek módosításának szükségessége nélkül. A rendes kommunikációs csatornáinkon keresztül az ügyfeleket ennek megfelelően tájékoztatjuk az ilyen további információk begyűjtéséről.

2.3. AZ AIRALO KÖTELEZETTSÉGEI

Az Airalo minden észszerű erőfeszítést megtesz, hogy az ügyfelet minőségi szolgáltatással lássa el. Azonban az Airalo nem garantálja, hogy a szolgáltatás nem szakad meg, időben biztosításra kerül, és biztonságos vagy hibáktól mentes.

2.4. AZ ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI

Az Airalo által nyújtott eszközök vagy szolgáltatások használatakor az ügyfél nem vehet részt olyan tevékenységben, amely jogellenes, sértő vagy csalárd, illetve amely a hálózat károsodásához vagy sérüléséhez vezet. Amennyiben az ügyfél megszegi a 2.4. szakasz értelmében való kötelezettségeit, az Airalo felfüggesztheti a szolgáltatás ügyfél általi használatát. A felfüggesztés időszaka alatt az ügyfél továbbra is köteles az ezen szerződés értelmében esedékes díjakat kifizetni a felfüggesztett szolgáltatások tekintetében.

2.5. ESZKÖZKOMPATIBILITÁS

Az ügyfél felelős annak biztosításáért, hogy az eszköze eSIM-kompatibilis és kártyafüggetlen legyen. Az eszközkompatibilitás függhet a szolgáltatótól és a származási országtól. Az ügyfélnek ellenőriznie kell az eSIM-kompatibilis eszközök fizetéskor megadott listáját. Az ügyfél eszközének eSIM-kompatibilitását megerősítő négyzet bejelölésével az ügyfél felelőssé válik az általa megadott információ pontosságáért.

Az eSIM-kompatibilitási lista nem teljes, ami azt jelenti, hogy újonnan bejelentett eSIM-kompatibilis eszközöket még hozzá kell majd adni.

3. A SZERZŐDÉS KEZDETE, IDŐTARTAMA ÉS FELBONTÁSA

Az Airalo és az ügyfél közötti szerződés akkor lép hatályba, amikor a rendelés teljesül az Airalo honlapján (https://www.airalo.com, beleértve az Airalóhoz társított aldomaineket), az Airalo alkalmazásban, API-ainkon keresztül, a partnerplatformon vagy bármely más, az Airalo által szolgáltatott olyan terméken keresztül, amely segítségével az ügyfelek rendelést adhatnak le.

 Az eSIM aktiválása és az aktiválási szabályzat elismerése az ügyfél felelőssége. 

A szerződés a végfelhasználó számára megszűnik, ha nincs aktív adatcsomagja vagy törölte eSIM-jét a céleszközről. Azonban az üzleti felhasználók számára a szerződés megszűnése az üzleti felhasználó és az Airalo közötti külön szerződés feltételeitől függ, vagy az aktív státuszuktól a partnerplatformon. Az ilyen szerződéssel vagy aktív platformon való részvétellel bíró üzleti felhasználók számára a szerződés még akkor is érvényben marad, ha nincsenek aktív adatcsomagok, vagy ha egy eSIM törlésre kerül egy eszközről. Ez az Airalo és az üzleti felhasználó közötti folyamatos partneri kapcsolatot és kötelezettségvállalásokat tükrözi.

4. DÍJAK ÉS FIZETÉS

4.1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az Airalo többféle fizetési módot nyújt szolgáltatásaiért, beleértve, de nem kizárólag: betéti/hitelkártya, PayPal, Google Pay, Apple Pay és Alipay. 

A fizetés pénzneme USA-dollár ($), de más egyéb pénznemekben is történhet. A fizetés pénzneme a tranzakció során kerül meghatározásra. 

A hitelkártyás tranzakció Airalo által jóváhagyott fizetési szolgáltatókon keresztül kerül feldolgozásra és biztosításra, beleértve, de nem kizárólag: PayPal (https://paypal.com/) és Stripe (https://stripe.com/), illetve az Airalo által az egyes tranzakciókra választott szolgáltatók.

4.1.1. Automatikus hosszabbítás végfelhasználók számára

A többi fizetési lehetőségen felül az Airalo folyamatos hozzáférést is nyújt szolgáltatásainkhoz anélkül, hogy manuálisan kellene azokat megújítani. Ez a modell azon végfelhasználók számára szól, akik megszakítás nélküli szolgáltatást és kényelmet keresnek. 

Automatikus fizetés: Ennek a modellnek az értelmében a megújítási díjak automatikusan kerülnek felszámolásra a végfelhasználó előnyben részesített fizetési módján, amikor az elérhető adatai egy adott szint alá esnek az egyes számlázási ciklusok kezdetekor. 

Lemondási feltételek: A végfelhasználók bármikor lemondhatják a megújítást. A lemondás az aktuális számlázási ciklus végén lép életbe, így a felhasználók továbbra is hozzáférhetnek a szolgáltatáshoz a ciklus lezárásáig. A lemondást a felhasználók közvetlenül az Airalo-fiókjuk beállításai között kezelhetik, vagy segítségért kapcsolatba léphetnek az ügyfélszolgálati csapattal.

4.2. HASZNÁLATI DÍJAK

4.2.1. Az Airalo kijelenti, hogy minden díj magában foglalja a hozzáadottérték-adót, hacsak másképp nincs meghatározva. Az üzleti felhasználók által az Airalo platformon végzett eSIM-vásárlásokra vonatkozó minden ár és díj az alkalmazandó adók nélkül értendő, hacsak másként nincs meghatározva. Az Airalótól vásárolt eSIM-ek vásárlásával kapcsolatos összes adó meghatározása és fedezése az üzleti felhasználó felelőssége.

4.2.2. Az ügyfél nem jogosult az Airalo elleni követelések kiegyenlítésére, kivéve, ha az ügyfél követelései vitathatatlanok vagy egy jogerős bírósági ítélet azokat meg nem erősíti.

4.2.3. Számlázás

Az Airalo egy módszeres megközelítést alkalmaz az üzleti felhasználók által az Airalo-kreditek használatára vonatkozó számlázásra. Az Airalo-kreditek eSIM-ek, feltöltések és egyéb Airalo-termékek és szolgáltatások megszerzésére kerülnek alkalmazásra a partnerplatformon keresztül. Ezt a folyamatot az Airalo és üzleti felhasználói közötti pénzügyi tranzakciókban az áttekinthetőség és felelősségre vonhatóság biztosítására terveztük.

 • 4.2.3.1. Számlakibocsátás: Az Airalo számlákat bocsát kis üzleti partnerei számára az Airalo-kreditek részleteivel, amelyeket az eSIM- és feltöltőcsomagok vásárlására használtak fel egy meghatározott számlázási időszakban. Ezek a számlák a felmerült költségek átfogó részletezését nyújtják, így az üzleti felhasználók hatékonyan követhetik és kezelhetik költségeiket.
 • 4.2.3.2. Fizetési kötelezettségek: A számla kézhezvételekor az ügyfeleknek a számlán meghatározott határidőkön belül teljesíteniük kell fizetési kötelezettségeiket. Az üzleti felhasználók számára elengedhetetlen ezen határidők betartása az Airalo szolgáltatásaihoz való zavartalan hozzáférés és az Airalo partnerplatformon belüli pozitív megítélés fenntartása érdekében.
 • 4.2.3.3. Késedelmes fizetés következményei:
  • Szolgáltatás felfüggesztése: abban az esetben, ha egy üzleti felhasználó elmulasztja a számla rendezését a kijelölt határidőn belül, az Airalo fenntartja a jogot a szolgáltatásnyújtás átmeneti felfüggesztésére a számla teljes kifizetésééig. Erre az intézkedésre azért kerül sor, hogy szolgáltatásaink fenntarthatóságát és a számlázási rendszerünk méltányosságát biztosítani tudjuk.
  • Kamat és kártérítés: Továbbá az Airalo kamatot szabhat ki az esedékes összegekre a számlában vagy a törvények által meghatározott mértékben. Az üzleti felhasználók a késedelmes fizetés eredményeként az Airalónál felmerült károkért és további költségekért is felelős lehet. Ezek többek között magukban foglalhatják az adósságok behajtásával kapcsolatos adminisztratív költségeket és jogi költségeket.
 • 4.2.3.4. A számlákat túlnyomóan USD pénznemben állítjuk ki. Azonban az Airalo fenntartja a jogot, hogy szükség szerint, vagy az üzleti felhasználóval való közös megegyezés szerint más pénznemekben is kiállíthasson számlákat.

Az Airalo hangsúlyozza az időben történő fizetések fontosságát az egészséges üzleti kapcsolat és a szolgáltatásnyújtás fenntartása érdekében. Arra ösztönözzük az üzleti felhasználókat, hogy egy kölcsönösen elfogadható megoldás érdekében haladéktalanul jelezzék ügyfélszolgálati csapatunknak a számlázási eltéréseket vagy fizetési nehézségeket.

4.2.4. Előre fizetett tranzakciók üzleti felhasználók számára

Az üzleti felhasználók egy egyedi tranzakciós folyamatban vesznek részt az Airalo-platformon, amely az Airalo-kreditek vásárlására épül. Ezek a kreditek szolgálnak a platform péznemeként, így az üzleti felhasználók műveleti igényeikre szabott eSIM-eket és feltöltőszolgáltatásokat vásárolhatnak. Az üzleti felhasználók betéti vagy hitelkártyákat is használhatnak a partnerplatformon végzett vásárlásokra.

 • 4.2.4.1. Airalo-kreditek vásárlásra: Az első lépés az üzleti felhasználók számára az Airalo-kreditek vásárlása. Ezt a folyamatot úgy terveztük, hogy egyértelmű és rugalmas legyen, illetve többféle fizetési módot is nyújt a különféle üzleti igények kielégítésére. Ezek a módok többek között magukban foglalják: hitel-/betéti kártyák, banki átutalások és elektronikus fizetési szolgáltatások, a lehetőségek széles skáláját biztosítva, hogy az üzleti ügyfeleink sokszínű pénzügyi preferenciáihoz alkalmazkodhassunk.
 • 4.2.4.2. Az Airalo-kreditek felhasználása: Miután az Airalo-krediteket hozzáadjuk számlájukhoz, az üzleti felhasználók egyszerűen felhasználhatják ezeket a krediteket eSIM-ek, feltöltések és egyéb Airalo-termékek és szolgáltatások megvásárlására. A kreditalapú rendszeren való működés segítségével az üzleti felhasználók az adott üzleti ciklusaik és igények szerint tervezhetik meg és határozhatják meg a telekommunikációs szolgáltatásokra fordított kiadásaikat.

Az Airalo-kreditek vásárlásával és felhasználásával kapcsolatos további részletekért, vagy az Ön üzlete számára legmegfelelőbb fizetési módszerek felfedezéséért arra kérjük üzleti felhasználóinkat, hogy látogassanak el az Airalo partnerplatformjára, vagy lépjenek kapcsolatba kijelölt ügyfélszolgálati csapatunkkal.

4.2.5. Utólagos fizetésű tranzakciók üzleti felhasználók számára

Az utólagos fizetésű tranzakciók az üzleti felhasználók igényeire szabott, rugalmas fizetési modellt képviselnek az eSIM-ek és feltöltőcsomagok fizetés előtti kézhezvételének kényelmét nyújtva. Ez a megközelítés a működési rugalmasságot és hatékonyságot kereső vállalkozásoknak a kapcsolattartási megoldások kezelésére vonatkozó igényeivel áll összhangban.
Az utólag fizetett tranzakció segítségével az üzleti felhasználók eSIM-eket, feltöltéseket, illetve egyéb Airalo-termékeket és szolgáltatásokat kaphatnak úgy, hogy a fizetési kötelezettség egy későbbi dátumon lesz csak esedékes. Ezen fizetési megállapodás részletei, köztük az esedékesség ideje és a fizetési feltételek egyértelműen szerepelnek az Airalo által kiállított számlán. Ez a módszer elősegíti a szükséges szolgáltatásokhoz való azonnali hozzáférést a fizetés rugalmasságának biztosítása mellett.

 • 4.2.5.1. Kreditkorlátozási rendszer: Ennek a modellnek a támogatására az Airalo egy kreditkorlátozási rendszert vezethet be. Ez a rendszer felhatalmazza az üzleti felhasználókat arra, hogy előre meghatározott összegben kreditet vegyenek igénybe eSIM-ek, feltöltések és egyéb Airalo-termékek és szolgáltatások vásárlására. Ezen kreditkorlátok meghatározása történhet egyoldalúan az Airalo által vagy az üzleti felhasználóval való egyeztetés alapján, a megállapodási feltételektől függően. Ezt a funkciót arra terveztük, hogy a vállalkozások számára kezelhető és skálázható módot nyújtsunk kapcsolattartási igényeik kielégítésére azonnal fizetési kötelezettség nélkül.
 • 4.2.5.2. Jogosultsági feltételek: Fontos megjegyezni, hogy nem minden üzleti partner felel meg automatikusan az utólagosan fizetett fizetési opciók feltételeinek. Az Airalo fenntartja a jogot, hogy különféle szempontok alapján kiválassza a jogosult ügyfeleket, így biztosítva, hogy ez a fizetési modell megfeleljen mindkét fél üzleti gyakorlatainak és kockázatkezelési irányelveinek. A jogosultsági kritériumok többek között magukban foglalhatják az üzleti felhasználó tranzakciós előzményeit, hitelképességét és az Airalóval való üzleti kapcsolata időtartamát.

Az utólagosan fizetett tranzakciók felajánlásával az Airalo magas fokú rugalmasságot és bizalmat kíván nyújtani üzleti felhasználói számára, így támogatva őket abban, hogy működési igényeiket prioritizálhassák, miközben olyan módon kezelhessék fizetéseiket, amely megfelel pénzügyi munkafolyamataiknak.

5. TELJESÍTÉS

A végfelhasználók a vásárolt eSIM-eket a „Saját eSIM-ek” fülön láthatják az Airalo honlapján (https://www.airalo.com) és/vagy az Airalo alkalmazásban. Az ügyfél egy megerősítő e-mailt kap a vásárlást követően. Az eSIM telepítésére vonatkozó összes információ kizárólag a felhasználó Airalo-fiókjában lesz elérhető. 

Az üzleti partnerek eSIM-jei a partnerplatformon belül jelennek meg, elősegítve az eSIM-ek kezelését és telepítését a vállalkozás egyedi igényeire szabva. 

Ügyfeleink változatos igényeit felismerve az Airalo különböző módokon adja át termékeit és szolgáltatásait a választott integrációtól és az adott igénybe vett termékektől és szolgáltatásoktól függően.

6. VISSZATÉRÍTÉSI/LEMONDÁSI/MÓDOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Az ügyfélnek joga van visszatérítést vagy eSIM-cserét kérnie, amennyiben az eSIM az Airalónál fellépő technikai probléma miatt nem telepíthető és használható.

6.1. VISSZATÉRÍTÉSEK ÉS LEMONDÁS

 • 6.1.1. ALAPELVEK ÉS IRÁNYELVEK

 • 6.1.2. Visszatérítési kérelmet a vásárlás napjától számított harminc (30) napon belül lehet benyújtani, ha az aktiválás már nem lehetséges széles körű közös problémamegoldást követően.

 • 6.1.3. Az ügyféllel való együttműködés szükséges a probléma haladéktalan megoldására, hogy visszatérítés történhessen.
 • 6.1.4. Minden adatcsomagnak saját érvényességi időszaka van. A fennmaradó adatokra az érvényességi időszak lejárta után semminemű visszatérítés nem lehetséges.
 • 6.1.5. Kártérítés: Olyan alternatív telefonokról, alternatív SIM-kártyákról, alternatív szolgáltatóktól, hotelek telefonjáról származó díjak ellenében, amelyek közvetlenül nem kapcsolódnak az ügyfél Airalo eSIM-fiókjához, nem kerül visszatérítésre vagy bármilyen ellenszolgáltatásra sor. (Ld. az Általános szerződési feltételek 7. szakasza: FELELŐSSÉG ÉS JÓTÁLLÁS.)
 • 6.1.6. Csaló vásárlások: Az Airalo fenntartja a jogot, hogy megtagadja a visszatérítés bármely formáját, ha bizonyíték van az Általános szerződési feltételeinkkel való visszaélésre, azok megsértésére vagy bármilyen tisztességtelen tevékenységre az Airalo termékeinek és szolgáltatásainak használatával kapcsolatban.
 • 6.1.7. Jogosulatlan vásárlások: Az ügyet kivizsgáljuk és jóváhagyás szükséges, mielőtt bárminemű visszatérítés feldolgozására kerülne sor. Az Airalo fenntartja a jogot, hogy a tisztességtelen tevékenységhez köthető fiókokat felfüggessze.
 • 6.1.8. Véletlen vásárlások: Miután az ügyfél telepíti az eSIM-et, azt használtnak tekintjük. Ebben az esetben nem ajánlunk fel visszatérítést.
 • 6.1.9. Helytelen díjak: Ha az ügyfél észszerűen és jóhiszeműen vitat egy számlát vagy annak egy részét, az ügyfélnek a számla kézhezvételétől számított tizenkét (12) napon belül értesítenie kell az Airalót erről a vitáról, részleteket szolgáltatva arról, miért helytelen a számlán szereplő összeg, és amennyiben lehetséges, arról is, milyen összeg esedékes az ügyfél meglátása szerint. (Ld. a részleteket az Általános szerződési feltételek 4.2. szakasza: HASZNÁLATI DÍJAK.)
 • 6.1.10. Cserék: A kizárólag kuponokból szerzett Airmoney-val vásárolt eSIM-ek a vásárlás napjától számított 30 napon belül cserélhetők.
 • 6.1.11. Egyéb okok: Ha a visszatérítési kérelem nem tartozik a fent ismertetett kategóriák egyikébe sem, eseti alapon vizsgáljuk ki a kérelmet. Amennyiben a visszatérítés jóváhagyásra kerül, feldolgozási díjat számolhatunk fel. A maximális visszatérítési összegnek, amelyre az ügyfél kérelmet nyújthat be, az általa fizetett teljes összeggel megegyezőnek vagy annál kevesebbnek kell lennie.

6.1.12. DIGITÁLIS PÉNZNEMEK HASZNÁLATA (AIRMONEY ÉS KREDITEK)

Az Airmoney és a kreditek digitális pénznemek, amelyek az Airalo platformjain elérhető eSIM-ek és kapcsolódó szolgáltatások vásárlására érhetők el ügyfeleink számára.

 • 6.1.12.1. Airmoney
  • 6.1.12.1.1. Az Airmoney a saját kreditjutalmazási rendszerünk kizárólag az Airalo végfelhasználói számára, amellyel a felhasználó Airalo-fiókjára Airmoney formájában visszafizetést kap.
  • A jutalmazási rendszernek különböző szintjei vannak, amelyek a vásárlás összegétől függnek. Mindegyik szint különböző visszafizetési összeget nyújt Airmoney-ban. Az Airalo megváltoztathatja az Airmoney bármely funkcióját, többek között a jutalmazási rendszer szintjeit és a program szerkezetét.
  • 6.1.12.1.2. Az ügyfelek Airmoney-t kaphatnak vásárlási jutalomként a fizetett vásárlások után.
  • 6.1.12.1.3. Az ügyfelek nem kaphatnak Airmoney-t, ha kedvezmény vagy ajánlói jutalom vonatkozik a vásárlásra.
  • 6.1.12.1.4. Az ügyfelek fizethetnek kizárólag Airmoney-val a vásárlásaikért, vagy az egyik támogatott fizetési módszerrel kombinációban.
  • 6.1.12.1.5. Egy kombinált fizetés során az Airmoney-jutalom arányos a támogatott fizetési módon keresztül fizetett összeggel.
  • 6.1.12.1.6. Az ügyfél fiókján lévő Airmoney nem váltható át másfajta kreditre.
  • 6.1.12.1.7. Az Airmoney-val végzett vásárlások Airmoney-ként kerülnek jóváírásra az ügyfél Airalo-fiókján.
  • 6.1.12.1.8. Egy ügyfél fiókján a megszerzett vagy megszerzendő Airmoney áthelyezése az Airalo saját belátása szerint történik, és az ügyfélnek nincs eredendő joga az ilyen áthelyezések kérelmezésére. Az Airalo fenntartja a jogot az Airmoney-áthelyezések engedélyezésére vagy letiltására bármikor.
  • 6.1.12.1.9. Az Airalo fenntartja a jogot a program részeként kibocsátott Airmoney érvényességének korlátozására bármikor és bármilyen okból kifolyólag.
  • 6.1.12.1.10. Az Airalo fenntartja a jogot arra hogy, meghatározza a közönséget az Airmoney kiosztására.
  • 6.1.12.1.11. Amennyiben Airmoney kerül kiosztásra, az ügyfélnek nincs joga kiválasztania a rá vonatkozó visszafizetés mértékét, mivel ezt az Airalo saját belátása szerint dönti el.
  • 6.1.12.1.12. Az ügyfél lesz felelős a fizetésért, forrásadóért, átutalásért, valamint a programban való részvétel során felmerülő adók, adóterhek, importok, illetékek és díjak bejelentéséért (többek között az alábbiak bejelentéséért: társasági/személyi jövedelemadó, hozzáadottérték-adó, forgalmi adó és minden más alkalmazandó nemzeti, kormányzati, tartományi, állami, városi és helyi adók és adóterhek, illetve bármely hatóság által a kapcsolódó kivetett késedelmi kamatok és büntetések a fizetési, adólevonási kötelezettség és jelentés elmulasztása miatt).
  • 6.1.12.1.13. Az Airalo fenntartja a jogot, hogy (teljesen vagy részben) visszatartsa, visszautasítsa, megváltoztassa, felfüggessze, visszavonja, lemondja vagy megtagadja a program előnyeit vagy használatát bármely ügyfél számára bármikor és bármilyen okból (előzetes értesítés nélkül).
  • 6.1.12.1.14. Az Airalo bármikor jogosult az ezen feltételekben megfogalmazott kötelezettségeinek megszüntetésére és/vagy felfüggesztésére addig, amíg nem tudja azonosítani és igazolni a releváns ügyfelet, vagy akkor, ha (állítólagos) tisztességtelen tevékenység esete áll fenn bármely ügyfél részéről, vagy a programmal való bármely más visszaélés esetén.
 • 6.1.12.2. Airalo-kreditek
  • Az Airalo-kredit egy különleges fizetési módszer, amelyet az Airalo partnerplatformon való használatra terveztünk az Airalo üzleti felhasználók számára az eSIM-vásárlás, feltöltések és egyéb Airalo-termékek és szolgáltatások vásárlásának elősegítésére, illetve a visszatérítések eszközeként.
  • 6.1.12.2.1. Az Airalo-krediteket vállalatok általi használatra szántuk a partnerplatformon keresztül, az Airalo szolgáltatásaival kapcsolatos tranzakciók elősegítésére. Ezek a kreditek nem visszatéríthetők és nem igényelhetők vissza az ügyfél által.
  • 6.1.12.2.2. A fel nem használt Airalo-krediteket, amelyek az ügyfél fiókján maradtak a szerződés felbontásának idején, továbbra is az Airalo tulajdonaként ismerjük el. Fontos megjegyezni, hogy ezeket a krediteket nem térítjük vissza automatikusan a szerződés felbontásakor. Visszatérítés indításához vagy a fel nem használt kreditekkel kapcsolatos lehetséges opciók megvitatásához az ügyfeleknek egy írott kérelmet kell benyújtaniuk az Airalóhoz.
  • 6.1.12.2.3. Az Airalo üzleti felhasználókhoz egy kreditkorlát kerül meghatározásra az utólagos fizetésű tranzakciók tekintetében, az eSIM-ek és feltöltőcsomagok vásárlására vonatkozó maximális engedélyezett kiadást megjelölve. Ennek a korlátnak a túllépése az azt követő fizetés hiányában a jövőbeli vásárlások elvégzésének képességének korlátozását vonja maga után.

Ez a szakasz az Airalo digitális pénznemeinek, a végső felhasználók számára az Airmoney-nak, az üzleti felhasználók számára az Airalo-krediteknek a használatát irányító mechanizmusokat és irányelveket vázolja fel, így biztosítva az alkalmazásukkal, előnyeikkel és korlátaikkal kapcsolatos áttekinthetőséget az Airalo-ökoszisztémán belül.

6.1.13. VISSZATÉRÍTÉSI FOLYAMAT

Egy visszatérítés igényléséhez lépjen kapcsolatba az Airalo ügyfélszolgálati csapatával a Kapcsolat oldalon keresztül, vagy küldjön egy üzenetet a [email protected] e-mail-címre. Felhívjuk a figyelmét, hogy a fenti visszatérítési szabályzat lesz érvényben. 

A probléma természetétől függően az ügyfeleket arra kérjük majd, hogy további információkat szolgáltassanak a visszatérítési kérelmük támogatására, például az eszköz beállításainak képernyőképeit műszaki problémák esetén, vagy részleteket azzal kapcsolatban, miért helytelen a számlán szereplő összeg, és amennyiben lehetséges, arról is, milyen összeg esedékes az ügyfél meglátása szerint stb.

Hivatkozzon ezen dokumentum 6.1.2. szakaszára a műszaki problémákkal kapcsolatos visszatérítésekkel kapcsolatban. Az ügyfeleknek lehetőségük lesz a visszatérítés igénylésére az eredeti fizetési módszerrel vagy a fiókjukra utalt Airmoney-ként. (Ld. 6.1.12.1.6. az Airmoney-vásárlásokkal kapcoslatban.) Visszatérítés az eredeti módszerrel: Egy visszatérítés jóváhagyása és kiadása után akár legfeljebb harminc (30) munkanapon belül megjelenik a számlakivonaton a banktól függően. Airmoney: Feldolgozás után az Airmoney-t az ügyfél fiókjához adjuk. 

Azok a végső ügyfelek, akik az Airalo szolgáltatásait egy viszonteladótól vásárolják meg, nem jogosultak közvetlen visszatérítésekre az Airalótól. Ezen felhasználóknak az Airalo üzleti felhasználókat kell felkeresniük a visszatérítési kérelmeket illetően. Az Airalo elkötelezett az ügyfelek elégedettsége iránt, de alkalmazkodnunk kell viszonteladó partnereinkhez a saját közvetlen értékesítési csatornáinkon kívül elvégzett tranzakciók tekintetében.

6.1.13.1. Az Airalo üzleti felhasználóknak a közvetlenül az Airalónál végzett tranzakcióinak visszatérítése Airalo-krediteken vagy jóváírási értesítéseken keresztül lehetséges. Ez rugalmas alternatívát nyújt a visszatérítések kezelésére, így az ügyfelek ezeket a krediteket vagy jóváírási értesítéseket jövőbeli vásárlásokra vagy szolgáltatásokra használhatják fel az Airalo-platformon.

6.2. MÓDOSÍTÁS

Az Airalo eSIM-adatcsomagjait adott állapotukban kínáljuk, és vásárlás után nem lehetséges további változtatások és testreszabások elvégzése egyéni kérések alapján.

7. FELELŐSSÉG ÉS JÓTÁLLÁS

Az Airalo nem felelős a károkért, amelyek abból fakadhatnak, ha az ajánlott szolgáltatás nem elérhető folytonosan. Az Airalo nem garantálja a hálózati szolgáltatás állandó elérhetőségét. Ha bármilyen kérdése lenne, kérjük, írjon e-mailt a [email protected] e-mail-címre.

8. eSIM-EK ÚJRAHASZNOSÍTÁSI FOLYAMATA ÉS AKTIVÁLÁS

Az Airalo egy eSIM-újrahasznosítási folyamatot vezet be az optimális szolgáltatás biztosítása érdekében. eSIM-vásárláskor az ügyfeleknek egy meghatározott időszakon belül kell aktiválniuk az eSIM-et, a vásárlási folyamt során adott aktiválási útmutatónak megfelelően. A felhasználó kötelessége a megvásárolt eSIM aktiválása a kijelölt időszakon belül. Az eSIM aktiválásának elmulasztása ezen időszakon belül a lejáratához vezethet, így használhatatlanná téve az eSIM-et. 

Lejárat után az eSIM újraaktiválása nem lehetséges, és a felhasználónak új vásárlást kell kezdeményeznie, ha egy működő eSIM-et szeretnének szerezni. A felhasználóknak azt javasoljuk, hogy tekintsék át és kövessék a megadott aktiválási útmutatókat a zökkenőmentes eSIM-aktiválási folyamat biztosítása érdekében.

9. ÁRAK ÉS PROMÓCIÓK

Az árak arra a költségre vonatkoznak, amelyeken az Airalo eSIM-csomagjait és kapcsolódó szolgáltatásait az ügyfelek számára nyújtja. Az Airalo korlátozott ideig promóciós árakat ajánlhat az eSIM-csomagjaira. Ezekre a promóciókra külön szerződési feltételek vonatkoznak. A promóció időtartamát, jogosultsági feltételeket és minden kapcsolódó feltételt egyértelműen közölni fogunk a promóciós időszak alatt. A promóció vége után a rendes árak lesznek érvényesek, kivéve, ha másképp nem határozzuk meg. Az Airalo fenntartja a jogot a promóciós árak módosítására vagy megszüntetésére, beleértve a kapcsolódó szerződési feltételeket, saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül. Azok a felhasználók, akik a promóciós árakkal kapcsolatban további információkat vagy pontosítást szeretnének kapni, kapcsolatba léphetnek az Airalo ügyfélszolgálati csapatával a [email protected] e-mail-címen.

 • 9.1. Az árak eltérőek lehetnek végfelhasználók és üzleti felhasználók számára, ez tükrözi a különböző kategóriájú felhasználók számára esetlegesen elérhető személyre szabott és mennyiségi alapú ajánlatokat.
 • 9.2. Az árak előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az Airalo folyamatosan felülvizsgálja az árazási stratégiáját, hogy igazodjon a piaci dinamikához, így biztosítva, hogy minőségi szolgáltatásokat nyújtunk versenyképes árakon.
 • 9.3. Az Airalo fenntartja a jogot az árigazításra számos tényezőre alapozva, többek között figyelembe véve a piaci feltételeket, átváltási árfolyamokat és működési költségeket. Ezek a változtatások az ajánlott szolgáltatások fenntarthatóságának biztosítására történnek, illetve tükrözik a magas minőségű kapcsolattartási megoldások szolgáltatását felhasználóink számára.
 • 9.4. Az Airalo elkötelezett, hogy minden tőle telhetőt megtegyen az ügyfelek tájékoztatására kellő időben a jelentős árváltozásokról, hogy a felhasználók megalapozott döntést hozhassanak vásárlásaikkal kapcsolatban. Azonban az árazást befolyásoló tényezők dinamikus természete miatt az azonnali értesítés nem mindig lehetséges.

Végfelhasználóknak: A honlapunkon ismertetett árak kifejezetten a végfelhasználókra vonatkoznak. Arra biztatjuk a végfelhasználókat, hogy rendszeresen látogassanak el honlapunkra az árainkkal és promócióinkkal kapcsolatos legfrissebb információkért.

Üzleti felhasználók számára: Az üzleti felhasználók tekintsék meg a számukra tervezett platformokat és termékeket, hogy megtalálhassák a saját igényeikre vonatkozó árazási információkat. Ez a megközelítés biztosítja az üzleti felhasználók számára, hogy személyre szabott információkat és árazási stratégiát kapjanak, amelyek a leginkább megfelelnek a vállalkozások működési követelményeinek és méretének. További részletekért vagy kérdésekkel az üzleti felhasználókat is arra biztatjuk, hogy lépjenek kapcsolatba közvetlenül az ügyfélszolgálati csapatunkkal.

Az árazási és promóciós stratégiáinkat úgy alakítottuk ki, hogy maximális értéket szolgáltathassunk felhasználóink számára, így biztosítva az általunk nyújtott szolgáltatások fenntarthatóságát és minőségét. Az árakkal és promóciókkal kapcsolatos legfrissebb információkért a végfelhasználók tekintsék meg a honlapunkat, míg az üzleti felhasználóinkat szeretnénk az Airalo tulajdonában álló platformjainkra irányítani, amelyeket számukra terveztünk, vagy lépjenek kapcsolatba az ügyfélszolgálati csapatunkkal.

10. FELHASZNÁLÓ TARTÓZKODÁSI HELYÉNEK KÖVETÉSE

Az Airalo begyűjtheti és feldolgozhatja a felhasználók földrajzi tartózkodási helyére vonatkozó információkat, többek között GPS-koordinátákat, IP-címet, wifihozzáférési pontokat és telefontornyok adatait, hogy helyszínfüggő szolgáltatásokat nyújtson és javítsa a felhasználói élményt. Az Airalo szolgáltatásának használatával a felhasználók hozzájárulnak ehhez a követéshez. A cél magában foglalja a helyszínfüggő szolgáltatások nyújtását, a szolgáltatás minőségének javítását és az élmények testreszabását. A helymeghatározási adatokat megoszthatjuk harmadik fél szolgáltatókkal, akik kötelesek az adatokat az adatvédelmi törvények betartása mellett kezelni. A felhasználók a helymeghatározási szolgáltatásokat az eszköz beállításaiban átállíthatják, azonban korlátozásokat tapasztalhatnak egyes funkciókban. Az Airalo biztonsági intézkedéseket alkalmaz, a szükséges időtartamokra őrzi meg az adatokat, és betartja a hatályos adatvédelmi törvényeket. Ezt a szakaszt frissíthetjük, hogy tükrözze a változtatásokat, és a felhasználók kapcsolatba léphetnek velünk a [email protected] e-mail-címen, ha bármi kérdésük vagy aggodalmuk támadna a helymeghatározási gyakorlatokkal kapcsolatban.

EGYÉB

Ezen Általános szerződési feltételek eredeti angol verziója számos nyelven elérhető lehet fordításban. A lefordított változat az ügyfelek kényelmére készült, nem hiteles fordítás, így az ügyfelek ebből nem származtathatnak semmilyen jogot. Ezen feltételek tartalmára vagy értelmezésére vonatkozó viták esetén, vagy konfliktus, kétértelműség, ellentmondás, vagy ezen feltételek angol verziója és egy más nyelvű verziója közötti eltérés esetén az angol nyelvű változat az irányadó, alkalmazandó és kötelező érvényű. A bírósági eljárások során az angol nyelvű változatot kell használni. Amennyiben a jelen Feltételek bármelyike érvénytelenné, végrehajthatatlanná vagy nem kötelező érvényűvé válik, az összes többi szakasz továbbra is kötelező érvényű marad Önre nézve. Ebben az esetben az ilyen érvénytelen szakasz ennek ellenére végrehajtásra kerül az alkalmazandó törvény által megengedett legnagyobb mértékben, és mindkét fél legalább elfogad egy, az érvénytelen, érvényesíthetetlen, vagy nem kötelező érvényű szakaszhoz hasonló hatású rendelkezést, ezen feltételek tartalmát és célját szem előtt tartva.

Készen állsz, hogy kipróbáld az eSIM-eket, és felfedezd a kapcsolattartás egy új módját?

Töltsd le az Airalo appot, hogy bárhol, bármikor vásárolhass eSIM-eket, kezelhesd vagy akár fel is tölthesd őket!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Használd fel a kapott krediteket.

USD $3.00 értékű Airmoney-t szerezhetsz, ha megosztod az ajánlói kódodat a barátaiddal.