Шарттар мен талаптар

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР МЕН ШАРТТАР

Күшіне ену күні: 3 маусым 2024 ж.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР МЕН ШАРТТАРДЫҢ ҚОЛДАНЫСЫ

Келесі Ережелер мен шарттар алдын ала төленетін сатылымдағы eSIM карталарына қатысты AIRGSM PTE. LTD. (бұдан әрі Airalo деп аталатын) компаниясы ұсынатын барлық қызметтерге қолданылады. https://www.airalo.com сайтында келесі Ережелер мен шарттар ұсынылған. Airalo қосымша түзетулерді тек нақты жазбаша келісім болған кезде ғана қабылдай алады. Бұл бөлімде Airalo қызметтерімен, платформаларымен және қолданбаларымен өзара әрекеттесетін жеке әрі заңды тұлғалардың әртүрлі санаттары анықталған. Бұл рөлдерді дұрыс түсіну осы Ережелер мен шарттарда сипатталған құқықтарды, міндеттерді және шарттарды интерпретациялау үшін өте маңызды.

 • Түпкілікті пайдаланушылар: жеке мақсаттар үшін Airalo аккаунты арқылы қызметтерді тікелей пайдаланатын және олармен өзара әрекеттесетін тұлғалар.
 • Бизнес-пайдаланушылар: Airalo компаниясы өзінің қызметтерін заңды тұлғаларға («Бизнес-пайдаланушылар») ұсынады. Олар бізге түпкілікті пайдаланушының өз бизнесіне және осы бизнес-пайдаланушылардың қызметіне қатысты жеке ақпаратын тікелей немесе жанама түрде ұсынады.
 • Түпкілікті тұтынушылар: басқа Airalo аккаунт иелерінің сұрауы бойынша қызметтерді алатын жеке тұлғалар (мысалы, бизнес-пайдаланушымен іс жүргізгенде немесе басқа мәмілелер жасаған кезде).
 • Жұмыс іздеушілер: Airalo компаниясына жұмысқа орналасуға өтініш берген адамдар.

Осы құжатта қолданылатын «Тұтынушы» ұғымы Airalo қызметтерін пайдаланатын кез келген тұлғаға немесе ұйымға, соның ішінде пайдалану жағдайына байланысты түпкілікті пайдаланушыларды, бизнес-пайдаланушыларды және түпкілікті тұтынушыларды білдіреді. Бұл кең ұғым біздің Ережелеріміз бен шарттарымыз барлық қатысушы тараптардың құқықтары мен міндеттерін нақты және толық түсінуді қамтамасыз ете отырып, пайдаланылатын қызметтеріміздің барлық түрін қамтитындығына кепілдік береді.

2. ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

2.1. eSIM КАРТАСЫН САТУ

Airalo қызметі алдын ала төленетін eSIM карталарын сатады. Тұтынушылар тіркеліп, eSIM карталарын Airalo веб-сайтынан (https://www.airalo.com) және/немесе Airalo қолданбасынан сатып алады.

2.2. AIRALO ҚЫЗМЕТТЕРІН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН ТІРКЕЛУ

1-бөлімде анықталғандай барлық тұтынушылар, соның ішінде Түпкілікті пайдаланушылар, Бизнес-пайдаланушылар, Түпкілікті тұтынушылар және Жұмыс іздеушілер Airalo қызметтерін пайдалану үшін Жалпы ережелер мен шарттармен келісулері керек. Тіркелу барысында келесі ақпаратты көрсету керек:

 • Түпкілікті пайдаланушылар үшін: аты, тегі және электрондық пошта мекенжайы сияқты жеке ақпарат Airalo веб-сайтында (https://www.airalo.com) немесе Airalo қолданбасында тікелей өзара әрекеттесу және мәмілелер жасау үшін қажет.
 • Бизнес-пайдаланушылар үшін: кәсіптердің ерекше қажеттіліктерін ескеру үшін қосымша ақпарат қажет. Бұған компания атауы, компания мекенжайы, компания пайдаланушыларының электрондық пошта мекенжайлары, компания веб-сайты, аймағы, саласы, телефон нөмірі, тиісті контактілері және басқа да маңызды ақпарат жатады. Бұл ақпарат пайдалану талаптарына барынша сәйкес болуға және Түпкілікті тұтынушыларға қызмет көрсету үшін қызметтерімізді бейімдеуге көмектеседі.
 • Түпкілікті тұтынушылар үшін: қызметтерге басқа Airalo аккаунтының иесі, мысалы, Бизнес-пайдаланушы тапсырыс бергенде, осы транзакцияны жеңілдету үшін қажетті ақпаратты бастамашы тарап өңдейді. Бизнес-пайдаланушылар Түпкілікті тұтынушылардың жеке ақпаратының жергілікті деректерді қорғау талаптарына сәйкес жиналуына жауапты.

Airalo қызметтері делдалдар (мысалы, қонақ үйлер немесе туристік агенттіктер) арқылы ұсынылатын жағдайларда, делдал Тұтынушы атынан қажетті тіркелу ақпаратын ұсына алады.

Қызмет көрсетуге деген өзгермелі талаптарға бейімделу және тұтынушыларға қызмет көрсету сапасын жақсарту үшін Airalo қажет болған жағдайда тұтынушылардың барлық санаттарынан қосымша ақпарат жинау құқығын өзіне қалдырады. Қосымша ақпаратты жинау құпиялылық және деректерді қорғау заңдарына сәйкес жүзеге асырылады және осы Ережелер мен шарттарға қосымша өзгертулерді енгізуді қажет етпейді. Тұтынушылар біздің стандартты байланыс арналарымыз арқылы кез келген осындай қосымша ақпараттың жиналуы туралы тиісті түрде хабардар етіледі.

2.3. AIRALO КОМПАНИЯСЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ

Airalo компаниясы Тұтынушыға сапалы түрде қызмет көрсету үшін бар күшін салады. Дегенмен, Airalo қызметтің үзілместен орындалатынына, уақытында көрсетілетініне, қауіпсіз немесе ақаусыз болатынына кепілдік бере алмайды.

2.4. ТҰТЫНУШЫ МІНДЕТТЕРІ

Airalo ұсынатын Жабдықты немесе Қызметтерді пайдалану кезінде, Тұтынушы келесі әрекеттерді жасамауы керек: құқыққа қайшы, заңға қайшы немесе алаяқтық әрекеттер; Желі ақауларына немесе бүлінуіне әкелетін әрекеттер. Егер Тұтынушы 2.4.-тармаққа сәйкес өз міндеттерін орындамаса, Airalo Тұтынушының қызметті пайдалануын тоқтатуы мүмкін. Тоқтату мерзімінің ұзақтығына қарамастан, Тұтынушы тоқтатылған қызметтерге қатысты осы Келісім бойынша тиесілі барлық төлемдерді төлеуді жалғастыруы тиіс.

2.5. ҚҰРЫЛҒЫ ҮЙЛЕСІМДІЛІГІ

Тұтынушы құрылғысының eSIM картасымен үйлесімді болуына және желі бойынша бұғатының болмауына өзі жауапты. Құрылғылардың үйлесімділігі Байланыс операторына және өндіруші еліне қарай өзгешеленуі мүмкін; Тапсырысты рәсімдеу кезінде, Тұтынушы eSIM картасымен үйлесімді құрылғылардың тізімін қарап шығуы керек. Тұтынушы құрылғысы eSIM картасымен үйлесімді екенін растайтын ұяшықты белгілеу арқылы Тұтынушы өзі ұсынған ақпараттың дұрыстығына жауап береді. 

eSIM қызметімен үйлесімді құрылғылардың тізімі толық емес, сондықтан оған eSIM қызметімен үйлесімді жаңа құрылғылар қосылуы мүмкін.

3. КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ БАСТАЛУЫ, ҰЗАҚТЫҒЫ ЖӘНЕ ТОҚТАТЫЛУЫ

Airalo және Тұтынушы арасындағы қызмет көрсету келісім-шарты Airalo веб-сайты (https://www.airalo.com, Airalo компаниясымен байланысты кез келген қосалқы домендерді қоса алғанда), Airalo қолданбасы, API интерфейстеріміз, Серіктестік платформасы немесе тұтынушыларға тапсырыс беруге мүмкіндік беретін кез келген басқа Airalo өнімі арқылы тапсырыс берілген кезде басталады.

 eSIM картасын іске қосу және Іске қосу саясатын қабылдау — тұтынушының жауапкершілігі. 

Түпкілікті пайдаланушылардың белсенді мобильді деректер пакеті болмаса немесе олар мақсатты құрылғыдан eSIM картасын жойса, келісім-шарт тоқтатылады. Дегенмен, Бизнес-пайдаланушылардың келісім-шартын тоқтату Бизнес-пайдаланушы мен Airalo арасында жасалған арнайы келісімнің шарттарына немесе пайдаланушының Серіктестік платформасындағы белсенді күйіне байланысты өзгешеленеді. Осындай келісімдері бар немесе платформаны белсенді пайдаланатын Бизнес-пайдаланушылар үшін келісім-шарт белсенді мобильді деректер пакеті болмаса немесе eSIM құрылғыдан алынған болса да күшінде қалады. Бұл Airalo мен Бизнес-пайдаланушы арасындағы серіктестік пен міндеттемелердің тұрақтылығын көрсетеді.

4. АЛЫМДАР ЖӘНЕ ТӨЛЕМ

4.1. ТӨЛЕМ ШАРТТАРЫ

Airalo өз қызметтерін төлеу үшін әртүрлі төлем әдістерін ұсынады. Төлем әдістерінің қатарында кредиттік/дебеттік карталар, PayPal, Google Pay, Apple Pay және Alipay бар. 

Төлем валютасы ретінде АҚШ доллары ($) пайдаланылады және төлем валютасы транзакция кезінде анықталған әртүрлі басқа валюталарды қамтуы мүмкін. 

Кредиттік картаның транзакциясын Airalo мақұлдаған төлем қызметтерінің провайдерлері, соның ішінде PayPal (https://paypal.com/) және Stripe (https://stripe.com/), сондай-ақ Airalo әр транзакция үшін таңдаған қосымша провайдерлер өңдейді және қамтамасыз етеді.

4.1.1. Түпкілікті пайдаланушылар үшін қызмет мерзімін автоматты ұзарту

Қолданыстағы төлем опцияларына қоса, Airalo біздің қызметтерімізге тұрақты қатынасты ұсынады және қолмен ұзартуды қажет етпейді. Бұл үлгі үздіксіз қызмет көрсету мен ыңғайлылықты іздейтін Түпкілікті пайдаланушыларға арналған. 

Автоматты алымдар: бұл үлгіге сәйкес әрбір есеп айырысу циклінің басында қолжетімді мобильді деректер белгіленген шекті мәннен төмен түскенде, қызметті мерзімін ұзарту алымдары Түпкілікті пайдаланушының таңдаулы төлем әдісінен автоматты түрде шегеріледі. 

Бас тарту саясаты: Түпкілікті пайдаланушылар кез келген уақытта қызметті ұзартудан бас тарта алады. Бас тарту ағымдағы есеп айырысу циклінің соңында күшіне енеді, бұл пайдаланушыларға қызметті соңына дейін пайдалануға мүмкіндік береді. Бас тарту үшін пайдаланушылар Airalo аккаунты арқылы өз бетінше параметрлерді реттей алады немесе қолдау көрсету қызметімізге жүгіне алады.

4.2. ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША АЛЫМДАР

4.2.1. Airalo мәлімдегендей, басқаша көрсетілмеген жағдайда барлық тарифтерге ҚҚС қолданылады. Басқаша көрсетілмеген жағдайда, Airalo платформасында Бизнес-пайдаланушылардың eSIM сатып алу бағалары мен алымдарының барлығы қолданылатын салықтарды ескерусіз көрсетілген. Бизнес-пайдаланушылар Airalo компаниясынан eSIM карталарын сатып алуға қатысты барлық салықтарды анықтауға және өтеуге міндетті.

4.2.2. Тұтынушының талаптары дәлелді болған немесе түпкілікті сот шешімімен расталған жағдайларды қоспағанда, Тұтынушы Airalo компаниясына қандай да бір талаптарын ұсынуға құқылы емес.

4.2.3. Шот ұсыну

Бизнес-пайдаланушылар Серіктестік платформасы арқылы eSIM сатып алған, шотты толтырған және басқа Airalo өнімдері мен қызметтерін алған кезде Airalo кредиттерін пайдаланғаны үшін Airalo компаниясы шот ұсынғанда жүйелі тәсілді қолданады. Бұл процесс Airalo мен оның Бизнес-пайдаланушылары арасындағы қаржылық операцияларда айқындық пен есеп берушілікті қамтамасыз етуге арналған.

 • 4.2.3.1. Шотты ұсыну: Airalo бизнес-пайдаланушыларға белгілі бір есеп айырысу кезеңінде eSIM сатып алуға жұмсалған Airalo кредиттері мен теңгерімді толтыру әрекеттерін толыққанды көрсететін шоттарды ұсынады. Аталған шоттарда шығындар туралы толық ақпарат бар. Бұл Бизнес-пайдаланушыларға өз шығындарын тиімді бақылауға және басқаруға мүмкіндік береді.
 • 4.2.3.2. Төлем бойынша міндеттемелер: шотты алғаннан кейін, Тұтынушылар шотта көрсетілген мерзімде төлем бойынша міндеттемелерді орындауға міндетті. Бизнес-пайдаланушылар Airalo қызметтерін үздіксіз пайдалану және Airalo Серіктестік платформасында жақсы беделін сақтап қалу үшін осы уақыт шектеулерін ұстануы керек.
 • 4.2.3.3. Кешіктіріп төлеудің салдары:
  • Қызмет жұмысын тоқтата тұру: егер Бизнес-пайдаланушы көрсетілген мерзімде шотты төлемеген жағдайда, Airalo төлемді толық алынғанға дейін қызмет көрсетуді уақытша тоқтата тұру құқығын өзіне қалдырады. Бұл шара біздің қызметтеріміздің тұрақтылығын және төлем жүйеміздің әділдігін қамтамасыз ету үшін қабылданды.
  • Шығындарды өтеу: сонымен қатар, Airalo кешіктірілген сомалар үшін шотта көрсетілген мөлшерлеме бойынша немесе заңда көрсетілгендей пайыздар сала алады. Бизнес-пайдаланушылар төлемді кешіктіру нәтижесінде Airalo шеккен кез келген залал немесе қосымша шығындар үшін де жауапты болуы мүмкін. Бұған әкімшілік шығындар мен қарызды өндіріп алуға байланысты сот шығындары кіреді, бірақ олармен шектелмейді.
 • 4.2.3.4. Шоттар көбінесе АҚШ долларымен ұсынылады. Дегенмен, Airalo қажет болған жағдайда немесе Бизнес-пайдаланушымен өзара келісілген жағдайда, шотты басқа валюталарда шығару құқығын өзіне қалдырады.

Airalo іскерлік қарым-қатынасты сақтау және үздіксіз қызмет көрсету ақысын уақтылы төлеу маңыздылығына баса назар аударады. Біз Бизнес-пайдаланушыларымызды өзара қолайлы шешім табу үшін есеп айырысудағы сәйкессіздіктер немесе төлем қиындықтары туындаған жағдайда дереу қолдау көрсету қызметіне хабарласуға шақырамыз.

4.2.4. Бизнес-пайдаланушылар үшін алдын-ала төленетін транзакциялар

Бизнес-пайдаланушылар Airalo кредиттері сатып алынатын Airalo платформасындағы бірегей транзакция процесіне қатысады. Бұл кредиттер платформада валюта ретінде қызмет етеді. Ол Бизнес-пайдаланушыларға eSIM сатып алуға және жедел қажеттіліктеріне сәйкес теңгерімдерін толтыруға мүмкіндік береді. Бизнес-пайдаланушылар Серіктестік платформасында тапсырыс жасау үшін несиелік немесе дебеттік карталарды да пайдалана алады.

 • 4.2.4.1. Airalo кредиттерін сатып алу: Бизнес-пайдаланушылар алдымен Airalo кредиттерін сатып алады. Бұл — қарапайым және жан-жақты процесс. Бизнестің талаптарына сәйкес әртүрлі төлем әдістері ұсынылған. Атап айтқанда, бұл әдістерге несиелік/дебеттік карталар, банктік аударымдар және электрондық төлем технологиялары кіреді. Бұл біздің бизнес-тұтынушыларымыздың әртүрлі қаржылық қалауларын қанағаттандыру үшін әдістердің кең ауқымын ұсынады.
 • 4.2.4.2. Airalo кредиттерін пайдалану: Airalo кредиттері шотқа қосылғаннан кейін, Бизнес-пайдаланушылар бұл кредиттерді eSIM сатып алу, теңгерімді толтыру және басқа Airalo өнімдері мен қызметтерін сатып алу үшін еш қиындықсыз пайдалана алады. Кредиттік жүйе бойынша жұмыс істей отырып, Бизнес-пайдаланушылар телекоммуникациялық қызметтерге жұмсалатын шығындарды нақты бизнес циклдары мен қажеттіліктеріне сәйкес жоспарлай және бөле алады.

Airalo кредиттерін сатып алу және пайдалану туралы қосымша ақпарат алу және бизнесіңіз үшін ең қолайлы төлем әдістерін анықтау үшін Бизнес-пайдаланушыларға Airalo Cеріктестік платформасына өтуді немесе біздің арнайы қолдау көрсету қызметімізге хабарласуды ұсынамыз.

4.2.5. Бизнес-пайдаланушылар үшін кейіннен төленетін транзакциялар

Кейіннен төленетін транзакциялар – бұл төлем жасамай тұрып eSIM және теңгерімді толтыру пакеттерін алу мүмкіндігін Бизнес-пайдаланушыларға ұсынатын қолайлы төлем моделі. Бұл тәсіл қосылу шешімдерін басқаруда жедел икемділік пен тиімділікке ұмтылатын компаниялардың қажеттіліктеріне сәйкес келеді.
Кейіннен төленетін транзакция Бизнес-пайдаланушыларға eSIM алуға, теңгерімді толтыруға және басқа Airalo өнімдері мен қызметтерін иемденуге мүмкіндік береді, ал ақысын кейіннен төлеуге болады. Төлем күнін және төлем шарттарын қоса алғанда, осы төлем үлгісінің ерекшеліктері Airalo ұсынған шотта нақты көрсетілген. Бұл әдіс қажетті қызметтерге жедел қол жеткізуді және төлем әдістерінің әмбебаптылығын қамтамасыз етеді.

 • 4.2.5.1. Кредиттік шектеулер жүйесі: осы үлгіні қолдау үшін Airalo компаниясы кредиттік шектеулер жүйесін енгізуі мүмкін. Бұл жүйе Бизнес-пайдаланушыларға eSim карталарын сатып алу, теңгерімді толтыру және басқа Airalo өнімдері мен қызметтерін алдын ала белгіленген сомаға алу үшін кредитті пайдалануға мүмкіндік береді. Осы кредиттік шектеулерді Airalo компаниясы біржақты түрде немесе келісім шарттарына қарай Бизнес-пайдаланушымен бірге белгілеуі мүмкін. Бұл мүмкіндік кәсіпорындарға шұғыл қаржылық шығындарсыз байланыс қажеттіліктерін қанағаттандырудың басқарылатын және кеңейтілетін әдісін ұсынады.
 • 4.2.5.2. Жарамдылық талаптары: барлық Бизнес-пайдаланушылар автоматты түрде кейіннен төленетін төлем опцияларына ие бола бермейтінін ескерген жөн. Airalo компаниясы әртүрлі талаптарға сәйкес келетін тұтынушыларды таңдау құқығын өзіне қалдырады. Бұл төлем үлгісі екі тараптың іскерлік тәжірибесі мен тәуекелдерді басқару саясатына сәйкес келуін қамтамасыз етеді. Жарамдылық талаптарына транзакция тарихы, кредит төлеу қабілеті және Airalo компаниясымен орнатылған іскерлік қатынастардың ұзақтығы жатуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

Кейіннен төленетін транзакцияларды ұсына отырып, Airalo өзінің Бизнес-пайдаланушыларына әртүрлі мүмкіндіктер мен сенімділікті қамтамасыз етуге тырысады. Бұл олардың операциялық талаптарына басымдық беруге және төлемдерді олардың қаржылық процестеріне сәйкес келетін тәсілдермен басқаруға мүмкіндік береді.

5. ЖЕТКІЗУ

Түпкілікті пайдаланушылар сатып алынған eSIM картасын Airalo веб-сайтындағы «eSIM-карталарым» қойындысынан (https://www.airalo.com) және/немесе Airalo қолданбасынан көре алады. Сатып алғаннан кейін, Тұтынушы электрондық поштасына растама хат алады. eSIM картасын орнатуға қатысты барлық ақпарат тек пайдаланушының Airalo аккаунтында қолжетімді болады. 

Бизнес-пайдаланушылардың eSim карталары Серіктестік платформасында көрсетіледі. Бұл ерекше бизнес сұрауларын қанағаттандырып, eSIM карталарын және теңгерімді толтыру пакеттерін пайдалануды және орнатуды жеңілдетеді. 

Тұтынушыларымыздың әртүрлі қажеттіліктерін ескере отырып, Airalo таңдалған біріктіруге және нақты өнімдер мен қызметтерге байланысты өз өнімдері мен қызметтерін әртүрлі жолдармен жеткізеді.

6. ҚАРАЖАТТЫ ҚАЙТАРУ / БАС ТАРТУ / ҚЫЗМЕТТІ ӨЗГЕРТУ САЯСАТЫ

Егер eSIM картасы Airalo компаниясының тарапынан орын алған техникалық ақаулыққа байланысты орнатылмаса және пайдаланылмаса, тұтынушы қаражатты қайтаруды немесе eSIM картасын ауыстыруды талап етуге құқылы.

6.1. ҚАРАЖАТТЫ ҚАЙТАРУ ЖӘНЕ БАС ТАРТУ

 • 6.1.1. САЯСАТТАР МЕН НҰСҚАУЛЫҚТАР

 • 6.1.2. Егер бірігіп ақаулықтарды жою нәтижесінде іске қосу мәселесі шешілмесе, қаражатты қайтару сұрауы сатып алынған күннен бастап отыз (30) күн ішінде жасалуы мүмкін.

 • 6.1.3. Мәселені жедел шешу үшін Тұтынушымен бірлесіп әрекет ету қаражатты қайтару саясатының міндетті шарты болып табылады.
 • 6.1.4. Әрбір мобильді деректер пакетінің жарамдылық мерзімі бар. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін, қалған мобильді деректер ешбір түрде қайтарылмайды.
 • 6.1.5. Өтемақы: үшінші тарап телефондарынан, SIM карталарынан, жеткізушілерінен, қонақүй телефондарынан немесе Тұтынушының Airalo eSIM аккаунтына тікелей қатысы жоқ басқа да алымдар үшін ешқандай қаражат қайтарылмайды немесе өтемақы берілмейді. (Біздің Ережелер мен шарттарымыздағы ЖАУАПКЕРШІЛІК ПЕН КЕПІЛДІК атты 7-бөлімді қараңыз)
 • 6.1.6. Айлакерлік сатып алулар: егер Airalo өнімдері мен қызметтерін теріс пайдалану, біздің Шарттарымыз бен ережелерімізді бұзу немесе алаяқтық мақсатта пайдалану дәлелденсе, Airalo қаражатты қайтарудың кез келген түрінен бас тарту құқығын өзіне қалдырады.
 • 6.1.7. Рұқсат етілмеген сатып алулар: қаражатты қайтармай тұрып, жағдай тексеріліп, мақұлдануы тиіс. Airalo алаяқтық әрекеттермен байланысты кез келген аккаунттың жұмысын тоқтату құқығын өзіне қалдырады.
 • 6.1.8. Байқаусызда сатып алу: тұтынушы eSIM орнатса, ол пайдаланылған болып саналады. Қаражатты қайтару ұсынылмайды.
 • 6.1.9. Қате алымдар: егер Тұтынушы шотқа немесе оның бір бөлігіне дәйекті және адал түрде қарсылық білдірсе, ол шотты алғаннан кейін он екі (12) күн ішінде Airalo компаниясына өзінің қарсылығын жеткізіп, шот сомасының неліктен дұрыс емес екендігін түсіндіретін толық ақпаратты ұсынуы қажет. Мүмкін болған жағдайда Тұтынушы қай соманы дұрыс деп санайтынын хабарлауы керек. (Толығырақ білу үшін «Ережелер мен шарттар» бөліміндегі 4.2 «ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША АЛЫМДАР» тармағын қараңыз)
 • 6.1.10. Ауыстыру: тек ваучерлер арқылы алынған Airmoney валютасына сатып алынған eSIM карталарын сатып алынған сәтінен бастап 30 күн ішінде ауыстыруға болады.
 • 6.1.11. Басқа себептер: егер қаражатты қайтару сұрауы жоғарыда аталған себептерге жатпаса, біз оны іс жүзінде қарастырамыз. Егер қайтару мақұлданса, өңдеу ақысы алынуы мүмкін. Тұтынушы өтініш бере алатын кредиттің максималды қайтару сомасы төленген жалпы сомаға тең немесе одан аз болуы керек.

6.1.12. ЦИФРЛЫҚ ВАЛЮТАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ (AIRMONEY МЕН КРЕДИТТЕР)

Airmoney және кредиттер – бұл тұтынушыларымызға eSIM картасын және оған қатысты қызметтерді Airalo платформаларында сатып алуға мүмкіндік беретін цифрлық валюталар.

 • 6.1.12.1. Airmoney
  • 6.1.12.1.1. Airmoney – бұл Airalo пайдаланушысының аккаунтына Airmoney түріндегі кэшбекті есептейтін тек Airalo компаниясының Түпкілікті пайдаланушыларына арналған патенттелген кредиттік сыйақы жүйесі.
  • Сыйақы жүйесі сатып алу сомасына байланысты әртүрлі деңгейлерге ие. Әр деңгейде Airmoney түріндегі әр түрлі кешбэк сомалары ұсынылады. Airalo кез келген Airmoney функциясын, соның ішінде сыйақы жүйесінің деңгейлерін және бағдарлама құрылымын өзгерте алады.
  • 6.1.12.1.2. Тұтынушылар төленген тапсырыстары үшін сыйақы түрінде Airmoney алады.
  • 6.1.12.1.3. Егер сатып алуға жеңілдік немесе рефералдық сыйақы қолданылса, тұтынушылар Airmoney ала алмайды.
  • 6.1.12.1.4. Клиенттер Airmoney арқылы тек тапсырыстары үшін төлей алады немесе оны қолдау көрсетілетін төлем әдістерінің бірімен біріктіре алады.
  • 6.1.12.1.5. Біріктірілген төлем кезінде Airmoney сыйақысы қолдау көрсетілетін төлем әдістерімен төленген сомаға тепе-тең.
  • 6.1.12.1.6. Тұтынушының аккаунтындағы кез келген қолданыстағы Airmoney кредиттің кез келген басқа түріне айырбасталмайды.
  • 6.1.12.1.7. Airmoney арқылы жасалған кез келген сатып алулар Airmoney ретінде Airalo тұтынушысының аккаунтына аударылады.
  • 6.1.12.1.8. Кез келген алынған немесе алынуы тиіс Airmoney валютасын Тұтынушы шотына аудару әрекеті тек Airalo компаниясының қалауы бойынша жүзеге асырылады және Тұтынушының оларды талап етуге ажырамас құқығы жоқ. Airalo кез келген уақытта Airmoney аударымдарына рұқсат беру немесе тыйым салу құқығын өзіне қалдырады.
  • 6.1.12.1.9. Airalo кез келген уақытта және кез келген себеппен осы бағдарлама бойынша шығарылған Airmoney кредиттерінің жарамдылығын шектеу құқығын өзіне қалдырады.
  • 6.1.12.1.10. Airalo компаниясы Airmoney-ді кімге беретінін анықтау құқығын өзіне қалдырады.
  • 6.1.12.1.11. Airmoney берілген жағдайда, Тұтынушы кэшбек мөлшерін таңдауға құқылы емес, себебі ол тек Airalo қалауымен анықталады.
  • 6.1.12.1.12. Тұтынушы бағдарламаға қатысуға байланысты туындауы мүмкін кез келген салықтар, алымдар, импорттық баждар, төлемдер, комиссиялар мен шегерулерді төлеуге, шегеріп қалуға, аударуға және есеп беруге жауапты (бұған корпоративтік/жеке табыс салығы, ҚҚС, сату салығы және басқа да қолданылатын мемлекеттік, үкіметтік, аймақтық, аудандық, муниципалдық немесе жергілікті салықтар немесе алымдар, сондай-ақ кез келген органмен төлемеу, ұстап қалу және есеп беру төлемін кешіктіргені үшін салынатын тиісті төлемдер мен айыппұлдар жатады).
  • 6.1.12.1.13. Airalo кез-келген уақытта және кез-келген себеппен (алдын-ала ескертусіз) кез-келген тұтынушының бағдарламаға қатысу немесе артықшылық алу құқығын (толық немесе ішінара) жою, қабылдамау, өзгерту, кідірту, кері қайтарып алу немесе бас тарту құқығын өзіне қалдырады.
  • 6.1.12.1.14. Airalo кез келген уақытта тиісті Тұтынушыны сәйкестендіріп, тексере алмайынша немесе Тұтынушы тарапынан (болжамды) алаяқтық әрекеттер немесе бағдарламаны кез келген басқа да заңсыз мақсатта пайдалану жағдайында осы шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындаудан бас тартуға және/немесе тоқтата тұруға құқылы.
 • 6.1.12.2. Airalo кредиттері
  • Airalo Серіктестік платформасында Airalo Бизнес-пайдаланушыларға eSIM картасын сатып алуға, теңгерім толтыру мен басқа да Airalo өнімдері мен қызметтерін алуға, сондай-ақ қаражатты қайтару құралы ретінде әрекет етуге мүмкіндік беретін арнайы төлем әдісі.
  • 6.1.12.2.1. Airalo кредиттері Airalo қызметтерімен байланысты операцияларды жеңілдету үшін Серіктестік платформа арқылы компаниялардың пайдалануына арналған. Бұл кредиттер қайтарылмайды және Тұтынушы оларды талап ете алмайды.
  • 6.1.12.2.2. Келісім-шарт бұзылған кезде, Тұтынушының шотында пайдаланылмай қалған Airalo кредиттері Airalo компаниясының меншігі болып қалады. Бұл кредиттер келісім-шарт тоқтатылған кезде, автоматты түрде қайтарылмайтынын ескерген жөн. Қаражатты қайтару немесе пайдаланылмаған кредиттер бойынша ықтимал опцияларды талқылау үшін Тұтынушылар Airalo компаниясына жазбаша сұрау жіберуі керек.
  • 6.1.12.2.3 Airalo Бизнес-пайдаланушылары үшін кейіннен төленетін операциялар бойынша кредиттік шектеу белгіленеді. Ол eSIM және теңгерімді толтыру пакеттерін сатып алуға жұмсалатын қаражаттың максималды рұқсат етілген шығын мөлшерін анықтауға көмектеседі. Төлем жасамай тұрып, осы шектеуден асып кетсеңіз, одан әрі сатып алу мүмкіндігі шектеледі.

Бұл бөлімде Airalo сандық валютасын пайдалануды реттейтін механизмдер мен саясат сипатталған: Түпкілікті пайдаланушылар үшін Airmoney және Бизнес-пайдаланушылар үшін Airalo кредиттері. Бұл саясат олардың Airalo экожүйесінде қолданылуы, артықшылықтары мен шектеулерін айқындайды.

6.1.13. ҚАРАЖАТТЫ ҚАЙТАРУ ПРОЦЕСІ

Ақша қайтаруды сұрау үшін «Байланыс» беті арқылы Airalo қолдау қызметіне хабарласыңыз немесе [email protected] мекенжайы бойынша хабарлама жіберіңіз. Сізге жоғарыда сипатталған қайтару ережелері қолданылатынына назар аударыңыз. 

Мәселенің сипатына қарай Тұтынушылардан ақшаны қайтару сұрауын негіздеу үшін қосымша ақпарат беру сұралады, мысалы, техникалық мәселелерді шешуге арналған құрылғы параметрлерінің скриншоттары немесе шоттың неліктен дұрыс емес екендігін және мүмкін болған жағдайда, Тұтынушының пікірінше қай сома төленуі керек екендігін түсіндіретін ақпарат және т. б.

Техникалық мәселелерге байланысты қаражатты қайтару үшін осы құжаттағы 6.1.2 бөлімін қараңыз. Тұтынушылар ақшаны бастапқы төлем әдісі арқылы немесе олардың шотына салынған Airmoney түрінде қайтару мүмкіндігіне ие болады. (Airmoney тапсырыстары үшін 6.1.12.1.6 бөлімін қараңыз) Қаражатты бастапқы төлем әдісі бойынша қайтару: қаражатты қайтару бекітілгеннен және берілгеннен кейін, банкке байланысты оның үзінді көшірмеде пайда болуына 30 (отыз) жұмыс күніне дейін уақыт кетуі мүмкін. Airmoney: өңделгеннен кейін, Airmoney Тұтынушының аккаунтына жіберіледі. 

Делдал арқылы Airalo қызметтерін сатып алған Түпкілікті тұтынушылар қаражатты тікелей Airalo-дан қайтаруға құқылы емес. Бұл пайдаланушылар қаражатты қайтару бойынша сұрау жіберу үшін Airalo бизнес-пайдаланушыларына хабарласуы тиіс. Airalo тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға тырысады, бірақ біздің тікелей сату арналарымыздан тыс жасалған транзакцияларға делдал серіктестеріміздің саясаты қолданылатынын ұмытпайды.

6.1.13.1. Airalo Бизнес-пайдаланушылары тікелей Airalo арқылы жасалған транзакциялардың қаражатын Airalo кредиттері түрінде немесе кредит-нот түрінде қайтара алады. Бұл Тұтынушыларға болашақта Airalo өнімдері мен қызметтерін сатып алу кезінде кредиттерді немесе ноталарды пайдалануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, қаражатты қайтару жолдарын әртараптандырады.

6.2. ҚЫЗМЕТТІ ӨЗГЕРТУ

Airalo компаниясының eSIM мобильді деректер пакеттері дайын түрде ұсынылады және сатып алғаннан кейін жеке сұрау бойынша өзгертілмейді немесе өзгертілмейді.

7. ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖӘНЕ КЕПІЛДІК

Airalo ұсынылатын қызмет әрдайым қолжетімді болмауынан туындайтын залал үшін жауап бермейді. Airalo желілік қызметтердің тұрақты түрде қолжетімді болуына кепілдік бермейді. Сұрақтар бойынша [email protected] мекенжайына жазыңыз.

8. eSIM КАРТАСЫН ҚАЙТА ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ІСКЕ ҚОСУ

Airalo оңтайлы қызмет көрсету үшін eSIM қайта өңдеу процесін енгізуде. eSIM картасын сатып алғаннан кейін, тұтынушы оны белгілі бір уақыт ішінде белсендіруі керек. Бұл уақыт аралығы сатып алу кезінде алынған белсендіру нұсқаулығында көрсетілген. Пайдаланушы сатып алынған eSIM картасын көрсетілген мерзімде белсендіруі тиіс. Осы уақыт ішінде eSIM картасын іске қоспасаңыз, оның мерзімі өтіп кетуі мүмкін. Бұл eSIM картасын жарамсыз етеді. 

Мерзімі өткеннен кейін, eSIM картасын қайта белсендіру мүмкін болмайды. Пайдаланушыға жұмыс істейтін eSIM керек болса, оған жаңасын сатып алу керек болады. Іске қосу қиындықсыз өтуі үшін пайдаланушыларға іске қосу нұсқауларымен танысуға және оны ұстануға кеңес беріледі.

9. БАҒАЛАР МЕН НАУҚАНДАР

Бағалар – бұл Airalo компаниясы Тұтынушыларға eSIM пакеттерін және олармен байланысты қызметтерді ұсыну құны. Airalo шектеулі уақытқа өзінің eSIM пакеттеріне науқандық бағалар ұсынуы мүмкін. Бұл науқандарға арнайы ережелер мен шарттар қолданылады. Науқанның ұзақтығы, іріктеу талаптары және барлық ілеспе шарттары науқан өткізу кезеңінде нақты белгіленетін болады. Науқан аяқталғаннан кейін, басқаша көрсетілмеген жағдайда, әдеттегі бағалар орнатылады. Airalo өз қалауы бойынша және алдын ала ескертусіз кез келген науқандық бағаларды, соның ішінде тиісті ережелер мен шарттарды өзгерту немесе жою құқығын өзіне қалдырады. Науқандық бағалар туралы қосымша ақпарат алғысы немесе нақтылағысы келетін пайдаланушылар Airalo тұтынушыларды қолдау қызметіне келесі мекенжай бойынша хабарласа алады: [email protected].

 • 9.1. Түпкілікті пайдаланушылар мен Бизнес-пайдаланушыларға ұсынылатын бағалар өзгешеленуі мүмкін. Бұл пайдаланушылардың әртүрлі санаттары үшін қолжетімді болуы мүмкін көлемге негізделген реттелмелі қызметтер мен ұсыныстарды көрсетеді.
 • 9.2. Бағалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Airalo бәсекеге қабілетті бағамен сапалы қызмет көрсетуді қамтамасыз ете отырып, нарық динамикасына сәйкес өзінің баға стратегиясын әрдайым жетілдіріп отырады.
 • 9.3. Airalo әртүрлі факторларға, соның ішінде нарықтық жағдайларға, валюта бағамдарына және операциялық шығындарға байланысты бағаларды өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Бұл түзетулер біздің ұсыныстарымыздың тұрақтылығын қамтамасыз ету және пайдаланушыларға жоғары сапалы қосылым шешімдерін ұсыну құнын көрсету үшін жасалған.
 • 9.4. Airalo кез келген елеулі баға өзгерістері туралы тұтынушыларды дереу хабардар етуге бар күш-жігерін салады. Бұл пайдаланушыларға тапсырыстарына қатысты салмақты шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді. Дегенмен, бағаға әсер ететін факторлардың жылдам өзгеруіне байланысты дереу хабарлау әрқашан мүмкін болмайды.

Түпкілікті пайдаланушылар үшін: біздің сайтта көрсетілген бағалар түпкілікті пайдаланушыларға арналған. Біз Түпкілікті пайдаланушыларға бағалар мен науқандар туралы ең өзекті ақпарат алу үшін веб-сайтымызға жүйелі түрде кіруді ұсынамыз.

Бизнес-пайдаланушылар үшін: Бизнес-пайдаланушылар өздерінің нақты қажеттіліктеріне сәйкес келетін баға туралы ақпаратты табу үшін арнайы платформалар мен олар үшін жасалған өнімдерге жүгінуі керек. Осылайша, Бизнес-пайдаланушылар іскерлік қажеттіліктері мен бизнес ауқымы үшін ең қолайлы мүмкіндіктер туралы дербестендірілген ақпарат пен баға стратегияларын алады. Толығырақ білу немесе сұрақтар қою үшін Бизнес-пайдаланушыларға біздің қолдау қызметіне тікелей хабарласқан жөн.

Біздің баға және жарнама стратегияларымыз біз ұсынатын қызметтердің тұрақтылығы мен сапасына кепілдік бере отырып, пайдаланушыларымыз үшін барынша пайда әкелетіндей етіп жасалған. Бағалар мен науқандар туралы өзекті ақпарат алу үшін Түпкілікті пайдаланушылар біздің веб-сайтқа, ал Бизнес-пайдаланушыларға Airalo компаниясына тиесілі платформаларға немесе тұтынушыларды қолдау қызметіне жүгінуі керек.

10. ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ОРНЫН БАҚЫЛАУ

Airalo орынды анықтау қызметтерін ұсыну және пайдаланушы тәжірибесін жақсарту үшін GPS координаттарын, IP мекенжайын, Wi-Fi рұқсат нүктелерін және ұялы байланыс мұнараларының деректерін қоса, пайдаланушылардың географиялық орны туралы ақпаратты жинап, өңдей алады. Airalo қызметтерін пайдалану арқылы пайдаланушылар бақылауға келіседі. Мақсаты – орналасқан жеріне негізделген қызметтерді ұсыну, қызмет сапасын жақсарту және тәжірибені дербестендіру. Орын туралы ақпарат үшінші тарап жеткізушілеріне берілуі мүмкін. Олар деректерді құпиялылық заңдарына сәйкес өңдеуге міндетті. Пайдаланушылар құрылғы параметрлері арқылы орынды анықтау қызметтерін басқара алады, бірақ олардың кейбір мүмкіндіктері шектеулі болуы мүмкін. Airalo қауіпсіздік шараларын қолданады, деректерді қажетті уақыт аралығында сақтайды және деректерді қорғау жөніндегі қолданыстағы заңнаманы ұстанады. Бұл бөлім өзгерістерді ескере отырып жаңартылады. Пайдаланушылар орынды бақылауға қатысты сұрақтары мен мәселелері бойынша келесі мекенжайға жүгіне алады: [email protected].

ӨЗГЕ ШАРТТАР

Осы Шарттардың ағылшын тіліндегі бастапқы нұсқасы басқа тілдерге аударылуы мүмкін. Осы Шарттардың аударылған нұсқасы қызметтік аудармаға жатады және Тұтынушылар аударылған нұсқа негізінде қандай да бір құқыққа ие бола алмайды. Осы шарттардың мазмұнына немесе түсіндірілуіне қатысты түсініспеушіліктер туындаған жағдайда немесе ағылшын нұсқасы мен осы Шарттардың кез келген басқа тілдегі нұсқасы арасында қарама-қайшылық, түсініксіздік, сәйкессіздік немесе алшақтық орын алған жағдайда ағылшын нұсқасы қолданылады, себебі ол басым күшке ие және түпкілікті әрі орындауға міндетті болып табылады. Сот процестерінде ағылшын тіліндегі нұсқасы қолданылады. Егер осы Шарттардың қандай да бір ережесі жарамсыз, орындауға келмейтін немесе міндетті емес болып қалса, сіз осы Шарттардың барлық басқа ережелерін орындауға міндетті болып қаласыз. Әйтсе де, мұндай жағдайда аталған жарамсыз ереже Қолданыстағы заңнамада рұқсат етілген ең жоғары дәрежеде сақталатын болады. Әрбір тарап, кемінде, осы шарттардың мазмұны мен мақсатын ескере отырып, жарамсыз, талап қою күші жоқ немесе міндетті емес ереженің ұқсас салдарын қабылдауға келіседі.

eSIM карталарын қолданып көруге және байланыста болу жолыңызды өзгертуге дайынсыз ба?

eSIMs картаңызды кез келген уақытта, кез келген жерде сатып алу, басқару және толықтыру үшін Airalo қолданбасын жүктеп алыңыз!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Тегін кредитіңізді пайдаланыңыз.

Сіз рефералдық кодыңызды достарыңызбен бөлісу арқылы USD $3.00 Airmoney ала аласыз.