Жоболор жана шарттар

ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР ЖАНА ШАРТТАР

Күчүнө кирген күнү: 2024-жылдын 3-июнь

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР ЖАНА ШАРТТАРДЫН ЖАРАМДУУЛУК МӨӨНӨТҮ

Төмөнкү жоболор жана шарттар AIRGSM PTE көрсөткөн бардык кызматтарга колдонулат. LTD., мындан ары Airalo деп аталат, алдын ала төлөнгөн eSIM-карталарды кайра сатууга байланыштуу. Төмөнкү жоболор жана шарттар https://www.airalo.com сайтында көрсөтүлгөн. Airalo кошумча пункттарды ачык жазуу жүзүндөгү макулдашуу болгон учурда гана кабыл ала алат. Бул бөлүм Airalo's кызматтары, платформалары жана колдонмолору менен иштешкен жеке тараптардын жана юридикалык жактардын ар кандай категорияларын аныктайт. Бул ролдорду түшүнүү ушул Жоболордо жана Шарттарда (Ж&Ш) сүрөттөлгөн укуктарды, милдеттерди жана шарттарды чечмелөө үчүн өтө маанилүү.

 • Аяккы колдонуучуларга: Жеке пайдалануу үчүн Airalo аккаунту аркылуу Кызматтарды түздөн-түз колдонгон жана алар менен иштешкен адамдар.
 • Бизнес колдонуучуларга: Airalo компанияларга (“Бизнес колдонуучулары”) кызматтарды көрсөтөт, алар түз жана кыйыр түрдө бизге аяккы кардардын’s жеке маалыматын бизнес колдонуучуларга’ байланыштуу берет.
 • Аяккы кардарларга:Башка Airalo аккаунтунун ээлери тарабынан буйрутмаланган кызматтарды алган адамдар, мисалы, сиз Бизнес колдонуучу менен бизнес кылганда же башка жол менен транзакция аткарганда.
 • Жумушка талапкерлерге: Airalo'го жумуш үчүн арыз тапшыргандар.

"Кардар" деген термин бул документте колдонулгандай, Airalo's кызматтары менен алектенген жеке же юридикалык жактарга, анын ичинде аяккы колдонуучуларга, бизнес колдонуучуларга жана аяккы кардарларга, колдонуунун контекстине жараша колдонулат. Бул аныктама Ж&Ш кызматтарыбыз менен болгон бардык өз ара аракеттерди камтып, бардык катышкан тараптардын укуктарын жана милдеттерин так жана толук сүрөттөйт.

2. КЫЗМАТТАРДЫН СҮРӨТТӨМӨСҮ

2.1. eSIM-КАРТАНЫ КАЙРА САТУУ

Airalo алдын ала төлөнгөн eSIM-карталарды кайра сатат. Кардар Airalo вебсайтында (https://www.airalo.com) жана/же Airalo колдонмосунда катталып, eSIM-карталарды сатып алат.

2.2. AIRALO КЫЗМАТТАРЫН КОЛДОНУУ ҮЧҮН КАТТАЛУУ

Бардык кардарлар, анын ичинде аяккы колдонуучулар, бизнес колдонуучулар, аяккы кардарлар жана 1-бөлүмдө аныкталгандай жумушка талапкерлер, Airalo кызматтарын колдонуунун Жалпы жоболорун жана шарттарын кабыл алышы керек. Каттоо учурунда төмөнкү маалыматтар көрсөтүлүшү керек:

 • Аяккы колдонуучулар үчүн: Аты, фамилиясы жана электрондук почта дареги сыяктуу жеке маалымат Airalo вебсайты (https://www.airalo.com) же Airalo колдонмосу аркылуу түз байланышуу жана транзакциялар үчүн талап кылынат.
 • Бизнесс колдонуучулар үчүн: Кошумча маалымат компаниялардын уникалдуу муктаждыктарын канааттандыруу үчүн зарыл. Бул компаниянын аталышын, компаниянын дарегин, компаниянын колдонуучуларын' электрондук почта даректерин, компаниянын вебсайтын, аймакты, өнөр жайды, телефон номерин, тиешелүү байланыштарды жана башка тиешелүү маалыматтарды камтыйт. Бул маалымат кызматтарыбызды операциялык талаптарга жана аяккы кардарларга кызмат көрсөтүүгө ылайыкташтырууга жардам берет.
 • Аяккы кардарлар үчүн: Кызматтарга Бизнес колдонуучусу сыяктуу башка Airalo аккаунтунун ээси буйрутма бергенде, бул транзакцияны жеңилдетүү үчүн керектүү маалымат демилгечи тарап тарабынан чечилет. Бизнес колдонуучулар Аяккы кардарлардын жеке маалыматы маалыматтарды коргоо эрежелерине ылайык чогултулушун камсыз кылуу үчүн жооптуу.

Airalo кызматтары ортомчулар (мисалы, мейманканалар же туристтик агенттиктер) аркылуу берилген учурларда ортомчу Кардардын атынан талап кылынган каттоо маалыматын бере алат.

Өнүгүп жаткан тейлөө талаптарына ыңгайлашуу жана колдонуучунун тажрыйбасын жакшыртуу үчүн Airalo зарыл деп эсептеген кардарлардын бардык категорияларынан кошумча маалымат чогултуу укугун өзүнө калтырат. Кошумча маалыматтын бул жыйнагы ушул Жоболорго жана шарттарга кошумча өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талап кылбастан, купуялыкты урматтаган жана маалыматтарды коргоо мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт. Кардарлар стандарттуу байланыш каналдары аркылуу ар кандай кошумча маалыматтарды чогултуу тууралуу маалымат алышат.

2.3. AIRALO АРАКЕТТЕРИҢИЗ

Airalo Кардарларга сапаттуу кызмат көрсөтүү үчүн кабыл алынгыс аракетин жумшайт. Бирок Airalo кызмат үзгүлтүккө учурабайт, өз убагында көрсөтүлөт жана коопсуз же кемчиликсиз болот деп кепилдик бербейт.

2.4. КАРДАР АРАКЕТТЕРИ

Airalo тарабынан берилген Шаймандарды же Кызматтарды колдонууда Кардар төмөнкү аракеттерге барбашы керек: кыянаттык, мыйзамсыз же алдамчылык; бул тармактын бузулушуна алып келет. Кардар бөлүм боюнча өз милдеттенмелерин бузганда. 2.4, Airalo Кардардын's кызматты колдонуусун токтотушу мүмкүн. Убактылуу токтотулган ар кандай мезгил ичинде Кардар ушул Келишимге ылайык токтотулган Кызматтарга карата бардык төлөмдөрдү төлөөнү улантат.

2.5. ТҮЗМӨК ШАЙКЕШТИГИ

Кардар түзмөгүнүн eSIM-картага шайкеш болушуна жана тармактын кулпусун ачууга өзү жооптуу. Түзмөктүн шайкештиги операторго жана чыгарылган өлкөгө жараша болушу мүмкүн; Кардар төлөөдө берилген eSIM-шайкеш түзмөктөрдүн тизмесин текшериши керек. Кардардын's түзмөгү eSIM-картасына шайкеш экенин ырастаган кутучаны белгилөө менен, Кардар алар берген маалыматтын тактыгы үчүн жооптуу болот. 

eSIM-картага шайкештик тизмеси толук эмес, башкача айтканда, жаңы жарыяланган eSIM-картага шайкеш түзмөктөр кошулушу мүмкүн.

3. КЕЛИШИМ КҮЧҮНӨ КИРГЕН УБАКЫТ, МӨӨНӨТҮ ЖАНА АНЫ ТОКТОТУУ

Airalo менен Кардардын ортосундагы тейлөө келишими Airalo колдонмосу, API даректери, Өнөктөш платформасы же Airalo тарабынан берилген башка продукт аркылуу Airalo веб-сайтында (https://www.airalo.com, анын ичинде Airalo менен байланышкан бардык субдомендер) буйрутма бергенден кийин башталат.

 eSIM-картаны активдештирүү жана Активдештирүү саясатын кабыл алуу Кардардын's жоопкерчилигинде. 

Эгер кардарларда активдүү трафик топтому жок болсо же белгиленген түзмөктөн eSIM-картасын өчүрсө, аяккы колдонуучулар үчүн келишим токтотулат. Бирок Бизнес колдонуучулар үчүн келишимди бузуу Бизнес колдонуучу менен Airalo ортосунда кол коюлган белгилүү келишимдин шарттарына, же алардын Өнөктөш платформасындагы активдүү статусуна жараша болот. Мындай келишимдери же активдүү платформасы болгон Бизнес колдонуучулардын келишими активдүү трафик топтому жок болсо да же eSIM-карта түзмөктөн өчүрүлсө да күчүндө кала берет, бул Airalo менен Бизнес колдонуучунун ортосундагы үзгүлтүксүз өнөктөштүктү жана милдеттенмелерди чагылдырат.

4. АКЫСЫ ЖАНА ТӨЛӨМДӨР

4.1. ТӨЛӨМ ШАРТТАРЫ

Airalo кызматтары үчүн ар кандай төлөм ыкмаларын сунуштайт, анын ичинде Насыя/Дебет картасы, PayPal, Google Pay, Apple Pay жана Alipay. 

Төлөм валютасы АКШ долларында ($) жана ар кандай башка валюталарды камтышы мүмкүн. Төлөм валютасы транзакция учурунда аныкталат. 

Насыя карта транзакциясы Airalo тарабынан бекитилген төлөм провайдерлери тарабынан иштетилет жана камсыз кылынат, анын ичинде PayPal (https://paypal.com/) жана Stripe (https:// stripe.com/) жана Airalo тарабынан ар бир транзакция үчүн тандалган кошумча провайдерлер.

4.1.1. Аяккы колдонуучулар үчүн автоматтык жаңыртуулар

Учурдагы төлөм варианттарыбыздан тышкары, Airalo кол менен жаңыртуусуз биздин кызматтарга үзгүлтүксүз жетүү мүмкүнчүлүгүн сунуштайт. Бул модель үзгүлтүксүз тейлөөнү жана ыңгайлуулукту издеген Аяккы колдонуучулар үчүн арналган. 

Автоматтык төлөмдөр: Бул моделге ылайык, жаңыртуу акысы ар бир эсептешүү циклинин башында колдонуучунун трафиги белгилүү бир чектен азайганда аяккы колдонуучу's каалаган төлөм ыкмасынан автоматтык түрдө алынат. 

Жокко чыгаруу саясаты: Аяккы колдонуучулар жазылууну каалаган убакта жокко чыгара алышат. Жокко чыгаруу учурдагы эсептешүү циклинин аягында күчүнө кирип, колдонуучулар цикл аяктаганга чейин кызматка кирүү мүмкүнчүлүгүн берет. Жокко чыгаруу үчүн колдонуучулар керектүү параметрлерди түздөн-түз Airalo аккаунтунан башкарып же жардам алуу үчүн колдоо жамаатына кайрыла алышат.

4.2. ПАЙДАЛАНУУ АКЫЛАРЫ

4.2.1. Airalo эгер башка учур көрсөтүлбөсө, бардык төлөмдөр КНС камтыганын билдирет. Airalo платформасындага Бизнес колдонуучулар үчүн eSIM-карталарды сатып алуу баалары жана жыйымдары (эгер башка учур айтылбаса) тиешелүү салыктардан тышкары көрсөтүлгөн. Бизнес колдонуучулар Airalo'дон eSIM-карталарын сатып алууга байланышкан бардык салыктарды аныктоого жана жабууга жооптуу.

4.2.2. Кардардын талаптары талашсыз же соттун акыркы чечими менен тастыкталган учурларды кошпогондо, Кардар's өзүнүн талаптарын Airalo дооматтарына каршы алмаштырууга укугу жок.

4.2.3. Эсеп-фактура

Airalo Өнөктөш платформасы аркылуу eSIM-карталарды, толуктоолорду жана башка Airalo товарларын жана кызматтарын сатып алуу үчүн колдонулган Airalo кредиттерин пайдалануу үчүн Бизнес колдонуучуларга эсеп коюуга системалуу ыкманы колдонот. Бул процесс Airalo жана анын Бизнес колдонуучуларынын ортосундагы каржы операциялары үчүн айкындуулукту жана жоопкерчиликти камсыз кылуу үчүн иштелип чыккан.

 • 4.2.3.1. Эсеп-фактураларды түзүү: Airalo бизнес колдонуучуларга белгилүү бир эсеп-кысап мезгилинин ичинде eSIM-карталар менен толуктоо топтомдорун сатып алуу үчүн сарпталган Airalo кредиттерин толук түзүп чыгат. Бул эсеп-фактуралар төлөмдөрдүн толук бөлүштүрүлүшүн камсыз кылат, бул Бизнес колдонуучуларга чыгымдарын натыйжалуу көзөмөлдөөгө жана башкарууга мүмкүндүк берет.
 • 4.2.3.2. Төлөм милдеттенмелери: Эсеп-фактураны алгандан кийин, Кардарлар эсеп-фактурада көрсөтүлгөн мөөнөттө төлөм милдеттенмелерин аткарууга милдеттүү. Бизнес колдонуучулар Airalo кызматтарын үзгүлтүксүз колдонуу жана Airalo Partner Platform ичинде позитивдүү абалды сактоо үчүн бул убакыт алкактарын карманышы керек.
 • 4.2.3.3. Кечигип төлөөнүн кесепеттери:
  • Кызматтын токтотулушу: Бизнес колдонуучу эсепти белгиленген мөөнөттө төлөй албаса, Airalo толук төлөм алынганга чейин кызматтарды көрсөтүүнү убактылуу токтотуу укугун өзүнө калтырат. Бул чара кызмат сунуштарыбыздын туруктуулугун жана эсеп-кысап системасынын адилеттүүлүгүн камсыз кылуу үчүн кабыл алынган.
  • Пайыздар жана зыяндар: Кошумчалай кетсек, Airalo мөөнөтү өтүп кеткен суммаларга эсеп-фактурада көрсөтүлгөн же мыйзам тарабынан уруксат берилген чен боюнча пайыздарды алышы мүмкүн. Бизнес колдонуучулар, ошондой эле өз убагында төлөөнүн натыйжасында Airalo тарткан ар кандай зыян же кошумча чыгымдар үчүн жооп бериши мүмкүн. Бул административдик чыгымдарды жана карыздарды өндүрүү менен байланышкан юридикалык жыйымдарды камтыйт, бирок алар менен чектелбейт.
 • 4.2.3.4. Эсеп-фактуралар негизинен АКШ долларында көрсөтүлөт. Бирок Airalo зарыл деп эсептеген же Бизнес колдонуучу менен өз ара макулдашылган башка валюталарда эсеп-фактураларды түзүү укугун өзүнө калтырат.

Airalo майнаптуу бизнес мамилелерин жана кызмат көрсөтүүнүн үзгүлтүксүздүгүн сактоо үчүн өз убагында төлөмдөрдүн маанилүүлүгүн баса белгилейт. Эсеп-фактурадагы дал келбөөчүлүктөр болсо же төлөмгө байланыштуу кыйынчылыктар чыкса, эки тарапка ылайыктуу чечим табуу үчүн Бизнес колдонуучуларды колдоо жамаатыбыз менен тез арада байланышуусун суранабыз.

4.2.4. Бизнес колдонуучулар үчүн алдын ала төлөнгөн транзакциялар

Бизнес колдонуучулар Airalo платформасында Airalo кредиттерин сатып алууга багытталган уникалдуу транзакция процессине катышышат. Бул кредит платформанын ичиндегм валюта катары кызмат кылып, Бизнес колдонуучуларга алардын операциялык муктаждыктарына ылайыкталган eSIM-карталарын жана толуктоо кызматтарын сатып алууга мүмкүнчүлүк берет. Бизнес колдонуучулар Өнөктөш платформасында сатып алуулар үчүн насыя же дебеттик карталарды колдонууну тандай алышат.

 • 4.2.4.1. Airalo кредиттерин сатып алуу: Бизнес колдонуучулар үчүн алгачкы кадам Airalo кредиттерин алуу болуп саналат. Бул процесс түз жана ийкемдүү болуп, ар кандай бизнес талаптарын канааттандыруу үчүн ар кандай төлөм ыкмаларын сунуштайт. Бул ыкмалар насыя/дебет карталарые, банктык которууларды жана электрондук төлөм чечимдерин камтыйт, бирок алар менен чектелбестен, бизнес кардарларыбыздын ар кандай каржы каалоолорун канааттандыруу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылат.
 • 4.2.4.2. Airalo кредиттерин колдонуу: Airalo кредиттери алардын эсебине кошулгандан кийин, Бизнес колдонуучулар бул кредиттерди eSIM-карталарды, толуктоолорду жана башка Airalo товарлар менен кызматтарын сатып алуу үчүн колдоно алышат. Кредиттик система менен Бизнес колдонуучулар телекоммуникация кызматтарына чыгашаларын белгилүү бизнес пландарына жана суроо-талаптарына ылайык пландаштырып, бөлүштүрө алышат.

Airalo кредиттерин сатып алуу жана пайдалануу боюнча кошумча маалымат алуу үчүн же бизнеске ылайыктуу төлөм ыкмаларын изилдөө үчүн Бизнес колдонуучуларды Airalo Өнөктөш платформасына өтүүгө же атайын колдоо жамаатыбызга кайрылууга чакырабыз.

4.2.5. Бизнес колдонуучулар үчүн кийин төлөнүүчү транзакциялар

Кийин төлөнүүчү транзакциялар бизнес колдонуучулар үчүн ылайыкташтырылган ийкемдүү төлөм моделин билдирет, бул төлөмгө чейин eSIM-картаны алуу жана топтомдорду толуктоо ыңгайлуулугун сунуштайт. Бул ыкма байланышуу чечимдерин башкарууда оперативдүү ийкемдүүлүктү жана натыйжалуулукту издеген ишканалардын муктаждыктарына ылайыкталган.
Кийин төлөнүүчү транзакция Бизнес колдонуучуларга eSIM-карталарды, толуктоолорду жана башка Airalo товарларын жана кызматтарын алууга мүмкүндүк берет, төлөм милдеттенмеси кийинчерээк пайда болот. Бул төлөм ыкмасынын өзгөчөлүктөрү, анын ичинде төлөө мөөнөтү жана төлөө шарттары Airalo тарабынан берилген эсеп-фактурада так көрсөтүлгөн. Бул ыкма төлөмдөрдүн ийкемдүүлүгүн камсыз кылуу менен бирге керектүү кызматтарга дароо кирүүнү жеңилдетет.

 • 4.2.5.1. Кредиттик лимит системасы: Бул моделди колдоо үчүн, Airalo кредиттик чектөө системасын ишке ашырышы мүмкүн. Бул система Бизнес колдонуучуларга eSIM-карталарын, толуктоолорду жана башка Airalo товарларын жана кызматтарын алдын ала аныкталган суммага сатып алуу үчүн кредитти пайдаланууга уруксат берет. Бул кредиттик чектерди белгилөө бир тараптуу түрдө Airalo тарабынан аныкталышы мүмкүн же келишимдин's шарттарына жараша Бизнес колдонуучу менен сүйлөшүлөт. Бул функция компанияларга дароо чыгым коротпостон байланыш керектөөлөрүн канааттандыруунун башкарылуучу жана масштабдуу жолун сунуштоо үчүн иштелип чыккан.
 • 4.2.5.2. Жарамдуулук критерийлери: Бардык эле бизнес колдонуучулар кийин төлөнүүчү төлөм опцияларына автоматтык түрдө жарамдуу болбойт. Airalo ар кандай критерийлердин негизинде жарамдуу кардарларды тандоо укугун өзүнө калтырат, бул төлөм модели эки тараптын бизнес практикасына жана тобокелдиктерди башкаруу саясатына шайкеш келишин камсыз кылат. Жарамдуулук критерийлери төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн, бирок алар менен чектелбестен, Бизнес колдонуучунун's транзакцияларынын таржымалы, насыя жөндөмдүүлүгү жана Airalo менен болгон бизнес мамилелеринин узактыгы.

Кийин төлөнүүчү транзакцияларды сунуштоо менен, Airalo өзүнүн Бизнес колдонуучуларына жогорку ийкемдүүлүктү жана ишенимди камсыз кылууну максат кылат, бул аларга каржы агымдарына ылайыктуу түрдө төлөмдөрдү башкаруу менен бирге операциялык талаптарын биринчи орунга коюуга мүмкүндүк берет.

5. ЖЕТКИРҮҮ

Аяккы колдонуучулар сатылып алынган eSIM-картаны Airalo вебсайтындагы (https://www.airalo.com) жана/же Airalo колдонмосундагы "Менин eSIM-карталарым" өтмөгүнөн көрүшөт. Сатып алуудан кийин Кардар ырастоочу электрондук кат алат. eSIM-картаны орнотуу үчүн бардык маалымат колдонуучунун's Airalo аккаунтунда гана жеткиликтүү болот. 

Бизнес колдонуучулардын eSIM-карталары Өнөктөш платформасында көрсөтүлөт, бул бизнестин's уникалдуу талаптарына ылайыкташтырылган eSIM-карталарды жана толуктоо топтомдорун башкарууну жана жайылтууну жеңилдетет. 

Кардарларыбыздын ар түрдүү муктаждыктарын эске алуу менен, Airalo тандалган интеграцияга жана колдонулган конкреттүү өнүмдөр менен кызматтарга жараша ар кандай ыкмалар аркылуу товарларын жана кызматтарын жеткирет.

6. КАЙТАРУУ / ЖОК ЧЫГАРУУ / ӨЗГӨРТҮҮ САЯСАТЫ

Кардар Airalo компаниясынын техникалык мүчүлүштүгүнөн улам eSIM-картаны орнотуу жана колдонуу мүмкүн болбосо, акчаны кайтарып берүүнү же eSIM-картаны алмаштырууну суроого укуктуу.

6.1. ТӨЛӨМДҮ КАЙТАРУУ ЖАНА ЖОККО ЧЫГАРУУ

 • 6.1.1. САЯСАТТАР ЖАНА ЖЕТЕКТЕМЕЛЕР

 • 6.1.2. Төлөмдү кайтаруу сурамы сатып алынган күндөн тартып отуз (30) күндүн ичинде ишке ашырылышы мүмкүн (эгер активдештирүү кеңири биргелешкен көйгөйлөрдү чечүүдөн кийин мүмкүн болбой калса).

 • 6.1.3. Маселени тез арада чечүү үчүн Кардар менен кызматташуу төлөмдү кайтарып алуу үчүн талап кылынат.
 • 6.1.4. Ар бир трафик пакетинин өзүнүн жарактуу мөөнөтү бар. Жарактуулук мөөнөтү аяктаганда, калган маалыматтар үчүн форманын акчасын кайтаруу сунушталбайт.
 • 6.1.5. Компенсация: Кошумча телефондордон, кошумча SIM карталардан, кошумча провайдерлерден, мейманкана телефондорунан же Кардардын's Airalo eSIM-карта эсебине түздөн-түз байланышпаган башка төлөмдөрдөн улам эч кандай кайтарым же акы алынбайт. (7-бөлүмдү караңыз. Шарттар жана Жоболордо ЖООПКЕРЧИЛИК ЖАНА КЕПИЛДИК
 • 6.1.6. Алдамчылык жол менен сатып алуулар: Airalo товарларын жана кызматтарын колдонуу менен байланышкан кыянаттык, биздин Жоболор жана шарттарды бузуу же кандайдыр бир алдамчылык аракеттердин далилдери бар болсо, Airalo акчаны кайтарып берүүнүн ар кандай түрүн четке кагуу укугун өзүнө калтырат.
 • 6.1.7. Уруксатсыз сатып алуулар: Акчаны кайтарып берүүдөн мурун иш тергөөгө жана ырастоого тийиш. Airalo алдамчылык иш менен байланышкан аккаунтту токтотуу укугун өзүнө калтырат.
 • 6.1.8. Кокусунан сатып алуулар: Кардарлар eSIM-картаны орноткондон кийин, ал колдонулган деп эсептелет. Төлөмдү айтаруу сунушталбайт.
 • 6.1.9. Туура эмес төлөмдөр: Эгер Кардар негиздүү эсеп-фактураны же ал тууралуу бир нерсе талашса, Кардар эсеп-фактураны алгандан кийин он эки (12) күндүн ичинде Airalo'го эсеп-фактуранын эмнеси туура эмес экенин жана себебин жана мүмкүн болсо, Кардар кандай сумманы кабыл аларын билдириши керек. (4.2 -бөлүмдөгү чоо-жайды караңыз. Шарттар жана Жоболорго ылайык КОЛДОНУУ АКЫЛАРЫ)
 • 6.1.10. Алмаштыруу: Ваучерлерден алынган Airmoney менен гана сатып алынган eSIM-карталарды сатып алган күндөн тартып 30 күндүн ичинде алмаштырууга болот.
 • 6.1.11. Башка себептер: Төлөмдү кайтаруу сурамы жогоруда айтылгандардын чегинде болбосо, сурам боюнча ар бир учурду иликтейбиз. Эгер кайтаруу жактырылса, иштетүү үчүн төлөм алынышы мүмкүн. Кардар кайрыла ала турган кредиттин максималдуу кайтарымы алар төлөгөн жалпы суммага барабар же андан аз болушу керек.

6.1.12. САНАРИПТИК АКЧАЛАРДЫ КОЛДОНУУ (AIRMONEY & КРЕДИТ)

Airmoney жана Кредит - бул биздин Кардарларыбыз үчүн Airalo платформаларында жеткиликтүү болгон eSIM-карталарын жана тиешелүү кызматтарды сатып алуу үчүн жеткиликтүү санариптик валюталар.

 • 6.1.12.1. Airmoney
  • 6.1.12.1.1. Airmoney - бул Airmoney колдонуучунун Airmoney эсебине кэшбэк берген Airalo Аяккы колдонуучуларына's гана таандык менчик кредиттик сыйлык системасы.
  • Сыйлык системасы сатып алуу суммасына жараша, ар кандай даражаларга ээ. Ар бир деңгээл Airmoney катары ар кандай кэшбэк суммаларын камсыз кылат. Airalo Airmoney'дин каалаган өзгөчөлүгүн, анын ичинде сыйлык тутумунун деңгээлин жана программанын структурасын өзгөртө алат.
  • 6.1.12.1.2. Кардарлар акы төлөнүүчү сатып алуулар үчүн сыйлык катары Airmoney ала алышат.
  • 6.1.12.1.3. Сатып алуу үчүн арзандатуу же сунуштоо сыйлыгы колдонулса, кардарлар Airmoney ала алышпайт.
  • 6.1.12.1.4. Кардарлар Airmoney менен сатып алуулары үчүн гана төлөй алышат же аны колдоого алынган төлөм ыкмаларынын бири менен бириктире алышат.
  • 6.1.12.1.5. Комплекстүү төлөмдө Airmoney сыйлыгы колдоого алынган төлөм ыкмаларынын бири аркылуу төлөнгөн суммага пропорционалдуу.
  • 6.1.12.1.6. Кардардын's эсебиндеги бардык Airmoney кредиттин башка түрүнө конвертацияланбайт.
  • 6.1.12.1.7. Airmoney аркылуу сатып алуулар Кардардын's Airmoney эсебине Airmoney катары чегерилет.
  • 6.1.12.1.8. Кардардын's эсебине берилген же бериле турган Airmoney акчасын которуу Airalo компаниясынын гана кароосунда жана Кардардын мындай которууларды талап кылууга мүнөздүү укугу жок. Airalo каалаган убакта Airmoney которууларына уруксат берүү же тыюу салуу укугун өзүнө калтырат.
  • 6.1.12.1.9. Airalo каалаган убакта жана кандайдыр бир себеп менен бул программанын бир бөлүгү катары берилген Airmoney жарактуулугун чектөө укугун өзүнө калтырат.
  • 6.1.12.1.10. Airalo Airmoney берүү үчүн аудиторияны аныктоо укугун өзүнө калтырат.
  • 6.1.12.1.11. Эгер Airmoney берилсе, Кардардын кэшбэктин суммасын тандоого укугу жок, анткени бул Airalo'нун's каалоосу боюнча аныкталат.
  • 6.1.12.1.12. Кардар программага катышуудан келип чыгышы мүмкүн болгон салыктарды, жыйымдарды, импортторду, алымдарды, жыйымдарды жана кармап калууларды (анын ичинде корпоративдик/жеке киреше салыгы, КНС, сатуудан алынуучу салыктар жана башка тиешелүү улуттук, өкмөттүк, облустук, штаттык, муниципалдык же жергиликтүү салыктар же жыйымдар жана алар менен байланышкан өз убагында төлөнбөгөн пайыздар жана ар кандай бийлик органдары тарабынан төлөнбөгөндүк, кармап калуу жана айыптык санкциялар) төлөө, кармап калуу, которуу жана отчеттуулук үчүн жооптуу болот.
  • 6.1.12.1.13. Airalo (толугу менен же жарым-жартылай) кармап калууга, четке кагууга, өзгөртүүгө, токтото турууга, жокко чыгарууга же каалаган убакта жана кандайдыр бир себептерден улам (алдын ала эскертпестен) каалаган Кардарга программаны колдонуудан баш тартуу укугун өзүнө калтырат.
  • 6.1.12.1.14. Airalo ар дайым ушул Шарттар боюнча өзүнүн милдеттенмелерин, ал тиешелүү Кардарды аныктап, текшере алганга чейин же Кардар тарабынан (болжолдонгон) алдамчылык аракеттери болгондо же программаны башка кыянаттык менен пайдаланган учурда токтотууга жана/же убактылуу токтотууга укуктуу.
 • 6.1.12.2. Airalo кредиттери
  • Airalo өнөктөш платформасында Airalo бизнес колдонуучулары үчүн иштелип чыккан белгилүү бир төлөм ыкмасы бар, ал eSIM-карталарды, толуктоолорду жана башка Airalo товарларын жана кызматтарын сатып алууга мүмкүндүк берет жана төлөмдү кайтаруу үчүн каражат катары иштейт.
  • 6.1.12.2.1. Airalo кредиттери Airalo's кызматтарына байланыштуу транзакцияларды жеңилдетүү үчүн Өнөктөш платформасы аркылуу компаниялар тарабынан колдонууга арналган. Бул кредиттер кайтарылбайт жана Кардар тарабынан кайра талап кылынбайт.
  • 6.1.12.2.2. Келишим 'sтоктотулган учурда Кардардын's эсебинде калган пайдаланылбаган Airalo кредиттери Airalo компаниясынын менчиги катары тааныла берет. Бул кредиттер келишим бузулгандан кийин автоматтык түрдө кайтарылбайт. Төлөмдү кайтарууну баштоо же пайдаланылбаган кредиттерге байланыштуу потенциалдуу варианттарды талкуулоо үчүн Кардарлар Airalo компаниясына жазуу жүзүндөгү сурам тапшырышы керек.
  • 6.1.12.2.3 Airalo Бизнес колдонуучуларына кийин төлөнүүчү транзакциялар үчүн кредиттик чек ыйгарылат, бул eSIM-карталарды жана толуктоо топтомдорун сатып алуу үчүн максималдуу уруксат берилген чыгашаны көрсөтөт. Кийинки төлөмсүз бул чектен ашып кетүү кийинки сатып алууларды чектейт.

Бул бөлүмдө Airalo'нун's санариптик валюталарын, аяккы колдонуучулар үчүн Airmoney жана Бизнес колдонуучулар үчүн Airalo кредиттерин колдонууну жөнгө салуучу механизмдер жана саясаттар баяндалат, алар Airalo экосистемасынын ичинде алардын колдонулушу, артыкчылыктары жана чектөөлөрү боюнча тактыкты камсыз кылат.

6.1.13. КАЙТАРУУ ПРОЦЕССИ

Төлөмдү кайтарууну талап кылуу үчүн, Airalo'нун's колдоо жамаатына Биз менен байланышыңыз баракчасы аркылуу байланышыңыз же [email protected] дарегине билдирүү жөнөтүңүз. Жогорудагы төлөмдү кайтаруу саясатыбыз колдонуларын эске алыңыз. 

Маселенин мүнөзүнө жараша, Кардарлардан төлөмдү кайтаруу сурамы үчүн кошумча маалымат суралат, мисалы, техникалык маселелер боюнча түзмөктүн параметрлеринин скриншоттору же эсеп-фактуранын суммасы эмне үчүн туура эмес экенин жана мүмкүн болсо, Кардар канча сумманы эсептегендиги тууралуу маалымат.

Ушул эле документтин 6.1.2-бөлүмүн техникалык маселелерге байланыштуу кайтаруу боюнча маалыматты караңыз. Кардарлар баштапкы төлөм ыкмасы аркылуу же алардын эсебине Airmoney аркылуу кредитти кайтарып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. (Airmoney аркылуу сатып алуулар үчүн 6.1.12.1.6-бөлүмүн караңыз) Түпнуска ыкмага кайтаруу: Төлөм кайтаруу жактырылгандан жана берилгенден кийин, көчүрмөдө көрүнүшү банкка жараша отуз (30) иш күнүнө чейин созулушу мүмкүн. Airmoney: Иштелгенден кийин, Airmoney Кардардын's эсебине которулат. 

Кайра сатуучу аркылуу Airalo кызматтарын сатып алган аяккы кардарлар Airalo'дон түз кайтарып ала алышпайт. Бул колдонуучулар төлөмдү кайтаруу сурамы боюнча Airalo Бизнес колдонуучуларына кайрылышы керек. Airalo кардарлардын кызыкчылыгын коргойт, бирок түз сатуу каналдарыбыздан тышкаркы транзакциялар кайра саткан өнөктөштөрүбүздүн саясаттарына баш ийет.

6.1.13.1. Airalo Бизнес колдонуучулары Airalo'го түз жасалган транзакциялардын кайтарууларын Airalo кредиттери аркылуу же насыя ноталары катары алышат. Бул кайтарууну башкаруу үчүн ийкемдүү ыкма менен камсыз кылып, кардарларга бул кредиттерди же ноталарды Airalo платформасында келечектеги сатып алууларга же кызматтарга колдонууга мүмкүндүк берет.

6.2. ӨЗГӨРТҮҮ

Airalo'нун eSIM-карта топтомдору ошол бойдон сунушталат жана сатылып алынгандан кийин жеке талаптардын негизинде кошумча өзгөртүүлөр киргизилбейт.

7. ЖООПКЕРЧИЛИК ЖАНА КЕПИЛДИК

Airalo сунуш кылынган кызматтын ар дайым жеткиликтүү болбогондугуна байланыштуу келип чыккан зыян үчүн жооптуу эмес. Airalo тармактык кызматтын туруктуу болушуна кепилдик бербейт. Эгер сурооңуз болсо, [email protected] дарегине электрондук кат жазыңыз.

8. eSIM-КАРТАНЫ КАЙРА ИШТЕТҮҮ ПРОЦЕССИ ЖАНА АКТИВДЕШТИРҮҮ

Airalo оптималдуу кызмат көрсөтүү үчүн eSIM-картаны кайра иштетүү процессин ишке ашырат. eSIM-картаны сатып алгандан кийин, кардарлар активдештирүү нускамаларында көрсөтүлгөндөй белгилүү бир убакыттын ичинде eSIM-картаны активдештириши керек. Сатылып алынган eSIM-картаны белгиленген убакыттын ичинде активдештирүү үчүн колдонуучуr's жооптуу. Бул мөөнөттүн ичинде eSIM-картаны иштетпесе, анын мөөнөтү бүтүп, eSIM-карта жараксыз болуп калышы мүмкүн. 

Мөөнөтү бүткөндөн кийин, eSIM-картаны кайра иштетүүгө болбойт жана колдонуучу иштеп жаткан eSIM-картаны алууну кааласа, жаңы сатып алышы керек. Колдонуучулар eSIM-картаны активдештирүү процессин туура бүтүрүү үчүн берилген активдештирүү эрежелерин карап чыгуусу жана аларды аткаруусу керек.

9. БААЛАР ЖАНА АКЦИЯЛАР

Баалар Airalo Кардарларга өзүнүн eSIM-карта топтомдорун жана ага байланыштуу кызматтарды сунуштаган бааны билдирет. Airalo өзүнүн eSIM-карта топтомдору үчүн арзандатылган бааларды чектелген убакытка сунуштай алат. Бул акциялардын белгилүү бир шарттары жана жоболору бар. Акциянын узактыгы, жарамдуулуктун критерийлери жана ага байланышкан бардык шарттар жарнамалык мөөнөттө ачык-айкын билдирилет. Акция аяктагандан кийин, башка учурлар көрсөтүлбөсө, кадимки баалар колдонулат. Airalo алдын ала эскертүүсүз, өзүнүн кароосу боюнча ар кандай жарнамалык бааларды, анын ичинде ага байланышкан шарттарды жана жоболорду өзгөртүү же токтотуу укугун өзүнө калтырат. Жарнамалык баалар тууралуу кошумча маалымат же түшүндүрмө алууну каалаган колдонуучулар Airalo'нун's колдоо жамаатына [email protected] дареги боюнча кайрыла алышат.

 • 9.1. Баалар колдонуучулардын ар кандай категориялары үчүн жеткиликтүү болгон ылайыкташтырылган кызматтарды жана көлөмгө негизделген сунуштарды чагылдырып, Аяккы колдонуучулар менен Бизнес колдонуучулардын ортосунда өзгөрүшү мүмкүн.
 • 9.2. Баалар алдын ала эскертүүсүз өзгөртүлүшү мүмкүн. Airalo базардагы өзгөрүүлөргө ылайык өзүнүн баа стратегиясын карап чыгып, атаандаштыкка жөндөмдүү баада сапаттуу кызматтарды көрсөтүүгө аракет кылат.
 • 9.3. Airalo ар кандай факторлордун негизинде бааларды өзгөртүү укугун өзүнө калтырат, анын ичинде базар шарттары, алмашуу курстары жана операциялык чыгымдар. Мындай түзөтүүлөр сунушталган кызматтардын туруктуулугун камсыз кылуу жана колдонуучуларга жогорку сапаттагы байланыш чечимдерин жеткирүү баасын чагылдыруу үчүн жасалат.
 • 9.4. Airalo колдонуучуларга сатып алуулары боюнча негизделген чечимдерди кабыл алууга мүмкүнчүлүк берип, Кардарларга баалар боюнча олуттуу өзгөрүүлөр жөнүндө өз убагында маалымдоого милдеттенет. Бирок баага таасир этүүчү факторлордун динамикалык мүнөзүнөн улам дароо билдирүү дайыма эле мүмкүн боло бербейт.

Аяккы колдонуучулар үчүн: Биздин вебсайтта көрсөтүлгөн баалар аяккы колдонуучуларга тиешелүү. Биз аяккы колдонуучуларды баалар жана акциялар боюнча эң акыркы маалымат алуу үчүн биздин вебсайтка өтүүгө чакырабыз.

Бизнес колдонуучулары үчүн: Бизнес колдонуучулар өздөрүнүн өзгөчө муктаждыктарына ылайыктуу бааны табуу үчүн алар үчүн курулган атайын платформаларга жана кызматка кайрылышы керек. Бул ыкма Бизнес колдонуучуларга бизнестин операциялык талаптарына жана масштабына эң ылайыктуу ылайыкталган маалыматты жана баа стратегияларын алууну камсыздайт. Кошумча маалымат же суроо үчүн, Бизнес колдонуучулар да биздин колдоо жамаатка түз кайрылууга чакырылат.

Баалар жана жарнамалык стратегияларыбыз колдонуучуларыбызга максималдуу маани берип, биз көрсөткөн кызматтардын туруктуулугун жана сапатын камсыз кылуу үчүн иштелип чыккан. Баалар жана жарнамалар боюнча акыркы маалымат алуу үчүн, Аяккы колдонуучулар биздин веб-айтка кайрылышы керек, ал эми Бизнес колдонуучулар Airalo компаниясына таандык платформаларды изилдөөгө же колдоо жамаатка кайрылууга багытталган.

10. КОЛДОНУУЧУНУН ЖАЙГАШКАН ЖЕРИНЕ КӨЗ АЛУУ

Airalo колдонуучулардын' географиялык жайгашуу маалыматын, анын ичинде GPS координаттарын, IP дарегин, Wi-Fi'га кирүү чекиттерин жана уюлдук мунаранын чоо-жайы жайгашкан жерге негизделген кызматтарды сунуштоо жана колдонуучу тажрыйбасын жакшыртуу үчүн чогултуп, иштетиши мүмкүн. Airalo кызматтарын колдонуу менен, колдонуучулар бул көз салууга макул болушат. Максаты жайгашкан жер боюнча атайын кызматтарды көрсөтүүнү, кызматтын сапатын жакшыртууну жана тажрыйбаларды жекелештирүүнү камтыйт. Жайгашкан жер тууралуу маалымат купуялык мыйзамдарына ылайык маалыматтарды иштетүүгө милдеттүү болгон үчүнчү тараптын провайдерлери менен бөлүшүлүшү мүмкүн. Колдонуучулар түзмөк жөндөөлөрү аркылуу жайгашкан жер кызматтарын көзөмөлдөй алышат, бирок айрым функцияларда чектөөлөр болушу мүмкүн. Airalo коопсуздук чараларын колдонот, маалыматты керектүү мөөнөт бою сактайт жана тиешелүү маалыматтарды коргоо мыйзамдарына ылайык иштетет. Бул бөлүм өзгөрүүлөрдү чагылдыруу үчүн жаңыртылышы мүмкүн жана колдонуучулар жайгашкан жерди көзөмөлдөө практикасы боюнча суроолор же тынчсыздануулар үчүн [email protected] аркылуу байланыша алышат.

АР КАНДАЙ

Бул Шарттардын түпнуска англисче версиясы башка тилдерге которулган болушу мүмкүн. Бул Шарттардын которулган версиясы ыңгайлуулук үчүн жана кеңсе котормосу болуп саналат жана Кардарларга которулган версиянын негизинде укук берилбейт. Ушул Шарттардын мазмуну же аны чечмелөө боюнча каршылыктар чыкса же англис тилдеги версиясы менен башка тилдеги версиянын ортосунда талаш, түшүнүксүздүк же дал келбестик болсо, англис тилдеги версиясы колдонулат жана үстөмдүк кылат жана ал жыйынтыктоочу болуп эсептелинет. Англисче версиясы соттук териштирүүдө колдонулат. Эгер бул Шарттардын кайсы бир жобосу жараксыз болуп калса, анда сиз ушул Шарттын бардык башка жоболору менен милдеттүү бойдон каласыз. Мындай учурда, мындай жараксыз жобо колдонулуп жаткан мыйзам тарабынан жол берилген толук көлөмдө аткарылууга тийиш жана ар бир тарап кеминде ушул Шарттардын мазмунун жана максатын эске алуу менен, жараксыз, аткарылбай турган же милдеттүү эмес жобо сыяктуу таасирди кабыл алууга макул болот.

eSIM-карталарды сынап көрүп, байланыш ыкмасын өзгөртүүгө даярсызбы?

Каалаган убакта, каалаган жерден eSIM-карталарыңызды сатып алуу, башкаруу жана толуктоо үчүн Airalo колдонмосун жүктөп алыңыз!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Акысыз бонусту колдонуңуз.

Досторуңуз менен сунуш кодун бөлүшүп, USD $3.00 Airmoney бонусун ала аласыз.