Dasar Kebersendirian

Tarikh berkuat kuasa: 3 Jun 2024

AIRGSM PTE. LTD., yang menjalankan perniagaan sebagai Airalo (www.AIRALO.com) (“Airalo,” “kita,” atau “kami”), mengiktiraf kepentingan privasi anda. Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, berkongsi dan melindungi maklumat peribadi anda, juga dikenali sebagai data peribadi. Dasar Privasi ini juga memaklumkan anda tentang hak dan pilihan anda berkenaan dengan maklumat peribadi anda, dan bagaimana anda boleh menghubungi kami untuk mendapatkan jawapan bagi soalan anda.

Dengan mendaftarkan akaun atau dengan cara lain menggunakan atau melawat mana-mana tapak web, aplikasi, produk, perisian, alat, suapan data dan/atau perkhidmatan Airalo (secara kolektifnya, “Perkhidmatan”), anda memahami dan bersetuju dengan terma-terma dasar ini.

Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan, mengekalkan, dan melindungi maklumat peribadi anda. Sila baca Dasar Privasi ini dengan teliti.

Jadual kandungan:

1. Kebolehgunaan Dasar Privasi ini

2. Bagaimana Kami Mengumpul, Mendedahkan, dan Menggunakan Maklumat Peribadi

3. Maklumat yang Kami Kumpulkan

4. Penyimpanan Data

5. Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat

6. Bagaimana Kami Berkongsi Maklumat Peribadi

7. Hak Anda

8. Pemindahan Data & Pemindahan Data Antarabangsa

9. Keselamatan

10. Perubahan terhadap Dasar Ini

11. Kanak-kanak

12. Maklumat Hubungan

13. Maklumat Tambahan untuk Pemastautin California

1. Kebolehgunaan Dasar Privasi ini

Dasar Privasi ini diterima pakai kepada pengguna perkhidmatan Airalo di seluruh dunia, termasuk pengguna aplikasi mudah alih, Platform Rakan Kongsi, tapak web, ciri-ciri, atau perkhidmatan lain Airalo, interaksi (dalam talian dan luar talian) dengan Airalo, para pekerja dan pemohon kerja (“Perkhidmatan”).

Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana Airalo mengumpul dan menggunakan data dan diterima pakai kepada semua pengguna Airalo di seluruh dunia, melainkan mereka menggunakan perkhidmatan yang diliputi oleh notis privasi yang berasingan. Dasar Privasi ini diterima pakai secara khusus kepada:

 • Pengguna Akhir: Individu yang menggunakan dan berinteraksi secara langsung dengan Perkhidmatan melalui akaun Airalo mereka untuk kegunaan peribadi mereka.
 • Pengguna Perniagaan: Airalo menyediakan perkhidmatan kepada entiti (“Pengguna Perniagaan”) yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kami maklumat peribadi Pelanggan Akhir berhubung dengan perniagaan dan aktiviti Pengguna Perniagaan itu sendiri.
 • Pelanggan Akhir: Individu yang menerima perkhidmatan yang dipesan oleh pemilik akaun Airalo yang lain, contohnya, apabila anda menjalankan perniagaan dengan, atau dengan cara lain berurusan dengan Pengguna Perniagaan.
 • Pemohon kerja: Individu yang mengemukakan permohonan kerja kepada Airalo.


2. Bagaimana kami mengumpul, mendedahkan, dan menggunakan maklumat peribadi

Kami mengumpul maklumat tentang diri anda dengan pelbagai cara bergantung pada cara anda berinteraksi dengan kami dan Perkhidmatan kami, termasuk:

 • Secara langsung dari anda apabila anda memberikannya kepada kami, seperti apabila anda mendaftar akaun, mendaftar untuk menerima komunikasi dari kami, membuat pesanan, membuat pembelian, atau menghubungi kami melalui telefon, e-mel, atau dengan cara lain.
 • Secara automatik, menggunakan kuki, log pelayan, dan teknologi lain yang serupa apabila anda berinteraksi dengan kami melalui Perkhidmatan kami dan/atau melalui e-mel, sekiranya dibenarkan oleh undang-undang atau sekiranya anda bersetuju.
 • Dari sumber lain, termasuk, misalnya, ahli gabungan kami, rakan perniagaan, penyedia perkhidmatan, rangkaian media sosial dalam talian, dan pihak ketiga lain, atau dari sumber yang tersedia kepada awam. Contohnya, jika anda menyerahkan permohonan kerja atau menjadi pekerja, kami boleh menjalankan semakan latar belakang.

Airalo mengklasifikasikan sistem data dan maklumat selaras dengan keperluan perundangan, sensitiviti, dan kegentingan perniagaan untuk memastikan supaya maklumat diberikan tahap perlindungan yang sewajarnya. “Pengawal data” ialah entiti yang menentukan tujuan dan cara pemprosesan data dijalankan. “Pemproses data” adalah entiti yang bertindak bagi pihak, dan di bawah arahan, pengawal dalam memproses maklumat peribadi.

 

Airalo sebagai pengawal data

Airalo menjalankan peranan pengawal data apabila ia menentukan tujuan dan cara pemprosesan data peribadi. Sebagai pengawal data, Airalo bertanggungjawab untuk memastikan bahawa data peribadi diproses dengan mematuhi undang-undang perlindungan data yang diterima pakai. Aktiviti di bawah keupayaan pengawal data Airalo merangkumi:

 • Pendaftaran Langsung: Airalo ialah pengawal data apabila pengguna mendaftar secara langsung dengan perkhidmatan tersebut. Ini diterima pakai terhadap kedua-dua:
  • Konteks B2C: Pengguna akhir yang mendaftar secara langsung untuk perkhidmatan Airalo.
  • Konteks B2B: Pengguna Perniagaan atau Pelanggan Akhir yang mendaftar secara langsung dengan Airalo.

Aktiviti utama:

 • Penyampaian Perkhidmatan: Menggunakan data untuk menyediakan produk dan perkhidmatan Airalo.
 • Pencegahan Penipuan: Memantau dan mengesan transaksi dan aktiviti penipuan.
 • Pematuhan Undang-undang: Mematuhi obligasi kewangan, perundangan dan kawal selia yang diterima pakai.
 • Peningkatan Perkhidmatan: Membangunkan dan menambah baik produk dan perkhidmatan berdasarkan analisis data.
 • Pemprosesan Permohonan Kerja: Mengendalikan data peribadi daripada permohonan kerja.

 

Airalo sebagai pemproses data

Dalam senario Airalo menyediakan perkhidmatan bagi pihak dan sebagaimana mengikut arahan Pengguna Perniagaan, ia berfungsi sebagai pemproses data. Ini termasuk situasi seperti:

 • Konteks B2B untuk Pelanggan Akhir: Airalo bertindak sebagai pemproses data untuk data yang berkaitan dengan Pelanggan Akhir bagi Pengguna Perniagaan dalam persediaan B2B.
 • Pelaksanaan Perkhidmatan untuk Pengguna Perniagaan: Mengikuti arahan daripada Pengguna Perniagaan, seperti mencipta akaun dan mengedarkan eSIM kepada Pelanggan Akhir.

Apabila bertindak dalam keupayaan pemproses data, kami menasihati pengguna untuk merujuk kepada dasar privasi pengawal data masing-masing (Pengguna Perniagaan) untuk maklumat mengenai bagaimana data mereka dikendalikan dan dilindungi. Airalo mematuhi dengan tegas arahan yang diberikan oleh pengawal data dan komited untuk memastikan kerahsiaan dan keselamatan data yang diproses selaras dengan undang-undang perlindungan data yang diterima pakai dan obligasi kontrak.

3. Maklumat yang kami kumpulkan

Berikut menyediakan contoh jenis maklumat yang kami kumpulkan dalam pelbagai konteks dan bagaimana kami menggunakan maklumat tersebut.

Konteks Jenis Data Tujuan Utama Pengumpulan dan Penggunaan Data
Pendaftaran Akaun Kami mengumpulkan nama dan maklumat hubungan anda, termasuk e-mel, apabila anda mencipta akaun. Kami juga mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan tindakan yang anda lakukan semasa terlog masuk ke dalam akaun anda. Kami mempunyai kepentingan yang sah dalam menyediakan kefungsian berkaitan akaun kepada pengguna kami. Akaun boleh digunakan untuk daftar keluar mudah dan untuk menyimpan keutamaan dan sejarah transaksi anda. Kami juga boleh memproses maklumat ini untuk memenuhi kontrak kami dengan anda.
Maklumat biometrik Pengecam biometrik daripada ID foto dan swafoto. Kami memproses maklumat biometrik dengan persetujuan eksplisit anda untuk tujuan mengesahkan identiti anda melalui proses eKYC sekiranya diperlukan oleh undang-undang.
Pengguna Perniagaan Kami mengumpulkan nama, dan maklumat hubungan, termasuk e-mel, nombor telefon, dan alamat fizikal, daripada pekerja Pengguna Perniagaan kami yang mungkin berinteraksi dengan kami. Kami mempunyai kepentingan yang sah untuk menghubungi klien kami dan berkomunikasi dengan mereka berkenaan pentadbiran perniagaan biasa seperti projek, perkhidmatan, dan pengebilan.
Teknologi Penjejakan Dalam Talian yang Perlu

Kami menggunakan kuki dan clear GIF. “Kuki” ialah cebisan kecil maklumat yang dihantar oleh tapak web ke cakera keras komputer semasa tapak web dilihat. Clear GIF merujuk kepada piksel yang dimuatkan oleh pelayar anda apabila anda mengakses tapak web.

Teknologi penjejakan ini mungkin mengumpulkan maklumat tentang jenis pelayar, sistem pengendalian, alamat Protokol Internet (IP) anda (nombor yang diuntukkan secara automatik kepada komputer apabila internet digunakan), nama domain, aktiviti-klik, tapak web rujukan, dan/atau tera tarikh/masa untuk pelawat.

Kami mempunyai kepentingan yang sah dalam menjadikan tapak web kami beroperasi dengan cekap.
Teknologi Penjejakan yang Tidak Penting Kami boleh meletakkan teknologi penjejakan di tapak web kami (misalnya, kuki atau piksel) yang mengumpulkan analisis, merakamkan cara anda berinteraksi dengan tapak web kami, atau membolehkan kami mengambil bahagian dalam pengiklanan berasaskan tingkah laku. Teknologi ini mungkin mengumpulkan maklumat tentang jenis pelayar, sistem pengendalian, alamat Protokol Internet (IP) anda (nombor yang diuntukkan secara automatik kepada komputer apabila internet digunakan), nama domain, aktiviti-klik, tapak web rujukan, dan/atau tera tarikh/masa untuk pelawat. Kami atau pihak ketiga juga mungkin mengumpulkan maklumat mengikut peredaran masa dan di seluruh tapak-tapak web yang berbeza untuk tujuan menyampaikan iklan di tapak web kami atau tapak web lain. Sekiranya dikehendaki oleh undang-undang, kami mendasarkan penggunaan kuki pihak ketiga atas persetujuan.
Maklumat Demografi Kami mengumpulkan maklumat peribadi, seperti umur atau lokasi anda. Kami mempunyai kepentingan yang sah dalam memahami pengguna kami dan menyediakan perkhidmatan yang disesuaikan.
Pemohon Kerja Jika anda memohon jawatan kerja atau menjadi pekerja, kami mengumpulkan maklumat yang diperlukan untuk memproses permohonan anda atau untuk mengekalkan anda sebagai pekerja, termasuk maklumat hubungan, pendidikan dan sejarah pekerjaan anda. Kami mempunyai kepentingan yang sah dalam menilai individu untuk potensi jawatan dalam tenaga kerja kami. Dalam konteks tertentu, kami juga dikehendaki oleh undang-undang untuk mengumpulkan maklumat tentang pekerja atau pemohon. Kami juga mempunyai kepentingan yang sah dalam menggunakan maklumat anda untuk mendapatkan kakitangan dan operasi tenaga kerja yang cekap.
Maklum balas/Sokongan Jika anda memberikan maklum balas atau menghubungi kami untuk sokongan, kami akan mengumpulkan nama dan alamat e-mel anda, serta apa-apa kandungan lain yang anda hantar kepada kami, untuk tujuan menjawab. Kami mempunyai kepentingan yang sah dalam menerima, dan bertindak terhadap, maklum balas atau masalah anda.
Peranti Mudah Alih Kami mengumpulkan maklumat daripada peranti mudah alih anda seperti maklumat pengecaman unik yang disiarkan dari peranti anda semasa melawat tapak web kami. Kami mempunyai kepentingan yang sah dalam mengenal pasti pelawat unik dan memantau lawatan ke tapak web kami.
Tempahan Pesanan Kami mengumpulkan nama, alamat pengebilan, alamat penghantaran, alamat e-mel, nombor telefon, dan nombor kad pembayaran anda apabila anda membuat pesanan. Kami menggunakan maklumat anda untuk melaksanakan kontrak kami bagi menyediakan Perkhidmatan kami kepada anda.
Promosi Rakan Kongsi Kami mengumpulkan maklumat yang anda berikan sebagai sebahagian daripada promosi jenama bersama dengan syarikat lain. Kami mempunyai kepentingan yang sah dalam memenuhi promosi kami.
Kaji Selidik Apabila anda mengambil bahagian dalam kaji selidik, kami mengumpulkan maklumat yang anda berikan melalui kaji selidik itu. Jika kaji selidik itu disediakan oleh penyedia perkhidmatan pihak ketiga, dasar privasi pihak ketiga diterima pakai terhadap pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat anda. Kami mempunyai kepentingan yang sah dalam memahami pandangan anda dan mengumpulkan maklumat yang relevan dengan organisasi kami.

 

4. Penyimpanan data

Kami menyimpan maklumat peribadi anda hanya selama yang perlu untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam Dasar Privasi ini, termasuk untuk tujuan memenuhi apa-apa keperluan undang-undang, perakaunan, atau pelaporan, melainkan tempoh penyimpanan yang lebih lama diperlukan atau diizinkan menurut undang-undang. Untuk menentukan tempoh penyimpanan yang sewajarnya bagi maklumat peribadi, kami mempertimbangkan jumlah, sifat, dan sensitiviti maklumat, potensi risiko mudarat daripada penggunaan atau pendedahan maklumat yang tidak dibenarkan, tujuan asal kami memperoleh maklumat dan sama ada kami boleh mencapai tujuan tersebut melalui cara lain, serta keperluan undang-undang yang diterima pakai.

5. Bagaimana kami menggunakan maklumat peribadi

Di samping tujuan dan kegunaan yang diterangkan di atas, kami menggunakan maklumat dengan cara berikut:

 • Untuk mengenal pasti diri anda apabila anda melawat tapak web kami.
 • Untuk menyediakan produk dan perkhidmatan atau untuk memproses pemulangan.
 • Untuk menambah baik perkhidmatan dan penawaran produk kami.
 • Untuk memperkemas proses daftar keluar.
 • Untuk menjalankan analisis.
 • Untuk berkomunikasi dengan anda, seperti untuk memberi respons kepada dan/atau membuat susulan kepada permintaan, pertanyaan, isu atau maklum balas anda.
 • Untuk menghantar bahan pemasaran dan promosi termasuk maklumat yang berkaitan dengan produk, perkhidmatan, jualan, atau promosi kami, atau rakan perniagaan kami.
 • Untuk mengesan dan melindungi daripada aktiviti hasad, perdaya, penipuan, atau haram, termasuk pelanggaran dasar serta terma dan syarat kami, insiden keselamatan, dan mudarat kepada hak, harta, atau keselamatan syarikat kami dan pengguna, pekerja kami, atau orang lain.
 • Untuk menyahpepijat, mengenal pasti dan membaiki ralat yang menjejaskan kefungsian sedia ada yang dimaksudkan bagi tapak web dan perkhidmatan kami.
 • Untuk mematuhi obligasi undang-undang atau kawal selia kami, untuk mewujudkan atau melaksanakan hak-hak kami, dan untuk mempertahankan diri daripada tuntutan undang-undang.
 • Untuk tujuan pentadbiran dalaman, dan juga untuk menguruskan perhubungan kami.
 • Untuk apa-apa tujuan lain sebagaimana yang anda boleh bersetuju (dari semasa ke semasa).

Walaupun seksyen di atas menerangkan tujuan utama kami dalam mengumpulkan maklumat anda, dalam banyak situasi kami mempunyai lebih daripada satu tujuan. Sebagai contoh, jika anda melengkapkan pembelian dalam talian, kami boleh mengumpulkan maklumat anda untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda, tetapi kami juga mengumpulkan maklumat anda kerana kami mempunyai kepentingan yang sah dalam mengekalkan maklumat anda selepas transaksi anda selesai supaya kami boleh menjawab apa-apa soalan tentang pesanan anda dengan cepat dan mudah. Oleh yang demikian, pengumpulan dan pemprosesan kami terhadap maklumat anda adalah berdasarkan konteks yang berbeza mengikut persetujuan anda, keperluan kami untuk melaksanakan kontrak, obligasi kami di bawah undang-undang, dan/atau kepentingan sah kami dalam menjalankan perniagaan kami.

 

6. Bagaimana kami berkongsi maklumat peribadi

Sebagai tambahan kepada situasi khusus yang dibincangkan di bahagian lain dalam Dasar Privasi ini, kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi dalam situasi berikut:

 • Ahli Gabungan dan Pemerolehan: Kami mungkin berkongsi maklumat dengan ahli gabungan korporat kami (contohnya, syarikat induk, syarikat seinduk, anak syarikat, usaha sama, atau syarikat-syarikat lain di bawah kawalan bersama). Sekiranya syarikat lain memperoleh, atau merancang untuk memperoleh, syarikat, perniagaan, atau aset kami, kami juga akan berkongsi maklumat dengan syarikat itu, termasuk di peringkat rundingan.
 • Pendedahan lain tanpa persetujuan anda: Kami boleh mendedahkan maklumat sebagai respons terhadap sepina, waran, atau perintah mahkamah, atau berhubung dengan apa-apa proses undang-undang, atau untuk mematuhi undang-undang yang relevan. Kami juga mungkin berkongsi maklumat anda untuk mewujudkan atau melaksanakan hak-hak kami, untuk mempertahankan diri daripada tuntutan undang-undang, untuk menyiasat, mencegah, atau mengambil tindakan berhubung dengan kemungkinan aktiviti haram, penipuan yang disyaki, keselamatan orang atau harta, atau pelanggaran dasar kami, atau untuk mematuhi permintaan anda bagi penghantaran produk kepada atau peruntukan perkhidmatan oleh perantara pihak ketiga.
 • Promosi Rakan Kongsi: Kami boleh menawarkan promosi dengan rakan kongsi pihak ketiga. Jika anda membuat keputusan untuk menyertai promosi yang ditaja oleh rakan kongsi pihak ketiga, maklumat yang anda berikan akan dikongsi dengan kami dan dengan mereka. Penggunaan maklumat anda oleh mereka tidak diurus tadbir oleh dasar privasi ini.
 • Penyedia perkhidmatan: Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan penyedia perkhidmatan. Antara lain, penyedia perkhidmatan membantu kami untuk mentadbir tapak web kami dan menyediakan perkhidmatan untuk fungsi perniagaan kami yang berkesan, menyediakan sokongan teknikal, memproses pembayaran, dan membantu dalam memenuhi pesanan.
 • Pendedahan lain dengan persetujuan anda: Kami boleh mendedahkan maklumat anda kepada pihak ketiga yang lain apabila kami mendapat persetujuan atau arahan anda untuk berbuat demikian.


7. Hak-hak anda

Bergantung pada lokasi anda dan tertakluk kepada undang-undang yang diterima pakai, anda mungkin mempunyai hak-hak berikut:

 • Akses data anda: Hak untuk meminta kami mendedahkan kepada anda maklumat peribadi yang kami kumpulkan, gunakan, atau dedahkan tentang diri anda, dan maklumat mengenai amalan data kami. Dalam keadaan tertentu yang terhad, anda juga boleh meminta untuk menerima akses kepada maklumat peribadi anda dalam format mudah alih yang boleh dibaca oleh mesin.
 • Tentu sah dan meminta pembetulan: Hak untuk meminta kami membetulkan maklumat peribadi yang tidak tepat yang kami simpan tentang diri anda. Kami bergantung kepada anda untuk mengemas kini dan membetulkan maklumat peribadi anda. Tapak web kami membolehkan anda mengubah suai atau memadam profil akaun anda. Jika tapak web kami tidak mengizinkan anda mengemas kini atau membetulkan maklumat tertentu, anda boleh menghubungi kami di alamat yang diperihalkan di bawah untuk tujuan meminta maklumat anda diubah suai. Sila ambil perhatian bahawa kami boleh menyimpan maklumat sejarah dalam fail sandaran kami sebagaimana yang diizinkan oleh undang-undang.
 • Minta maklumat peribadi anda dipadamkan atau dikeluarkan: Hak untuk meminta kami memadamkan maklumat peribadi yang kami kumpulkan tentang diri anda.
 • Menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa: Hak untuk menarik balik persetujuan yang anda telah berikan sebelum ini untuk memproses maklumat peribadi anda.
 • Bantahan terhadap pemprosesan maklumat peribadi anda: Hak untuk membantah pemprosesan maklumat peribadi anda jika pemprosesan dijalankan berasaskan perundangan selain daripada persetujuan.
 • Penjejakan dalam talian: Pada masa ini kami tidak mengiktiraf isyarat “Jangan Jejak”.

Sila ambil perhatian bahawa bukan semua hak yang diperihalkan di atas adalah mutlak, dan tidak semestinya diterima pakai dalam semua keadaan. Dalam sesetengah kes, kami boleh mengehadkan atau menolak permintaan anda kerana undang-undang mengizinkan atau menghendaki kami berbuat demikian, atau jika kami tidak berupaya mengesahkan identiti anda dengan secukupnya. Kami tidak akan mendiskriminasi individu yang melaksanakan hak privasi mereka menurut undang-undang yang diterima pakai.

Sila baca seksyen ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang hak-hak yang khusus. Untuk mengemukakan permintaan bagi melaksanakan mana-mana hak yang dinyatakan di atas, atau untuk merayu penentuan yang kami telah buat berkaitan dengan permintaan hak subjek data, sila hubungi kami menggunakan maklumat hubungan di bawah, atau melalui halaman Hubungi Kami kami.

Sila ambil perhatian, seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, kami menghendaki anda membuktikan identiti anda. Bergantung pada permintaan anda, kami akan meminta maklumat seperti nama anda, item terakhir yang anda beli daripada kami, atau tarikh pembelian terakhir anda daripada kami. Kami juga mungkin meminta anda memberikan pengisytiharan bertandatangan yang mengesahkan identiti anda. Berikutan permintaan, kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk membekalkan, membetulkan atau memadam maklumat peribadi tentang diri anda dalam fail kami.

Dalam sesetengah keadaan, anda boleh melantik ejen yang diberi kuasa untuk mengemukakan permintaan dalam melaksanakan hak privasi tertentu bagi pihak anda. Jika anda adalah ejen yang diberi kuasa yang mengemukakan permintaan bagi pihak individu, anda mesti melampirkan salinan dokumen bertandatangan yang menunjukkan bahawa anda boleh bertindak bagi pihak orang lain.

Bagaimanakah saya berhenti melanggan e-mel pemasaran?

Anda boleh memilih keluar daripada e-mel berkaitan pemasaran dengan menggunakan fungsi berhenti melanggan dari dalam Pengesetan Profil anda. Untuk menguruskan keutamaan anda, log masuk ke akaun anda, kemudian navigasi ke pengesetan Profil anda. Hidupkan atau matikan “Saya mahu menerima e-mel promosi.” untuk menyimpan perubahan. Alamat e-mel anda akan dikeluarkan daripada komunikasi pemasaran e-mel secepat mungkin.

Jika anda mempunyai apa-apa soalan mengenai cara untuk memilih keluar daripada komunikasi pemasaran Airalo, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami di [email protected].

Bagaimanakah saya memadamkan akaun saya?

Anda boleh memadamkan akaun dengan menggunakan fungsi “Padam Akaun” dari dalam Pengesetan Profil anda. Sila log masuk ke akaun anda, kemudian navigasi ke pengesetan Profil anda. Klik butang “Padam Akaun” dan sahkan hasrat anda. Kami akan memproses permintaan tanpa lengah atau dalam masa satu bulan selepas menerima permintaan sekiranya terdapat keperluan khas yang dilampirkan.

Sila ambil perhatian bahawa dalam apa-apa hal pun, kami mungkin perlu mengesahkan identiti anda dan perhubungan anda dengan kami sebelum kami boleh meneruskan permintaan anda.

Bilakah Airalo meneruskan pemprosesan data selepas menerima permintaan pemadaman atau bantahan terhadap pemprosesan?

Dalam keadaan tertentu, Airalo mungkin dikehendaki oleh undang-undang untuk menyimpan dan memproses Data Peribadi anda walaupun selepas permintaan pemadaman atau bantahan terhadap pemprosesan. Sebagai contoh, Airalo dikehendaki menyimpan maklumat peribadi tertentu untuk memenuhi obligasi undang-undang di bawah perincian Kenali Pelanggan anda (KYC, Know Your Customer) dan transaksi Pembayaran.

9. Pemindahan data & Pemindahan data antarabangsa

Perkhidmatan ini dimiliki oleh Airalo dan boleh diakses di Eropah dan di luar negara. Akibatnya, maklumat anda mungkin diproses di negara asing tempat undang-undang privasi mungkin kurang ketat berbanding undang-undang di negara anda. Walau bagaimanapun, sekiranya boleh, kami mengambil langkah-langkah untuk memperlakukan maklumat peribadi menggunakan prinsip privasi yang sama yang diterima pakai mengikut undang-undang negara tempat kami mula-mula menerima maklumat anda. Dengan mengemukakan maklumat peribadi anda kepada kami, anda bersetuju dengan pemindahan, penyimpanan, dan pemprosesan maklumat anda di negara selain negara tempat tinggal anda termasuk, tetapi tidak semestinya terhad kepada, Amerika Syarikat. Jika anda ingin mengetahui maklumat lanjut mengenai usaha kami untuk menggunakan prinsip privasi yang diterima pakai di satu bidang kuasa terhadap data apabila data itu pergi ke bidang kuasa lain, anda boleh menghubungi kami menggunakan maklumat hubungan di bawah.

9. Keselamatan

Kami mengikuti piawaian industri yang diterima umum untuk membantu melindungi maklumat peribadi anda. Tidak ada kaedah penghantaran melalui Internet, teknologi mudah alih, atau kaedah storan elektronik, yang terjamin sepenuhnya. Oleh sebab itu, walaupun kami berusaha untuk mengekalkan perlindungan keselamatan fizikal, elektronik dan prosedur untuk melindungi kerahsiaan maklumat yang kami kumpulkan dalam talian, kami tidak dapat menjamin keselamatannya secara mutlak.

Pengguna Airalo tetap bertanggungjawab untuk memastikan kata laluan dan kelayakan mereka selamat. Jika anda mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa interaksi anda dengan kami tidak lagi selamat (misalnya, jika anda merasakan bahawa keselamatan bagi mana-mana akaun yang anda miliki dengan kami telah dikompromi), sila maklumkan kami serta-merta tentang masalah itu dengan menghubungi kami di [email protected].

10. Perubahan terhadap dasar Ini

Kami berhak menukar terma-terma Dasar Privasi ini pada bila-bila masa. Jika terdapat perubahan yang material terhadap pernyataan ini atau cara bagaimana kami akan menggunakan maklumat peribadi anda, kami akan memaklumkan anda dengan menyiarkan notis perubahan sedemikian secara jelas di sini atau di laman utama kami, atau dengan menghantar e-mel kepada anda. Kami menggalakkan anda untuk mengkaji semula dasar ini setiap kali anda melawat salah satu tapak web atau aplikasi kami. Dasar privasi kami merangkumi tarikh “berkuat kuasa” dan “terakhir dikemas kini”. Tarikh berkuat kuasa merujuk kepada tarikh versi semasa berkuat kuasa. Tarikh terakhir dikemas kini merujuk kepada tarikh terakhir versi semasa diubah suai secara substantif.

11. Kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak dimaksudkan untuk kanak-kanak di bawah umur 13 tahun dan kami tidak secara sengaja mengumpulkan maklumat peribadi daripada orang bawah umur yang belum dewasa di bawah umur 16 tahun, tanpa persetujuan ibu bapa. Kanak-kanak di bawah umur 13 tahun tidak seharusnya memberikan maklumat peribadi mereka kepada kami.

12. Maklumat hubungan

Sekiranya anda mempunyai apa-apa pertanyaan, komen, rayuan, atau aduan mengenai amalan privasi kami, atau jika anda perlu mengakses Dasar Privasi ini dalam format alternatif kerana anda kurang upaya, sila hubungi kami di alamat yang sewajarnya di bawah ini. Kami akan cuba untuk memberi respons kepada permintaan anda dan memberikan anda maklumat tambahan berkaitan privasi.

Jika anda tidak berpuas hati dengan respons kami, dan berada di Kesatuan Eropah atau United Kingdom, anda mungkin berhak untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan tempatan anda.

13. Maklumat tambahan untuk pemastautin California

Undang-undang California menghendaki kami mendedahkan maklumat tambahan berikut yang berkaitan dengan amalan privasi kami. Jika anda pemastautin California, pendedahan privasi berikut diterima pakai kepada anda sebagai tambahan kepada Dasar Privasi yang selebihnya.

 • California Shine the Light: Jika anda mahu maklumat lanjut berkenaan kategori maklumat peribadi (jika ada) yang kami kongsikan dengan pihak ketiga atau ahli gabungan kepada pihak ketiga tersebut untuk digunakan bagi pemasaran langsung, sila kemukakan permintaan bertulis kepada kami menggunakan maklumat dalam seksyen Maklumat Hubungan di atas.
 • Notis Pengumpulan: Jadual di bawah ini memerihalkan kategori maklumat peribadi yang kami kumpulkan, dedahkan untuk tujuan perniagaan, “jual” dan/atau “kongsikan” (kerana istilah-istilah itu ditakrifkan oleh undang-undang California). Sila ambil perhatian, di samping penerima yang dikenal pasti di bawah ini, kami boleh mendedahkan mana-mana kategori maklumat peribadi yang kami kumpulkan kepada entiti kerajaan, sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk mematuhi undang-undang atau mencegah aktiviti haram. Kami tidak “menjual” maklumat peribadi anda untuk mendapatkan wang. Seperti yang dibincangkan di bahagian lain dalam Dasar Privasi, kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk tujuan pengiklanan bersasar. Untuk maklumat lanjut, sila lihat seksyen Kuki dan Teknologi Lain dalam Dasar Privasi. Untuk perincian mengenai cara kami menggunakan maklumat peribadi, sila lihat seksyen Maklumat yang kami kumpulkan dalam Dasar Privasi.

 

Kategori Maklumat Peribadi Kategori Penerima  
  Pendedahan untuk Tujuan Perniagaan Perkongsian Pengiklanan Tingkah Laku Rentas-Konteks
Pengecam – ini mungkin termasuk nama sebenar, nama samaran, alamat pos, pengecam peribadi unik, pengecam dalam talian, alamat e-mel, nama akaun atau pengecam yang serupa.

Ahli gabungan atau anak syarikat

Rakan niaga

Penyedia analisis data

Penyedia perkhidmatan Internet

Rakan pemasaran bersama 

Sistem pengendalian dan platform

Penyedia Perkhidmatan yang Lain

Pemproses pembayaran dan institusi kewangan 

Organisasi perkhidmatan profesional, ini mungkin termasuk juruaudit dan firma undang-undang

Rangkaian sosial

Rangkaian pengiklanan
Pengenalan yang Dikeluarkan oleh Kerajaan – ini mungkin termasuk nombor keselamatan sosial, nombor lesen pemandu, atau nombor pengenalan yang dikeluarkan oleh negeri, nombor pasport.

Pengendali rangkaian (tempat eKYC diperlukan)

Organisasi perkhidmatan profesional, ini mungkin termasuk juruaudit dan firma undang-undang

 
Maklumat kewangan – ini mungkin termasuk nombor akaun bank, nombor kad kredit, nombor kad debit, dan maklumat kewangan lain.

Sistem pengendalian dan platform

Pemproses pembayaran dan institusi kewangan 

Organisasi perkhidmatan profesional, ini mungkin termasuk juruaudit dan firma undang-undang

 
Ciri-ciri klasifikasi yang dilindungi – ini mungkin termasuk umur, jantina, bangsa, etnik, kecacatan fizikal atau mental dan sebagainya.

Pengendali rangkaian (tempat eKYC diperlukan)

Organisasi perkhidmatan profesional, ini mungkin termasuk juruaudit dan firma undang-undang

 
Maklumat komersial – ini mungkin termasuk maklumat mengenai produk atau perkhidmatan yang dibeli, diperoleh, atau dipertimbangkan, atau sejarah atau kecenderungan pembelian atau penggunaan lain.

Ahli gabungan atau anak syarikat

Rakan niaga

Penyedia analisis data

Penyedia perkhidmatan Internet

Rakan pemasaran bersama 

Sistem pengendalian dan platform

Penyedia Perkhidmatan yang Lain

Pemproses pembayaran dan institusi kewangan 

Organisasi perkhidmatan profesional, ini mungkin termasuk juruaudit dan firma undang-undang

Rangkaian sosial

 
Maklumat aktiviti Internet atau rangkaian elektronik lain – ini mungkin merangkumi sejarah semak imbas, sejarah gelintaran, dan maklumat mengenai interaksi individu dengan tapak web internet, aplikasi, atau iklan. Penyedia analisis data Rangkaian pengiklanan
Maklumat profesional atau berkaitan pekerjaan

Ahli gabungan atau anak syarikat

Rakan niaga

Sistem pengendalian dan platform

Penyedia Perkhidmatan yang Lain

Organisasi perkhidmatan profesional, ini mungkin termasuk juruaudit dan firma undang-undang

 
Maklumat pendidikan bukan awam (sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Hak dan Privasi Pendidikan Keluarga)

Ahli gabungan atau anak syarikat

Rakan niaga

Sistem pengendalian dan platform

Penyedia Perkhidmatan yang Lain

Organisasi perkhidmatan profesional, ini mungkin termasuk juruaudit dan firma undang-undang

 
Kategori tambahan maklumat peribadi yang diperihalkan dalam statut Rekod Pelanggan California (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)) – ini mungkin termasuk tandatangan, ciri-ciri, atau perihalan fizikal, nombor polisi insurans.

Pengendali rangkaian (tempat eKYC diperlukan)

Organisasi perkhidmatan profesional, ini mungkin termasuk juruaudit dan firma undang-undang

 

 

 • Pendedahan Maklumat Sensitif California. Kami mengumpul kategori maklumat peribadi sensitif berikut (sebagaimana yang ditakrifkan di bawah undang-undang California): maklumat biometrik, geolokasi, nombor keselamatan sosial atau maklumat ID lain yang dikeluarkan oleh kerajaan, log masuk akaun, maklumat pembayaran. Maklumat ini dikumpulkan untuk tujuan memproses transaksi, mematuhi undang-undang, menguruskan perniagaan kami, atau menyediakan perkhidmatan kepada anda. Sila ambil perhatian bahawa kami tidak menggunakan maklumat sedemikian untuk apa-apa tujuan yang tidak dikenal pasti dalam Akta Hak Privasi California Seksyen 1798.121.

2024 AIRGSM PTE. LTD.

Hak cipta terpelihara

Bersedia untuk mencuba eSIM dan menukar cara anda kekal berhubung?

Muat turun aplikasi Airalo untuk membeli, menguruskan dan menambah nilai eSIM anda pada bila-bila masa, di mana sahaja!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Gunakan Kredit Percuma Anda.

Anda boleh memperoleh USD $3.00 dalam bentuk Airmoney dengan berkongsi kod rujukan anda dengan rakan.