Innflytelse

Som en global organisasjon har Airalo investert i mange tiltak som fremmer helse, sikkerhet, bærekraft og andres velvære.

Global likestilling tar mange former. I kjernen av organisasjonen handler det om å sørge for global tilkobling for alle jordens innbyggere. Uansett hvilken teknologi du har, eller hvor du måtte befinne deg, har vi som mål å gjøre alle tilkoblet. Friheten og muligheten til å bruke teknologi fullt ut har gradvis gått fra å være et gode til å bli en nødvendighet etter hvert som vi har blitt mer sammenkoblet.

I vårt arbeid mot en digital framtid fortsetter vi å fremme miljøvennlige og innovative løsninger som reduserer behovet for plast og avfall fra tradisjonelle SIM-kort.

Dette er våre viktigste tiltak: 

Innflytelse

Nødhjelp

Som et selskap som jobber mot global tilkobling, er vi hele tiden på utkikk etter måter å bruke telekominfrastrukturen og partnerskapene på til å sørge for tilkobling på steder der det er behov for det.

Vi har levert datatjenester til følgende:

Nødhjelp
Ukraina

Help Ukraine Connect-fondet, 2022

Team Airalo opprettet fondet Help Ukraine Connect for å støtte de millioner av ukrainere som har måttet flykte fra krigen. Pengene som samles inn, går direkte til ukrainere som trenger tilgang til data i disse svært vanskelige tidene.

Myanmar

Urolighetene i Myanmar i 2021

Under urolighetene og konfliktene i Myanmar var tilgjengeligheten av telecom svært sparsommelig, og de fleste innbyggerne hadde ikke tilgang til grunnleggende SIM-ressurser. Airalos eSIM-tjeneste var heldigvis operative. Vi ble raskt den ledende løsningen for mobildata i regionen. Airalo brukte tid, penger og ressurser for å sørge for at Myanmar kunne holde kontakten med resten av verden.

Australia

Skogbrannene i Australia i 2020

Team Airalo satta i gang med å opprette et hjelpefond, og alle inntekter fra eSIM-salg i Australia går til de mest berørt av de tragiske skogbrannene i Australia.

Utdanning

Airalos Children Fund er et tiltak som hadde sitt utspring fra samarbeidet med Children International, en global ideell organisasjon som hjelper barn.

Airalo Fund gir økonomisk støtte til barn i utviklingsland og hjelper med tilgang til mat, vann, et sted å bo og utdanning. Målet er å støtte et nytt barn for hver nye ansatt, så ved at Airalo vokser, håper vi å samtidig skape en lysere framtid for disse barna.

Utdanning

Rent vann

Airalo støttet landsbyen Babou i Kamerun og bygget en brønn i bykjernen.

Hver dag lider millioner av mennesker i landlige samfunn på tvers av Afrika på grunn av mangel på tilgang til rent, trygt vann. På globalt nivå mangler 1 av 9 personer tilgang til rent vann, men i mange afrikanske regioner er tallet 8 av 9. Vann er en daglig og lammende utfordring. Uten vann kan du ikke dyrke mat, ikke ivareta god helse, ikke gå på skole og ikke fortsette å jobbe. For barn i skolealder er det et stort problem som fanger dem i fattigdom. Tilgang til rent vann vil bryte den første barrieren til et bedre liv og bidra til å gjøre problemer om til muligheter – det åpner opp for skolegang, økonomiske muligheter og bedre helse.

Rent vann

Miljømessig bærekraft

Plast er en stor belastning for planeten, og vi er stolte over å laget et produkt som bidrar til en enorm reduksjon av behovet for SIM-kort av plast og emballasje.

Det produseres over 4 milliarder SIM-kort hvert år, noe som tilsvarer bruk og kast av millioner av tonn av plast, bruk av store mengder drivstoff og bruk av ressurser som det stadig blir mindre av, i produksjonen.

Verden jobber med å implementere mer bærekraftige produksjons- og distribusjonsprosesser, og Airalo har målsetninger om å hele tiden finne nye og innovative måter å redusere eget karbonfotavtrykk på.

Miljømessig bærekraft

Vil du finne ut mer om Airalo?