REGULAMIN

1. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez spółkę AIRGSM PTE. LTD., zwaną dalej Airalo, w związku z odsprzedażą przedpłaconych kart eSIM.

Poniższe warunki wskazano na stronie internetowej www.airalo.com. Spółka Airalo może akceptować odmienne klauzule tylko w przypadku ich uzgodnienia na piśmie.

2. OPIS USŁUG

2.1. ODSPRZEDAŻ KART eSIM ODSPRZEDAŻ KART eSIM

Spółka Airalo odsprzedaje przedpłacone karty eSIM. Klient rejestruje się i kupuje karty eSIM na stronie www.airalo.com i/lub w aplikacji Airalo. Płatności są obsługiwane przez serwisy PAYPAL (https://paypal.com) i Stripe (https://stripe.com) za pomocą aliasu karty kredytowej (wirtualnej odbitki karty kredytowej).

2.2. REJESTRACJA W CELU KORZYSTANIA Z USŁUG AIRALO

Klient musi zaakceptować regulamin, aby korzystać z usług AIRALO. Klient podaje osobiście lub za pośrednictwem usługodawcy (hotelu, biura podróży itp.) w przeglądarce na stronie  www.airalo.com  następujące informacje: imię, nazwisko, adres (rozliczeniowy), adres e-mail.

2.3. ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI AIRALO ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI AIRALO

Spółka AIRALO poczyni uzasadnione kroki, aby świadczyć Klientowi usługę wysokiej jakości. Niemniej jednak spółka AIRALO nie gwarantuje, że usługa będzie świadczona nieprzerwanie, zostanie zrealizowana w terminie, będzie bezpieczna i bezawaryjna.

2.4. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

Podczas korzystania ze sprzętu lub usług spółki AIRALO Klient nie może angażować się w żadne działania, które są niedozwolone, nielegalne lub oszukańcze; które powodują awarię lub uszkodzenie sieci. Jeżeli Klient naruszy zobowiązania określone w punkcie 2.4 niniejszego Regulaminu, spółka AIRALO może wstrzymać Klientowi dostęp do usługi. Spółka AIRALO powiadomi Klienta o takim wstrzymaniu usług najszybciej, jak to będzie możliwe. W trakcie wstrzymania dostępu do usług Klient kontynuuje dokonywanie wszelkich płatności należnych zgodnie z niniejszym Regulaminem w odniesieniu do wstrzymanych usług.

2.5. ZGODNOŚĆ URZĄDZENIA ZGODNOŚĆ URZĄDZENIA

Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy jego urządzenie jest kompatybilne z kartami eSIM i czy ma odblokowany dostęp do sieci. Zaznaczenie opcji „Mam urządzenie kompatybilne z kartami eSIM i z dostępem do sieci” w celu kontynuuowania zakupu jest równoznaczne z przyjęciem przez Klienta odpowiedzialności za taką informację. Ponieważ zgodność urządzenia może zależeć od operatora i kraju pochodzenia, Klient musi sprawdzić listę urządzeń kompatybilnych z kartami eSIM podaną przy kasie. Lista urządzeń kompatybilnych z kartami eSIM nie jest wyczerpująca, co oznacza, że producenci urządzeń mogli zapowiedzieć nowe urządzenia kompatybilne z kartami eSIM, które jeszcze nie zostały dodane do listy.

3. ROZPOCZĘCIE, CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

Umowa świadczenia usług między spółką AIRALO a Klientem zostaje zawarta w momencie zrealizowania zamówienia na stronie AIRALO https://www.airalo.com  lub w aplikacji. Klient ponosi odpowiedzialność za aktywację karty eSIM i wyrażenie zgody na obowiązywanie Polityki aktywacji. Umowa zostanie rozwiązana, gdy Klient nie będzie miał aktywnego pakietu danych lub usunie kartę eSIM z urządzenia.

4. OPŁATY I PŁATNOŚCI

4.1. WARUNKI PŁATNOŚCI WARUNKI PŁATNOŚCI

Za usługi AIRALO można płacić kartą kredytową, za pośrednictwem serwisu  PAYPAL, Google Pay i Apple Pay. Walutą płatności są dolary amerykańskie ($). Transakcja kartą kredytową jest przetwarzana i zabezpieczana przez dostawców usług rozliczeniowych, z których korzysta spółka AIRALO, tzn. serwisu PAYPAL (https://paypal.com) i Stripe (https://stripe.com).

4.2. OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE

4.2.1. Spółka AIRALO podaje wszystkie opłaty wraz z podatkiem VAT, chyba że wskazano inaczej.

4.2.2. Klient nie jest uprawniony do kompensowania roszczeń AIRALO swoimi roszczeniami, chyba że roszczenia Klienta są niepodważalne lub zostały potwierdzone ostatecznym wyrokiem sądu.

5. DOSTAWA REGULAMIN

Klient natychmiast zobaczy zakupioną kartę eSIM w sekcji „Moje karty eSIM” na stronie internetowej i/lub w aplikacji. Po zakupie klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Wszystkie informacje dotyczące instalacji karty eSIM będą dostępne wyłącznie na koncie użytkownika Airalo.

6. 6. POLITYKA ZWROTÓW / ANULOWANIA / ZMIANY

Klient ma prawo poprosić o zwrot lub wymianę, jeżeli karty eSIM nie można zainstalować i użytkować ze względu na problem techniczny wynikający z winy spółki AIRALO.

6.1. ZWROTY I ANULOWANIA

6.1.1. ZASADY I WYTYCZNE

6.1.2. Wniosek o zwrot można złożyć w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu, jeżeli aktywacja nie jest możliwa mimo dogłębnego poszukiwania rozwiązania.

6.1.3. Jeżeli karta eSIM jest już używana i pojawi się problem po stronie spółki Airalo, którego nie można rozwiązać niezwłocznie, można otrzymać zwrot środków za pozostałe do wykorzystania dane.

6.1.4. Współpraca Klienta w celu niezwłocznego rozwiązania problemu jest absolutnie konieczna, ponieważ w przeciwnym wypadku Klient może nie uzyskać zwrotu środków.

6.1.5. Każdy pakiet danych ma określony okres ważności. Po wygaśnieciu okresu ważności Klientowi nie przysługuje zwrot środków za pozostałe do wykorzystania dane.

6.1.6. Rekompensata: za opłaty pochodzące z innych telefonów, innych kart SIM, telefonów hotelowych lub za inne opłaty, które nie są bezpośrednio powiązane z kontem eSIM Klienta Airalo nie przysługują zwroty ani jakiekolwiek rekompensaty. (Patrz punkt 7. (Patrz punkt 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA naszego Regulaminu).

6.1.7. Oszukańcze zakupy: spółka Airalo zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu w jakiejkolwiek formie, jeżeli istnieją dowody na nadużycia, naruszenie naszego Regulaminu lub jakiekolwiek działania oszukańcze związane z korzystaniem z produktów i usług spółki Airalo.

6.1.7.1.Zakupy dokonane przez nieupoważnione osoby: takie sytuacje będą analizowane i weryfikowane przed dokonaniem zwrotu jakichkolwiek środków. Spółka Airalo zastrzega sobie prawo do zawieszenia dowolnego konta związanego z jakąkolwiek formą oszukańczej działalności.

6.1.8. Przypadkowe zakupy: gdy klienci zainstalują kartę eSIM, taka karta jest uznawana za używaną. Za takie karty nie przysługują zwroty jakichkolwiek środków.

6.1.9. Nieprawidłowe opłaty: jeżeli Klient w sposóbu uzasadniony i w dobrej wierze kwestionuje fakturę lub dowolną jej pozycję, powiadamia spółkę Airalo o takiej nieprawidłowości w ciągu 12 dni od daty otrzymania faktury i wskazuje, dlaczego kwota na fakturze jest nieprawidłowa oraz, w miarę możliwości, określa, ile w swojej ocenie jest winien. (Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie 4.2 OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE niniejszego Regulaminu).

6.1.10. Wymiany: karty eSIM zakupione wyłącznie za środki Airmoney pozyskane z voucherów można wymienić tylko w ciągu 30 dni od daty zakupu.

6.1.11. Inne przyczyny: jeżeli wniosek o zwrot nie jest związany z powyższymi przyczynami, będziemy rozpatrywać go indywidualnie. W przypadku przyznania zwrotu możemy naliczyć opłatę za przetwarzanie wniosku. Maksymalna kwota zwrotu, o którą może ubiegać się Klient, musi być mniejsza lub równa łącznej zapłaconej kwocie.

6.1.12. KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW AIRMONEY

6.1.12.1. Środki Airmoney to system nagród opracowany specjalnie z myślą o platformie Airalo. 6.1.12.2. Klienci mogą użyć środków Airmoney, aby kupić karty eSIM lub uzupełnić nimi płatność kartą kredytową lub za pośrednictwem serwisu PayPal. 6.1.12.3. Wszelkie zakupy dokonane za pomocą środków Airmoney będą zawsze rozliczane na koncie użytkownika Airalo jako środki Airmoney.

6.1.12.4. Wszelkie środki Airmoney dostępne na Twoim koncie nie podlegają wymianie na żadną inną formę kredytu.

6.1.12.5 Środków Airmoney dostępnych na Twoim koncie nie można przekazać na inne konto Airalo.

6.1.113. PROCES ZWROTU PROCES ZWROTU

Aby złożyć wniosek o zwrot, skontaktuj się z zespołem pomocy Airalo za pośrednictwem strony Kontakt lub wyślij wiadomość na adres support@airalo.com. Pamiętaj, że zastosowanie ma nasza polityka zwrotów opisana powyżej. W zależności od charakteru problemu poprosimy klientów o dodatkowe informacje uzasadniające wniosek o zwrot, np. zrzuty ekranu ustawień urządzenia w przypadku problemów technicznych lub szczegółowe informacje na temat tego, dlaczego kwota podana na fakturze jest nieprawidłowa oraz, w miarę możliwości, informacje o tym, ile w swojej ocenie klient jest winien. Więcej informacji o zwrotach związanych z problemami technicznymi znajdziesz w punkcie 6.1.2 niniejszego dokumentu. Klienci mogą otrzymać zwrot za pomocą pierwotnej metody płatności (kartą kredytową lub w serwisie PayPal) lub w formie środków Airmoney przypisanych do konta (patrz punkt 6.1.11 w odniesieniu do zakupów przy użyciu środków Airmoney). Zwrot pierwotną metodą: gdy zwrot zostanie zatwierdzony i dokonany, pieniądze mogą pojawić się na koncie w ciągu 5–10 dni roboczych w zależności od banku. Środki Airmoney: środki Airmoney pojawią się na koncie użytkownika natychmiast.

6.2. ZMIANY ZMIANY

Pakiety danych eSIM ze sklepu Airalo są oferowane w formie zastanej i po zakupie nie podlegają dalszym zmianom ani personalizacji na indywidualny wniosek Klienta.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA

Spółka AIRALO nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z tego, że oferowana usługa nie jest dostępna wcale lub w sposób ciągły. Spółka AIRALO nie gwarantuje stałej dostępności sieci. Wnioski można przesyłać na adres support@airalo.com.


Czy masz ochotę wypróbować karty eSIM i zmienić sposób, w jaki łączysz się ze światem?

Pobierz aplikację Airalo, aby kupować, doładowywać karty eSIM i zarządzać nimi zawsze i wszędzie!

Wykorzystaj zdobyte środki.

Możesz zyskać 3 USD w środkach Airmoney, jeżeli udostępnisz swój kod polecający znajomym.

Moje karty eSIM
Profil