Regulamin programu poleceń

W tym dokumencie omawiamy regulamin, który ma zastosowanie do wszystkich istniejących lub otwieranych w przyszłości kont Airalo.

Program poleceń umożliwia zarejestrowanym użytkownikom Airalo zdobycie środków, które można następnie wykorzystać przy kolejnych zakupach w sklepie Airalo, w zamian za polecanie Airalo znajomym.


1. Udział w programie / kwalifikacja

1.1. Polecający

Aby zakwalifikować się do programu poleceń, użytkownik musi utworzyć lub już mieć konto Airalo.

1.2. Znajomy otrzymujący polecenie

Aby dana osoba mogła skorzystać z tej promocji, musi być nowym użytkownikiem Airalo i musi utworzyć konto na platformie Airalo za pomocą kodu polecającego lub zastosować go przy kasie przy pierwszym zakupie.


2. Procedura polecania

2.1. Użytkownik Airalo musi uzyskać niepowtarzalny kod polecający, który można znaleźć w sekcji polecenia w aplikacji.

2.2. Użytkownik Airalo („Polecający”) musi udostępnić swój niepowtarzalny kod polecający znajomemu („Znajomy otrzymujący polecenie”).

2.3. Znajomy otrzymujący polecenie musi użyć kodu polecającego przy rejestracji lub podczas dokonywania pierwszego zakupu.

2.4. Gdy Znajomy otrzymujący polecenie dokona pierwszego zakupu, Polecający otrzyma nagrodę, która pojawi się w sekcji nagród za polecenia.


3. Szczegółowe informacje o zniżce dla Znajomego otrzymującego polecenie

3.1. Znajomy otrzymujący polecenie musi podać kod polecający przy rejestracji lub przy kasie.

3.2. Zniżka będzie miała zastosowanie do zakupu dowolnej karty eSIM. Obowiązuje tylko przy pierwszym zakupie.

3.3. Zniżki za polecenie nie można łączyć z innymi promocjami.

3.4. Uczestnicy mogą zostać wyłączeni z promocji decyzją Spółki, jeżeli już wykorzystali kod polecający i skorzystali z tej promocji.


4. Szczegółowe informacje o nagrodzie dla Polecającego

4.1. Polecający otrzyma w nagrodę środki za każdego znajomego, któremu udało się polecić usługę Airalo.

4.2. Polecający otrzyma powiadomienie push oraz wiadomość e-mail, gdy znajomy dokona pierwszego zakupu. Nagroda pojawi się w sekcji nagród za polecenie.

4.3. Polecający będzie mógł wykorzystać zdobyte środki Airmoney przy kasie na zakup dowolnej karty eSIM lub doładowania. Osoba polecająca może wielokrotnie skorzystać z tej promocji.

4.4. Środków nie można łączyć ze zniżkami ani innymi promocjami.

4.5. Środki otrzymane w nagrodę są niezbywalne, nie podlegają negocjacjom i nie podlegają spieniężeniu. 

4.6. Można je wykorzystać w aplikacji Airalo lub na stronie internetowej www.airalo.com.

4.7. Ważność / czas trwania: bezterminowo.


5. Anulowanie/zwroty

5.1. Spółka Airalo zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmodyfikowania dowolnego zamówienia, lub unieważnienia promocji z dowolnej z poniższych przyczyn:

5.2. Podejrzana lub oszukańcza aktywność zakupowa.

5.3. Nadużywanie promocji, w tym wykorzystanie wielu kont lub wielu kas powiązanych z tym samym klientem lub grupą klientów.

5.4. Zniżki wykorzystane w złej wierze (w tym w celu odsprzedawania kart eSIM lub wykorzystywanie zniżki przez klientów kupujących produkty w celu ich późniejszego odsprzedania).


6. Standardowe postanowienia regulaminu

6.1. Biorąc udział w tej kampanii, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i potwierdzasz zapoznanie się z nim.

6.2. Organizator promocji zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub anulowania wszelkich promocji w dowolnej chwili i bez uprzedniego powiadomienia w najlepszym interesie Spółki.

6.3. Żaden uczestnik nie ma prawa kwestionować jakiejkolwiek decyzji Organizatora promocji dotyczącej dowolnego aspektu kampanii lub interpretacji Regulaminu, lub oceny kwalifikowania się uczestników do udziału w promocji. Decyzja Organizatora promocji jest ostateczna i nie podlega negocjacjom.

6.4. Jeżeli przedmiotem sporu jest tożsamość uczestnika, Organizator promocji zastrzega sobie prawo zweryfikowania tożsamości uczestnika we własnym zakresie.

6.5. Wszelkie koszty związane z uzyskiwaniem dostępu do strony internetowej z promocją ponosi uczestnik, a koszty te zależą od dostawcy usług internetowych. Organizator promocji nie pokrywa kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w promocji. Organizator promocji nie zwraca poniesionych kosztów uczestnictwa w żadnym wypadku.