Zmluvné podmienky programu odporúčania

Tento dokument stanovuje Zmluvné podmienky, ktoré sa vzťahujú na všetky účty Airalo, ktoré existujú alebo môžu byť otvorené kedykoľvek v budúcnosti.

Program odporúčaní umožňuje registrovaným používateľom Airalo zarábať kredity, ktoré môžu byť použité pri ich nasledujúcich nákupoch na Airalo odporučením služby Airalo priateľom.


1. Prihláška/nárok

1.1. Sprostredkovateľ

Aby sa používateľ mohol zúčastniť programu odporúčaní, musí si vytvoriť alebo už mať účet na Airalo.

1.2. Odporúčaný priateľ

Aby mal používateľ nárok na túto akciu, musí byť novým používateľom Airalo a musí si vytvoriť účet na Airalo pomocou referenčného kódu alebo ho použiť pri pokladni pri prvom nákupe.


2. Postup pri odporúčaní

2.1. Používateľ Airalo musí získať svoj jedinečný referenčný kód tak, že prejde do sekcie odporúčaní v aplikácii.

2.2 Používateľ Airalo („Odporúčajúci“) musí zdieľať svoj jedinečný referenčný kód s priateľom („Odporúčaný priateľ“).

2.3. Odporúčaný priateľ musí pri registrácii a dokončení prvého nákupu použiť referenčný kód.

2.4. Keď odporúčaný priateľ úspešne dokončí svoj prvý nákup, odporúčajúci dostane odmenu, ktorá bude viditeľná v sekcii odmien za odporúčanie.


3. Podrobnosti zľavy za odporúčanie priateľovi

3.1. Odporúčaný priateľ musí zadať referenčnýkód pri registrácii alebo pri pokladni.

3.2. Zľava sa uplatní na akýkoľvek nákup eSIM. Platí len pre prvý nákup.

3.3. Zľavu za odporúčanie nie je možné kombinovať ani používať spolu s inými akciami.

3.4. Príspevky môžu byť podľa uváženia spoločnosti diskvalifikované, ak už bol uplatnený referenčný kód a využitá táto akcia.


4. Podrobnosti o odmenách za odporúčanie

4.1. Odporúčajúci získa kreditnú odmenu za každého priateľa, ktorý bol úspešne odporúčaný.

4.2. Odporúčajúci bude upozornený prostredníctvom okamžitého oznámenia, keď priateľ uskutoční svoj prvý nákup. Odmena sa prejaví v sekcii odmien za odporúčanie.

4.3. Odporúčajúci bude môcť použiť získaný kredit ako Airmoney pri pokladni a zakúpiť si akúkoľvek eSIM alebo dobitie. Odporúčajúca osoba môže túto ponuku využiť viackrát.

4.4. Kredit nie je možné kombinovať so zľavou ani použiť s inou akciou.

4.5. Odmenový kredit musí byť neprenosný, neobchodovateľný a nespeňažiteľný. 

4.6. Môže sa použiť cez aplikáciu Airalo alebo webovú stránku www.airalo.com.

4.7. Platnosť/trvanie: Nekonečno.


5. Zrušenie/vrátenie peňazí

5.1. Airalo si vyhradzuje právo zrušiť alebo upraviť akúkoľvek objednávku alebo odvolať používanie tejto akcie z niektorého z nasledujúcich dôvodov:

5.2. Podozrivá alebo podvodná nákupná aktivita.

5.3. Zneužívanie akcie vrátane používania viacerých účtov alebo viacerých pokladní spojených s tým istým zákazníkom alebo skupinou zákazníkov.

5.4. Zľava použitá v zlej viere (vrátane opätovne predaných kariet eSIM alebo využitia zľavy zákazníkmi nakupujúcimi produkty na ďalší predaj).


6. Štandardné zmluvné podmienky

6.1. Vstupom do tejto kampane súhlasíte s týmito Zmluvnými podmienkami, súhlasíte s nimi a potvrdzujete, že ste si tieto Zmluvné podmienky prečítali a porozumeli im.

6.2. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia v najlepšom záujme spoločnosti zmeniť tieto Zmluvné podmienky alebo zrušiť akúkoľvek akciu.

6.3. Žiadni účastníci nebudú mať právo napadnúť žiadne rozhodnutie organizátora týkajúce sa akéhokoľvek aspektu kampane alebo výkladu Zmluvných podmienok alebo rozhodnutia o kvalifikovanosti príspevkov. Rozhodnutie organizátora je konečné a nebude sa o ňom viesť žiadna korešpondencia.

6.4. Ak dôjde k sporu o identitu účastníka, usporiadateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia určiť identitu účastníka.

6.5. Všetky náklady spojené s prístupom na propagačnú webovú stránku sú na strane účastníka a závisia od použitého poskytovateľa internetových služieb. Promotér nie je povinný kompenzovať výdavky, ktoré mu vznikli pri registrácii, ak je to vhodné. V príslušných prípadoch nebude poskytnutá žiadna čiastka ako náhrada nákladov spojených s účasťou.