Integritetspolicy

Ikraftträdandedatum: 3 juni 2024

AIRGSM PTE. LTD. som gör affärer som Airalo (www.AIRALO.com) (“Airalo,” “vi,” “oss,” eller “vår”), värnar om vikten av din integritet. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, delar och skyddar din personliga information, även känd som personuppgifter. Integritetspolicyn innehåller också information om dina rättigheter och valmöjligheter när det gäller dina personuppgifter, och hur du kan nå oss för att få svar på dina frågor.

Genom att registrera ett konto eller på annat sätt använda eller besöka Airalos webbplats, applikation, produkt, programvara, verktyg, dataflöde och/eller tjänst (tillsammans Tjänsten), förstår och godkänner du villkoren i denna policy.

Den här integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut, behåller och skyddar dina personuppgifter. Läs igenom integritetspolicyn noggrant.

Innehållsförteckning:

1. Giltighet för den här integritetspolicyn

2. Hur vi samlar in, lämnar ut och använder personuppgifter

3. Information som vi samlar in

4. Lagring av uppgifter

5. Hur vi använder informationen

6. Hur vi delar personuppgifter

7. Dina rättigheter

8. Dataöverföring och internationell dataöverföring

9. Säkerhet

10. Ändringar i den här policyn

11. Barn

12. Kontaktuppgifter

13. Ytterligare information för invånare i Kalifornien

1. Giltighet för den här integritetspolicyn

Den här integritetspolicyn gäller för användare av Airalos tjänster globalt, inklusive användare av Airalos mobila applikationer, Partnerplattform, webbplatser, funktioner eller andra tjänster, interaktioner (online och offline) med Airalo, anställda och arbetssökande (tillsammans Tjänster).

Den här integritetspolicyn beskriver hur Airalo samlar in och använder data och gäller för alla Airalo-användare globalt, såvida de inte använder en tjänst som omfattas av ett separat integritetsmeddelande. Integritetspolicyn gäller specifikt för:

 • Slutanvändare: Individer som använder och interagerar direkt med tjänster via sitt Airalo-konto för personligt bruk.
 • Företagsanvändare: Airalo tillhandahåller tjänster till enheter (“företagsanvändare”) som direkt och indirekt förser oss med slutkunds personuppgifter i samband med dessa företagsanvändares egna affärer och aktiviteter.
 • Slutkunder: Personer som tar emot tjänster som beställts av andra Airalo-kontoägare, till exempel när du gör affärer med, eller på annat sätt handlar med, en företagsanvändare.
 • Arbetssökande: Personer som skickar in en jobbansökan till Airalo.


2. Hur vi samlar in, lämnar ut och använder personuppgifter

Vi samlar in information om dig på en mängd olika sätt beroende på hur du interagerar med oss och våra tjänster, inklusive:

 • Direkt från dig när du tillhandahåller det till oss, t.ex. när du registrerar dig för ett konto, registrerar dig för att få meddelanden från oss, gör en beställning, gör ett köp eller kontaktar oss via telefon, e-post eller på annat sätt.
 • Automatiskt, med hjälp av cookies, serverloggar och annan liknande teknik när du interagerar med oss via våra tjänster och/eller via e-post, där det är tillåtet enligt lag eller där du samtycker.
 • Från andra källor, t.ex. våra dotterbolag, affärspartner, tjänsteleverantörer, sociala nätverk online och andra tredje parter, eller från allmänt tillgängliga källor. Om du t.ex. skickar in en jobbansökan eller blir anställd kan vi komma att göra en bakgrundskontroll.

Airalo klassificerar data och informationssystem i enlighet med rättsliga krav, känslighet och affärskritikalitet för att säkerställa att informationen ges en lämplig skyddsnivå. Den “personuppgiftsansvarige” är den enhet som fastställer ändamålen och medlen för den databehandling som äger rum. Ett “personuppgiftsbiträde” är en enhet som agerar på uppdrag av, och enligt instruktioner från, en personuppgiftsansvarig vid behandling av personuppgifter.

 

Airalo som personuppgiftsansvarig

Airalo tar på sig rollen som personuppgiftsansvarig när den fastställer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Som personuppgiftsansvarig är Airalo ansvarig för att säkerställa att personuppgifter behandlas i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Aktiviteter under Airalos kapacitet som personuppgiftsansvarig inkluderar:

 • Direkta registreringar: Airalo är personuppgiftsansvarig när användare registrerar sig direkt i tjänsten. Detta gäller både för:
  • B2C-kontext: Slutanvändare som registrerar sig direkt för Airalos tjänster.
  • B2B-kontext: Företagsanvändare eller slutkunder som registrerar sig direkt hos Airalo.

Nyckelverksamhet:

 • Tjänsteleverans: Användning av data för att tillhandahålla Airalos produkter och tjänster.
 • Bedrägeribekämpning: Övervakning och upptäckt av bedrägliga transaktioner och aktiviteter.
 • Efterlevnad av lagar och regler: Efterlevnad av tillämpliga finansiella, rättsliga och regulatoriska skyldigheter.
 • Tjänsteförbättring: Utveckling och förbättring av produkter och tjänster baserat på dataanalys.
 • Bearbetning av jobbansökningar: Hantering av personuppgifter från jobbansökningar.

 

Airalo som personuppgiftsbiträde

I scenarier där Airalo tillhandahåller tjänster på uppdrag av och enligt anvisningar från en företagsanvändare, fungerar Airalo som personuppgiftsbiträde. Detta innefattar situationer som t.ex:

 • B2B-kontext för slutkunder: Airalo fungerar som personuppgiftsbiträde för de uppgifter som rör slutkunder till företagsanvändare i B2B-konfigurationen.
 • Tjänsteutförande för företagsanvändare: Följer instruktioner från företagsanvändare, som att skapa konton och distribuera eSIM till slutkunder.

När vi agerar i egenskap av personuppgiftsbiträde rekommenderar vi användarna att läsa sekretesspolicyn för respektive personuppgiftsansvarig (företagsanvändaren) för information om hur deras uppgifter hanteras och skyddas. Airalo följer strikt de instruktioner som tillhandahålls av den personuppgiftsansvarige och åtar sig att säkerställa sekretess och säkerhet för de behandlade uppgifterna i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd och avtalsförpliktelser.

3. Information som vi samlar in

Nedan följer exempel på den typ av information som vi samlar in i olika sammanhang och hur vi använder den informationen.

Sammanhang Typer av data Primärt syfte med insamling och användning av data
Kontoregistrering Vi samlar in ditt namn och dina kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, när du skapar ett konto. Vi samlar också in information om de åtgärder som du utför när du är inloggad på ditt konto. Vi har ett berättigat intresse av att tillhandahålla kontorelaterade funktioner till våra användare. Konton kan användas för enkel utcheckning och för att spara dina preferenser och transaktionshistorik. Vi kan också behandla den här informationen för att fullgöra vårt avtal med dig.
Biometrisk information Biometriska identifierare från foto-ID och selfies. Vi behandlar biometrisk information med ditt uttryckliga samtycke för att bekräfta din identitet genom eKYC-processen där så krävs enligt lag.
Företagsanvändare Vi samlar in namn och kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, telefonnummer och fysisk adress, för anställda hos våra företagsanvändare som vi kan komma att interagera med. Vi har ett berättigat intresse av att kontakta våra kunder och kommunicera med dem om normal affärsadministration, t.ex. projekt, tjänster och fakturering.
Nödvändiga tekniker för spårning online

Vi använder cookies och clear GIF. “Cookies” är små bitar av information som en webbplats skickar till en dators hårddisk när en webbplats visas. Clear GIF är pixlar som laddas av din webbläsare när du besöker en webbplats.

De här spårningsteknikerna kan samla in information om din typ av webbläsare, operativsystem, IP-adress (ett nummer som automatiskt tilldelas en dator när internet används), domännamn, klickaktivitet, hänvisande webbplats och/eller en datum- och tidsstämpel för besökare.

Vi har ett berättigat intresse av att vår webbplats fungerar effektivt.
Icke-väsentliga spårningstekniker Vi kan placera spårningstekniker på vår webbplats (t.ex. cookies eller pixlar) som samlar in statistik, registrerar hur du interagerar med vår webbplats eller tillåter oss att delta i beteendebaserad annonsering. De här teknikerna kan samla in information om din typ av webbläsare, operativsystem, IP-adress (ett nummer som automatiskt tilldelas en dator när internet används), domännamn, klickaktivitet, hänvisande webbplats och/eller en datum- och tidsstämpel för besökare. Vi eller en tredje part kan också samla in information över tid och över olika webbplatser för att visa annonser på vår webbplats eller andra webbplatser. Om det krävs enligt lag baserar vi användningen av cookies från tredje part på samtycke.
Demografisk information Vi samlar in personuppgifter, t.ex. din ålder eller plats. Vi har ett berättigat intresse av att förstå våra användare och tillhandahålla skräddarsydda tjänster.
Arbetssökande Om du ansöker om en ledig tjänst eller blir anställd samlar vi in information som är nödvändig för att behandla din ansökan eller för att behålla dig som anställd, inklusive kontaktuppgifter, utbildning och arbetshistorik. Vi har ett berättigat intresse av att utvärdera personer för en potentiell tjänst i vår personalstyrka. I vissa sammanhang är vi också skyldiga enligt lag att samla in information om anställda eller sökande. Vi har också ett legitimt intresse av att använda din information för att ha en effektiv bemanning och arbetsstyrka.
Feedback/Support Om du ger oss feedback eller kontaktar oss för support samlar vi in ditt namn och din e-postadress, samt allt annat innehåll som du skickar till oss, för att kunna svara. Vi har ett berättigat intresse av att ta emot och agera på din feedback eller dina frågor.
Mobila enheter Vi samlar in information från din mobila enhet, t.ex. unik identifieringsinformation som sänds från din enhet när du besöker vår webbplats. Vi har ett berättigat intresse av att identifiera unika besökare och övervaka besök på vår webbplats.
Orderläggning Vi samlar in ditt namn, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer och betalkortsnummer när du gör en beställning. Vi använder dina uppgifter för att fullgöra vårt avtal om att tillhandahålla dig våra tjänster.
Partnerfrämjande åtgärder Vi samlar in information som du tillhandahåller som en del av en kampanj med gemensamt varumärke med ett annat företag. Vi har ett berättigat intresse av att genomföra våra kampanjer.
Undersökningar När du deltar i en undersökning samlar vi in information som du lämnar via undersökningen. Om undersökningen tillhandahålls av en tredjepartsleverantör gäller den tredje partens integritetspolicy för insamling, användning och utlämnande av dina uppgifter. Vi har ett berättigat intresse av att förstå dina åsikter och samla in information som är relevant för vår organisation.

 

4. Lagring av uppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i denna integritetspolicy, inklusive för att uppfylla eventuella rättsliga krav, bokföringskrav eller rapporteringskrav, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag. För att fastställa lämplig lagringsperiod för personuppgifter tar vi hänsyn till informationens mängd, art och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller utlämnande av informationen, de syften för vilka vi fick informationen och om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt, samt tillämpliga lagkrav.

5. Hur vi använder personuppgifter

Utöver de syften och användningsområden som beskrivs ovan använder vi information på följande sätt:

 • För att identifiera dig när du besöker våra webbplatser.
 • För att tillhandahålla produkter och tjänster eller för att hantera returer.
 • För att förbättra våra tjänster och produkterbjudanden.
 • För att effektivisera betalningsprocessen.
 • För att utföra analyser.
 • För att kommunicera med dig, t.ex. för att svara på och/eller följa upp dina önskemål, förfrågningar, problem eller feedback.
 • För att skicka marknadsförings- och reklammaterial, inklusive information om våra produkter, tjänster, försäljningar eller kampanjer, eller våra affärspartners.
 • För att upptäcka och skydda mot skadlig, vilseledande, bedräglig eller olaglig aktivitet, inklusive brott mot våra policyer och villkor, säkerhetsincidenter och skada på rättigheter, egendom eller säkerhet för vårt företag och våra användare, anställda eller andra.
 • För att felsöka, identifiera och reparera fel som försämrar den befintliga avsedda funktionaliteten hos vår webbplats och våra tjänster.
 • För att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, för att fastställa eller utöva våra rättigheter och för att försvara oss mot rättsliga anspråk.
 • För interna administrativa ändamål samt för att hantera våra relationer.
 • För andra ändamål som du kan samtycka till (från tid till annan).

Även om ovanstående avsnitt beskriver vårt primära syfte med att samla in dina uppgifter, har vi i många situationer mer än ett syfte. Om du till exempel genomför ett köp online kan vi samla in dina uppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig, men vi samlar också in dina uppgifter eftersom vi har ett berättigat intresse av att behålla dina uppgifter efter att din transaktion har slutförts så att vi snabbt och enkelt kan svara på eventuella frågor om din beställning. Därför baseras vår insamling och behandling av dina uppgifter i olika sammanhang på ditt samtycke, vårt behov av att fullgöra ett avtal, våra skyldigheter enligt lag och/eller vårt berättigade intresse av att bedriva vår verksamhet.

 

6. Hur vi delar personuppgifter

Utöver de specifika situationer som diskuteras på andra ställen i denna integritetspolicy kan vi lämna ut personuppgifter i följande situationer:

 • Samarbetspartners och förvärv: Vi kan dela information med våra samarbetspartners (t.ex. moderbolag, systerbolag, dotterbolag, joint ventures eller andra företag under gemensam kontroll). Om ett annat företag förvärvar, eller planerar att förvärva, vårt företag, vår verksamhet eller våra tillgångar kommer vi också att dela information med det företaget, inklusive i förhandlingsstadiet.
 • Övriga utlämnanden utan ditt samtycke: Vi kan lämna ut information som svar på stämningar, arresteringsorder eller domstolsbeslut, eller i samband med en rättslig process, eller för att följa relevanta lagar. Vi kan också dela din information för att fastställa eller utöva våra rättigheter, för att försvara oss mot rättsliga anspråk, för att utreda, förhindra eller vidta åtgärder avseende eventuell olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, säkerhet för person eller egendom eller brott mot våra policyer, eller för att uppfylla din begäran om leverans av produkter till eller tillhandahållande av tjänster av en tredjepartsförmedlare.
 • Partnerkampanjer: Vi kan erbjuda kampanjer tillsammans med tredje part. Om du väljer att delta i en kampanj som sponsras av en tredje part kommer den information som du lämnar att delas med oss och med dem. Deras användning av dina uppgifter regleras inte av denna integritetspolicy.
 • Tjänsteleverantörer: Vi kan komma att dela din information med tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantörer hjälper oss bland annat att administrera vår webbplats och tillhandahålla tjänster för att vår verksamhet ska fungera effektivt, tillhandahålla teknisk support, behandla betalningar och hjälpa till med att uppfylla beställningar.
 • Övriga utlämnanden med ditt samtycke: Vi kan lämna ut dina uppgifter till andra tredje parter när vi har ditt samtycke eller dina instruktioner för att göra det.


7. Dina rättigheter

Beroende på var du befinner dig och i enlighet med tillämplig lag kan du ha följande rättigheter:

 • Tillgång till dina uppgifter: Rätt att begära att vi lämnar ut de personuppgifter vi samlar in, använder eller lämnar ut om dig, samt information om vår datapraxis. Under vissa begränsade omständigheter kan du också begära att få tillgång till dina personuppgifter i ett överförbart, maskinläsbart format.
 • Verifiera och begära rättelse: Rätt att begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som vi har om dig. Vi förlitar oss på att du uppdaterar och korrigerar dina personuppgifter. På vår webbplats kan du ändra eller ta bort din kontoprofil. Om vår webbplats inte tillåter dig att uppdatera eller korrigera viss information, kan du kontakta oss på den adress som beskrivs nedan för att begära att din information ändras. Observera att vi kan behålla historiska uppgifter i våra säkerhetskopior enligt vad som är tillåtet enligt lag.
 • Få dina personuppgifter raderade eller på annat sätt borttagna: Rätten att begära att vi raderar personuppgifter som vi har samlat in om dig.
 • Ta tillbaka ditt samtycke när som helst: Rätten att återkalla samtycke om du tidigare har gett ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter.
 • Invändning mot behandling av dina personuppgifter: Rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om behandlingen utförs på en annan rättslig grund än samtycke.
 • Onlinespårning: Vi erkänner för närvarande inte signalen “Do Not Track”.

Observera att alla rättigheter som beskrivs ovan inte är absoluta och att de inte gäller under alla omständigheter. I vissa fall kan vi begränsa eller neka din begäran eftersom lagen tillåter eller kräver att vi gör det, eller om vi inte kan verifiera din identitet på ett tillfredsställande sätt. Vi kommer inte att diskriminera personer som utövar sina integritetsrättigheter enligt tillämplig lag.

Läs detta avsnitt för att ta reda på mer om specifika rättigheter. Om du vill skicka in en begäran om att utöva någon av de rättigheter som beskrivs ovan, eller överklaga ett beslut som vi har fattat i samband med en begäran om registrerades rättigheter, ber vi dig kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan eller via vår sida Kontakta oss.

Observera att vi enligt lag kommer att kräva att du styrker din identitet. Beroende på din förfrågan kommer vi att be om information som ditt namn, den senaste varan du köpte från oss eller datumet för ditt senaste köp från oss. Vi kan också be dig att lämna en undertecknad försäkran som bekräftar din identitet. Efter en begäran kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att tillhandahålla, korrigera eller radera personuppgifter om dig i våra filer.

Under vissa omständigheter kan du utse en auktoriserad agent som ska skicka in förfrågningar om att utöva vissa integritetsrättigheter för din räkning. Om du är ett auktoriserat ombud som skickar in en begäran för en enskild persons räkning måste du bifoga en kopia av ett undertecknat dokument som visar att du kan agera för en annan persons räkning.

Hur avslutar jag prenumerationen på reklammejl?

Du kan välja att avregistrera dig från marknadsföringsrelaterade mejl genom att använda avregistreringsfunktionen i dina Profilinställningar. För att hantera dina inställningar loggar du in på ditt konto och navigerar sedan till dina profilinställningar. Aktivera eller inaktivera “Jag'vill få reklam via e-post.” för att spara ändringarna. Din e-postadress kommer så snart som möjligt att avregistreras från marknadsföring via e-post.

Om du har några frågor om hur du kan välja bort Airalos marknadsföringskommunikation är du välkommen att kontakta oss på [email protected].

Hur tar jag bort mitt konto?

Du kan ta bort ditt konto genom att använda funktionen “Ta bort konto” i dina Profilinställningar. Logga in på ditt konto och navigera sedan till dina profilinställningar. Klicka på knappen “Ta bort konto” och bekräfta ditt beslut. Vi kommer att behandla begäran utan dröjsmål eller inom en månad från mottagandet av begäran om det finns särskilda krav bifogade.

Observera att vi i samtliga fall kan behöva verifiera din identitet och din relation till oss innan vi kan gå vidare med din begäran.

När fortsätter Airalo att behandla uppgifter efter att ha mottagit en begäran om borttagning eller invändning mot behandlingen?

Under vissa omständigheter kan Airalo vara skyldig enligt lag att behålla och behandla dina personuppgifter även efter en begäran om borttagning eller invändning mot behandlingen. Airalo är till exempel skyldiga att behålla vissa personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter enligt Know Your Customer (KYC) och uppgifter om betalningstransaktioner.

9. Dataöverföring & Internationell dataöverföring

Tjänsten ägs av Airalo och kan nås i Europa och utomlands. Därför kan dina uppgifter komma att behandlas i ett annat land där sekretesslagstiftningen kan vara mindre sträng än lagstiftningen i ditt land. När det är möjligt vidtar vi dock åtgärder för att behandla personuppgifter enligt samma integritetsprinciper som gäller enligt lagen i det land där vi först mottog dina uppgifter. Genom att skicka dina personuppgifter till oss samtycker du till överföring, lagring och behandling av dina uppgifter i ett annat land än ditt bosättningsland, inklusive, men inte nödvändigtvis begränsat till, USA. Vill du ha mer information om våra försök att tillämpa de integritetsprinciper som gäller i en jurisdiktion på uppgifter när de skickas till en annan jurisdiktion kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

9. Säkerhet

Vi följer allmänt accepterade branschstandarder för att skydda dina personuppgifter. Ingen metod för överföring via internet, mobil teknik eller metod för elektronisk lagring är helt säker. Även om vi strävar efter att upprätthålla fysiska, elektroniska och processuella säkerhetsåtgärder för att skydda sekretessen för den information som vi samlar in online, kan vi därför inte garantera dess absoluta säkerhet.

Airalos användare är själva ansvariga för att hålla sina lösenord och autentiseringsuppgifter säkra. Om du har skäl att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (till exempel om du anser att säkerheten för ett konto som du kan ha hos oss har äventyrats), meddela oss då omedelbart om problemet genom att kontakta oss på [email protected].

10. Ändringar av den här policyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra villkoren i den här integritetspolicyn. Om det sker väsentliga förändringar i den här informationen eller i hur vi använder dina personuppgifter kommer vi att meddela dig genom att på ett tydligt sätt publicera ett meddelande om sådana förändringar här eller på vår hemsida, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dig. Vi uppmanar dig att läsa igenom den här policyn när du besöker någon av våra webbplatser eller applikationer. Vår integritetspolicy innehåller ett datum för “ikraftträdande” och “senast uppdaterat”. Med ikraftträdandedatum avses det datum då den aktuella versionen trädde i kraft. Datum för senaste uppdatering avser det datum då den aktuella versionen senast ändrades i väsentlig utsträckning.

11. Barn

Våra tjänster är inte avsedda för barn under 13 år och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från omyndiga minderåriga under 16 år utan föräldrarnas samtycke. Barn under 13 år bör inte lämna sina personuppgifter till oss.

12. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor, kommentarer, invändningar eller klagomål angående vår sekretesspraxis, eller om du behöver få tillgång till den här integritetspolicyn i ett alternativt format på grund av ett funktionshinder, kontakta oss på lämplig adress nedan. Vi kommer att försöka besvara dina frågor och förse dig med ytterligare integritetsrelaterad information.

Om du inte är nöjd med vårt svar och befinner dig i Europeiska unionen eller Storbritannien kan du ha rätt att lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet.

13. Ytterligare information för invånare i Kalifornien

Enligt kalifornisk lag måste vi lämna ut följande ytterligare information om våra integritetsrutiner. Om du är bosatt i Kalifornien gäller följande integritetsinformation för dig utöver resten av integritetspolicyn.

 • California Shine the Light: Om du vill ha mer information om vilka kategorier av personuppgifter (om några) som vi delar med tredje part eller koncernbolag för att dessa parter ska kunna använda dem för direkt marknadsföring, skicka en skriftlig begäran till oss med hjälp av informationen i avsnittet Kontaktuppgifter ovan.
 • Information om insamling: I tabellen nedan beskrivs de kategorier av personuppgifter som vi samlar in, lämnar ut för ett affärssyfte, “säljer” och/eller “delar” (enligt definitionen av dessa termer i kalifornisk lag). Observera att vi, utöver de mottagare som anges nedan, kan lämna ut någon av de kategorier av personuppgifter som vi samlar in till myndigheter, om det behövs för att följa lagen eller förhindra olaglig verksamhet. Vi “säljer” inte dina personuppgifter för pengar. Som beskrivs på annan plats i integritetspolicyn använder vi cookies och liknande spårningstekniker för att rikta reklam. För mer information, se avsnittet Cookies och annan teknik i integritetspolicyn. Mer information om hur vi använder personuppgifter finns i avsnittet Information som vi samlar in i integritetspolicyn.

 

Kategori av personuppgifter Kategori av mottagare  
  Upplysningar i affärssyfte Delning för beteendestyrd reklam i flera sammanhang
Identifierare – detta kan inkludera riktigt namn, alias, postadress, unik personlig identifierare, online-identifierare, e-postadress, kontonamn eller andra liknande identifierare.

Koncernbolag eller dotterbolag

Affärspartner

Leverantörer av dataanalys

Leverantörer av internettjänster

Gemensamma marknadsföringspartners 

Operativsystem och plattformar

Övriga tjänsteleverantörer

Betalningsförmedlare och finansinstitut 

Professionella tjänsteföretag, t.ex. revisorer och advokatbyråer

Sociala nätverk

Annonsnätverk
Statligt utfärdat identitetsbevis – detta kan omfatta personnummer, körkortsnummer eller statligt utfärdat identitetsbevis, passnummer.

Nätoperatörer (där eKYC krävs)

Professionella tjänsteföretag, t.ex. revisorer och advokatbyråer

 
Finansiell information – detta kan omfatta bankkontonummer, kreditkortsnummer, betalkortsnummer och annan finansiell information.

Operativsystem och plattformar

Betalningsförmedlare och finansinstitut 

Professionella tjänsteföretag, t.ex. revisorer och advokatbyråer

 
Egenskaper i skyddade klassificeringar – detta kan omfatta ålder, kön, ras, etnicitet, fysiskt eller mentalt handikapp etc.

Nätoperatörer (där eKYC krävs)

Professionella tjänsteföretag, t.ex. revisorer och advokatbyråer

 
Kommersiell information – detta kan inkludera information om produkter eller tjänster som köpts, erhållits eller övervägts, eller andra köp- eller konsumtionshistorier eller -tendenser.

Koncernbolag eller dotterbolag

Affärspartner

Leverantörer av dataanalys

Leverantörer av internettjänster

Gemensamma marknadsföringspartners 

Operativsystem och plattformar

Övriga tjänsteleverantörer

Betalningsförmedlare och finansinstitut 

Professionella tjänsteföretag, t.ex. revisorer och advokatbyråer

Sociala nätverk

 
Information om aktiviteter på internet eller andra elektroniska nätverk – detta kan omfatta webbläsarhistorik, sökhistorik och information om en persons interaktion med en webbplats, applikation eller annons på internet. Leverantörer av dataanalys Annonsnätverk
Yrkes- eller anställningsrelaterade uppgifter

Koncernbolag eller dotterbolag

Affärspartner

Operativsystem och plattformar

Övriga tjänsteleverantörer

Professionella tjänsteföretag, t.ex. revisorer och advokatbyråer

 
Icke-offentlig utbildningsinformation (enligt definitionen i Family Educational Rights and Privacy Act)

Koncernbolag eller dotterbolag

Affärspartner

Operativsystem och plattformar

Övriga tjänsteleverantörer

Professionella tjänsteföretag, t.ex. revisorer och advokatbyråer

 
Ytterligare kategorier av personuppgifter som beskrivs i Kaliforniens lag om kundregister (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)) – detta kan inkludera signatur, fysiska egenskaper eller beskrivning, försäkringsnummer.

Nätoperatörer (där eKYC krävs)

Professionella tjänsteföretag, t.ex. revisorer och advokatbyråer

 

 

 • Utlämnande av känslig information enligt kalifornisk lag. Vi samlar in följande kategorier av känslig personlig information (enligt definitionen i kalifornisk lag): biometrisk information, geografisk position, personnummer eller annan statligt utfärdad ID-information, kontoinloggning, betalningsinformation. Informationen samlas in för att vi ska kunna behandla transaktioner, följa lagar, hantera vår verksamhet eller tillhandahålla tjänster till dig. Observera att vi inte använder sådan information för något ändamål som inte anges i California Privacy Rights Act Section 1798.121.

2024 AIRGSM PTE. LTD.

Alla rättigheter förbehållna

Är du redo att testa eSIM och förändra ditt sätt att vara uppkopplad?

Ladda ner Airalo-appen för att köpa, hantera och fylla på dina eSIM när som helst och var som helst!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Använd din gratiskredit.

Du kan tjäna USD $3.00 i Airmoney genom att dela din hänvisningskod med vänner.