מדיניות פרטיות

תאריך כניסה לתוקף: 3 ביוני 2024

חברת .AIRGSM PTE. LTD, הפועלת תחת השם Airalo (www.AIRALO.com) ("Airalo", "אנחנו", "אותנו" או "שלנו"), מכירה בחשיבות של הפרטיות שלכם. מדיניות הפרטיות הזו מתארת את האופן שבו אנו אוספים את הפרטים האישיים שלכם (הנקראים גם "נתונים אישיים"), משתמשים בהם, משתפים אותם ומגנים עליהם. בנוסף לכך, מדיניות הפרטיות הזו מפרטת את הזכויות והאפשרויות הזמינות לכם ביחס לפרטים האישיים שלכם ומסבירה כיצד תוכלו לפנות אלינו כדי לקבל תשובות לשאלות שלכם.

עצם יצירת החשבון או שימוש אחר באתרי האינטרנט, באפליקציות, במוצרים, בתוכנות, בכלים, בפיד הנתונים ו/או בשירותים של Airalo (ביחד "השירות") או ביקור בהם, מהווה אישור לכך שהבנתם את התנאים של המדיניות הזו והסכמתם להם.

במדיניות הפרטיות הזו מוסבר כיצד אנו אוספים את הפרטים האישיים שלכם, משתמשים בהם, חושפים ושומרים אותם, ומגנים עליהם. נא לקרוא את מדיניות הפרטיות הזו בקפידה.

תוכן עניינים:

1. הישימות של מדיניות הפרטיות הזו

2. כיצד אנו אוספים פרטים אישיים, חושפים אותם ומשתמשים בהם

3. הפרטים שאנו אוספים

4. שמירת הנתונים

5. כיצד אנו משתמשים בפרטים

6. כיצד אנו משתפים פרטים אישיים

7. הזכויות שלכם

8. העברת נתונים והעברת נתונים בינלאומית

9. אבטחה

10. שינויים במדיניות הזו

11. ילדים

12. פרטים ליצירת קשר

13. מידע נוסף עבור תושבי קליפורניה

1. הישימות של מדיניות הפרטיות הזו

מדיניות הפרטיות הזו חלה על משתמשים בשירותים של Airalo ברחבי העולם, לרבות על משתמשים באפליקציות לנייד, בפלטפורמת השותפים, באתרי האינטרנט, בתכונות או בשירותים אחרים של Airalo, על אינטראקציות המתבצעות עם Airalo (באופן מקוון ולא מקוון), וכן על עובדים ומועמדים לעבודה (ה"שירותים").

מדיניות הפרטיות הזו מתארת כיצד Airalo אוספת נתונים ומשתמשת בהם, והיא חלה על כל משתמשי Airalo ברחבי העולם, אלא כן אם הם משתמשים בשירות המכוסה בהודעת פרטיות נפרדת. מדיניות הפרטיות הזו חלה על:

 • משתמשי קצה: אנשים המשתמשים ומקיימים אינטראקציה ישירה עם השירותים דרך חשבון ה-Airalo שלהם לשימושם האישי.
 • משתמשים עסקיים: Airalo מספקת שירותים לישויות ("משתמשים עסקיים"), המספקות לנו באופן ישיר ועקיף את הפרטים האישיים של לקוחות הקצה הקשורים לעסק ולפעילויות של אותם משתמשים עסקיים.
 • לקוחות קצה: אנשים המקבלים שירותים שהוזמנו על ידי בעלי חשבונות אחרים של Airalo, כמו למשל, כאשר אתם עושים עסקים עם משתמש עסקי או מבצעים דרכו עסקאות אחרות.
 • מועמדים לעבודה: אנשים המגישים בקשת מועמדות לעבודה ב-Airalo.


2. כיצד אנו אוספים פרטים אישיים, חושפים אותם ומשתמשים בהם

אנו אוספים את הפרטים שלכם במגוון דרכים, בהתאם לאופן שבו אתם יוצרים אינטראקציה איתנו ועם השירותים שלנו, לרבות:

 • באופן ישיר מכם, כאשר אתם, למשל, מוסרים לנו את הפרטים שלכם בעת יצירת חשבון, הרשמה לקבלת הודעות מאיתנו, ביצוע הזמנה, ביצוע רכישה או פנייה אלינו בטלפון, בדוא"ל או בכל דרך אחרת.
 • באופן אוטומטי, תוך שימוש בקובצי Cookie, ביומני שרת ובטכנולוגיות דומות אחרות, כשאתם מקיים איתנו אינטראקציה באמצעות השירותים שלנו ו/או הודעות דוא"ל (כאשר הדבר מותר על פי החוק או כאשר אתם מסכימים לכך).
 • ממקורות אחרים, כולל, למשל, מהשותפים, מהשותפים העסקיים ומספקי השירות שלנו, וכן מרשתות חברתיות מקוונות ומצדדים שלישיים אחרים או ממקורות הזמינים לציבור הרחב. לדוגמה, אם תגישו בקשת מועמדות לעבודה או שתהפכו לעובדים, אנו עשויים לערוך בדיקת רקע.

Airalo מסווגת נתונים ומערכות מידע בהתאם לדרישות החוק, לסודיות ולביקורתיות עסקית, על מנת להבטיח שהפרטים יקבל את רמת ההגנה המתאימה. “בעל השליטה בנתונים” הוא הישות הקובעת את המטרות והאמצעים של עיבוד הנתונים שמתבצע. “מעבד הנתונים” הוא הישות הפועלת מטעם ובהתאם להנחיות של בעל השליטה לצורך עיבוד הפרטים האישיים.

 

Airalo כבעלת שליטה בנתונים

Airalo נוטלת על עצמה את התפקיד של בעלת השליטה בנתונים כאשר היא קובעת את המטרות והאמצעים לעיבוד הנתונים האישיים. בתור בעלת השליטה בנתונים, Airalo אחראית להבטיח שהנתונים האישיים יעובדו בהתאם לחוקים החלים להגנה על נתונים. הפעילויות של Airalo כבקרת הנתונים כוללות:

 • הרשמות ישירות: Airalo פועלת בתור בעלת השליטה בנתונים כאשר משתמשים נרשמים ישירות לשירות. זה חל על שני המקרים:
  • הקשר B2C: משתמשי קצה שנרשמים ישירות לשירותים של Airalo.
  • הקשר B2B: משתמשים עסקיים או לקוחות קצה הנרשמים ישירות ב-Airalo.

פעילויות עיקריות:

 • מתן השירות: שימוש בנתונים להענקת המוצרים והשירותים של Airalo.
 • מניעת הונאות: ניטור ואיתור עסקאות ופעילויות שמקורן בתרמית.
 • ציות לחוקים: עמידה בהתחייבויות הפיננסיות, המשפטיות והרגולטוריות החלות.
 • שיפור השירות: פיתוח ושיפור מוצרים ושירותים בהתבסס על ניתוח נתונים.
 • עיבוד בקשות מועמדות לעבודה: טיפול בנתונים אישיים המתקבלים במסגרת הגשת בקשת מועמדות לעבודה.

 

Airalo כמעבדת נתונים

בתרחישים שבהם Airalo מספקת שירותים מטעמו של משתמש עסקי ובהתאם להנחיותיו, היא פועלת כמעבדת נתונים. זה כולל מצבים, כגון:

 • הקשר B2B עבור לקוחות קצה: Airalo פועלת כמעבדת נתונים עבור הנתונים הקשורים ללקוחות הקצה של משתמשים עסקיים במסגרת B2B.
 • מימוש השירות עבור משתמשים עסקיים: ביצוע הנחיות המתקבלות ממשתמשים עסקיים, כמו למשל יצירת חשבונות והפצת כרטיסי eSIM ללקוחות הקצה.

כאשר Airalo פועלת כמעבדת נתונים, אנו ממליצים למשתמשים לעיין במדיניות הפרטיות של בעל השליטה המתאים בנתונים (המשתמש העסקי) לקבלת מידע על האופן שבו הוא מטפל בנתונים שלהם ומגן עליהם. Airalo מצייתת בקפדנות להנחיות המסופקות על ידי בעל השליטה בנתונים ומתחייבת לדאוג לסודיות ולאבטחת הנתונים המעובדים, בהתאם לחוקים החלים להגנה על נתונים ולהתחייבויות חוזיות.

3. הפרטים שאנו אוספים

להלן דוגמאות לסוגי הפרטים שאנו אוספים במגוון הקשרים והאופן שבו אנו משתמשים בפרטים האלה.

הקשר סוגי הנתונים מטרה עיקרית לאיסוף ולשימוש בנתונים
יצירת חשבון אנו אוספים את שמכם ופרטי הקשר שלכם (כולל כתובת דוא"ל), כאשר אתם יוצרים חשבון. כמו כן, אנו אוספים פרטים הקשורים לפעולות שאתם מבצעים בזמן שאתם מחוברים לחשבונכם. יש לנו אינטרס לגיטימי לספק למשתמשים שלנו פונקציות הקשורות לחשבון. ניתן להשתמש בחשבונות לביצוע תשלומים בקלות ולשמירת ההעדפות והיסטוריית העסקאות שלכם. כמו כן, אנו עשויים לעבד את הפרטים האלה לצורך מילוי מחוייבותינו בהתאם לחוזה שלנו איתכם.
מידע ביומטרי פרטי זיהוי ביומטריים מתעודות זהות ותמונות סלפי. אנו מעבדים מידע ביומטרי בהסכמתכם המפורשת על מנת לאשר את זהותכם באמצעות תהליך eKYC, כאשר הדבר נדרש על פי החוק.
משתמשים עסקיים אנו אוספים את השם ופרטי הקשר (לרבות כתובת הדוא"ל, מספר הטלפון והכתובת הפיזית) של העובדים של המשתמשים העסקיים שלנו שאנו עשויים לקיים איתם אינטראקציה. יש לנו אינטרס לגיטימי ליצור קשר עם לקוחותינו ולתקשר איתם בנוגע לניהול עסקים רגיל, כגון פרויקטים, שירותים וחיובים.
טכנולוגיות הכרחיות למעקב באינטרנט

אנו משתמשים בקובצי Cookie ובקובצי Clear GIF. "קובצי Cookie" הם יחידות מידע קטנות שאתר שולח אל הכונן הקשיח של המחשב בזמן צפייה באתר כלשהו. קובצי Clear GIF הם פיקסלים שהדפדפן שלכם טוען כאשר אתם ניגש לאתר אינטרנט כלשהו.

טכנולוגיות המעקב האלה עשויות לאסוף מידע על סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP - מספר המוקצה באופן אוטומטי למחשב בעת השימוש באינטרנט), שם הדומיין, פעילות ההקלקה, האתר המפנה ו/או חותם התאריך/הזמן של המבקרים.

יש לנו אינטרס לגיטימי לגרום לאתר שלנו לפעול ביעילות.
טכנולוגיות מעקב לא הכרחיות אנו עשויים להשתמש באתר שלנו בטכנולוגיות מעקב (למשל, קובצי Cookie או פיקסלים) האוספות פרטי ניתוח נתונים, המתעדות כיצד אתם מקיימים אינטראקציה עם האתר שלנו או המאפשרות לנו לעסוק בפרסום התנהגותי. הטכנולוגיות האלה עשויות לאסוף מידע על סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP - מספר המוקצה באופן אוטומטי למחשב בעת השימוש באינטרנט), שם הדומיין, פעילות ההקלקה, האתר המפנה ו/או חותם התאריך/הזמן של המבקרים. כמו כן, אנו או צדדים שלישיים עשויים לאסוף מידע לאורך זמן ובאתרים שונים על מנת להציג פרסומות באתר האינטרנט שלנו או באתרים אחרים. כאשר הדבר נדרש על פי החוק, אנו נבקש את הסכמת המשתמשים כדי להשתמש בקובצי Cookie של צדדים שלישיים.
פרטים דמוגרפיים אנו אוספים מידע אישי, כגון גילכם או מיקומכם. יש לנו אינטרס לגיטימי להבין את המשתמשים שלנו ולספק להם שירותים מותאמים אישית.
מועמדים לעבודה אם תגישו בקשה למשרה כלשהי או תהפכו לעובדים, אנו נאסוף פרטים הדרושים לעיבוד בקשתכם או לשמירה עליכם כעובדים, לרבות פרטי הקשר, ההשכלה והיסטוריית העבודה שלכם. יש לנו אינטרס לגיטימי להעריך את התאמתם של אנשים לתפקיד פוטנציאלי בחברה שלנו. כמו כן, בהקשרים מסוימים, אנו מחויבים על פי החוק לאסוף פרטים על עובדים או מועמדים לעבודה. יש לנו גם אינטרס לגיטימי להשתמש בפרטים שלכם על מנת לבצע פעולות איוש וכוח אדם יעילות.
משוב/תמיכה אם תתתנו לנו משוב או תיצרו איתנו קשר לצורך קבלת תמיכה, אנו נאסוף את שמכם וכתובת הדוא"ל שלכם, וכן גם תוכן אחר שתשלחו לנו, על מנת שנוכל להשיב לכם. יש לנו אינטרס לגיטימי לקבל את המשוב או הבעיות שלכם ולנקוט בפעולה ביחס אליהן.
מכשירים ניידים אנו אוספים פרטים מהמכשיר הנייד שלכם, כגון פרטי זיהוי ייחודיים המשודרים ממכשירכם בעת הביקור באתר שלנו. יש לנו אינטרס לגיטימי לזהות מבקרים ייחודיים ולעקוב אחר ביקורים באתר שלנו.
ביצוע הזמנות בעת ביצוע הזמנה, אנו אוספים את השם, כתובת החיוב, הכתובת למשלוח, כתובת הדוא"ל, מספר הטלפון ומספר כרטיס התשלום שלכם. אנו משתמשים בפרטים שלכם כדי לקיים את התחייבויותינו במסגרת החוזה שלנו איתכם ולספק לכם את השירותים שלנו.
קידום שותפים אנו אוספים פרטים שאתם מוסרים כחלק מקידום משותף עם חברות אחרות. יש לנו אינטרס לגיטימי לממש את הקידומים שלנו.
סקרים כשאתם משתתפים בסקר, אנו אוספים את הפרטים שאתם מספקים במסגרת הסקר. אם הסקר מסופק על ידי ספק שירות של צד שלישי, מדיניות הפרטיות של הצד השלישי הזה תחול על האיסוף, השימוש והחשיפה של הפרטים שלכם. יש לנו אינטרס לגיטימי להבין את חוות הדעת שלכם ולאסוף פרטים רלוונטיים לארגון שלנו.

 

4. שמירת הנתונים

אנו שומרים את הפרטים האישיים שלכם רק למשך תקופת זמן הנדרשת למילוי המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות הזו, לרבות למטרות עמידה בדרישות החוק, בדרישות לניהול חשבונות או לדיווח, חוץ מהמקרים שבהם נדרש או מותר לשמור אותם למשך תקופת זמן ארוכה יותר. אנו קובעים את התקופה המתאימה לשמירת הפרטים האישיים שלכם, תוך התחשבות בכמות הפרטים, באופי הפרטים וברגישותם, בסיכון הפוטנציאלי לפגיעה כתוצאה משימוש או מחשיפה בלתי מורשית של הפרטים, במטרות שלשמן הפרטים התקבלו (ואם אנו יכולים להשיג את המטרות האלה תוך שימוש באמצעים אחרים), וכן גם בדרישות החוק הרלוונטיות.

5. כיצד אנו משתמשים בפרטים אישיים

בנוסף למטרות ולשימושים המתוארים לעיל, אנו משתמשים בפרטים בדרכים הבאות:

 • כדי לזהות אתכם כשאתם מבקרים באתרים שלנו.
 • כדי לספק מוצרים ושירותים או לעבד החזרות.
 • כדי לשפר את השירותים והיצע המוצרים שלנו.
 • כדי לייעל את תהליך התשלום.
 • כדי לבצע ניתוח נתונים.
 • כדי לתקשר איתכם, כגון להגיב ו/או להמשיך לטפל בבקשות, בפניות, בבעיות או במשוב שלכם.
 • כדי לשלוח חומרים שיווקיים ופרסומיים, לרבות מידע הקשור למוצרים, לשירותים, למבצעים או לקידומים שלנו או של השותפים העסקיים שלנו.
 • כדי לזהות פעילות זדונית, מטעה, בלתי חוקית או שמקורה בתרמית, לרבות הפרה של המדיניות והתנאים וההתניות שלנו, תקריות אבטחה ופגיעה בזכויות, ברכוש או בבטיחות של החברה, המשתמשים, העובדים שלנו או אחרים ולהגן עליהם מפעילות כזו.
 • כדי לנפות באגים, וכן לזהות ולתקן שגיאות הפוגעות בפונקציונליות הקיימת הרצויה של האתר והשירותים שלנו.
 • כדי לעמוד בהתחייבויות החוקיות או הרגולטוריות שלנו, להגדיר או לממש את זכויותינו ולהתגונן מפני תביעות משפטיות.
 • למטרות ניהוליות פנימיות, וכן גם לניהול מערכות היחסים שלנו.
 • למטרות אחרות שאתם עשויים להסכים להן (מעת לעת).

למרות שהסעיפים לעיל מתארים את המטרה העיקרית שלנו לאיסוף הפרטים שלכם, במקרים רבים יש לנו יותר ממטרה אחת. לדוגמה, אם תשלימו רכישה באינטרנט, אנו עשויים לאסוף את הפרטים שלכם כדי לקיים את התחייבויותינו במסגרת החוזה שלנו איתכם, אך אנו גם אוספים את הפרטים שלכם מכיוון שיש לנו אינטרס לגיטימי לשמור את הפרטים שלכם לאחר השלמת העסקה, על מנת שנוכל להשיב לשאלות בנוגע להזמנתכם במהירות ובקלות. לפיכך, האיסוף והעיבוד של הפרטים שלכם מבוססים בהקשרים שונים על הסכמתכם, הצורך שלנו לקיים את התחייבויותינו במסגרת חוזה, ההתחייבויות שלנו על פי החוק ו/או האינטרס הלגיטימי שלנו בניהול העסק שלנו.

 

6. כיצד אנו משתפים פרטים אישיים

בנוסף למצבים הספציפיים הנדונים במדיניות הפרטיות הזו, אנו עשויים לחשוף פרטים אישיים גם במקרים הבאים:

 • חברות מסונפות ורכישות: אנו עשויים לשתף פרטים עם החברות המסונפות שלנו (לדוגמה, חברות אם, חברות אחיות, חברות בנות, מיזמים משותפים או חברות אחרות הנמצאות בשליטה משותפת). אם חברה אחרת תרכש או תתכנן לרכוש את החברה, העסק או הנכסים שלנו, אנו נשתף את הפרטים עם אותה חברה גם כן, לרבות בשלב משא ומתן.
 • חשיפה אחרת ללא הסכמתכם: אנו עשויים לחשוף פרטים בתגובה לזימונים, לצווים או לצווי בית המשפט, או בהקשר לכל הליך משפטי אחר או במטרה לציית לחוקים הרלוונטיים. כמו כן, אנו עשויים לשתף את הפרטים שלכם כדי לבסס או לממש את זכויותינו, להתגונן מפני תביעות משפטיות, וכן כדי לחקור, למנוע או לנקוט בפעולה ביחס לפעילויות בלתי חוקיות אפשריות, חשד להונאה, הבטיחות של אדם או רכוש, הפרה של המדיניות שלנו או כדי למלא את בקשתכם בשליחת המוצרים או לאפשר למתווך צד שלישי לספק לכם את השירותים.
 • מבצעי שותפים: אנו עשויים להציע מבצעים עם שותפי צד שלישי. אם תחליטו להשתתף במבצע הממומן על ידי שותף צד שלישי, הפרטים שתספקו ישותפו גם איתנו וגם עם השותף. השימוש שלו בפרטים שלכם אינו כפוף למדיניות הפרטיות הזו.
 • ספקי שירות: אנו עשויים לשתף את הפרטים שלכם עם ספקי שירות. בין היתר, ספקי השירות עוזרים לנו לנהל את האתר שלנו ולספק שירותים הנדרשים לתפקוד היעיל של העסק שלנו, וכן עוזרים לנו להעניק תמיכה טכנית, לעבד תשלומים ולסייע במילוי הזמנות.
 • חשיפה אחרת בהסכמתכם: אנו עשויים לחשוף את הפרטים שלכם לצדדים שלישיים אחרים אם נקבל את הסכמתכם או הנחייתכם לעשות זאת.


7. הזכויות שלכם

בהתאם למיקומכם ובכפוף לחוקים החלים, ייתכן שיש לכם את הזכויות הבאות:

 • לגשת לנתונים שלכם: הזכות לבקש שנחשוף בפניכם את הפרטים האישיים שאנו אוספים, משתמשים בהם או חושפים אותם אודותיכם, וכן פרטים על נוהלי העבודה שלנו עם נתונים. בנסיבות מוגבלות מסוימות, תוכלו גם לבקש לקבל גישה לפרטים האישיים שלכם בפורמט נייד, הניתן לקריאה על ידי מכונה.
 • לאמת ולבקש תיקון: הזכות לבקש שנתקן פרטים אישיים לא מדויקים שאנו שומרים אודותיכם. אנו סומכים עליכם שתעדכנו ותתקנו את הפרטים האישיים שלכם. האתר שלנו מאפשר לכם לשנות או למחוק את פרופיל החשבון שלכם. אם האתר שלנו אינו מאפשר לכם לעדכן או לתקן פרטים מסוימים, תוכלו לפנות אלינו בכתובת המוזכרת להלן על מנת לבקש לשנות את הפרטים שלכם. שימו לב שאנו עשויים לשמור פרטים היסטוריים בקבצי הגיבוי שלנו, כפי שמותר על פי החוק.
 • למחוק או להסיר את הפרטים האישיים שלכם: הזכות לבקש שנמחק פרטים אישיים שאספנו אודותיכם.
 • לבטל את הסכמתכם בכל עת: הזכות לבטל את הסכמתכם, אם הסכמתם בעבר לעיבוד הפרטים האישיים שלכם.
 • להתנגד לעיבוד הפרטים האישיים שלכם: הזכות להתנגד לעיבוד הפרטים האישיים שלכם אם העיבוד מתבצע על בסיס משפטי שאינו בהסכמה.
 • מעקב מקוון: נכון לעכשיו, איננו מזהים את האות "לא לעקוב".

שימו לב, לא כל הזכויות המתוארות לעיל הן מוחלטות, והן לא יחולו בחלק מהנסיבות. במקרים מסוימים, אנו עשויים להגביל או לדחות את בקשתכם מכיוון שהחוק מתיר לנו או מחייב אותנו לעשות זאת או אם איננו מסוגלים לאמת את זהותכם כראוי. לא נפלה אנשים המממשים את זכויות הפרטיות שלהם על פי החוק החל.

קראו את הסעיף הזה כדי לקבל מידע נוסף על זכויות ספציפיות. כדי להגיש בקשה למימוש הזכויות המתוארות לעיל או לערעור על החלטה שקיבלנו בהקשר לבקשת זכויות בנושא נתונים, פנו אלינו באמצעות פרטי הקשר שלהלן או דרך הדף יצירת קשר.

שימו לב, כפי שנדרש על פי החוק, אנו נדרוש מכם להוכיח את זהותכם. בהתאם לבקשתכם, אנו נבקש פרטים, כגון שמכם, הפריט האחרון שרכשתם מאיתנו או התאריך של הרכישה האחרונה שביצעתם אצלנו. כמו כן, אנו עשויים לבקש מכם לספק הצהרה חתומה המאשרת את זהותכם. בעקבות הבקשה, אנו נעשה מאמצים סבירים לספק, לתקן או למחוק פרטים אישיים אודותיכם בקבצים שלנו.

בנסיבות מסוימות, אתם רשאים למנות סוכן מורשה שיגיש בקשות למימוש זכויות פרטיות מסוימות בשמכם. אם אתם סוכנים מורשים המגישים בקשה בשמו של אדם פרטי, עליכם לצרף עותק של מסמך חתום המציין שאתם יכולים לפעול בשמו של אדם אחר.

כיצד אוכל לבטל את המינוי שלי להודעות דוא"ל שיווקיות?

באפשרותכם לבטל את הסכמתכם לקבלת הודעות דוא"ל הקשורות לשיווק באמצעות פונקציית ביטול המינוי הזמינה בהגדרות הפרופיל שלכם. לניהול ההעדפות שלכם, היכנסו לחשבונכם ולאחר מכן עברו אל "הגדרות הפרופיל". הפעילו או השביתו את האפשרות “אני רוצה לקבל הודעות דוא"ל לקידום מכירות.” כדי לשמור את השינויים. כתובת הדוא"ל שלכם תוסר בהקדם האפשרי מתקשורת שיווקית בדוא"ל.

אם יש לכם שאלות כלשהן לגבי ביטול התקשורת השיווקית של Airalo, אל תהססו לפנות אלינו בכתובת [email protected].

כיצד למחוק את החשבון שלי?

באפשרותכם למחוק את חשבונכם באמצעות הפונקציה “למחוק חשבון” הזמינה בהגדרות הפרופיל שלכם. היכנסו לחשבונכם ולאחר מכן עברו אל "הגדרות הפרופיל". לחצו על הכפתור “למחוק חשבון” ואשרו את הפעולה. אנו נעבד את הבקשה ללא דיחוי או תוך חודש אחד ממועד קבלת הבקשה, במידה ויצורפו אליה דרישות מיוחדות.

שימו לב שבכל מקרה, ייתכן שנצטרך לאמת את זהותכם ואת מערכת היחסים שלכם איתנו לפני שנוכל להמשיך בעיבוד בקשתכם.

מתי Airalo תמשיך לעבד את הנתונים לאחר קבלת בקשת מחיקה או התנגדות לעיבוד?

בנסיבות מסוימות, Airalo עשויה להידרש על פי החוק לשמור ולעבד את הנתונים האישיים שלכם גם לאחר שתגישו בקשת מחיקה או התנגדות לעיבוד. לדוגמה, Airalo נדרשת לשמור פרטים אישיים מסוימים כדי לעמוד בהתחייבויות משפטיות בהתאם להנחיות "הכרת הלקוח" (KYC) ו"פרטי עסקאות התשלום".

9. העברת נתונים והעברת נתונים בינלאומית

השירות נמצא בבעלות Airalo וניתן לגשת אליו באירופה ומחוצה לה. כתוצאה מכך, ייתכן שהפרטים שלכם יעובדו במדינה זרה שבה חוקי הפרטיות עשויים להיות פחות מחמירים מהחוקים החלים במדינתכם. עם זאת, במידת האפשר, אנו נוקטים בצעדים לטיפול בפרטים האישיים תוך שימוש באותם עקרונות הפרטיות החלים על פי חוקי המדינה שבה קיבלנו את הפרטים שלכם לראשונה. עצם שליחת הפרטים האישיים שלכם אלינו מהווה אישור להסכמתכם להעברה, לאחסון ולעיבוד של הפרטים שלכם במדינה שאינה מדינת המגורים שלכם, לרבות, בין היתר, ארצות הברית. אם ברצונכם לקבל מידע נוסף בנוגע למאמצים שאנו עושים על מנת ליישם את עקרונות הפרטיות החלים בתחום שיפוט אחד כאשר הנתונים מועברים לתחום שיפוט אחר, באפשרותכם ליצור איתנו קשר באמצעות פרטי הקשר שלהלן.

9. אבטחה

אנו פועלים בהתאם לסטנדרטים המקובלים בענף כדי לסייע בהגנה על הפרטים האישיים שלכם. שום שיטה להעברת נתונים דרך האינטרנט, טכנולוגיה ניידת או שיטת אחסון אלקטרונית אינה מאובטחת לחלוטין. לכן, למרות שאנו משתדלים לבסס אמצעי הגנה פיזיים, אלקטרוניים ונוהליים במטרה להגן על הסודיות של הפרטים שאנו אוספים באינטרנט, איננו יכולים להבטיח את אבטחתם המוחלטת.

משתמשי Airalo אחראים לשמור את הסיסמה ופרטי הכניסה שלהם בצורה מאובטחת. אם יש לכם סיבות להאמין שהאינטראקציה שלכם איתנו אינה מאובטחת יותר (לדוגמה, אם אתם מרגישים שאבטחתו של חשבון כלשהו שיצרתם אצלנו נפגעה), הודיעו לנו מיד על הבעיה על ידי פניה אלינו בכתובת [email protected].

10. שינויים במדיניות הזו

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את התנאים של מדיניות הפרטיות הזו בכל עת. אם נבצע שינויים מהותיים בהצהרה זו או באופן שבו נשתמש בפרטים האישיים שלכם, אנו נודיע לכם על כך על ידי פרסום הודעה בולטת על שינויים כאלה כאן או בדף הבית שלנו, או על ידי שליחת הודעה לכתובת הדוא"ל שלכם. אנו ממליצים לכם לעיין במדיניות הזו בכל פעם שאתם מבקרים באחד מהאתרים או האפליקציות שלנו. מדיניות הפרטיות שלנו כוללת תאריך “כניסה לתוקף” ו“עודכנה לאחרונה”. תאריך הכניסה לתוקף מתייחס לתאריך שבו הגרסה הנוכחית נכנסה לתוקף. התאריך "עודכנה לאחרונה" מתייחס לתאריך שבו הגרסה הנוכחית שונתה לאחרונה באופן מהותי.

11. ילדים

השירותים שלנו אינם מיועדים לילדים מתחת לגיל 13 ואיננו אוספים ביודעין פרטים אישיים מקטינים לא עצמאיים מתחת לגיל 16, ללא הסכמת ההורים. ילדים מתחת לגיל 13 לא אמורים למסור לנו את הפרטים האישיים שלהם.

12. פרטים ליצירת קשר

אם יש לכם שאלות, הערות, תלונות או ערעורים כלשהם הנוגעים לנוהלי הפרטיות שלנו או אם אתם צריכים לגשת למדיניות הפרטיות הזו בפורמט חלופי עקב מוגבלות, פנו אלינו בכתובת המתאימה שלהלן. ננסה להיענות לבקשותיכם ולספק לכם מידע נוסף בהקשר לפרטיות.

אם אינכם מרוצים מהתגובה שלנו ואתם נמצאים באיחוד האירופי או בבריטניה, ייתכן שתהיה לכם זכות להגיש תלונה לרשות הפיקוח המקומית שלכם.

13. מידע נוסף עבור תושבי קליפורניה

החוק בקליפורניה מחייב אותנו לחשוף את הפרטים הנוספים הבאים בהקשר לנוהלי הפרטיות שלנו. אם אתם תושבי קליפורניה, חשיפות הפרטיות הבאות חלות עליכם בנוסף לשאר מדיניות הפרטיות.

 • California Shine the Light: אם ברצונכם לקבל מידע נוסף בנוגע לקטגוריות של הפרטים האישיים (אם בכל) שאנו משתפים עם צדדים שלישיים או שותפים, כדי שהם יוכלו להשתמש בהם לשיווק ישיר, שלחו לנו בקשה בכתב באמצעות הפרטים המוזכרים בסעיף "פרטים ליצירת קשר" שלעיל.
 • הודעה על איסוף: הטבלה שלהלן מתארת את הקטגוריות של הפרטים האישיים שאנו אוספים, חושפים למטרה עסקית, "מוכרים" ו/או "משתפים" (בהתאם לאופן שבו המונחים האלה מוגדרים בחוקים של מדינת קליפורניה). שימו לב שבנוסף לנמענים המוגדרים להלן, במידת הצורך, אנו עשויים לחשוף את הקטגוריות של הפרטים האישיים שאנו אוספים עם גורמים ממשלתיים כדי לציית לחוקים או למנוע פעילות בלתי חוקית. לא "נמכור" את הפרטים האישיים שלכם תמורת כסף. כפי שמפורות במקומות אחרים במדיניות הפרטיות, אנו משתמשים בקובצי Cookie ובטכנולוגיות מעקב דומות למטרות פרסום ממוקד. לקבלת מידע נוסף, עיינו בסעיף "קובצי Cookie וטכנולוגיות אחרות" במדיניות הפרטיות. לקבלת פרטים לגבי האופן שבו אנו משתמשים בפרטים אישיים, עיינו בסעיף הפרטים שאנו אוספים במדיניות הפרטיות.

 

קטגוריה של פרטים אישיים קטגוריית הנמענים  
  גילוי למטרות עסקיות שיתוף לפרסום התנהגותי חוצה הקשרים
מזהים – הם עשויים לכלול שם אמיתי, כינוי, כתובת למשלוח דואר, מזהה אישי ייחודי, מזהה מקוון, כתובת דוא"ל, שם החשבון או מזהים דומים אחרים.

שותפים או חברות בנות

שותפים עסקיים

ספקי ניתוח נתונים

ספקי שירותי אינטרנט

שותפי שיווק משותפים 

מערכות הפעלה ופלטפורמות

ספקי שירות אחרים

מעבדי תשלומים ומוסדות פיננסיים 

ארגונים המספקים שירותים מקצועיים, שעשויים לכלול רואי חשבון ומשרדי עורכי דין

רשתות חברתיות

רשתות פרסום
אמצעי זיהוי ממשלתיים – הם עשויים לכלול מספר ביטוח לאומי, מספר רישיון נהיגה או מספר זיהוי שהונפק על ידי המדינה, מספר דרכון.

מפעילי רשת (כאשר נדרש אימות eKYC)

ארגונים המספקים שירותים מקצועיים, שעשויים לכלול רואי חשבון ומשרדי עורכי דין

 
פרטים פיננסיים – הם עשויים לכלול מספר חשבון בנק, מספר כרטיס אשראי, מספר כרטיס חיוב ופרטים פיננסיים אחרים.

מערכות הפעלה ופלטפורמות

מעבדי תשלומים ומוסדות פיננסיים 

ארגונים המספקים שירותים מקצועיים, שעשויים לכלול רואי חשבון ומשרדי עורכי דין

 
מאפייני סיווג מוגנים – הם עשויים לכלול גיל, מגדר, גזע, מוצא אתני, מוגבלות פיזית או נפשית וכו'.

מפעילי רשת (כאשר נדרש אימות eKYC)

ארגונים המספקים שירותים מקצועיים, שעשויים לכלול רואי חשבון ומשרדי עורכי דין

 
מידע מסחרי – הוא עשוי לכלול מידע על המוצרים או השירותים שנרכשו, שהושגו או שנשקלו, או היסטוריה או נטיות אחרות של רכישות או צריכה.

שותפים או חברות בנות

שותפים עסקיים

ספקי ניתוח נתונים

ספקי שירותי אינטרנט

שותפי שיווק משותפים 

מערכות הפעלה ופלטפורמות

ספקי שירות אחרים

מעבדי תשלומים ומוסדות פיננסיים 

ארגונים המספקים שירותים מקצועיים, שעשויים לכלול רואי חשבון ומשרדי עורכי דין

רשתות חברתיות

 
מידע על פעילות באינטרנט או ברשת אלקטרונית אחרת – הוא עשוי לכלול היסטוריית גלישה, היסטוריית חיפושים ומידע בנוגע לאינטראקציה שהאדם קיים עם אתר, אפליקציה או פרסומת. ספקי ניתוח נתונים רשתות פרסום
פרטים מקצועיים או תעסוקתיים

שותפים או חברות בנות

שותפים עסקיים

מערכות הפעלה ופלטפורמות

ספקי שירות אחרים

ארגונים המספקים שירותים מקצועיים, שעשויים לכלול רואי חשבון ומשרדי עורכי דין

 
פרטים על חינוך שאינו ציבורי (כהגדרתו בחוק לזכויות החינוך והפרטיות של המשפחה, באנגלית: Family Educational Rights and Privacy Act)

שותפים או חברות בנות

שותפים עסקיים

מערכות הפעלה ופלטפורמות

ספקי שירות אחרים

ארגונים המספקים שירותים מקצועיים, שעשויים לכלול רואי חשבון ומשרדי עורכי דין

 
קטגוריות נוספות של פרטים אישיים המתוארות בחוק רישום הלקוחות בקליפורניה (באנגלית: California Customer Records statute, Cal. Civ. Code § 1798.80(e)) – הן עשויות לכלול חתימה, מאפיינים פיזיים או תיאור, מספר פוליסת ביטוח.

מפעילי רשת (כאשר נדרש אימות eKYC)

ארגונים המספקים שירותים מקצועיים, שעשויים לכלול רואי חשבון ומשרדי עורכי דין

 

 

 • חשיפת פרטים רגישים בקליפורניה. אנו אוספים את הקטגוריות הבאות של פרטים אישיים רגישים (כפי שהם מוגדרים בחוקים של קליפורניה): מידע ביומטרי, מיקום גיאוגרפי, מספר תעודת זהות או פרטים אחרים שהונפקו על ידי גורמים ממשלתיים, כניסה לחשבון, פרטי תשלום. אנו אוספים את הפרטים האלה במטרה לעבד עסקאות, לציית לחוקים, לנהל את העסק שלנו או לספק לכם שירותים. שימו לב שאיננו משתמשים בפרטים האלה למטרות שאינן מוגדרות בסעיף 1798.121 של זכויות הפרטיות של קליפורניה (באנגלית: California Privacy Rights Act).

2024 AIRGSM PTE. LTD.‎.

כל הזכויות שמורות

מוכנים להתנסות בכרטיסי eSIM ולהתחיל לשנות את האופן שבו אתם שומרים על קשר?

הורידו את האפליקציה של Airalo כדי לרכוש כרטיסי eSIM, לנהל אותם ולטעון אותם בכסף בכל זמן ובכל מקום!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

השתמשו בנקודות החינמיות שצברתם.

ניתן להרוויח USD $3.00 ב-Airmoney על ידי שיתוף קוד ההפניה עם החברים.