תנאים והתניות

תנאים והתניות כלליים

1. תוקף התנאים וההתניות הכלליים

התנאים וההתניות הבאים יחולו על כל השירותים הניתנים על ידי AIRGSM PTE. LTD. (ייקראו מעתה והלאה Airalo) בקשר להפצת כרטיסי eSIM בתשלום מראש.

התנאים וההתניות הבאים זמינים באתר www.airalo.com. Airalo רשאית לשנות את התנאים רק לאחר קבלת הסכמה מפורשת בכתב.

2. תיאור השירותים

2.1. הפצת כרטיסי eSIM

Airalo עוסקת בהפצת כרטיסי eSIM בתשלום מראש. הלקוח נרשם וקונה את כרטיסי ה-eSIM שלו באתר  www.airalo.com  ו/או באפליקציית Airalo. התשלומים שלנו מופעלים על ידי PAYPAL (https://paypal.com) ו-Stripe (https://stripe.com) באמצעות הכינוי של כרטיס האשראי שלכם (טביעת כרטיס אשראי וירטואלית).

2.2. הרשמה לשימוש בשירותי AIRALO

כדי להשתמש בשירותי AIRALO, הלקוח חייב להסכים לתנאים ולהתניות הכלליים. הלקוח מוסר את המידע הבא: שם פרטי, שם משפחה, כתובת (כתובת חיוב), כתובת דוא״ל, באופן ישיר או דרך מתווך של ספק השירות (מלון, סוכנות נסיעות...), דרך דפדפן האינטרנט באתר www.airalo.com 

2.3. ההתחייבויות של AIRALO

AIRALO תעשה מאמצים סבירים כדי לספק ללקוח שירות איכותי. עם זאת, AIRALO אינה מבטיחה שהשירות יינתן ללא הפרעות, יסופק בזמן, יהיה בטוח או נטול תקלות.

2.4. מעורבויות הלקוח

בזמן השימוש בציוד או בשירותים המסופקים על ידי AIRALO, אסור ללקוח לעסוק בפעולות פוגעניות, בלתי חוקיות או הונאה, בפעולות אשר גורמות לפגיעה או נזק לרשת; בפעולות שהלקוח מפר את התחייבויותיו לפי סעיף זה. 2.4, AIRALO רשאית להשעות את שימוש הלקוח בשירות. AIRALO תודיע ללקוח בהקדם האפשרי על ההשעיה. במהלך תקופת ההשעיה, הלקוח ימשיך לשלם את כל התשלומים בגין השירותים המושעים, שעליו לשלם על פי הסכם זה.

2.5. תאימות המכשיר

באחריות הלקוח לוודא שהמכשיר תואם לשימוש ב-eSIM ושהרשת בו אינה נעולה. בעצם סימון התיבה ״יש לי מכשיר תואם לשימוש ב-eSIM והרשת בו אינה נעולה״ לצורך המשך הרכישה, הלקוח יהיה אחראי להצהרה זו. מכיוון שתאימות המכשיר עשויה להיות תלויה במפעיל ובארץ המוצא, הלקוח חייב לבדוק את רשימת המכשירים התואמים לשימוש ב-eSIM שסופקה בעת ביצוע התשלום. רשימת המכשירים התואמים לשימוש ב-eSIM אינה ממצה, כלומר עשויים להיות מכשירים התואמים לשימוש ב-eSIM שפורסמו לאחרונה שטרם נוספו לרשימה.

3. תחילת החוזה, משך תוקפו וסיומו

חוזה השירות בין AIRALO לבין הלקוח יהיה מתחיל לאחר השלמת הזמנה באתר  https://www.airalo.com  או באפליקציה של AIRALO. באחריות הלקוח להפעיל את ה-eSIM ולאשר את מדיניות ההפעלה. החוזה יסתיים אם ללקוח לא תהיה חבילת נתונים פעילה או שהוא ימחק את ה-eSIM מהמכשיר.

4. חיובים ותשלומים

4.1. תנאי התשלום

התשלום עבור שירותי AIRALO מתבצע באמצעות כרטיס אשראי, PAYPAL, Google Pay ו-Apple Pay. מטבע התשלום הוא דולר ארה״ב ($). העסקה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי תעובד ותאובטח על ידי הספקים של AIRALO PAYPAL (https://paypal.com) ו-Stripe (https://stripe.com).

4.2. תשלומים בגין השימוש

4.2.1. AIRALO מציינת את כל התשלומים כולל מע״מ, אלא אם כן צוין אחרת.

4.2.2. הלקוח אינו רשאי לקזז את תביעותיו כנגד התביעות של AIRALO, אלא אם כן תביעות הלקוח אינן שנויות במחלוקת או הוכחו כדין.

5. משלוח

הלקוח יראה מיד את ה-eSIM שנרכש בכרטיסיית ״כרטיסי ה-eSIM שלי״ באתר ו/או באפליקציה. לאחר הרכישה, הלקוח יקבל הודעת אישור בדוא״ל. כל המידע הנדרש להתקנת ה-eSIM יהיה זמין רק בחשבון Airalo של המשתמש.

6. מדיניות החזר / ביטול / שינוי

ללקוח יש את הזכות לבקש החזר כספי או לבצע שינוי במקרה שלא ניתן להתקין את ה-eSIM ולהשתמש בו עקב בעיה טכנית שמקורה ב-AIRALO.

6.1. החזרים כספיים וביטול

6.1.1. מדיניות והנחיות

6.1.2. במידה וההפעלה אינה אפשרית יותר לאחר עריכת תהליך פתרון בעיות נרחב, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי תוך שלושים (30) יום ממועד הרכישה.

6.1.3. אם ה-eSIM כבר נמצא בשימוש ומתעוררת בעיה שמקורה ב-Airalo שלא ניתן לפתור אותה בזמן המתאים, ניתן להנפיק החזר כספי עבור הנתונים שנותרו.

6.1.4. שיתוף הפעולה המיידי בפתרון הבעיה מצד הלקוח הוא הכרחי לקבלת ההחזר הכספי, שכן אחרת, ייתכן שההחזר לא יינתן.

6.1.5. לכל חבילת נתונים יש תקופת תוקף משלה. לא יוצע החזר מכל צורה שהיא עבור הנתונים שנותרו, אם תקופת התוקף הסתיימה.

6.1.6. פיצוי: לא יינתנו החזרים או תגמולים מכל סוג שהם בגין חיובים מטלפונים חלופיים, כרטיסי SIM חלופיים, טלפונים של בתי מלון או חיובים אחרים שאינם קשורים באופן ישיר לחשבון Airalo eSIM של הלקוח. (נא לעיין בסעיף 7. חבות ואחריות בתנאים ובהתניות שלנו)

6.1.7. רכישות במרמה: Airalo שומרת לעצמה את הזכות לסרב למתן החזר בכל צורה שהיא אם יש ראיות לשימוש לרעה, הפרה של התנאים וההתניות שלנו או פעילות הונאה אחרת הקשורה לשימוש במוצרים ובשירותים של Airalo.

6.1.7.1. רכישות בלתי מורשות: המקרה יהיה כפוף לחקירה ואישור לפני עיבוד ההחזר. Airalo שומרת לעצמה את הזכות להשעות חשבונות הקשורים לפעילות הונאה מכל צורה שהיא.

6.1.8. רכישות שבוצעו בשוגג: ברגע שהלקוחות יתקינו את ה-eSIM, הוא ייחשב ככרטיס משומש. לא יוצעו החזרים מכל צורה שהיא.

6.1.9. חיובים שגויים: אם הלקוח יפתח מחלוקת באופן סביר ובתום לב בנוגע לחשבונית או לחלק ממנה, על הלקוח להודיע ל-Airalo על מחלוקת כזו תוך 12 ימים מיום קבלת החשבונית, תוך מתן הסבר מדוע סכום החשבונית שגוי, ובמידת האפשר, כמה הלקוח חושב שמגיע לו. (ניתן לעיין בפרטים בסעיף 4.2 תשלומים בגין השימוש בתנאים ובהתניות)

6.1.10. החלפות: ניתן להחליף כרטיסי eSIM שנרכשו אך ורק תמורת Airmoney שנצברו משוברים ניתנים להחלפה רק בתוך 30 יום ממועד הרכישה.

6.1.11. סיבות אחרות: אם בקשת ההחזר אינה מתבצעת בהתאם לאמור לעיל, אנו נחקור את הבקשה על בסיס כל מקרה לגופו. אם ההחזר יאושר, ייתחן שתחול עמלת עיבוד. סכום הזיכוי המרבי שלקוח יכול לבקש להחזיר חייב להיות שווה או קטן מהסכום הכולל ששולם.

6.1.12. שימוש ב-AIRMONEY

6.1.12.1. Airmoney היא מערכת זיכויים שנוצרה במיוחד עבור Airalo. 6.1.12.2. בעת רכישת כרטיסי eSIM, ניתן להשתמש ב-Airmoney כדי לכסות את המחיר במלואו או לביצוע התשלום בשילוב עם כרטיס אשראי ו-Paypal. 6.1.12.3. כל הרכישות שיבוצעו באמצעות Airmoney יזוכו תמיד לחשבון Airalo של המשתמש בתור Airmoney.

6.1.12.4. כל ה-Airmoney הזמינים בחשבונכם אינם ניתנים להמרה לשום צורת זיכוי אחרת.

6.1.12.5 כל ה-Airmoney הזמינים בחשבונכם אינם ניתנים להעברה לשום חשבון Airalo אחר.

6.1.113. תהליך בקשת החזר כספי

כדי לבקש החזר כספי, יש לפנות אל צוות התמיכה של Airalo דרך הדף ״יצירת קשר״ או לשלוח הודעה לכתובת support@airalo.com. שימו לב לכך שתחול מדיניות ההחזרים שלנו המוזכרת לעיל. בהתאם לאופי הבעיה, הלקוחות יתבקשו למסור מידע נוסף כדי לתמוך בבקשת ההחזר שלהם, כמו למשל צילומי מסך של הגדרות המכשיר המציגים את הבעיות הטכניות או הסבר מדוע סכום החשבונית הוא שגוי ואם הדבר אפשרי, כמה הלקוח חושב שמגיע לו וכו'. נא לעיין בסעיף 6.1.2 שבמסמך זה לקבלת פרטים בנוגע להחזרים הקשורים לבעיות טכניות. ללקוחות יש אפשרות לקבל את ההחזר לשיטת התשלום המקורית שלהם (כרטיס אשראי או PayPal) או לקבל את Airmoney לחשבונותיהם (נא לעיין בסעיף 6.1.11 לפרטים על רכישות המתבצעות באמצעות Airmoney). קבלת החזר לשיטת התשלום המקורית: לאחר אישור והנפקת ההחזר, ייתכן שיחלפו 10-5 ימי עסקים לפי שההחזר יופיע בדוח הבנקאי, זה יהיה תלוי בבנק. זיכוי Airmoney: Airmoney יזוכו לחשבונות באופן מיידי.

6.2. שינוי

חבילות הנתונים של eSIM מבית Airalo מוצעות כפי שהן. לאחר הרכישה, לא ניתן להתאים אותן אישית או לבצע בהן שינויים נוספים על סמך בקשות אישיות.

7. חבות ואחריות

AIRALO אינה אחראית לנזקים הנובעים כתוצאה מכך שהשירות המוצע אינו זמין או אינו זמין באופן תמידי. AIRALO אינה מבטיחה את הזמינות המתמדת של שירות הרשת. אם יש לכם בקשות כלשהן, נא לשלוח הודעת דוא״ל לכתובת support@airalo.com.


מוכנים להתנסות בכרטיסי eSIM ולהתחיל לשנות את האופן שבו אתם שומרים על קשר?

הורידו את האפליקציה של Airalo כדי לרכוש כרטיסי eSIM, לנהל אותם ולטעון אותם בכסף בכל זמן ובכל מקום!

השתמשו בנקודות החינמיות שצברתם.

ניתן להרוויח אשרי Airmoney בסך US$3 על ידי שיתוף קוד ההפניה עם חברים.

כרטיסי ה-eSIM שלי
פרופיל