התנאים וההתניות של תוכנית ההפניות

מסמך זה מפרט את התנאים וההתניות שאמורים לחול על כל חשבונות Airalo הקיימים או כאלה שייפתחו בעתיד.

תוכנית ההפניות מאפשרת למשתמשי Airalo רשומים להרוויח אשראי שאותו הם יכולים לממש ברכישות הבאות שלהם ב-Airalo על ידי הפניית חברים אל Airalo.


1. הצטרפות/זכאות

1.1. המשתמש המפנה

כדי לעמוד בדרישות ההצטרפות לתוכנית ההפניות, על המשתמש ליצור חשבון ב-Airalo (או להיות כבר בעל חשבון כזה).

1.2. החבר המופנה

כדי להיות זכאי למבצע, על המשתמש להיות משתמש חדש ב-Airalo וליצור חשבון ב-Airalo תוך שימוש בקוד ההפניה או לממש את קוד ההפניה בשלב התשלום על הרכישה הראשונה.


2. הליך ההפניה

2.1. משתמש Airalo חייב להשיג את קוד ההפניה הייחודי שלו באזור ההפניות באפליקציה.

2.2 משתמש Airalo (״המשתמש המפנה״) חייב לשתף את קוד ההפניה הייחודי שלו עם החבר (״החבר המופנה״).

2.3. החבר המופנה חייב להשתמש בקוד ההפניה בעת ההרשמה והשלמת הרכישה הראשונה.

2.4. לאחר שהחבר המופנה משלים בהצלחה את הרכישה הראשונה, המשתמש המפנה מקבל תגמול שאותו ניתן לראות באזור התגמולים על הפניות.


3. פרטי ההנחה של החבר המופנה

3.1. החבר המופנה חייב להזין את קוד ההפניה בעת ההרשמה או בעת ביצוע התשלום.

3.2. ההנחה תחול על כל רכישה של eSIM. ההנחה תקפה עבור הרכישה הראשונה בלבד.

3.3. לא ניתן להשתמש בהנחת ההפניה יחד עם מבצעים אחרים.

3.4. החברה רשאית לפסול את הצטרפותם של משתמשים שכבר מימשו את קוד ההפניה ונהנו ממבצע זה.


4. פרטי התגמול למשתמש המפנה

4.1. המשתמש המפנה יקבל את התגמול על הפניה עבור כל חבר שתהליך ההפניה שלו בוצע בהצלחה.

4.2. המשתמש המפנה יקבל הודעה בדחיפה והודעה בדוא״ל כשהחבר יבצע את הרכישה הראשונה. התגמול יוצג באזור התגמולים על הפניות.

4.3. המשתמש המפנה יוכל להשתמש באשראי שהוא הרוויח כ-Airmoney בעת התשלום ולרכוש תמורתו כל eSIM או תוספת של כסף. המשתמש המפנה יכול להרוויח מקידום מכירות זה מספר פעמים.

4.4. לא ניתן להשתמש באשראי בשילוב עם הנחה או יחד עם מבצעים אחרים.

4.5. הזיכוי שיתקבל כתגמול אינו ניתן להעברה, אינו סחיר ולא ניתן להמיר אותו במזומן. 

4.6. ניתן לשימוש באשראי באפליקציה או באתר www.airalo.com של Airalo.

4.7. תוקף/משך זמן: ללא הגבלה.


5. ביטולים/החזרים כספיים

5.1. Airalo שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות כל הזמנה, או לא לאפשר שימוש במבצע זה, מכל אחת מהסיבות הבאות:

5.2. פעילות רכישה חשודה או שמקורה בתרמית.

5.3. ניצול לרעה של המבצע, כולל שימוש במספר חשבונות או ביצוע מספר תשלומים עם אותו לקוח או עם אותה קבוצת לקוחות.

5.4. שימוש לרעה בהנחה (כולל מכירה חוזרת של כרטיסי eSIM או שימוש בהנחה על ידי לקוחות שרוכשים מוצרים למטרת מכירה חוזרת).


6. תנאים והתניות סטנדרטיים

6.1. ההרשמה לקמפיין מהווה את אישורכם והסכמתכם לפעול בהתאם לתנאים ולהתניות האלה, ואת אישורכם לכך שקראתם והבנתם אותם.

6.2. החברה המבצעת את קידום המכירות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים וההתניות האלה או לבטל מבצעים בכל עת, ללא מתן הודעה מוקדמת על כך, בהתאם לאינטרסים של החברה.

6.3. לאף נרשם לא תהיה זכות לערער על ההחלטות של החברה המבצעת את קידום המכירות לגבי היבטים הנוגעים לקמפיין, לגבי הפרשנות של התנאים וההתניות או לגבי החלטות בנוגע לזכאות להרשמה. ההחלטה של החברה המבצעת את קידום המכירות היא סופית, ולא ינוהלו התכתבויות בנושא.

6.4. אם יש מחלוקת באשר לזהות של נרשם כלשהו, החברה המבצעת את קידום המכירות שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לקבוע את זהותו.

6.5. עלויות בגין גישה אל אתר המבצע חלות על הנרשם ותלויות בספק האינטרנט שלו. החברה המבצעת את קידום המכירות לא תהיה מחויבת בהחזר ההוצאות שהושתו על משתמש בעת ההרשמה, אם הדבר רלוונטי. לא יינתן החזר כספי בגין עלויות הצטרפות, היכן שרלוונטי.