Paano ako mag-i-install ng Airalo eSIM nang direkta sa aking Samsung Galaxy device?

Hindi lahat ng Samsung Galaxy device ay eSIM-compatible, kaya magandang ideya na suriin kung sinusuportahan ng iyong device ang mga eSIM bago magsimula. Mangyaring sundin ang mga hakbang sa artikulong upang tingnan kung sinusuportahan ng iyong Samsung Galaxy device ang mga eSIM at carrier- naka-unlock.

Kapag nakumpirma mo na na sinusuportahan ng Samsung Galaxy device mo ang mga eSIM at konektado ito sa isang stable na internet connection, puwede mong sundan ang mga hakbang na ito para mag-set up ng eSIM.

I. PAG-INSTALL

 1. BUKSAN ang Airalo app.
 2. PINDUTIN ang Mga eSIM ko.
 3. PINDUTIN ang eSIM na gusto mong i-install.
 4. PINDUTIN ang Tingnan ang mga Tagubilin.
 5. PINDUTIN ang Direkta.
 6. TAP I-install ang eSIM.
 7. PINDUTIN ang Pahintulutan.
 8. MAGHINTAY nang ilang minuto para ma-activate ang eSIM mo.

Pagkatapos kumpletuhin ang mga hakbang na ito, makakakita ka ng kumpirmasyon na matagumpay na na-install ang eSIM. Kapag na-install na ang iyong eSIM, sundin ang mga tagubilin sa page ng pag-install ng eSIM upang matiyak ang wastong koneksyon.

II. PAG-ACCESS SA DATA

 1. PUMUNTA sa Mga Setting.
 2. PINDUTIN ang Mga Koneksyon.
 3. TAP SIM manager.
 4. PINDUTIN ang Mga mobile data.
 5. PILIIN ang iyong eSIM.
 6. TINGNAN kung kailangan mong i-enable ang Data Roaming sa pamamagitan ng pagbukas sa Airalo app at pagtingin sa mga tagubilin sa eSIM mo.
 7. Bumalik sa Mga Koneksyon.
 8. PINDUTIN ang Mga mobile network.
 9. I-TOGGLE ON o OFF ang Data Roaming.
 10. TINGNAN kung kailangan mong i-update ang iyong APN sa pamamagitan ng pagbukas sa Airalo app at pagtingin sa mga tagubilin sa eSIM mo.
  • Kung ang mensaheng ipinapakita sa APN field ay, Awtomatikong isine-set ang APN, wala nang kailangang aksyon pa. 
  • Kung may text sa APN field, kakailanganing mong i-update ang iyong APN nang manual.
 11. BUMALIK sa Mga Koneksyon.
 12. PINDUTIN ang Mga mobile network.
 13. PINDUTIN ang Mga Access Point Name.
 14. PINDUTIN ang Idagdag.
 15. ILAGAY ang bagong APN sa field ng APN.
 16. PINDUTIN ang OK.
 17. ILAGAY ang Airalo bilang ang label ng APN sa field na Pangalan.
 18. IWANANG blangko ang ibang mga field
 19. PINDUTIN ang tatlong dot na menu sa kanang itaas na sulok
 20. TAP I-save.

Awtomatiko dapat na kokonekta ang eSIM mo sa isang suportadong network ng mobile.

Maaari mo ring panoorin at sundin ang mga tagubilin sa pag-install ng direktang eSIM ng Samsung Galaxy sa video na ito: INSERT VIDEO

Kung kailangan mo pa ng tulong, pakikontak ang aming support team, at ikasisiya naming tumulong.

Mas gusto ng ibang paraan ng pag-install? Puwede mong sundan ang ibang mga paraang ito ng pag-install:

Mga nauugnay na tanong

Iba pang mga paksa

Kailangan pa rin ng tulong?

Kontakin kami at agad kang sasagutin ng aming customer support team.
Padalhan kami ng mensahe
Copyright Airalo © 2021
 • x