Paano ko babaguhin ang aking mga setting ng APN?

Ang APN mo ay ang 'Access Point Name' ng iyong device at posibleng kailangan mong i-customize ang mga setting ng APN ng device mo para makakuha ng access sa data sa mga partikular na eSIM ng Airalo. 

Kung kinakailangan ang mga setting ng APN para sa iyong eSIM, makikita mo ang mga detalye ng APN sa page ng pag-install ng eSIM sa pamamagitan ng pagpunta sa My eSIMs> Details> I-install ang eSIM/Access Data:

Pakisundan ang mga sumusunod na hakbang na ito para mag-setup ng APN:

Sa iOS:

1. Pumunta sa Mga Setting sa iyong device

2. Pumunta sa Cellular/Mobile Data

3. Piliin ang iyong eSIM sa ilalim ng Mga Cellular/Mobile Data Plan

4. Pumunta sa Cellular/Mobile Data Network

5. I-type ang mga bagong setting ng APN sa field ng APN ng Cellular/Mobile Data katulad ng nakasulat sa mga detalye ng pag-install ng eSIM (lower case lahat, isang salita lahat) *isang halimbawa ang globaldata. Pakitandaan na posibleng kailangan ng ibang mga uri ng APN ang ibang mga eSIM. Maaari mong matutunan ang APN ng iyong eSIM sa pamamagitan ng pagpunta sa pahina ng I-install ang eSIM/Access Data sa iyong Airalo account. Kung sakaling hindi available ang APN, nangangahulugan ito na awtomatikong na-configure ang APN ng eSIM. 

6. Maaari mong iwanang blangko ang ibang mga field

Sa Android:

1. Pumunta sa Mga Setting sa iyong device

2. Pumunta sa Network at Internet seksyon

3. Pumunta sa Mga Mobile Network

4. Pumunta sa Access Point Names 5. I-type ang bagong mga setting ng APN gaya ng nakasulat sa mga detalye ng pag-install ng eSIM (lower case lahat, isang salita lahat)

*isang halimbawa ang globaldata. Ibabahagi sa iyo ang mga tamang setting ng APN sa iyong page ng Install eSIM/Access Data. 

6. Maaari mong iwanang blangko ang iba pang mga field.

Kung may mga tanong ka, huwag mag-atubiling kontakin ang support.

Mga nauugnay na tanong

Iba pang mga paksa

Kailangan pa rin ng tulong?

Kontakin kami at agad kang sasagutin ng aming customer support team.
Padalhan kami ng mensahe
Copyright Airalo © 2021
  • x