Paano ako makakahanap ng eSIM para sa destinasyon ko?

Na-aalok ang Airalo ng mga eSIM para sa mga destinasyon sa buong mundo. Nakakategorya ang mga eSIM namin ayon sa coverage sa sumusunod:

  • Bansa
  • Rehiyon
  • Pandaigdigan

Para makahanap ng eSIM para sa destinasyon mo, pumunta sa aming website o app (iOS at Android) at ilagay ang iyong destinasyon sa search bar. O kaya, puwede kang mag-navigate sa lahat ng nakalistang bansa at rehiyon.

Para sa panrehiyon o pandaigdigang mga eSIM, tingnan ang COVERAGE para matiyak na kasama ang destinasyon mo.

Kung may mga tanong ka, pakikontak ang support. Ikasisiya naming tumulong. 

Mga nauugnay na tanong

Iba pang mga paksa

Kailangan pa rin ng tulong?

Kontakin kami at agad kang sasagutin ng aming customer support team.
Padalhan kami ng mensahe
Copyright Airalo © 2021
  • x