Bakit wala akong nakikitang 5G sa status bar ng aking iPhone?

After confirming that your device* and eSIM support a 5G network, you should be able to connect with a much higher data speed. Kung hindi mo nakikita ang 5G sa status bar ng iyong iPhone, pakisundan ang mga sumusunod na hakbang sa ibaba:

  1. Siguruhing nasa isang lugar ka na may 5G coverage.
  2. Go to Settings > Cellular/Mobile > TAP the preferred SIM > Cellular/Mobile Data Options. If Voice & Data has 5G On, your device has 5G activated. Kung hindi opsyon ang 5G, hindi sinusuportahan ng eSIM ang 5G.
  3. Kung naka-activate sa iyong device ang 5G, i-on ang Airplane Mode, pagkatapos ay i-off ito para kumonekta ulit sa isang 5G network.

  If you still don't have a 5G connection, please contact us on our support channels for further assistance. *Only iPhone 12 models or later work with the 5G cellular or mobile networks. *An area with 5G coverage is required to connect to a 5G network. Kapag masyadong malayo, posibleng bumagal o mag-drop sa 4G o LTE ang koneksyon.  

Mga nauugnay na tanong

Iba pang mga paksa

Kailangan pa rin ng tulong?

Kontakin kami at agad kang sasagutin ng aming customer support team.
Padalhan kami ng mensahe
Copyright Airalo © 2021
  • x