Kako da instaliram Airalo eSIM direktno na svoj iOS uređaj?

Nisu svi iOS modeli kompatibilni sa eSIM-om, pa je dobra ideja da proverite da li vaš uređaj podržava eSIM-ove pre nego što započnete. Pratite korake u ovom članku da biste proverili da li vaš iOS uređaj podržava eSIM-ove i da li je otključan sa mreže.

Kada ste potvrdili da vaš iOS uređaj podržava eSIM-ove i da je povezan sa stabilnom vezom sa internetom, možete da pratite ove korake da biste podesili eSIM.

I INSTALACIJA

 1. OTVORITE Airalo aplikaciju.
 2. TAPNITE na Moji eSIM-ovi.
 3. TAPNITE eSIM koji želite da instalirate.
 4. TAPNITE na Pogledajte uputstva.
 5. TAPNITE na Direktno.
 6. TAPNITE na Install eSIM.

 7. TAPNITE na NEXT da biste se kretali kroz vodič korak-po-korak.
 8. TAPNITE na Continue dva puta.
 9. SAČEKAJTE nekoliko minuta da se vaš eSIM aktivira.
 10. TAPNITE na Done.

 11. DODAJTE oznaku celularnog/mobilnog plana novoinstaliranom eSIM-u.
 12. TAPNITE na Secondary.
 13. UNESITE Airalo ili oznaku po vašoj želji.
 14. TAPNITE na Done.
 15. TAPNITE na Continue.

 16. IZABERITE svoju Primarnu liniju za pozive i tekstualne poruke.
 17. TAPNITE na Continue.
 18. IZABERITE svoju Primarnu liniju za iMessage i FaceTime.
 19. TAPNITE na Continue.
 20. IZABERITE svoj Airalo eSIM za celularne/mobilne podatke.
 21. UVERITE se da je Allow Cellular Data Switching isključeno.
 22. TAPNITE na Continue.


Nakon što završite ove korake, videćete potvrdu da je eSIM uspešno instaliran.

Kada vaš eSIM bude instaliran, pratite instrukcije na stranici za instalaciju eSIM-a da biste obezbedili pravilno povezivanje.

II PRISTUPANJE PODACIMA

 1. IDITE na Settings.
 2. TAPNITE na Celular ili Mobile.

 3. TAPNITE na vaš eSIM.
 4. UVERITE se da je eSIM omogućen. Ako nije, uključite preklopni prekidač Turn On This Line.
 5. PROVERITE da li treba da omogućite roming podataka na svom uređaju tako što ćete otvoriti Airalo aplikaciju i pogledati instrukcije za vaš eSIM.

 6. PREBACITE preklopnik Data Roaming na UKLJUČENO ili ISKLJUČENO.
 7. VRATITE se na Celular ili Mobile Settings.
 8. TAPNITE naCelular ili Mobile data i izaberite svoj eSIM.

Vaš eSIM bi trebalo da se automatski poveže na podržanu mobilnu mrežu.

Takođe možete da gledate i pratite instrukcije za direktnu instalaciju eSIM-a na iOS-u u ovom videu:

Ako vam je potrebno još pomoći, obratite se našem timu korisničke podrške, i biće nam drago da vam pomognemo.

Više volite drugačiji način instalacije? Možete da pratite ove druge načine instalacije:

Povezana pitanja

Druga pitanja

Još uvek vam treba pomoć?

Obratite nam se i naš tim za podršku korisnicima će vam se javiti začas.
Pošaljite nam poruku
Autorska prava Airalo © 2024