Indėlis

Kaip pasaulinė organizacija, Airalo investavo į daugybę iniciatyvų, skirtų žmonių sveikatai, saugumui, tausojančiam gyvenimo būdui ir gerbūviui gerinti.

Pasaulinė lygybė pasireiškia įvairiomis formomis. Pagrindinis mūsų organizacijos tikslas – užtikrinti globalų ryšį visiems planetos gyventojams. Kad ir kokią technologiją naudotumėte, kad ir kur būtumėte, stengiamės, kad visi galėtumėte palaikyti ryšį. Visi tampame vis labiau susiję, todėl laisvė naudotis visais technologijų pranašumais pamažu pasikeitė iš privilegijos į būtinybę.

Siekdami skaitmeninės ateities, mes ir toliau skatiname aplinkai nekenksmingus ir novatoriškus sprendimus, kurie mažina plastiko poreikį ir tradicinių SIM kortelių švaistymą.

Štai kelios mūsų skatinamos iniciatyvos: 

Indėlis

Pagalba

Esame ryšį visame pasaulyje užtikrinti užsibrėžusi bendrovė, todėl visada ieškome būdų, kaip šiam tikslui galėtume panaudoti savo telekomunikacijų infrastruktūrą ir partnerystės galimybes.

Duomenų perdavimo paslaugas teikėme:

Pagalba
Ukraina

Fondas „Help Ukraine Connect“, 2022 m.

Airalo komanda įsteigė fondą „Help Ukraine Connect“, skirtą milijonams karo išvargintų ukrainiečių paremti. Surinktos lėšos skiriamos tiesiogiai ukrainiečiams, kuriems šiuo sunkiu metu reikia prieigos prie duomenų.

Mianmaras

Pilietiniai neramumai Mianmare, 2021 m.

Per pilietinius neramumus ir konfliktą Mianmare telekomunikacinių paslaugų teikimas buvo sutrikęs, todėl dauguma šios šalies piliečių negalėjo naudotis pagrindinėmis SIM kortelėmis. Laimei, Airalo eSIM kortelių paslaugos nenutrūko. Greitai tapome pagrindiniu duomenų perdavimo sprendimu regione. Airalo skyrė laiko, pinigų ir išteklių, kad padėtų Mianmarui palaikyti ryšį su likusiu pasauliu.

Australija

Australijos miškų gaisrai, 2020 m.

Airalo komanda sutelkė jėgas ir sukūrė pagalbos fondą – visos pajamos, gautos už eSIM kortelių pardavimą Australijoje, bus skirtos labiausiai nukentėjusiems nuo tragiškos stichinės nelaimės – Australijos miškų gaisrų.

Švietimas

Airalo vaikams skirto fondo iniciatyva gimė bendradarbiaujant su pasauline ne pelno siekiančia vaikų rėmimo organizacija „Children International“.

Airalo fondas remia vaikus besivystančiose šalyse – padeda aprūpinti juos maistu, vandeniu, pastoge ir išsilavinimu. Mūsų tikslas – kaskart prie Airalo komandos prisijungus naujam darbuotojui suteikti paramą naujam vaikui, tad plėsdami Airalo komandą tikimės sukurti šiems vaikams geresnę ateitį.

Švietimas

Clean Water

Airalo finansavo šulinio vidury Baboudo miestelio Kamerūne statybas.

Milijonai žmonių visoje Afrikoje kasdien kenčia neturėdami prieigos prie švaraus ir saugaus naudoti vandens. Pasaulyje 1 iš 9 žmonių vis dar neturi prieigos prie švaraus vandens, o daugelyje Afrikos regionų – net 8 iš 9. Vanduo šiame regione yra kasdienė kritinė problema. Be vandens neįmanoma užsiauginti maisto, palaikyti geros sveikatos, mokytis ir dirbti. Dėl šios problemos mokyklinio amžiaus vaikai patenka į skurdo spąstus. Prieiga prie saugaus vandens pašalina pirmąją kliūtį į geresnį gyvenimą ir sunkumus paverčia potencialu – atveria duris švietimui, ekonominėms galimybėms ir geresnei sveikatai.

Clean Water

Ekologinis tvarumas

Plastikas ypač teršia mūsų planetą, todėl didžiuojamės sukūrę gaminį, kuris gerokai sumažina plastikinių SIM kortelių naudojimo ir joms skirtų pakuočių gaminimo poreikį.

Kasmet pagaminama daugiau kaip 4 mlrd. SIM kortelių, o tai reiškia, kad sunaudojama ir išmetama milijonai tonų plastiko, išeikvojama galybė galonų degalų ir gamybos procese utilizuojama vis mažiau išteklių.

Visas pasaulis stengiasi taikyti tvaresnę gamybos ir platinimo praktiką, todėl Airalo taip pat yra įsipareigojusi nuolat ieškoti naujų ir novatoriškų būdų, kaip sumažinti savo paliekamą anglies dioksido pėdsaką.

Ekologinis tvarumas

Norite sužinoti daugiau apie Airalo?