Pakvietimų programos sąlygos

Šiame dokumente išdėstytos Sąlygos taikytinos visoms – tiek esamoms Airalo paskyroms, tiek paskyroms, kurios bus sukurtos ateityje.

Pakvietimų programa suteikia galimybę registruotiems Airalo naudotojams pakvietus į Airalo draugus užsidirbti kreditų, kuriuos galima panaudoti įsigyjant Airalo produktus.


1. Dalyvavimo ir tinkamumo kriterijai

1.1. Kviečiantysis

Kad galėtų dalyvauti pakvietimų programoje, naudotojas turi susikurti arba jau turėti Airalo paskyrą.

1.2. Pakviestas draugas

Kad galėtų dalyvauti pakvietimų programoje, kviečiamas draugas turi būti naujas Airalo vartotojas ir turi susikurti Airalo paskyrą naudodamas pakvietimo kodą arba pritaikyti jį atsiskaitydamas už pirmąjį pirkinį.


2. Pakvietimo procedūra

2.1. Airalo naudotojas programėlės pakvietimų skiltyje gauna unikalų pakvietimo kodą.

2.2. Airalo naudotojas („Kviečiantysis“) bendrina savo unikalų pakvietimo kodą draugui („Pakviestas draugas“).

2.3. Pakviestas draugas panaudoja pakvietimo kodą užsiregistruodamas ir atsiskaitydamas už pirmąjį pirkinį.

2.4. Kai pakviestas draugas sėkmingai įsigis pirmąjį pirkinį, Kviečiantysis gaus atlygį, kuris bus rodomas jo atlygių už pakvietimą skiltyje.


3. Išsamiau apie nuolaidą Pakviestam draugui

3.1. Pakviestas draugas turi įvesti pakvietimo kodą registruodamasis arba atsiskaitymo etape.

3.2. Nuolaida bus pritaikyta įsigyjant bet kurią eSIM kortelę. Nuolaida taikoma tik pirmajam pirkiniui.

3.3. Pakvietimo nuolaidos negalima sujungti ar naudoti kartu su kitais specialiais pasiūlymais.

3.4. Programos dalyviai gali būti diskvalifikuoti Bendrovės nuožiūra, jei jie jau kartą pasinaudojo pakvietimo kodu ir gavo naudos iš šio specialaus pasiūlymo.


4. Išsamiau apie atlygį Kviečiančiajam

4.1. Už kiekvieną sėkmingai pakviestą draugą Kviečiantysis atlygiu gaus kreditą.

4.2. Draugui įsigijus pirmąjį pirkinį, Kviečiantysis apie tai bus informuotas iškart ekrane rodomu pranešimu ir el. paštu. Atlygis bus rodomas atlygių už pakvietimą skiltyje.

4.3. Kviečiantysis galės panaudoti uždirbtą kreditą Airmoney pinigais įsigydamas bet kurią eSIM kortelę arba papildydamas duomenų likutį atsiskaitymo etape. Kviečiantysis gali pasinaudoti šiuo specialiu pasiūlymu daug kartų.

4.4. Kredito negalima sujungti su nuolaida arba naudoti kartu su kitais specialiais pasiūlymais.

4.5. Atlygiu gautas kreditas yra neperleidžiamas, neginčijamas ir nekeičiamas į grynuosius pinigus. 

4.6. Kreditą galima panaudoti Airalo programėlėje arba interneto svetainėje www.airalo.com.

4.7. Kreditas galioja neribotą laiką ir yra neribotos trukmės.


5. Atšaukimai ir (arba) grąžinimai

5.1. Airalo pasilieka teisę atšaukti ar pakeisti bet kokį užsakymą arba atšaukti naudojimąsi šiuo specialiu pasiūlymu dėl bet kurios iš toliau nurodytų priežasčių:

5.2. įtartina arba nesąžininga pirkimo veikla;

5.3. piktnaudžiavimas specialiu pasiūlymu, įskaitant kelių paskyrų arba kelių užsakymų, susijusių su tuo pačiu pirkėju ar pirkėjų grupe, naudojimą;

5.4. nesąžiningai naudojama nuolaida (įskaitant eSIM kortelių perpardavimą arba nuolaidos naudojimą perkant produktus su tikslu juos perparduoti).


6. Standartinės sąlygos

6.1. Dalyvaudami šioje kampanijoje sutinkate laikytis šių Sąlygų ir patvirtinate, kad jas perskaitėte ir supratote.

6.2. Organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo pakeisti šias Sąlygas arba atšaukti bet kurį specialų pasiūlymą, vadovaudamasis geriausiais bendrovės interesais.

6.3. Programos dalyviai neturi teisės užginčyti bet kokio Organizatoriaus sprendimo, susijusio su bet kuriuo kampanijos aspektu, Sąlygų aiškinimu ar dalyvio atitikties kriterijams nustatymu. Organizatoriaus sprendimas yra galutinis ir jo Organizatorius neaptarinės susirašinėdamas laiškais.

6.4. Kilus ginčui dėl dalyvio tapatybės, Organizatorius pasilieka teisę ją nustatyti savo nuožiūra.

6.5. Išlaidas, susijusias su prieiga prie svetainės, kurioje pateikiamas specialus pasiūlymas, padengia dalyvis, o tokių išlaidų dydis priklauso nuo dalyvio interneto paslaugų teikėjo. Organizatorius neatsako už išlaidų, patirtų dalyvaujant programoje, kompensavimą. Dalyvavimo programoje išlaidos negrąžinamos.