Airalo | About Airalo image
ความเป็นเจ้าของ
ความเข้าอกเข้าใจ
ความถูกต้อง
ลงมือทำซ้ำ
สร้างความหมายของคุณ

สร้างความหมายของคุณ

สร้างความหมายของคุณ

เรามีเป้าหมายพื้นฐานร่วมกันที่ Airalo นั่นคือ การบรรเทาปัญหาและอำนวยความสะดวกสบายให้กับเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการการเชื่อมต่อในทั่วโลก ซึ่งการเน้นย้ำถึงจุดประสงค์ที่มีร่วมกันนี้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เราได้ค้นพบ และแสวงหาแรงบันดาลใจส่วนตัวของเราเพื่อใช้ชีวิตของเราอย่างมีความหมาย มีประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีเกียรติที่สุด โดยมุ่งสู่การมีวุฒิภาวะทางปัญญาและทางอารมณ์

เรียบง่ายอยู่เสมอ

เรียบง่ายอยู่เสมอ

เรียบง่ายอยู่เสมอ

เรามีส่วนร่วมในธุรกิจที่ซับซ้อนในการทำให้การออกแบบผลิตภัณฑ์และองค์กรของเรามีความเรียบง่ายมากขึ้นทุกวัน โดยเราได้สอดแทรกความรู้และทักษะใหม่ๆ ให้กับงานของเราทุกวันเพื่อต่อกรกับความสูญเปล่าในรูปแบบต่างๆ ความวุ่นวาย และเพื่อสร้าง Airalo ที่รวดเร็วแต่วัดผลได้ กว้างใหญ่แต่เปี่ยมไปด้วยศิลปะ ทั้งยังโดดเด่นแต่ก็สมบูรณ์แบบ

รายงานให้กับตัวคุณเองและโลก

รายงานให้กับตัวคุณเองและโลก

รายงานให้กับตัวคุณเองและโลก

สมาชิกในทีม Airalo ทุกคนมีความรับผิดชอบสูงสุดที่จะต้องรายงานต่อหัวหน้างานและนักวิจารณ์ในใจพวกเขา โดยเราจะมีความเชี่ยวชาญได้ผ่านการเฝ้าสังเกตตนเองและความละอายที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับตัวตนที่เราเป็นเมื่อวาน เราปรารถนาที่จะสร้างผลงานส่วนตัวของเราในแบบที่สามารถนำเสนอให้แก่ทุกคนได้ในทุกเวลา ในขณะเดียวกัน เรารับทราบถึงความสำคัญของการยินยอมต่อกลไกที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบและปรับสมดุล การทบทวน การให้ข้อเสนอแนะ และการควบคุม

ทำงานเชิงรุก

ทำงานเชิงรุก

ทำงานเชิงรุก

เราจัดสรรหน่วยงานและพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดของเราเพื่อดำเนินตามเส้นทางของ Airalo ในเชิงรุกอย่างค่อยเป็นค่อยไป เราให้ความสำคัญกับการสร้างโลกรอบตัวเราตามวาระของเรา แทนที่จะถูกรบกวน ดึงดูด หรือตอบสนองกับงานของผู้อื่น เราหลีกเลี่ยงที่จะหลงพึงพอใจกับสิ่งใด แต่ในขณะเดียวกัน เราได้พัฒนาและค้นหาจุดยืนร่วมกับทุกสิ่งที่มีเกียรติและสิ่งที่แปลกใหม่อย่างมีความหมาย

กระตุ้นจากภายใน เก็บเกี่ยวจากภายนอก

กระตุ้นจากภายใน เก็บเกี่ยวจากภายนอก

กระตุ้นจากภายใน เก็บเกี่ยวจากภายนอก

เราดำเนินการตามหลักการที่ว่า รางวัลภายนอกนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อในคุณค่าตามธรรมชาติของการปรับปรุงบริการของเราให้สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ใช้ Airalo และสมาชิกในทีมเพื่อสร้างผลกระทบที่ยาวนานและยั่งยืน เรามองว่าการยอมรับและเสียงปรบมือของผู้อื่นเป็นหนึ่งในเกณฑ์การยอมรับผลงานของเรา แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นแรงจูงใจแอบแฝงที่จะใช้เป็นเครื่องมือในความพยายามของเรา

การทำงานที่ Airalo

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานที่ Airalo

เกี่ยวกับการทำงานที่ AIRALO