นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผลบังคับใช้: 3 มิถุนายน 2024

AIRGSM PTE. LTD. ทำธุรกิจในนาม Airalo (www.AIRALO.com) (“Airalo,” “เรา,” “พวกเรา,” หรือ “ของเรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวม ใช้ แบ่งปัน และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือที่เรียกว่าข้อมูลส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ยังบอกคุณเกี่ยวกับสิทธิ์ และตัวเลือกของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และวิธีที่คุณสามารถติดต่อเราเพื่อรับคำตอบสำหรับคำถามของคุณ

การลงทะเบียนบัญชีหรือใช้หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ ฟีดข้อมูล และ/หรือบริการของ Airalo (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) จะถือว่า คุณเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด

สารบัญ:

1. การบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

2. วิธีที่เรารวบรวม เปิดเผย และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

3. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

🌎สามารถใช้ได้ใน 200+ ประเทศและภูมิภาค รวมถึง: การเก็บรักษาข้อมูล

5. วิธีที่เราใช้ข้อมูล

6. วิธีที่เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล

7. สิทธิของคุณ

8. การถ่ายโอนข้อมูลและการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

9. ความปลอดภัย

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

11. เด็ก

12. ข้อมูลติดต่อ

13. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้พักอาศัยในแคลิฟอร์เนีย

1. การบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับบริการของ Airalo ทั่วโลก รวมถึงผู้ใช้แอปพลิเคชันมือถือของ Airalo แพลตฟอร์มพันธมิตร เว็บไซต์ คุณสมบัติ หรือบริการอื่นๆ การโต้ตอบ (ออนไลน์และออฟไลน์) กับ Airalo พนักงาน และผู้สมัครงาน (“บริการ”)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายถึงวิธีที่ Airalo รวบรวมและใช้ข้อมูล และนำไปใช้กับผู้ใช้ Airalo ทุกคนทั่วโลก เว้นแต่พวกเขาจะใช้บริการที่อยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวแยกต่างหาก นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับ:

 • ผู้ใช้ปลายทาง: บุคคลที่ใช้และโต้ตอบกับบริการโดยตรงผ่านบัญชี Airalo เพื่อการใช้งานส่วนตัว
 • ผู้ใช้ธุรกิจ: Airalo ให้บริการแก่นิติบุคคล (“ผู้ใช้ธุรกิจ”) ที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปลายทางทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่เราที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทางธุรกิจเหล่านั้นที่เป็นเจ้าของธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ
 • ผู้ใช้ปลายทาง: บุคคลที่ได้รับบริการที่สั่งซื้อโดยเจ้าของบัญชี Airalo รายอื่น เช่น เมื่อคุณทำธุรกิจด้วย หรือทำธุรกรรมกับผู้ใช้แบบธุรกิจ
 • ผู้สมัครงาน: บุคคลที่ส่งใบสมัครงานไปยัง Airalo


2. วิธีที่เรารวบรวม เปิดเผย และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณในหลากหลายวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณโต้ตอบกับเราและบริการของเรา รวมถึง:

 • การรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากคุณเมื่อคุณได้ให้ข้อมูลแก่เรา เช่น ขณะที่คุณลงทะเบียนบัญชี ลงทะเบียนเพื่อรับการสื่อสารจากเรา สั่งซื้อ ซื้อสินค้า หรือติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรืออื่นๆ
 • การรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติใช้คุกกี้ บันทึกเซิร์ฟเวอร์ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน เมื่อคุณโต้ตอบกับเราผ่านบริการของเร าและ/หรือผ่านอีเมล ตามที่กฎหมายอนุญาตหรือเมื่อคุณยินยอม
 • การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น รวมถึง ตัวอย่างเช่น บริษัทในเครือของเรา พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ เครือข่ายโซเชียลมีเดียออนไลน์ และบุคคลที่สามอื่นๆ หรือจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งใบสมัครงานหรือเป็นพนักงาน เราอาจดำเนินการตรวจสอบประวัติภูมิหลังของคุณ

Airalo จัดประเภทข้อมูลและระบบสารสนเทศตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ความละเอียดอ่อน และความสำคัญทางธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลจะได้รับการคุ้มครองในระดับที่เหมาะสม “ผู้ควบคุมข้อมูล” เป็นนิติบุคคลที่กำหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการประมวลผลข้อมูลที่ดำเนินการ “ผู้ประมวลผลข้อมูล” เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการในนามของ และภายใต้คำแนะนำของผู้ควบคุมเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

Airalo เป็นผู้ควบคุมข้อมูล

Airalo จะรับบทบาทเป็นผู้ควบคุมข้อมูล ในขณะที่กำหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล Airalo มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ กิจกรรมภายใต้ขีดความสามารถของผู้ควบคุมข้อมูลของ Airalo ได้แก่:

 • การลงทะเบียนโดยตรง: Airalo เป็นผู้ควบคุมข้อมูล เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนโดยตรงกับบริการ ซึ่งมีผลกับทั้งสองกรณี:
  • บริบท B2C: ผู้ใช้ปลายทางที่ลงทะเบียนโดยตรงสำหรับบริการของ Airalo
  • บริบท B2B: ผู้ใช้ธุรกิจหรือลูกค้าปลายทางที่ลงทะเบียนโดยตรงกับ Airalo

กิจกรรมหลัก:

 • การส่งมอบบริการ: การใช้ข้อมูลเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของ Airalo
 • การป้องกันการฉ้อโกง: การติดตามและตรวจจับธุรกรรมและกิจกรรมการฉ้อโกง
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย: ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงิน กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • การเพิ่มประสิทธิภาพของบริการ: พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
 • การประมวลผลการสมัครงาน: การจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลจากการสมัครงาน

 

Airalo ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล

Airalo จะทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล ในสถานการณ์ที่ Airalo ให้บริการในนามของ และตามคำแนะนำของผู้ใช้ธุรกิจ ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ เช่น:

 • บริบท B2B สำหรับผู้ใช้ปลายทาง: Airalo ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าปลายทางของผู้ใช้ธุรกิจในสถานการณ์แบบ B2B
 • ดำเนินการบริการสำหรับผู้ใช้ธุรกิจ: ปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ใช้ธุรกิจ เช่น การสร้างบัญชี และแจกจ่าย eSIM ให้กับลูกค้าปลายทาง

ในขณะที่เราดำเนินการในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ผู้ใช้ธุรกิจ) เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการจัดการ และปกป้องข้อมูลของพวกเขา Airalo ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะรับรองการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่ประมวลผลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ และภาระผูกพันตามสัญญา

3. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประเภทข้อมูลที่เรารวบรวมในบริบทต่างๆ และวิธีที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว

บริบท ประเภทของข้อมูล วัตถุประสงค์หลักในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูล
การลงทะเบียนบัญชี เรารวบรวมชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณ รวมถึงอีเมล ในขณะที่คุณสร้างบัญชี นอกจากนี้ เรายังรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่คุณทำในขณะที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ เรามีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการมอบฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีให้กับผู้ใช้ของเรา โดยบัญชีสามารถนำมาใช้เพื่อชำระเงินได้อย่างง่ายดาย รวมถึงบันทึกการตั้งค่าและประวัติการทำธุรกรรมของคุณ เรายังอาจประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อปฏิบัติตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณ
ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ตัวระบุไบโอเมตริกซ์จาก ID ภาพถ่ายและเซลฟี่ เราประมวลผลข้อมูลไบโอเมตริกซ์โดยได้รับความยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้งเพื่อยืนยันตัวตนของคุณผ่านกระบวนการ eKYC ตามที่กฎหมายกำหนด
ผู้ใช้ธุรกิจ เราได้รวบรวมชื่อและข้อมูลการติดต่อ รวมถึงอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางกายภาพของพนักงานของผู้ใช้ธุรกิจของเราที่เราอาจโต้ตอบด้วย เรามีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการติดต่อลูกค้าของเรา และสื่อสารกับพวกเขาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจตามปกติ เช่น โครงการ การบริการ และการเรียกเก็บเงิน
เทคโนโลยีการติดตามออนไลน์ที่จำเป็น

เราใช้คุกกี้และภาพ GIF โปร่งใส “คุกกี้”เป็นข้อมูลเล็กๆ ที่เว็บไซต์ส่งไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ในขณะที่ดูเว็บไซต์ ภาพ GIF โปร่งใส หมายถึงพิกเซลที่เบราว์เซอร์ของคุณโหลดขณะที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์

เทคโนโลยีการติดตามเหล่านี้อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) (หมายเลขที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติขณะใช้อินเทอร์เน็ต) ชื่อโดเมน กิจกรรมการคลิก เว็บไซต์อ้างอิง และ/หรือการประทับวันที่/เวลาสำหรับผู้เยี่ยมชม

เรามีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการทำให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีการติดตามที่ไม่จำเป็น เราอาจวางเทคโนโลยีการติดตามบนเว็บไซต์ของเรา (เช่น คุกกี้หรือพิกเซล) ซึ่งรวบรวมการวิเคราะห์ บันทึกวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา หรืออนุญาตให้เรามีส่วนร่วมในการโฆษณาตามพฤติกรรม เทคโนโลยีเหล่านี้อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) (หมายเลขที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติขณะใช้อินเทอร์เน็ต) ชื่อโดเมน กิจกรรมการคลิก เว็บไซต์อ้างอิง และ/หรือการประทับวันที่/เวลาสำหรับผู้เยี่ยมชม เราหรือบุคคลที่สามอาจรวบรวมข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไปและจากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นๆ ของเรา เราจะใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามตามความยินยอมในกรณีที่กฎหมายกำหนด
ข้อมูลประชากร เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อายุหรือสถานที่ของคุณ เรามีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการทำความเข้าใจผู้ใช้ของเรา และนำเสนอบริการที่ปรับให้เหมาะสม
ผู้สมัครงาน หากคุณสมัครงานตามประกาศรับสมัครหรือเป็นพนักงาน เราจะรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการประมวลผลใบสมัครของคุณ หรือเพื่อรักษาคุณไว้เป็นพนักงาน รวมถึงข้อมูลติดต่อ การศึกษา และประวัติงานของคุณ เรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการประเมินบุคคลสำหรับตำแหน่งที่เป็นไปได้ในทีมงานของเรา ในบางบริบท กฎหมายกำหนดให้เราต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานหรือผู้สมัครด้วย นอกจากนี้ เรายังมีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อบริหารจัดการพนักงาน และบุคลากรมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ/การสนับสนุน หากคุณให้ข้อเสนอแนะหรือติดต่อเราเพื่อขอรับการสนับสนุน เราจะรวบรวมชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณตลอดจนเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณส่งถึงเราเพื่อที่เราจะใช้ในการตอบกลับ เรามีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการรับ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาของคุณ
อุปกรณ์มือถือ เรารวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์มือถือของคุณ เช่น ข้อมูลระบุตัวตนเฉพาะที่เผยแพร่จากอุปกรณ์ของคุณ ขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เรามีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการระบุผู้เยี่ยมชมเฉพาะ และติดตามการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
การสั่งซื้อ เรารวบรวมชื่อ ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับจัดส่ง ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขบัตรชำระเงินของคุณ ขณะที่คุณทำการสั่งซื้อ เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบัติตามสัญญาเพื่อส่งมอบบริการให้แก่คุณ
โปรโมชั่นพันธมิตร เรารวบรวมข้อมูลที่คุณให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการขายร่วมกับบริษัทอื่น เรามีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติตามโปรโมชั่นของเรา
แบบสำรวจ เราจะรวบรวมข้อมูลที่คุณให้ผ่านแบบสำรวจ ในขณะที่คุณเข้าร่วมในการสำรวจ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามจะนำไปใช้กับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลของคุณ หากการสำรวจจัดทำโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เรามีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการทำความเข้าใจความคิดเห็นของคุณ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของเรา

 

🌎สามารถใช้ได้ใน 200+ ประเทศและภูมิภาค รวมถึง: การเก็บรักษาข้อมูล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย การบัญชี หรือการรายงาน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดหรือได้รับอนุญาตให้มีการระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลที่นานกว่านั้น ทั้งนี้ในการกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะพิจารณาปริมาณ ลักษณะ และความละเอียดอ่อนของข้อมูล ความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายจากการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ที่เรารับข้อมูล และเราสามารถบรรลุผลวัตถุประสงค์ดังกล่าวผ่านวิธีการอื่นได้หรือไม่ เช่นเดียวกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์และการใช้งานที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว เรายังใช้ข้อมูลในลักษณะต่อไปนี้:

 • เพื่อระบุตัวคุณ ขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ หรือดำเนินการคืนสินค้า
 • เพื่อปรับปรุงบริการ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเรา
 • เพื่อปรับปรุงกระบวนการชำระเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เพื่อดำเนินการวิเคราะห์
 • เพื่อสื่อสารกับคุณ เช่น เพื่อตอบกลับและ/หรือติดตามคำขอ การสอบถาม ปัญหา หรือข้อเสนอแนะของคุณ
 • เพื่อส่งสื่อการตลาดและส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ การขาย หรือโปรโมชั่นของเรา หรือของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา
 • เพื่อตรวจจับและป้องกันกิจกรรมที่เป็นอันตราย หลอกลวง ฉ้อโกงหรือผิดกฎหมาย รวมถึงการละเมิดนโยบายและข้อกำหนดและเงื่อนไข เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย และอันตรายต่อสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทของเราและผู้ใช้ พนักงาน หรือผู้อื่นของเรา
 • เพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง ระบุ และซ่อมแซมข้อผิดพลาดที่ทำให้ฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่ของเว็บไซต์และบริการของเราเกิดข้อบกพร่อง
 • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับของเรา เพื่อสร้างหรือใช้สิทธิ์ของเรา และเพื่อป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารภายใน รวมถึงการจัดการความสัมพันธ์ของเรา
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่คุณอาจยินยอม (เป็นครั้งคราว)

แม้ว่าหัวข้อข้างต้นจะอธิบายวัตถุประสงค์หลักของเราในการรวบรวมข้อมูลของคุณ แต่เรามีวัตถุประสงค์มากกว่าหนึ่งประการในหลายๆ สถานการณ์ ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อสินค้าออนไลน์เสร็จ เราอาจรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ แต่เรายังรวบรวมข้อมูลของคุณ เนื่องจากเรามีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการรักษาข้อมูลของคุณหลังจากที่ทำธุรกรรมของคุณเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้เราสามารถตอบคำถามใดๆ เกี่ยวกับการสั่งซื้อของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยเหตุนี้ การรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลของคุณจึงขึ้นอยู่กับบริบทที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ ความจำเป็นของเราในการปฏิบัติตามสัญญา ภาระผูกพันของเราภายใต้กฎหมาย และ/หรือผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการดำเนินธุรกิจของเรา

 

6. วิธีที่เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล

นอกเหนือจากสถานการณ์เฉพาะที่กล่าวถึงในส่วนอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • บริษัทในเครือและการเข้าซื้อกิจการ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือของเรา (เช่น บริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า หรือบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน) หากบริษัทอื่นได้เข้าซื้อหรือวางแผนที่จะเข้าซื้อบริษัท ธุรกิจ หรือสินทรัพย์ของเรา เราจะแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทดังกล่าว รวมถึงในขั้นตอนการเจรจาด้วย
 • การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ: เราอาจเปิดเผยข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อหมายศาล หมาย หรือคำสั่งศาล หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายใดๆ หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณเพื่อสร้างหรือใช้สิทธิ์ของเรา เพื่อป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น การฉ้อโกงที่ต้องสงสัย ความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือการละเมิดนโยบายของเรา หรือเพื่อปฏิบัติตามคำขอของคุณสำหรับการจัดส่งสินค้าไปยังหรือการให้บริการโดยคนกลางบุคคลที่สาม
 • โปรโมชั่นพันธมิตร: เราอาจนำเสนอโปรโมชั่นกับพันธมิตรบุคคลที่สาม หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าร่วมโปรโมชั่นที่ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรบุคคลที่สาม ข้อมูลที่คุณให้จะถูกแบ่งปันกับเราและกับพวกเขา การใช้ข้อมูลของคุณโดยพวกเขาไม่ได้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • ผู้ให้บริการ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการ นอกจากเรื่องอื่นแล้ว ผู้ให้บริการจะช่วยเราในการจัดการเว็บไซต์ของเรา และส่งมอบบริการเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ให้การสนับสนุนทางเทคนิค ประมวลผลการชำระเงิน และให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ
 • การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามความยินยอมของคุณ: เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลที่สามอื่นๆ เมื่อเราได้รับความยินยอมหรือคำสั่งให้ทำเช่นนั้น


7. สิทธิ์ของคุณ

คุณอาจมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของคุณ และกฎหมายที่บังคับใช้:

 • เข้าถึงข้อมูลของคุณ: สิทธิ์ในการขอให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลของเรา ในบางกรณี คุณอาจขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบพกพาที่เครื่องอ่านได้
 • การตรวจสอบและขอแก้ไข: สิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรักษาไว้ เราจำเป็นต้องพึ่งพาคุณในการอัปเดต และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว็บไซต์ของเราอนุญาตให้คุณแก้ไข หรือลบโปรไฟล์บัญชีของคุณได้ หากเว็บไซต์ของเราไม่อนุญาตให้คุณอัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลบางอย่าง คุณสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อขอให้แก้ไขข้อมูลของคุณได้ โปรดทราบว่าเราอาจเก็บข้อมูลในอดีตไว้ในไฟล์สำรองข้อมูลของเราตามที่กฎหมายอนุญาต
 • ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือนำออก: สิทธิ์ในการขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ
 • เพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ: สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมที่คุณเคยให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนหน้านี้
 • การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่การประมวลผลดำเนินการบนพื้นฐานทางกฎหมายที่อยู่นอกเหนือจากความยินยอม
 • การติดตามทางออนไลน์: เราไม่ได้ยอมรับสัญญาณ“ห้ามติดตาม”ในขณะนี้

โปรดทราบว่าสิทธิ์ทั้งหมดที่อธิบายไว้ข้างต้นไม่ใช่สิทธิ์เด็ดขาด และไม่มีผลบังคับใช้ในทุกสถานการณ์ ทั้งนี้ในบางกรณี เราอาจจำกัดหรือปฏิเสธคำขอของคุณ อันเนื่องมาจากกฎหมายอนุญาต หรือกำหนดให้เราต้องทำเช่นนั้น หรือในกรณีที่เราไม่สามารถยืนยันตัวตนของคุณได้ เราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่ใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวของตนภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้

โปรดอ่านส่วนนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจง หากต้องการส่งคำร้องขอใช้สิทธิใดๆ ที่อธิบายไว้ข้างต้นหรือเพื่ออุทธรณ์คำตัดสินของเราที่เกี่ยวข้องกับคำขอสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลติดต่อด้านล่าง หรือผ่านทางหน้าติดต่อเรา

โปรดทราบว่าเราจะขอให้คุณพิสูจน์ตัวตนของคุณตามที่กฎหมายกำหนด เราจะขอข้อมูล เช่น ชื่อของคุณ สินค้ารายการสุดท้ายที่คุณซื้อจากเรา หรือวันที่ซื้อครั้งล่าสุดจากเรา โดยขึ้นอยู่กับคำขอของคุณ เรายังอาจขอให้คุณจัดทำหนังสือรับรองที่มีการลงนามเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการจัดหา แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในไฟล์ของเราตามคำขอที่ได้รับ

ในบางกรณี คุณอาจมอบหมายให้ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตส่งคำขอใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวบางอย่างในนามของคุณได้ หากคุณเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตในการส่งคำขอในนามของบุคคล คุณต้องแนบสำเนาเอกสารที่ลงนาม ซึ่งระบุว่าคุณสามารถดำเนินการในนามของบุคคลอื่นได้

ฉันจะยกเลิกการสมัครรับอีเมลการตลาดได้อย่างไร

คุณสามารถเลือกไม่รับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดได้โดยใช้ฟังก์ชันยกเลิกการสมัครรับจากในการตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ ในการจัดการการตั้งค่าของคุณ โปรดเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ แล้วไปยังการตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ เปิดหรือปิด “ฉันต้องการรับอีเมลส่งเสริมการขาย” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่อีเมลของคุณจะยกเลิกการรับการสื่อสารการตลาดทางอีเมลโดยเร็วที่สุด

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับวิธีการเลิกรับการสื่อสารการตลาดของ Airalo โปรดติดต่อเราที่ [email protected]

ฉันจะลบบัญชีของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถลบบัญชีของคุณได้โดยใช้ฟังก์ชั่น“ลบบัญชี”จากในการตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ โปรดเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ แล้วไปยังการตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ คลิกปุ่ม“ลบบัญชี” และยืนยันเจตนาของคุณ เราจะดำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุด หรือภายในหนึ่งเดือน หลังจากได้รับคำขอ หากมีข้อกำหนดพิเศษแนบมาด้วย

โปรดทราบว่าไม่ว่าในกรณีใด เราอาจจำเป็นต้องยืนยันตัวตนและความสัมพันธ์ของคุณกับเราก่อนจึงจะสามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้

Airalo จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลต่อ หลังจากได้รับคำขอลบหรือคัดค้านการประมวลผลเมื่อใด

ในบางสถานการณ์ กฎหมายอาจกำหนดให้ Airalo เก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แม้ว่าจะมีการร้องขอให้ลบหรือคัดค้านการประมวลผลก็ตาม ตัวอย่างเช่น Airalo จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายภายใต้การทำความรู้จักกับลูกค้า (KYC) และรายละเอียดธุรกรรมการชำระเงิน

9. การถ่ายโอนข้อมูลและการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

บริการนี้เป็นของ Airalo และอาจเข้าถึงได้ในยุโรปและต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้เอง ข้อมูลของคุณอาจถูกประมวลผลในต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายความเป็นส่วนตัวอาจมีความเข้มงวดน้อยกว่ากฎหมายในประเทศของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะดำเนินการเพื่อปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้หลักการความเป็นส่วนตัวเดียวกันกับที่ใช้ตามกฎหมายของประเทศที่เราได้รับข้อมูลของคุณเป็นครั้งแรก หากเป็นไปได้ การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถึงเราแสดงว่าคุณยินยอมให้มีการถ่ายโอน การจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลของคุณในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่คุณพำนัก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสหรัฐอเมริกา หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามของเราในการใช้หลักการความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลหนึ่งกับข้อมูล เมื่อไปยังเขตอำนาจศาลอื่น คุณสามารถติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลติดต่อด้านล่าง

9. ความปลอดภัย

เราปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีมือถือ หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ แม้ว่าเราพยายามที่จะรักษามาตรการป้องกันทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และขั้นตอนเพื่อปกป้องความลับของข้อมูลที่เรารวบรวมทางออนไลน์

ผู้ใช้ Airalo ยังคงมีความรับผิดชอบในการรักษารหัสผ่าน และข้อมูลประจำตัวของตนให้ปลอดภัย หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเราไม่ปลอดภัยอีกต่อไป (เช่น หากคุณรู้สึกว่าการรักษาความปลอดภัยของบัญชีใดๆ ที่คุณอาจมีไว้กับเราถูกบุกรุก) โปรดแจ้งให้เราทราบถึงปัญหาทันทีโดยติดต่อ [email protected]

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ หากมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในคำชี้แจงนี้หรือวิธีที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านการโพสต์ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างชัดเจนที่นี่ หรือบนหน้าหลักของเรา หรือส่งอีเมลถึงคุณ เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายนี้ทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรามีวันที่“มีผลบังคับใช้” และวันที่“อัปเดตล่าสุด” วันที่มีผลบังคับใช้หมายถึงวันที่เวอร์ชันปัจจุบันมีผลใช้บังคับ วันที่อัปเดตครั้งล่าสุดหมายถึงวันที่ที่มีการแก้ไขสำคัญครั้งล่าสุดต่อเวอร์ชันปัจจุบัน

11. เด็ก

บริการของเราไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี และเราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ที่ไม่ได้รับการยินยอมจากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา

12. ข้อมูลติดต่อ

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็น การอุทธรณ์ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา หรือหากคุณต้องการเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในรูปแบบอื่นอันเนื่องมาจากมีความพิการ โปรดติดต่อเราตามที่อยู่ที่เหมาะสมด้านล่าง เราจะพยายามตอบสนองต่อคำขอของคุณ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวแก่คุณ

 • [email protected]
 • หมายเลขโทรศัพท์โทรฟรีของสหรัฐอเมริกา: +1 (888) 870-2848

หากคุณไม่พอใจกับคำตอบของเรา และคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร คุณอาจมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลในพื้นที่ของคุณได้

13. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้พักอาศัยในแคลิฟอร์เนีย

กฎหมายแคลิฟอร์เนียกำหนดให้เราต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณเป็นผู้อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย การเปิดเผยความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้จะมีผลกับคุณเพิ่มเติมจากนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนที่เหลือ

 • กฎหมาย Shine the Light ของรัฐแคลิฟอร์เนีย: หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล (หากมี) ที่เราแบ่งปันกับบุคคลที่สาม หรือบริษัทในเครือเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นใช้สำหรับการตลาดทางตรง โปรดส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเราโดยใช้ข้อมูลในส่วนข้อมูลติดต่อด้านบน
 • ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล: ตารางด้านล่างอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ “ขาย” และ/หรือ“แบ่งปัน” (เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านั้นถูกกำหนดโดยกฎหมายแคลิฟอร์เนีย) โปรดทราบว่า นอกเหนือจากผู้รับที่ระบุด้านล่าง เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดๆ ที่เรารวบรวมให้กับหน่วยงานของรัฐ ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เราไม่“ขาย”ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อเงิน เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายตามที่กล่าวไว้ในส่วนอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วนคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โปรดดูส่วนข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ของนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทของผู้รับ  
  การเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การแบ่งปันข้อมูลสำหรับการโฆษณาที่มุ่งเน้นพฤติกรรมข้ามบริบท
ตัวระบุ – ซึ่งอาจรวมถึงชื่อจริง นามแฝง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ตัวระบุเฉพาะบุคคล ตัวระบุออนไลน์ ที่อยู่อีเมล ชื่อบัญชี หรือตัวระบุอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

บริษัทในเครือหรือบริษัทย่อย

พันธมิตรทางธุรกิจ

ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

พันธมิตรการตลาดร่วม 

ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม

ผู้ให้บริการอื่นๆ

ผู้ประมวลผลการชำระเงินและสถาบันการเงิน 

องค์กรบริการวิชาชีพ ซึ่งอาจรวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักงานกฎหมาย

เครือข่ายโซเชียล

เครือข่ายโฆษณา
ข้อมูลประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล – ซึ่งอาจรวมถึงหมายเลขประกันสังคม หมายเลขใบขับขี่ หรือหมายเลขประจำตัวที่ออกโดยรัฐ หมายเลขหนังสือเดินทาง

ผู้ให้บริการเครือข่าย (ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ eKYC)

องค์กรบริการวิชาชีพ ซึ่งอาจรวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักงานกฎหมาย

 
ข้อมูลทางการเงิน – ซึ่งอาจรวมถึงหมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ

ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม

ผู้ประมวลผลการชำระเงินและสถาบันการเงิน 

องค์กรบริการวิชาชีพ ซึ่งอาจรวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักงานกฎหมาย

 
ลักษณะของการจำแนกประเภทกลุ่มคนที่ได้รับการคุ้มครอง – ซึ่งอาจรวมถึงอายุ เพศ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ เป็นต้น

ผู้ให้บริการเครือข่าย (ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ eKYC)

องค์กรบริการวิชาชีพ ซึ่งอาจรวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักงานกฎหมาย

 
ข้อมูลเชิงพาณิชย์ – ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อ ได้รับ หรือพิจารณา หรือประวัติหรือแนวโน้มการซื้อหรือการบริโภคอื่นๆ

บริษัทในเครือหรือบริษัทย่อย

พันธมิตรทางธุรกิจ

ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

พันธมิตรการตลาดร่วม 

ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม

ผู้ให้บริการอื่นๆ

ผู้ประมวลผลการชำระเงินและสถาบันการเงิน 

องค์กรบริการวิชาชีพ ซึ่งอาจรวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักงานกฎหมาย

เครือข่ายโซเชียล

 
ข้อมูลกิจกรรมอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ – ซึ่งอาจรวมถึงประวัติการเรียกดู ประวัติการค้นหา และข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของแต่ละบุคคลกับเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชัน หรือโฆษณา ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล เครือข่ายโฆษณา
ข้อมูลทางวิชาชีพ หรือที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน

บริษัทในเครือหรือบริษัทย่อย

พันธมิตรทางธุรกิจ

ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม

ผู้ให้บริการอื่นๆ

องค์กรบริการวิชาชีพ ซึ่งอาจรวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักงานกฎหมาย

 
ข้อมูลการศึกษาที่ไม่ใช่สาธารณะ (ตามที่กำหนดไว้ในรัฐบัญญัติสิทธิการศึกษาของครอบครัวและความเป็นส่วนตัว)

บริษัทในเครือหรือบริษัทย่อย

พันธมิตรทางธุรกิจ

ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม

ผู้ให้บริการอื่นๆ

องค์กรบริการวิชาชีพ ซึ่งอาจรวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักงานกฎหมาย

 
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่อธิบายไว้ในกฎหมายบันทึกลูกค้าแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)) – ซึ่งอาจรวมถึงลายเซ็น ลักษณะทางกายภาพ หรือคำอธิบาย รวมถึงหมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย

ผู้ให้บริการเครือข่าย (ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ eKYC)

องค์กรบริการวิชาชีพ ซึ่งอาจรวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักงานกฎหมาย

 

 

 • การเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของรัฐแคลิฟอร์เนีย เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนประเภทต่อไปนี้ (ตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายแคลิฟอร์เนีย): ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ หมายเลขประกันสังคม หรือข้อมูลประจำตัวอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ การเข้าสู่ระบบบัญชี ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลนี้ได้รับการเก็บรวบรวมเพื่อประมวลผลธุรกรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย จัดการธุรกิจของเรา หรือให้บริการแก่คุณ โปรดทราบว่าเราจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมายสิทธิความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 1798.121

2024 AIRGSM PTE. LTD.

สงวนลิขสิทธิ์

พร้อมที่จะลองใช้ eSIM และเปลี่ยนวิธีการเชื่อมต่อของคุณหรือยัง

ดาวน์โหลดแอป Airalo เพื่อซื้อ จัดการ และเติมเงิน eSIM ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

ใช้เครดิตฟรีของคุณ

คุณสามารถรับ Airmoney มูลค่า USD $3.00 ได้ด้วยการแชร์รหัสการแนะนำของคุณกับเพื่อนๆ