ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

1. การมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับบริการทั้งหมดที่ให้บริการโดย AIRGSM PTE LTD. ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า Airalo โดยเกี่ยวข้องกับการขายต่อ eSIM แบบชำระเงินล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้มีอยู่ในเว็บไซต์ www.airalo.com ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้มีอยู่ในเว็บไซต์ www.airalo.com Airalo อาจยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดได้เฉพาะในกรณีที่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

2. คำอธิบายของบริการ

2.1. การขายต่อ eSIM

Airalo เป็นผู้ให้บริการขายต่อ eSIM แบบชำระเงินล่วงหน้า Airalo เป็นผู้ให้บริการขายต่อ eSIM แบบชำระเงินล่วงหน้า โดยลูกค้าจะสามารถลงทะเบียน และซื้อ eSIM ได้บนเว็บไซต์ www.airalo.com  และ/หรือแอป Airalo การชำระเงินของเราได้รับการดำเนินงานโดย PAYPAL (https://paypal.com) และ Stripe (https://stripe.com) ด้วยบัตรเครดิตสมมุติของคุณ (บัตรเครดิตเสมือน) การชำระเงินของเราได้รับการดำเนินงานโดย PAYPAL (https://paypal.com) และ Stripe (https://stripe.com) ด้วยบัตรเครดิตสมมุติของคุณ (บัตรเครดิตเสมือน)

2.2. การลงทะเบียนเพื่อใช้งานบริการ Airalo

ลูกค้าต้องยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขทั่วไปเพื่อใช้บริการของ Airalo ลูกค้าจะต้องมอบข้อมูลเหล่านี้โดยตรง หรือผ่านผู้ให้บริการที่เป็นตัวกลาง (โรงแรม บริษัทนำเที่ยว...) บนเว็บเบราว์เซอร์ที่อยู่ภายใต้ www.airalo.com : ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ (ที่อยู่เก็บเงิน) ที่อยู่อีเมล

2.3. ข้อผูกพันของ Airalo

Airalo จะใช้ความพยายามที่เหมาะสมเพื่อมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า Airalo จะใช้ความพยายามที่เหมาะสมเพื่อมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม Airalo ไม่รับประกันว่าบริการดังกล่าวจะไม่มีการหยุดชะงัก ตรงตามกำหนดเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อบกพร่อง

2.4. ข้อผูกพันของลูกค้า

ในการใช้อุปกรณ์หรือบริการที่จัดหาให้โดย Airalo ลูกค้าห้ามกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด ผิดกฎหมาย หรือฉ้อฉล ซึ่งจะทำให้เครือข่ายเกิดข้อบกพร่องหรือเสียหาย ในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อผูกพันภายใต้มาตรา 2.4 นี้ Airalo อาจระงับการใช้งานบริการของลูกค้าได้ โดย Airalo จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีที่มีการระงับตามเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ในระหว่างที่ถูกระงับ ลูกค้าจะยังคงต้องชำระค่าบริการทั้งหมดที่คงค้างภายใต้ข้อตกลงนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ถูกระงับ 2.4 นี้ Airalo อาจระงับการใช้งานบริการของลูกค้าได้ โดย Airalo จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีที่มีการระงับตามเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ในระหว่างที่ถูกระงับ ลูกค้าจะยังคงต้องชำระค่าบริการทั้งหมดที่คงค้างภายใต้ข้อตกลงนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ถูกระงับ

2.5. ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์

ลูกค้ามีความรับผิดชอบที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์รองรับ eSIM และได้รับการปลดล็อคเครือข่าย ลูกค้ามีความรับผิดชอบที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์รองรับ eSIM และได้รับการปลดล็อคเครือข่าย การทำเครื่องหมายที่ "ฉันมีอุปกรณ์ที่รองรับ eSIM และได้รับการปลดล็อคเครือข่าย" เพื่อดำเนินการซื้อจะถือว่าลูกค้ามีความรับผิดชอบต่อข้อมูลนี้ โดยลูกค้าจำเป็นต้องตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่รองรับ eSIM ที่มีให้ขณะชำระเงิน เนื่องจากความเข้ากันได้ของอุปกรณ์อาจขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและประเทศต้นทาง ทั้งนี้รายการอุปกรณ์ที่รองรับ eSIM จะไม่ได้ครอบคลุมรายการอุปกรณ์ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าอาจมีอุปกรณ์รองรับ eSIM ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่ยังไม่ได้เพิ่มเข้าไปในรายการ โดยลูกค้าจำเป็นต้องตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่รองรับ eSIM ที่มีให้ขณะชำระเงิน เนื่องจากความเข้ากันได้ของอุปกรณ์อาจขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและประเทศต้นทาง ทั้งนี้รายการอุปกรณ์ที่รองรับ eSIM จะไม่ได้ครอบคลุมรายการอุปกรณ์ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าอาจมีอุปกรณ์รองรับ eSIM ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่ยังไม่ได้เพิ่มเข้าไปในรายการ

3. การเริ่มต้น ระยะเวลา และการสิ้นสุดของสัญญา

บริการเป็นสัญญาระหว่าง Airalo และลูกค้าที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ทันทีที่การสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของ Airalo https://www.airalo.com หรือผ่านแอปเสร็จสมบูรณ์ การเปิดใช้งาน eSIM และการยอมรับนโยบายการเปิดใช้งานถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า โดยสัญญาจะสิ้นสุดลงในกรณีที่ลูกค้าไม่มีแพ็คเกจข้อมูลที่ใช้งานอยู่ หรือได้ลบ eSIM ออกจากอุปกรณ์ การเปิดใช้งาน eSIM และการยอมรับนโยบายการเปิดใช้งานถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า โดยสัญญาจะสิ้นสุดลงในกรณีที่ลูกค้าไม่มีแพ็คเกจข้อมูลที่ใช้งานอยู่ หรือได้ลบ eSIM ออกจากอุปกรณ์

4. การเรียกเก็บเงิน และการชำระเงิน

4.1. เงื่อนไขการชำระเงิน

การชำระค่าบริการของ Airalo จะได้รับการดำเนินการผ่านบัตรเครดิต PayPal Google Pay และ Apple Pay โดยจะต้องชำระในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ($) ธุรกรรมบัตรเครดิตจะได้รับการดำเนินการ และรักษาความปลอดภัยโดยผู้ให้บริการของ Airalo ซึ่งก็คือ PayPal (https://paypal.com) และ Stripe (https://stripe.com) โดยจะต้องชำระในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ($) ธุรกรรมบัตรเครดิตจะได้รับการดำเนินการ และรักษาความปลอดภัยโดยผู้ให้บริการของ Airalo ซึ่งก็คือ PayPal (https://paypal.com) และ Stripe (https://stripe.com)

4.2. การเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้งาน

4.2.1. Airalo ได้ระบุค่าบริการทั้งหมด โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

4.2.2. ลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากการอ้างสิทธิ์ของ Airalo เว้นแต่ในกรณีที่ข้อเรียกร้องของลูกค้าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถโต้แย้งได้ หรือได้รับการยืนยันโดยการตัดสินของศาลขั้นสุดท้าย

5. การส่งมอบ

ลูกค้าจะเห็น eSIM ที่ซื้อได้ทันทีภายใต้แท็บ “eSIM ของฉัน” บนเว็บไซต์ และ/หรือในแอป โดยลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากการซื้อ และจะมีข้อมูลทั้งหมดสำหรับการติดตั้ง eSIM ให้บริการอยู่ในบัญชี Airalo ของผู้ใช้เท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากการซื้อ และจะมีข้อมูลทั้งหมดสำหรับการติดตั้ง eSIM ให้บริการอยู่ในบัญชี Airalo ของผู้ใช้เท่านั้น

6. นโยบายการขอคืนเงิน / การยกเลิก / การแก้ไข

ลูกค้ามีสิทธิขอเงินคืน หรือเปลี่ยนสินค้าได้ หากไม่สามารถติดตั้ง และใช้งาน eSIM ได้ อันเนื่องมาจากปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นจาก Airalo

6.1. การขอคืนเงิน และการยกเลิก

6.1.1. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

6.1.2. คำขอคืนเงินสามารถดำเนินการได้ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ซื้อ เมื่อไม่สามารถเปิดใช้งานได้อีกต่อไป หลังจากที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างละเอียดแล้ว

6.1.3. หากมีการใช้งาน eSIM แล้ว และเกิดปัญหาขึ้นจาก Airalo ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนด ก็จะสามารถขอคืนเงินสำหรับข้อมูลที่เหลือได้

6.1.4. ลูกค้าจำเป็นต้องให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาโดยทันที มิฉะนั้น จะไม่สามารถขอคืนเงินได้

6.1.5. แพ็คเกจข้อมูลแต่ละรายการมีระยะเวลาการใช้งานเป็นของตัวเอง แพ็คเกจข้อมูลแต่ละรายการมีระยะเวลาการใช้งานเป็นของตัวเอง โดยจะไม่มีการคืนเงินสำหรับข้อมูลที่เหลือในรูปแบบใดๆ เมื่อระยะเวลาดังกล่าวหมดอายุลง

6.1.6. การชดเชย: จะไม่มีการคืนเงิน หรือมอบค่าตอบแทนใดๆ อันเนื่องมาจากการเรียกเก็บเงินจากโทรศัพท์สำรอง ซิมการ์ดสำรอง โทรศัพท์ของโรงแรม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบัญชี Airalo eSIM ของลูกค้าโดยตรง (ดูส่วนที่ 7. ความรับผิดและการรับประกัน ในข้อกำหนด และเงื่อนไขของเรา)

6.1.7. การซื้อที่เป็นการฉ้อโกง: Airalo ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงินทุกรูปแบบ หากมีหลักฐานว่ามีการละเมิด การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา หรือกิจกรรมฉ้อโกงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ และบริการของ Airalo

6.1.7.1.การซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาต: กรณีดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติก่อนที่จะดำเนินการคืนเงินใดๆ Airalo ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฉ้อโกงทุกรูปแบบ Airalo ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฉ้อโกงทุกรูปแบบ

6.1.8. การซื้อโดยเป็นข้อผิดพลาด: หลังจากที่ลูกค้าติดตั้ง eSIM แล้ว ระบบจะถือว่า eSIM ได้รับการใช้งานแล้ว ซึ่งไม่มีการคืนเงินในรูปแบบใดๆ ซึ่งไม่มีการคืนเงินในรูปแบบใดๆ

6.1.6. การชดเชย: จะไม่มีการคืนเงิน หรือมอบค่าตอบแทนใดๆ อันเนื่องมาจากการเรียกเก็บเงินจากโทรศัพท์สำรอง ซิมการ์ดสำรอง โทรศัพท์ของโรงแรม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบัญชี Airalo eSIM ของลูกค้าโดยตรง (ดูส่วนที่ 7. ความรับผิดและการรับประกัน ในข้อกำหนด และเงื่อนไขของเรา)

6.1.10. การเปลี่ยน: eSIM ที่ซื้อด้วย Airmoney ที่ได้รับจากบัตรกำนัลสามารถเปลี่ยนได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อเท่านั้น

6.1.11. เหตุผลอื่นๆ: หากคำขอคืนเงินไม่อยู่ภายในข้อกำหนดข้างต้น เราจะตรวจสอบคำขอเป็นรายกรณี หากคำขอคืนเงินได้รับอนุมัติ อาจมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ เหตุผลอื่นๆ: หากคำขอคืนเงินไม่อยู่ภายในข้อกำหนดข้างต้น เราจะตรวจสอบคำขอเป็นรายกรณี หากคำขอคืนเงินได้รับอนุมัติ อาจมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ เครดิตเงินคืนสูงสุดที่ลูกค้าสามารถรับได้จะต้องเท่ากับ หรือน้อยกว่ายอดรวมที่ชำระ

6.1.12. การใช้ Airmoney

6.1.12.1. Airmoney เป็นระบบการให้รางวัลเครดิตที่สร้างขึ้นสำหรับ Airalo เท่านั้น 6.1.12.2. 6.1.12.2. ลูกค้าสามารถใช้ Airmoney ขณะซื้อ eSIM หรือชำระเงินรวมด้วยบัตรเครดิต และ Paypal 6.1.12.3. 6.1.12.3. การซื้อใดๆ ที่ดำเนินการโดยใช้ Airmoney จะถูกโอนไปยังบัญชี Airalo ของผู้ใช้เป็น Airmoney

6.1.12.4. Airmoney ใดๆ ที่มีอยู่ในบัญชีของคุณจะไม่สามารถแปลงเป็นเครดิตรูปแบบอื่นๆ ได้

6.1.12.5 Airmoney ใดๆ ที่มีอยู่ในบัญชีของคุณจะไม่สามารถโอนไปยังบัญชี Airalo อื่นๆ ได้

6.1.113. ขั้นตอนการคืนเงิน

หากต้องการขอเงินคืน โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Airalo ผ่านหน้าติดต่อเรา หรือส่งข้อความไปที่ support@airalo.com โปรดทราบว่านโยบายการคืนเงินข้างต้นของเราจะมีผลบังคับใช้ เราจะสอบถามข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนคำขอคืนเงินโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหา เช่น ภาพหน้าจอของการตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับปัญหาทางเทคนิค หรือรายละเอียดว่าทำไมจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้อง และลูกค้าคิดว่าจะต้องชำระเงินเท่าไร หากเป็นไปได้ ฯลฯ โปรดดูหัวข้อ 6.1.2 ในเอกสารเดียวกันนี้สำหรับการคืนเงินที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางเทคนิค ลูกค้าจะมีตัวเลือกในการรับเครดิตเงินคืนด้วยวิธีการชำระเงินเดิม (บัตรเครดิตหรือ Paypal) หรือตามที่ Airmoney ออกให้ไปยังบัญชีของพวกเขา (ดู 6.1.11 สำหรับการซื้อ Airmoney) การคืนเงินตามวิธีเดิม: เมื่อการคืนเงินได้รับการอนุมัติและได้รับการจ่ายเงิน นี่อาจใช้เวลา 5-10 วันทำการจึงจะปรากฏบนใบแจ้งยอด ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเครดิต Airmoney ของธนาคาร: Airmoney จะถูกโอนเข้าบัญชีของพวกเขาทันที โปรดทราบว่านโยบายการคืนเงินข้างต้นของเราจะมีผลบังคับใช้ เราจะสอบถามข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนคำขอคืนเงินโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหา เช่น ภาพหน้าจอของการตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับปัญหาทางเทคนิค หรือรายละเอียดว่าทำไมจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้อง และลูกค้าคิดว่าจะต้องชำระเงินเท่าไร หากเป็นไปได้ ฯลฯ โปรดดูหัวข้อ 6.1.2 ในเอกสารเดียวกันนี้สำหรับการคืนเงินที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางเทคนิค ลูกค้าจะมีตัวเลือกในการรับเครดิตเงินคืนด้วยวิธีการชำระเงินเดิม (บัตรเครดิตหรือ Paypal) หรือตามที่ Airmoney ออกให้ไปยังบัญชีของพวกเขา (ดู 6.1.11 สำหรับการซื้อ Airmoney) การคืนเงินตามวิธีเดิม: เมื่อการคืนเงินได้รับการอนุมัติและได้รับการจ่ายเงิน นี่อาจใช้เวลา 5-10 วันทำการจึงจะปรากฏบนใบแจ้งยอด ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเครดิต Airmoney ของธนาคาร: Airmoney จะถูกโอนเข้าบัญชีของพวกเขาทันที

6.2. การแก้ไข

แพ็คเกจข้อมูล eSIM จาก Airalo มีให้ตามที่เป็นอยู่ และไม่สามารถแก้ไข หรือปรับแต่งเพิ่มเติมตามคำขอแต่ละรายการได้ หลังจากที่ซื้อแล้ว

7. ความรับผิดและการรับประกัน

Airalo จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งบริการที่เสนอไม่มี หรือไม่มีให้บริการตลอดเวลา Airalo จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งบริการที่เสนอไม่มี หรือไม่มีให้บริการตลอดเวลา AIRALO ไม่รับประกันความพร้อมใช้งานของบริการเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง หากต้องการส่งคำขอใดๆ โปรดส่งอีเมลไปที่ support@airalo.com หากต้องการส่งคำขอใดๆ โปรดส่งอีเมลไปที่ support@airalo.com


พร้อมที่จะลองใช้ eSIM และเปลี่ยนวิธีการเชื่อมต่อของคุณหรือยัง

ดาวน์โหลดแอป Airalo เพื่อซื้อ จัดการ และเติมเงิน eSIM ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา!

ใช้เครดิตฟรีของคุณ

คุณสามารถรับเครดิต Airmoney มูลค่า US$3 ได้ด้วยการแชร์รหัสการแนะนำของคุณกับเพื่อนๆ

eSIM ของฉัน
ประวัติโดยย่อ