ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมบอกต่อ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมการแนะนำ

เอกสารนี้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับบัญชี Airalo ทั้งหมดที่มีอยู่ หรือที่จะเปิดใช้งานในอนาคต

โปรแกรมการแนะนำอนุญาตให้ผู้ใช้ Airalo ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถรับเครดิตที่นำไปใช้กับการซื้อบน Airalo ต่อได้ โดยการแนะนำเพื่อนให้ใช้งาน Airalo


1. การเข้าร่วม/เกณฑ์คุณสมบัติ

1.1. ผู้แนะนำ

ผู้ใช้ต้องสร้างหรือมีบัญชีใน Airalo เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมการแนะนำ

1.2. เพื่อนที่ได้รับการแนะนำ

ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ใช้รายใหม่ของ Airalo และต้องสร้างบัญชีบน Airalo โดยใช้รหัสการแนะนำ หรือนำรหัสไปใช้เมื่อชำระเงินในการซื้อครั้งแรก เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชันนี้


2. ขั้นตอนการแนะนำ

2.1. ผู้ใช้ Airalo ต้องรับรหัสการแนะนำที่ไม่ซ้ำกันโดยไปที่หัวข้อการแนะนำภายในแอป

2.2 ผู้ใช้ Airalo (“ผู้แนะนำ”) ต้องแชร์รหัสการแนะนำที่ไม่ซ้ำกันของตนกับเพื่อน (“เพื่อนที่ได้รับการแนะนำ”)

2.3. เพื่อนที่ได้รับการแนะนำจะต้องใช้รหัสการแนะนำเมื่อลงทะเบียน และทำการซื้อครั้งแรกให้เสร็จสิ้น

2.4. หลังจากที่เพื่อนที่ได้รับการแนะนำดำเนินการซื้อครั้งแรกเสร็จแล้ว ผู้แนะนำจะได้รับรางวัล ซึ่งจะดูได้ในหัวข้อรางวัลการแนะนำของตน


3. รายละเอียดส่วนลดของเพื่อนที่ได้รับการแนะนำ

3.1. เพื่อนที่ได้รับการแนะนำจะต้องป้อนรหัสการแนะนำ ในขณะที่สมัครหรือชำระเงิน

3.2. ส่วนลดจะถูกนำไปใช้กับการซื้อ eSIM ใดๆ ก็ได้ ใช้ได้กับการซื้อครั้งแรกเท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อครั้งแรกเท่านั้น

3.3. ส่วนลดของผู้แนะนำไม่สามารถนำมารวม หรือใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ

3.4. การเข้าร่วมอาจถูกตัดสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัท หากพวกเขาได้แลกรับรหัสการแนะนำแล้ว และได้รับประโยชน์จากโปรโมชันนี้แล้ว


4. รายละเอียดรางวัลของผู้แนะนำ

4.1. ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตรางวัลสำหรับเพื่อนทุกคนที่แนะนำมาได้สำเร็จ

4.2. ผู้แนะนำจะได้รับแจ้งผ่านการแจ้งเตือนแบบพุชและอีเมล เมื่อเพื่อนทำการซื้อครั้งแรก รางวัลจะแสดงอยู่ในหัวข้อรางวัลของผู้แนะนำ รางวัลจะแสดงอยู่ในหัวข้อรางวัลของผู้แนะนำ

4.3. ผู้แนะนำจะสามารถใช้เครดิตที่ได้รับเป็น Airmoney ในขณะที่ชำระเงินและซื้อ eSIM หรือเติมเงิน - ผู้แนะนำสามารถได้รับประโยชน์จากโปรโมชันนี้ได้หลายครั้ง ผู้แนะนำสามารถได้รับประโยชน์จากโปรโมชันนี้ได้หลายครั้ง

4.4. ไม่สามารถใช้เครดิตร่วมกับส่วนลด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ ได้

4.5. The reward credit shall be non-transferable, non-negotiable, and non-encashable. 

4.6. สามารถใช้ผ่านแอป Airalo หรือเว็บไซต์ www.airalo.com ได้

4.7. การใช้งาน/ระยะเวลา: ไม่จำกัด


5. การยกเลิก/การคืนเงิน

5.1. Airalo ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งซื้อใดๆ หรือเพิกถอนการใช้โปรโมชันนี้ด้วยเหตุผลใดๆ ต่อไปนี้:

5.2. กิจกรรมการซื้อที่น่าสงสัยหรือเป็นการฉ้อโกง

5.3. การใช้โปรโมชันในทางที่ผิด รวมถึงการใช้หลายบัญชีหรือการชำระเงินหลายรายการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มลูกค้า

5.4. ส่วนลดที่ใช้โดยเจตนาไม่บริสุทธิ์ (รวมถึงการขายต่อ eSIM หรือการใช้ส่วนลดโดยลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อจุดประสงต์ในการขายต่อ)


6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐาน

6.1. ในการเข้าร่วมแคมเปญนี้ คุณยอมรับและตกลงในข้อผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และรับทราบว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว

6.2. The Promoter reserves the right to change these terms & conditions or cancel any promotions at any time and without prior notice in the best interests of the company.

6.3. ผู้เข้าร่วมไม่มีสิทธิ์โต้แย้งการตัดสินใจใดๆ ของผู้จัดเกี่ยวกับแง่มุมใดๆ ของแคมเปญหรือการตีความข้อกำหนด และเงื่อนไขหรือการพิจารณาคุณสมบัติของการเข้าร่วม การตัดสินใจของผู้จัดถือเป็นที่สิ้นสุด และจะไม่มีการโต้ตอบใดๆ การตัดสินใจของผู้จัดถือเป็นที่สิ้นสุด และจะไม่มีการโต้ตอบใดๆ

6.4. หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับตัวตนของผู้เข้าร่วม ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัวตนของผู้เข้าร่วมโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

6.5. ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเว็บไซต์โปรโมชันถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วม และขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้ ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบการชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเข้าร่วม หากมี จะไม่มีการคืนเงินสำหรับการเข้าร่วมใดๆ หากมี ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบการชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเข้าร่วม หากมี จะไม่มีการคืนเงินสำหรับการเข้าร่วมใดๆ หากมี

eSIM ของฉัน
ประวัติโดยย่อ