ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมการแนะนำ

เอกสารนี้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับบัญชี Airalo ทั้งหมดที่มีอยู่ หรือที่จะเปิดใช้งานในอนาคต

โปรแกรมการแนะนำอนุญาตให้ผู้ใช้ Airalo ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถรับเครดิตที่นำไปใช้กับการซื้อบน Airalo ต่อได้ โดยการแนะนำเพื่อนให้ใช้งาน Airalo


1. การเข้าร่วม/เกณฑ์คุณสมบัติ

1.1. ผู้แนะนำ

ผู้ใช้ต้องสร้างหรือมีบัญชีใน Airalo เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมการแนะนำ

1.2. เพื่อนที่ได้รับการแนะนำ

ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ใช้รายใหม่ของ Airalo และต้องสร้างบัญชีบน Airalo โดยใช้รหัสการแนะนำ หรือนำรหัสไปใช้เมื่อชำระเงินในการซื้อครั้งแรก เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชันนี้


2. ขั้นตอนการแนะนำ

2.1. ผู้ใช้ Airalo ต้องรับรหัสการแนะนำที่ไม่ซ้ำกันโดยไปที่หัวข้อการแนะนำภายในแอป

2.2 ผู้ใช้ Airalo (“ผู้แนะนำ”) ต้องแชร์รหัสการแนะนำที่ไม่ซ้ำกันของตนกับเพื่อน (“เพื่อนที่ได้รับการแนะนำ”)

2.3. เพื่อนที่ได้รับการแนะนำจะต้องใช้รหัสการแนะนำเมื่อลงทะเบียน และทำการซื้อครั้งแรกให้เสร็จสิ้น

2.4. หลังจากที่เพื่อนที่ได้รับการแนะนำดำเนินการซื้อครั้งแรกเสร็จแล้ว ผู้แนะนำจะได้รับรางวัล ซึ่งจะดูได้ในหัวข้อรางวัลการแนะนำของตน


3. รายละเอียดส่วนลดของเพื่อนที่ได้รับการแนะนำ

3.1. เพื่อนที่ได้รับการแนะนำจะต้องป้อนรหัสการแนะนำ ในขณะที่สมัครหรือชำระเงิน

3.2. ส่วนลดจะถูกนำไปใช้กับการซื้อ eSIM ใดๆ ก็ได้ ใช้ได้กับการซื้อครั้งแรกเท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อครั้งแรกเท่านั้น

3.3. ส่วนลดของผู้แนะนำไม่สามารถนำมารวม หรือใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ

3.4. การเข้าร่วมอาจถูกตัดสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัท หากพวกเขาได้แลกรับรหัสการแนะนำแล้ว และได้รับประโยชน์จากโปรโมชันนี้แล้ว


4. รายละเอียดรางวัลของผู้แนะนำ

4.1. ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตรางวัลสำหรับเพื่อนทุกคนที่แนะนำมาได้สำเร็จ

4.2. ผู้แนะนำจะได้รับแจ้งผ่านการแจ้งเตือนแบบพุชและอีเมล เมื่อเพื่อนทำการซื้อครั้งแรก รางวัลจะแสดงอยู่ในหัวข้อรางวัลของผู้แนะนำ รางวัลจะแสดงอยู่ในหัวข้อรางวัลของผู้แนะนำ

4.3. ผู้แนะนำจะสามารถใช้เครดิตที่ได้รับเป็น Airmoney ในขณะที่ชำระเงินและซื้อ eSIM หรือเติมเงิน - ผู้แนะนำสามารถได้รับประโยชน์จากโปรโมชันนี้ได้หลายครั้ง ผู้แนะนำสามารถได้รับประโยชน์จากโปรโมชันนี้ได้หลายครั้ง

4.4. ไม่สามารถใช้เครดิตร่วมกับส่วนลด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ ได้

4.5. เครดิตรางวัลจะไม่สามารถโอน ต่อรอง และเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 

4.6. สามารถใช้ผ่านแอป Airalo หรือเว็บไซต์ www.airalo.com ได้

4.7. การใช้งาน/ระยะเวลา: ไม่จำกัด


5. การยกเลิก/การคืนเงิน

5.1. Airalo ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งซื้อใดๆ หรือเพิกถอนการใช้โปรโมชันนี้ด้วยเหตุผลใดๆ ต่อไปนี้:

5.2. กิจกรรมการซื้อที่น่าสงสัยหรือเป็นการฉ้อโกง

5.3. การใช้โปรโมชันในทางที่ผิด รวมถึงการใช้หลายบัญชีหรือการชำระเงินหลายรายการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มลูกค้า

5.4. ส่วนลดที่ใช้โดยเจตนาไม่บริสุทธิ์ (รวมถึงการขายต่อ eSIM หรือการใช้ส่วนลดโดยลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อจุดประสงต์ในการขายต่อ)


6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐาน

6.1. ในการเข้าร่วมแคมเปญนี้ คุณยอมรับและตกลงในข้อผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และรับทราบว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว

6.2. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือยกเลิกโปรโมชันใดๆ ได้ตลอดเวลาและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

6.3. ผู้เข้าร่วมไม่มีสิทธิ์โต้แย้งการตัดสินใจใดๆ ของผู้จัดเกี่ยวกับแง่มุมใดๆ ของแคมเปญหรือการตีความข้อกำหนด และเงื่อนไขหรือการพิจารณาคุณสมบัติของการเข้าร่วม การตัดสินใจของผู้จัดถือเป็นที่สิ้นสุด และจะไม่มีการโต้ตอบใดๆ การตัดสินใจของผู้จัดถือเป็นที่สิ้นสุด และจะไม่มีการโต้ตอบใดๆ

6.4. หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับตัวตนของผู้เข้าร่วม ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัวตนของผู้เข้าร่วมโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

6.5. ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเว็บไซต์โปรโมชันถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วม และขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้ ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบการชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเข้าร่วม หากมี จะไม่มีการคืนเงินสำหรับการเข้าร่วมใดๆ หากมี ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบการชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเข้าร่วม หากมี จะไม่มีการคืนเงินสำหรับการเข้าร่วมใดๆ หากมี