Dopad

Airalo jako globální organizace investuje do mnoha iniciativ na podporu zdraví, bezpečnosti, udržitelnosti a duševní pohody ostatních.

Globální rovnost se projevuje v mnoha podobách. V jádru naší organizace věříme v poslání přinášet globální konektivitu všem lidem na Zemi. Ať už máte jakoukoli technologii a jste kdekoli, naším cílem je, aby každé zařízení mohlo být připojeno. Volnost a svoboda využívat technologie naplno se s rostoucím propojením pomalu mění z výsady na nutnost.

Při práci na digitální budoucnosti budeme i nadále podporovat ekologická a inovativní řešení, která snižují potřebu plastů a odpadu z běžných SIM karet.

Tohle jsou iniciativy, které podporujeme: 

Pomáháme tam, kde je třeba

Jako společnost zaměřená na globální konektivitu vždy hledáme způsoby, jak využít naši telekomunikační infrastrukturu a partnerství k rychlému zajištění konektivity tam, kde je potřeba.

Poskytujeme datové služby pro:

Ukrajina
Fond Help Ukraine Connect, 2022

Tým Airalo založil fond Help Ukraine Connect, který se zabývá probíhající válkou, jež vyhnala z domovů milióny Ukrajinců. Vybrané peníze mají pomoct Ukrajincům v nouzi tím, že jim v těchto těžkých časech umožní přístup k datům.

Myanmar
Občanské nepokoje v Myanmaru, 2021

Během občanských nepokojů a konfliktu v Myanmaru byly telekomunikační služby dostupné jen minimálně. Většina občanů neměla přístup k základním službám SIM. Služby eSIM společnosti Airalo však fungovaly i nadále a na krátkou dobu jsme se tak stali předním datovým řešením. Společnost Airalo tedy věnovala čas, peníze i zdroje na to, aby připojení v Myanmaru zůstalo dostupné.

Austrálie
Požáry buše v Austrálii, 2020

V souvislosti s tragickou přírodní katastrofou v podobě lesních požárů v Austrálii se tým Airalo zmobilizoval a vytvořil fond na pomoc postiženým. Veškerý výtěžek z prodeje australských eSIM šel na pomoc lidem zasaženým touto přírodní katastrofou.

Vzdělávání

Dětský fond Children Fund Airalo vznikl z iniciativy společnosti ve spolupráci s organizací Children International.

Iniciativa pomáhá financovat děti v rozvojových zemích – pomáhá jim zajistit potraviny, vodu, přístřeší a vzdělání. Naším stanoveným cílem je sponzorovat jedno nové dítě za každého zaměstnance, kterého do společnosti přijmeme. Doufáme, že se nám podaří vybudovat pro tyto děti lepší budoucnost. 

Ceníme si rozmanitosti, inkluze a rovnosti. Náš tým je rozprostřen ve více než 10 zemích na čtyřech kontinentech a to, co nás všechny spojuje, je naše odhodlání změnit způsob, jakým se připojujete.

Čistá voda

Jednou z nejdůležitějších iniciativ, na které pracujeme, je zajištění čisté vody pro ty, kteří ji potřebují. 

Společnost Airalo sponzorovala venkovské město Babou v Kamerunu a vybudovalo v centru města studnu. 

Každý den ve venkovských komunitách po celé Africe trpí miliony lidí nedostatkem přístupu k čisté a nezávadné vodě. Přístup k čisté vodě stále nemá celosvětově 1 z 9 lidí, ale v mnoha afrických regionech je to 8 z 9. Voda je každodenní a paralyzující výzvou. Bez vody nemůžete pěstovat potraviny, nemůžete zůstat zdraví, nemůžete chodit do školy a nemůžete dál pracovat. Pro děti školního věku je to břemeno, které je uvězní v chudobě. Přístup k nezávadné vodě prolomí první bariéru k lepšímu životu a problémy promění v potenciál – odemkne vzdělávací a ekonomické příležitosti a zlepší zdraví.

Vzdělávání a udržitelnost životního prostředí

Plasty jsou pro planetu obrovskou zátěží a my jsme hrdí na to, že jsme dokázali přijít s produktem, který snižuje potřebu plastových SIM karet.

Každoročně se prostřednictvím použitých a vyřazených SIM karet vyhodí miliony tun plastu. Vzhledem k tomu, že se ekologické postupy snaží být stále udržitelnější, Airalo se zavazuje neustále hledat nové způsoby pro inovace a snižování uhlíkové stopy.

Chcete se o společnosti Airalo dozvědět více?

Moje eSIM
Profil