Zásady ochrany soukromí

Datum účinnosti: 3. června 2024

AIRGSM PTE. LTD., podnikající jako Airalo (www.AIRALO.com) (dále jen různé formy první osoby množného čísla), si uvědomuje důležitost vašeho soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů proto popisují, jak shromažďujeme, používáme, sdílíme a chráníme vaše osobní údaje. V těchto zásadách ochrany osobních údajů se mimo jiné dozvíte o svých právech a možnostech volby v souvislosti s vašimi osobními údaji a o tom, jak se na nás můžete obrátit s otázkami, na které vám poskytneme odpovědi.

Registrací účtu nebo jiným používáním či návštěvou jakékoli webové stránky, aplikace, produktu, softwaru, nástroje, datového kanálu anebo služby společnosti Airalo (dále jen „služba“) dáváte najevo, že rozumíte podmínkám těchto zásad a souhlasíte s nimi.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme, uchováváme a chráníme vaše osobní údaje. Pečlivě si je proto přečtěte.

Obsah:

1. Použitelnost těchto zásad ochrany osobních údajů

2. Jakým způsobem shromažďujeme, zveřejňujeme a používáme osobní údaje

3. Údaje, které shromažďujeme

4. Uchovávání dat

5. Jak používáme informace

6. Jak osobní údaje sdílíme

7. Vaše práva

8. Přenos dat a mezinárodní přenos dat

9. Zabezpečení

10. Změny těchto zásad

11. Děti

12. Kontaktní údaje

13. Další informace pro obyvatele Kalifornie

1. Použitelnost těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na uživatele služeb společnosti Airalo po celém světě, včetně uživatelů mobilních aplikací, platformy pro partnery, webu, funkcí nebo jiných služeb, interakcí (online i offline) se společností Airalo, zaměstnanců a uchazečů o pracovní pozice (dále jen „služby“).

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost Airalo shromažďuje a používá údaje, a vztahují se na všechny uživatele společnosti Airalo po celém světě, pokud tedy nepoužívají službu, na kterou se vztahuje samostatné prohlášení o ochraně osobních údajů. Na koho se tyto zásady ochrany osobních údajů zejména vztahují:

 • Koncoví uživatelé: Jednotlivci, kteří používají služby a interagují s nimi přímo prostřednictvím svého účtu Airalo pro svou osobní potřebu.
 • Firemní uživatelé: Airalo poskytuje služby subjektům (dále jen „firemní uživatelé“), které nám přímo i nepřímo poskytují osobní údaje koncových zákazníků v souvislosti s vlastním podnikáním a činností těchto firemních uživatelů.
 • Koncoví zákazníci: Osoby, které jsou příjemci služeb objednaných jinými vlastníky účtu Airalo, například když obchodujete či provádíte jinou transakci s firemním uživatelem.
 • Uchazeči o pracovní pozice: Osoby, které se hlásí na pracovní pozici ve společnosti Airalo.


2. Jakým způsobem shromažďujeme, zveřejňujeme a používáme osobní údaje

Údaje o vás shromažďujeme různými způsoby v závislosti na tom, jak s námi a našimi službami interagujete, mimo jiné včetně:

 • Přímo od vás, pokud nám je poskytnete, například při registraci účtu, registraci k odběru našich sdělení, objednávce, nákupu nebo když nás kontaktujete telefonicky, e-mailem či jinak.
 • Automaticky, pomocí souborů cookie, protokolů serveru a dalších podobných technologií, pokud s námi komunikujete prostřednictvím našich služeb anebo e-mailů, je-li to povoleno zákonem nebo pokud s tím souhlasíte.
 • Z jiných zdrojů, mimo jiné včetně našich přidružených společností, firemních partnerů, poskytovatelů služeb, online sociálních sítí a dalších třetích stran, případně z veřejně dostupných zdrojů. Když se například ucházíte o pracovní pozici nebo se stanete zaměstnancem, můžeme provést kontrolu vaší minulosti.

Společnost Airalo klasifikuje data a informační systémy v souladu s právními požadavky, citlivostí a kritičností příslušné činnosti, a tím pro informace zajišťuje odpovídající úroveň ochrany. „Správce údajů“ je subjekt, který stanoví účely a prostředky zpracování údajů. „Zpracovatel údajů“ je subjekt, který při zpracování osobních údajů jedná jménem a podle pokynů správce.

 

Airalo jako správce údajů

Společnost Airalo přebírá roli správce údajů, pokud stanoví účely a prostředky zpracování osobních údajů. Jako správce údajů je společnost Airalo odpovědná za to, aby osobní údaje byly zpracovávány v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Činnosti společnosti Airalo jako správce údajů zahrnují:

 • Přímá registrace: Airalo je správcem údajů, pokud se uživatelé registrují přímo do služby. To platí pro oba uvedené případy:
  • B2C situace: Koncoví uživatelé, kteří se přímo registrují do služby Airalo.
  • B2B situace: Firemní uživatelé nebo koncoví zákazníci, kteří se registrují přímo u Airalo.

Klíčové činnosti:

 • Dodávání služeb: Používání dat k poskytování produktů a služeb společnosti Airalo.
 • Prevence podvodů: Sledování a odhalování podvodných transakcí a činností.
 • Soulad s právními předpisy: Dodržování platných finančních, právních a regulačních povinností.
 • Zlepšování služeb: Vývoj a zlepšování produktů a služeb na základě analýzy dat.
 • Zpracovávání žádostí o pracovní pozici: Zpracovávání osobních údajů z žádostí o pracovní pozice.

 

Airalo jako zpracovatel údajů

V situacích, kdy společnost Airalo poskytuje služby jménem a podle pokynů firemního uživatele, funguje jako zpracovatel údajů. To zahrnuje situace jako například:

 • B2B situace pro koncové zákazníky: Airalo slouží jako zpracovatel údajů týkajících se koncových zákazníků firemních uživatelů v prostředí B2B.
 • Realizace služeb pro firemní uživatele: Plnění pokynů firemních uživatelů, například vytváření účtů a distribuce eSIM koncovým zákazníkům.

Pokud vystupujeme v roli zpracovatele údajů, doporučujeme uživatelům, aby se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů příslušného správce údajů (firemního uživatele), kde naleznou informace o tom, jak jsou jejich údaje zpracovávány a chráněny. Společnost Airalo striktně dodržuje pokyny správce údajů a zavazuje se zajistit důvěrnost a bezpečnost zpracovávaných údajů v souladu s platnými zákony o ochraně údajů a smluvními závazky.

3. Údaje, které shromažďujeme

Níže uvádíme příklady typů údajů, které shromažďujeme v různých souvislostech, a způsob, jakým tyto údaje používáme.

Kontext Typy údajů Primární účel shromažďování a používání údajů
Registrace účtu Při vytváření účtu shromažďujeme vaše jméno a kontaktní údaje včetně e-mailu. Shromažďujeme také údaje týkající se akcí, které provádíte, když jste přihlášeni ke svému účtu. Máme oprávněný zájem poskytovat našim uživatelům funkce související s účtem.Účty mohou sloužit ke snadnému odhlašování a k ukládání vašich preferencí a historie transakcí. Tyto údaje můžeme zpracovávat také za účelem plnění smlouvy s vámi.
Biometrické údaje Biometrické identifikátory z průkazů s fotografií a selfie. Biometrické údaje zpracováváme s vaším výslovným souhlasem za účelem potvrzení vaší totožnosti v rámci procesu eKYC, pokud to vyžaduje zákon.
Firemní uživatelé Shromažďujeme jména a kontaktní údaje, včetně e-mailu, telefonního čísla a fyzické adresy, zaměstnanců našich firemních uživatelů, se kterými můžeme komunikovat. Máme oprávněný zájem kontaktovat naše klienty a komunikovat s nimi ohledně běžné obchodní administrativy, jako jsou projekty, služby a fakturace.
Nezbytné technologie online sledování

Používáme soubory cookie a transparentní soubory GIF. Soubory cookie jsou malé informace, které webová stránka odesílá na pevný disk počítače během prohlížení webu. Transparentní GIFy jsou pixely, které se načítají v prohlížeči při přístupu na web.

Tyto sledovací technologie mohou shromažďovat informace o typu prohlížeče, operačním systému, adrese internetového protokolu (IP) (číslo, které se automaticky přiřazuje počítači při používání internetu), názvu domény, aktivitě při kliknutí, odkazujícím webu anebo časovém razítku návštěvníka.

Máme oprávněný zájem na tom, aby náš web fungoval efektivně.
Nedůležité technologie sledování Na náš web můžeme umisťovat sledovací technologie (např. soubory cookie nebo pixely), které shromažďují analytické údaje, zaznamenávají, jak s našimi webovými stránkami pracujete, nebo nám umožňují participovat na reklamě založené na chování. Tyto technologie mohou shromažďovat informace o typu prohlížeče, operačním systému, adrese internetového protokolu (IP) (číslo, které je automaticky přiřazeno počítači při používání internetu), názvu domény, aktivitě při kliknutí, odkazující webové stránce anebo časovém razítku návštěvníka. My nebo třetí strana můžeme také shromažďovat informace v průběhu času a na různých webech, abychom mohli zobrazovat reklamy na našemu webu nebo na jiných webech. V případech, kdy to vyžaduje zákon, je používání souborů cookie třetích stran založeno na souhlasu.
Demografické údaje Shromažďujeme osobní údaje, jako je váš věk nebo poloha. Naším oprávněným zájmem je porozumět našim uživatelům a poskytovat jim služby na míru.
Uchazeči o pracovní pozice Pokud se přihlásíte na pracovní pozici nebo se stanete zaměstnancem, shromažďujeme údaje nezbytné pro zpracování vaší žádosti nebo pro to, abychom si vás mohli jako zaměstnance udržet, včetně vašich kontaktních údajů, vzdělání a pracovních zkušeností. Máme oprávněný zájem na hodnocení osob na potenciální pracovní pozice v naší společnosti. V některých případech jsme také ze zákona povinni shromažďovat údaje o zaměstnancích nebo uchazečích. Dále máme oprávněný zájem používat vaše údaje k efektivnímu zajištění personálu a jeho činnosti.
Zpětná vazba/podpora Pokud nám poskytnete zpětnou vazbu, případně se na nás obrátíte s žádostí o podporu, budeme shromažďovat vaše jméno a e-mailovou adresu, jakož i další obsah, který nám zašlete, abychom vám mohli odpovědět. Máme oprávněný zájem na tom, abychom od vás získali zpětnou vazbu a mohli se podle ní zachovat, nebo se dozvěděli o problémech.
Mobilní zařízení Shromažďujeme údaje z vašeho mobilního zařízení, například jedinečné identifikační údaje vysílané z vašeho zařízení při návštěvě našeho webu. Máme oprávněný zájem identifikovat unikátní návštěvníky a monitorovat návštěvy našeho webu.
Zadání objednávky Při zadávání objednávky shromažďujeme vaše jméno, fakturační adresu, doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a číslo platební karty. Vaše údaje používáme k plnění smlouvy o poskytování našich služeb.
Propagace partnerů Shromažďujeme údaje, které nám poskytnete v rámci společné propagační akce s jinou společností. Máme oprávněný zájem naše propagační akce realizovat.
Průzkumy Když se účastníte průzkumu, shromažďujeme informace, které nám prostřednictvím průzkumu poskytnete. Pokud průzkum poskytuje poskytovatel služeb třetí strany, vztahují se na shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů zásady ochrany osobních údajů této třetí strany. Máme oprávněný zájem porozumět vašim názorů a shromažďovat informace relevantní pro naši organizaci.

 

4. Uchovávání dat

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, včetně splnění jakýchkoli právních, účetních nebo výkaznických požadavků, pokud tedy zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání. Při určování vhodné doby uchovávání osobních údajů bereme v úvahu množství, povahu a citlivost údajů, potenciální riziko škody způsobené neoprávněným použitím nebo zveřejněním údajů, účely, pro které jsme údaje získali, a to, zda můžeme těchto účelů dosáhnout jinými prostředky, jakož i platné právní požadavky.

5. Jak osobní údaje používáme

Kromě výše popsaných účelů a použití používáme údaje následujícími způsoby:

 • K vaší identifikaci při návštěvě našeho webu.
 • K poskytování produktů a služeb nebo ke zpracování vrácených produktů.
 • Ke zlepšení našich služeb a nabízení produktů.
 • Ke zjednodušení procesu platby.
 • K provádění analýz.
 • Ke komunikaci s vámi, například abychom odpověděli na vaše žádosti, dotazy, problémy nebo zpětnou vazbu anebo k jejich řešení.
 • K zasílání marketingových a propagačních materiálů, včetně informací týkajících se našich produktů, služeb, prodeje nebo propagačních akcí, nebo materiálů našich firemních partnerů.
 • K odhalování a ochraně před škodlivou, klamavou, podvodnou nebo nezákonnou činností, včetně porušování našich zásad a podmínek, bezpečnostních incidentů a poškozování práv, majetku nebo bezpečnosti naší společnosti a našich uživatelů, zaměstnanců či jiných osob.
 • K odstraňování, identifikaci a opravě chyb, které narušují stávající zamýšlenou funkčnost našeho webu a služeb.
 • Ke splnění našich zákonných nebo regulačních povinností, k určení nebo uplatnění našich práv a k obraně proti právním nárokům.
 • K interním administrativním účelům a ke správě našich vztahů.
 • K dalším účelům, s nimiž můžete (čas od času) souhlasit.

Přestože výše uvedené části popisují náš hlavní účel shromažďování vašich údajů, v mnoha situacích máme účelů více než jeden. Pokud například dokončíte online nákup, můžeme vaše údaje shromažďovat za účelem plnění smlouvy s vámi, ale také proto, že máme oprávněný zájem uchovávat vaše údaje i po dokončení transakce, abychom mohli rychle a snadno reagovat na případné dotazy týkající se vaší objednávky. V důsledku toho je naše shromažďování a zpracovávání vašich údajů v různých situacích založeno na vašem souhlasu, naší potřebě plnit smlouvu, našich povinnostech vyplývajících ze zákona anebo našem oprávněném zájmu provozovat naši činnost.

 

6. Jak osobní údaje sdílíme

Kromě konkrétních situací uvedených v jiných částech těchto zásad ochrany osobních údajů můžeme osobní údaje zveřejnit v následujících případech:

 • Přidružené (affiliate) společnosti a akvizice: Údaje můžeme sdílet se společnostmi přidruženými k naší firmě (např. mateřskou společností, sesterskými společnostmi, dceřinými společnostmi, společnými podniky nebo jinými společnostmi pod společnou kontrolou). Pokud jiná společnost získá nebo plánuje získat naši společnost, podnikání nebo naše aktiva, budeme s touto společností sdílet údaje i ve fázi vyjednávání.
 • Ostatní zpřístupnění údaje bez vašeho souhlasu: Údaje můžeme zpřístupnit v reakci na soudní obsílky, příkazy nebo soudní příkazy nebo v souvislosti s jakýmkoli právním procesem, případně v souladu s příslušnými zákony. Vaše údaje můžeme také sdílet za účelem určení nebo uplatnění našich práv, obrany proti právním nárokům, vyšetřování, prevence nebo přijetí opatření týkajících se možných nezákonných činností, podezření na podvod, bezpečnosti osob nebo majetku nebo porušení našich zásad, nebo za účelem splnění vaší žádosti o zaslání produktů nebo poskytnutí služeb zprostředkovatelem třetí strany.
 • Partnerská propagační akce: Můžeme nabízet propagační akce s partnery třetích stran. Pokud se rozhodnete zúčastnit propagační akce sponzorované partnerem třetí strany, budou vámi poskytnuté údaje sdíleny s námi i s ním. Jejich použití vašich údajů se pak neřídí těmito zásadami ochrany osobních údajů.
 • Poskytovatelé služeb: Vaše údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb. Poskytovatelé služeb nám mimo jiné pomáhají spravovat náš web a poskytovat služby důležité pro efektivní fungování našich aktivit, poskytují technickou podporu, zpracovávají platby a pomáhají při realizaci objednávek.
 • Další zpřístupnění s vaším souhlasem: Vaše údaje můžeme zpřístupnit dalším třetím stranám, pokud k tomu od vás dostaneme souhlas či pokyn.


7. Vaše práva

V závislosti na vaší poloze a v souladu s platnými zákony můžete mít následující práva:

 • Přístup k vašim údajům: Právo požadovat, abychom vám zpřístupnili osobní údaje, které o vás shromažďujeme, používáme nebo zveřejňujeme, a údaje o našich postupech při zpracování údajů. Za určitých omezených okolností můžete také požádat o přístup ke svým osobním údajům v přenosném, strojově čitelném formátu.
 • Ověření a žádost o opravu: Právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které o vás uchováváme. Počítáme s tím, že budete své osobní údaje aktualizovat a opravovat. Náš web umožňuje úpravu nebo odstranění vašeho profilu s účtem. Pokud vám náš web aktualizaci či opravu určitých údajů neumožní, můžete nás kontaktovat na níže uvedené adrese a o úpravu svých údajů nás požádat. Vezměte na vědomí, že údaje o historii můžeme uchovávat v záložních souborech, jak povoluje zákon.
 • Požádat o výmaz nebo jiné odstranění vašich osobních údajů: Máte právo nás požádat, abychom osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, vymazali.
 • Kdykoli odvolat svůj souhlas: Právo odvolat souhlas, pokud jste dříve udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
 • Podat vznést proti zpracování vašich osobních údajů: Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracování prováděno na jiném právním základě než na základě souhlasu.
 • Online sledování: V současné době nerozpoznáváme signál „Nesledovat“ (Nesledovat).

Upozorňujeme, že ne všechna výše uvedená práva jsou absolutní a neplatí za všech okolností. V některých případech můžeme vaši žádost omezit nebo zamítnout, protože nám to umožňuje, nebo to dokonce vyžaduje zákon, nebo protože nejsme schopni dostatečně ověřit vaši totožnost. Nebudeme nijak diskriminovat osoby, které uplatní svá práva na ochranu soukromí podle platné legislativy.

Tato část pojednává o konkrétních právech. Pokud chcete podat žádost o uplatnění některého z výše popsaných práv nebo se odvolat proti rozhodnutí, které jsme učinili v souvislosti s žádostí o práva subjektu údajů, obraťte se na nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů nebo prostřednictvím naší stránky Kontaktujte nás.

Upozorňujeme, že v souladu se zákonem budeme požadovat, abyste prokázali svou totožnost. V závislosti na vaší žádosti si od vás vyžádáme údaje, jako je vaše jméno, poslední zboží, které jste u nás zakoupili, nebo datum posledního nákupu u nás. Můžeme si také vyžádat předložení podepsaného prohlášení potvrzujícího vaši totožnost. Na základě žádosti vynaložíme přiměřené úsilí, abychom z našich souborů dodali nebo v nich opravili či vymazali osobní údaje o vás.

Za určitých okolností můžete určit oprávněného zástupce, který bude žádosti o výkon určitých práv na ochranu osobních údajů podávat vaším jménem. Pokud jste oprávněný zástupce a podáváte žádost jménem fyzické osoby, musíte přiložit kopii podepsaného dokumentu, který dokládá, že jste oprávněni jednat jménem jiné osoby.

Jak mohu odhlásit odběr marketingových e-mailů?

Odhlásit odběr e-mailů souvisejících s marketingem můžete pomocí funkce odhlášení ve vašem profilovém nastavení. Pokud budete chtít spravovat své předvolby, přihlaste se do svého účtu a přejděte do nastavení profilu. Zapněte nebo vypněte možnost „Chci dostávat propagační e-maily.“ a uložte změny. Vaše e-mailová adresa bude z e-mailové marketingové komunikace bez zbytečného odkladu vyřazena.

Případně dotazy ohledně toho, jak se odhlásit z marketingové komunikace společnosti Airalo nás neváhejte kontaktovat na adrese [email protected].

Jak svůj účet můžu odstranit?

Svůj účet můžete odstranit pomocí funkce „Odstranit účet“ z vašeho profilového nastavení. Přihlaste se prosím do svého účtu a přejděte do nastavení svého profilu. Klikněte na tlačítko „Odstranit účet“ a potvrďte svůj záměr. Žádost vyřídíme neprodleně nebo do jednoho měsíce od obdržení žádosti, pokud jsou k ní připojeny zvláštní požadavky.

Upozorňujeme, že v každém případě může být nutné ověřit vaši totožnost a váš vztah k nám, abychom mohli vaši žádost vyřídit.

Kdy společnost Airalo pokračuje ve zpracování údajů i poté, co obdržela žádost o výmaz nebo námitku proti zpracování?

Za určitých okolností může být společnost Airalo ze zákona povinna uchovávat a zpracovávat vaše osobní údaje i po podání žádosti o výmaz nebo námitky proti zpracování. Společnost Airalo je například povinna uchovávat určité osobní údaje, aby splnila zákonné povinnosti vyplývající z pravidel KYE (Poznej svého zákazníka) a podrobnostech o platebních transakcích.

9. Přenos dat a mezinárodní přenos dat

Služba je vlastněna společností Airalo a lze k ní přistupovat v Evropě i mimo Evropu. V důsledku toho mohou být vaše údaje zpracovávány v cizí zemi, kde mohou být zákony o ochraně osobních údajů méně přísné než ve vaší zemi. Pokud je to nicméně možné, podnikáme kroky k tomu, abychom s osobními údaji nakládali podle stejných zásad ochrany osobních údajů, které platí podle právních předpisů země, v níž jsme vaše údaje poprvé obdrželi. Tím, že nám svoje osobní údaje odešlete, souhlasíte s přenosem, uchováváním a zpracováním vašich údajů v jiné zemi, než je země vašeho bydliště, včetně USA, ale nikoli nutně pouze v této zemi. Pokud byste chtěli získat podrobné informace o našich snahách uplatňovat zásady ochrany osobních údajů platné v jedné jurisdikci na údaje, které jsou předávány do jiné jurisdikce, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

9. Zabezpečení

Při ochraně vašich osobních údajů se řídíme obecně uznávanými oborovými standardy. Žádný způsob přenosu přes internet, mobilní technologie ani způsob elektronického uchovávání není zcela bezpečný. Přestože se snažíme udržovat fyzická, elektronická a procedurální ochranná opatření na ochranu důvěrnosti údajů, které shromažďujeme online, jejich absolutní bezpečnost nemůžeme zaručit.

Za bezpečnost svých hesel a přihlašovacích údajů zodpovídají nadále uživatelé Airalo. Pokud máte důvod se domnívat, že vaše interakce s námi již není bezpečná (například pokud máte pocit, že bezpečnost jakéhokoli účtu, který u nás máte, byla ohrožena), neprodleně nás o problému informujte na adrese [email protected].

10. Změny těchto zásad

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud dojde k podstatným změnám tohoto prohlášení nebo způsobu, jakým budeme používat vaše osobní údaje, upozorníme vás na to viditelným zveřejněním oznámení o těchto změnách tady nebo na naší domovské stránce, případně vám zašleme e-mail. Doporučujeme vám, abyste si tyto zásady četli vždy, když navštívíte některý z našich webů nebo aplikací. Naše zásady ochrany osobních údajů obsahují „datum účinnosti“ a „poslední aktualizace“. Datum účinnosti se vztahuje k datu, kdy aktuální verze vstoupila v platnost. Datum poslední aktualizace se vztahuje k datu, kdy byla aktuální verze naposledy podstatně upravena.

11. Děti

Naše služby nejsou určeny pro děti mladší 13 let a bez souhlasu rodičů vědomě neshromažďujeme osobní údaje nezletilých osob mladších 16 let. Děti mladší 13 let by nám neměly poskytovat své osobní údaje.

12. Kontaktní údaje

Pokud máte dotazy, připomínky, odvolání nebo stížnosti týkající se našich postupů ochrany osobních údajů nebo pokud potřebujete mít přístup k těmto zásadám ochrany osobních údajů v alternativním formátu z důvodu zdravotního postižení, kontaktujte nás prosím na příslušné adrese níže. Pokusíme se reagovat na vaše žádosti a poskytnout vám v souvislosti s ochranou osobních údajů další podrobnosti.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí a nacházíte se v Evropské unii nebo ve Spojeném království, můžete mít právo podat stížnost u místního dozorového úřadu.

13. Další informace pro obyvatele Kalifornie

Kalifornské zákony vyžadují, abychom zveřejnili další informace týkající se našich postupů ochrany osobních údajů. Pokud jste obyvatelem Kalifornie, vztahují se na vás kromě ostatních zásad ochrany osobních údajů také následující prohlášení o ochraně soukromí.

 • Kalifornský zákon Shine the Light: Pokud chcete získat další informace o (případných) kategoriích osobních údajů, které sdílíme s třetími stranami nebo přidruženými společnostmi, aby je tyto strany použily pro přímý marketing, zašlete nám písemnou žádost s použitím informací uvedených v části Kontaktní údaje výše.
 • Oznámení o shromažďování: Níže uvedená tabulka popisuje kategorie osobních údajů, které shromažďujeme, zveřejňujeme za obchodním účelem, „prodáváme“ anebo „sdílíme“ (jak jsou tyto pojmy definovány kalifornskými zákony). Upozorňujeme, že kromě níže uvedených příjemců můžeme zpřístupnit jakoukoli z kategorií osobních údajů, které shromažďujeme, vládním subjektům, pokud to bude nutné k dodržení zákona nebo k zabránění nezákonné činnosti. Vaše osobní údaje „neprodáváme“ za peníze. V ostatních částech zásad ochrany osobních údajů používáme soubory cookie a podobné technologie sledování pro účely cílené reklamy. Další informace naleznete v části zásady ochrany osobních údajů věnované souborům cookie a dalším technologiím. Podrobnosti o tom, jak používáme osobní údaje, najdete v zásadách ochrany osobních údajů v části Údaje, které shromažďujeme.

 

Kategorie osobních údajů Kategorie příjemců  
  Zveřejnění pro firemní účely Behaviorální reklama v různých kontextech
Identifikátory – mohou zahrnovat skutečné jméno, přezdívku, poštovní adresu, unikátní osobní identifikátor, online identifikátor, e-mailovou adresu, název účtu nebo jiné podobné identifikátory.

Přidružené nebo dceřiné společnosti

Firemní partneři

Poskytovatelé datové analytiky

Poskytovatelé internetových služeb

Společní marketingoví partneři 

Operační systémy a platformy

Ostatní poskytovatelé služeb

Zpracovatelé plateb a finanční instituce 

Organizace poskytující profesionální služby, mezi něž mohou patřit auditoři a právní kanceláře

Sociální sítě

Reklamní sítě
Státní identifikace – ta může zahrnovat číslo sociálního pojištění, číslo řidičského průkazu nebo identifikační číslo vydané státem, číslo pasu.

Provozovatelé sítí (pokud je vyžadován eKYC)

Organizace poskytující profesionální služby, mezi něž mohou patřit auditoři a právní kanceláře

 
Finanční informace – mohou zahrnovat číslo bankovního účtu, číslo kreditní karty, číslo debetní karty a další finanční informace.

Operační systémy a platformy

Zpracovatelé plateb a finanční instituce 

Organizace poskytující profesionální služby, mezi něž mohou patřit auditoři a právní kanceláře

 
Charakteristiky chráněných klasifikací – mohou zahrnovat věk, pohlaví, etnický původ, fyzické nebo mentální postižení atd.

Provozovatelé sítí (pokud je vyžadován eKYC)

Organizace poskytující profesionální služby, mezi něž mohou patřit auditoři a právní kanceláře

 
Obchodní informace – mohou zahrnovat informace o zakoupených, získaných nebo zvažovaných produktech nebo službách nebo jiné nákupní či spotřební historii nebo tendence.

Přidružené nebo dceřiné společnosti

Firemní partneři

Poskytovatelé datové analytiky

Poskytovatelé internetových služeb

Společní marketingoví partneři 

Operační systémy a platformy

Ostatní poskytovatelé služeb

Zpracovatelé plateb a finanční instituce 

Organizace poskytující profesionální služby, mezi něž mohou patřit auditoři a právní kanceláře

Sociální sítě

 
Informace o aktivitách na internetu nebo jiné elektronické síti. Mohou zahrnovat historii procházení, historii vyhledávání a informace o interakci jednotlivce s internetovou stránkou, aplikací nebo reklamou. Poskytovatelé datové analytiky Reklamní sítě
Údaje týkající se profese nebo zaměstnání

Přidružené nebo dceřiné společnosti

Firemní partneři

Operační systémy a platformy

Ostatní poskytovatelé služeb

Organizace poskytující profesionální služby, mezi něž mohou patřit auditoři a právní kanceláře

 
Neveřejné údaje o vzdělávání (jak jsou definovány v zákoně o rodinných právech na vzdělávání a ochraně soukromí)

Přidružené nebo dceřiné společnosti

Firemní partneři

Operační systémy a platformy

Ostatní poskytovatelé služeb

Organizace poskytující profesionální služby, mezi něž mohou patřit auditoři a právní kanceláře

 
Další kategorie osobních údajů popsané v kalifornském zákoně o záznamech zákazníků (kal. obč. zák., část 1798.80(e)) – to může zahrnovat podpis, fyzické charakteristiky nebo popis, číslo pojistné smlouvy.

Provozovatelé sítí (pokud je vyžadován eKYC)

Organizace poskytující profesionální služby, mezi něž mohou patřit auditoři a právní kanceláře

 

 

 • Zveřejnění citlivých údajů v Kalifornii. Shromažďujeme následující kategorie citlivých osobních údajů (jak jsou definovány v kalifornských zákonech): biometrické údaje, zeměpisná poloha, číslo sociálního pojištění nebo jiné státem vydané identifikační údaje, přihlašovací údaje k účtu, platební údaje. Tyto údaje jsou shromažďovány za účelem zpracování transakcí, dodržování zákonů, řízení našeho podnikání nebo poskytování služeb. Všimněte si, že tyto údaje nepoužíváme k žádným účelům, které nejsou uvedeny v kalifornském zákoně o ochraně soukromí, část 1798.121.

AIRGSM PTE. LTD.

Všechna práva vyhrazena

Jste připraveni vyzkoušet eSIM a změnit způsob, jakým se připojujete?

Stáhněte si aplikaci Airalo a nakupujte, spravujte a dobíjejte své eSIM kdykoli a odkudkoli!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Použijte získaný kredit.

Sdílením svého referenčního kódu s přáteli můžete získat kredity Airmoney v hodnotě USD $3.00.