Airalo | About Airalo image
Odpovědnost
Empatie
Autenticita
Iterace
Jsme strůjci vlastního smyslu

Jsme strůjci vlastního smyslu

Jsme strůjci vlastního smyslu

V Airalo sdílíme jeden společný základní cíl: ulevovat od bolesti a zvyšovat potěšení bližních, kteří chtějí být ve spojení po celém světě. Tento společný cíl si neustále opakujeme a na základě toho pak objevujeme a realizujeme své individuální ambice, aby naše životy byly i nadále co nejsmysluplnějším, nejproduktivnějším, nejprobádanějším a nejdůstojnějším směrem na cestě k osobní intelektuální a emoční vyspělosti.

Jsme efektivní

Jsme efektivní

Jsme efektivní

Den co den usilovně pracujeme na zjednodušování designu našich produktů a organizace, což je velmi komplexní proces. Abychom mohli bojovat s různými formami plýtvání a entropickými silami a byli schopní budovat rychlé, velké, ale přitom schopné, výrazné, a přitom ucelené Airalo, neustále vléváme do své práce život v podobě nových znalostí a dovedností.

Jsme podřízení sobě samým a světu

Jsme podřízení sobě samým a světu

Jsme podřízení sobě samým a světu

Každý člen týmu Airalo se v první řadě zodpovídá svému vnitřnímu supervizorovi a kritikovi. Vynikáme díky sebekontrole a zdravým rozpakům nad tím, kým jsme byli včera. Usilujeme o to, abychom práci na individuální úrovni odváděli tak, abychom ji mohli komukoli kdykoli odprezentovat. Zároveň si ale uvědomujeme, jak důležité je podvolit se užitečným ověřovacím mechanismům, přezkoumání, zpětné vazbě a kontrole.

Jednáme proaktivně

Jednáme proaktivně

Jednáme proaktivně

Své omezené síly a energii alokujeme na to, abychom klidně a aktivně sledovali vlastní cestu Airalo. Soustředíme se na budování světa kolem nás na základě naší agendy, místo abychom se nechali rozptylovat prací druhých, utápěli se v ní anebo na ni reagovali. Vyhýbáme se samolibosti a zároveň se vyvíjíme a nacházíme společnou řeč se vším ušlechtilým a smysluplně inovativním.

Motivujeme se v sobě, sklízíme navenek

Motivujeme se v sobě, sklízíme navenek

Motivujeme se v sobě, sklízíme navenek

Aby byl náš přínos dlouhodobý a trvalý, jednáme podle zásady, že vnější odměny se odvíjejí od víry ve vnitřní hodnotu zdokonalování našich služeb pro uživatele a členy týmu Airalo. Uznání a potlesk ostatních vnímáme jako jedno z kritérií přijetí naší práce, nikoli však jako skrytý motiv k instrumentalizaci našeho úsilí.

Práce v Airalo

Další informace o práci ve společnosti Airalo

O PRÁCI VE SPOLEČNOSTI AIRALO