Podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

Následující všeobecné podmínky se vztahují na všechny služby poskytované společností AIRGSM PTE. LTD. (dále jen Airalo) v souvislosti s přeprodejem předplacených karet eSIM.

Podmínky jsou uvedeny na webu www.airalo.com. Společnost Airalo může akceptovat variantní ustanovení pouze v případě výslovné písemné dohody.

2. POPIS SLUŽEB

2.1. PŘEPRODEJ eSIM

Společnost Airalo dále prodává předplacené eSIM karty. Zákazník se může zaregistrovat a koupit si eSIM karty na webu www.airalo.com anebo v aplikaci Airalo. Naše platby provozuje PAYPAL (https://paypal.com) a Stripe (https://stripe.com) s aliasem vaší kreditní karty (virtuální otisk kreditní karty).

2.2. REGISTRACE K POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB AIRALO

Pokud chce zákazník využívat služby AIRALO, musí souhlasit se všeobecnými podmínkami. Zákazník uvede přímo, nebo prostřednictvím zprostředkovatele poskytovatele služeb (hotel, cestovní kancelář...), v internetovém prohlížeči na www.airalo.com následující údaje: jméno, příjmení, adresa (fakturační adresa), e-mailová adresa

2.3. INTERAKCE S AIRALO

Společnost AIRALO vynaloží přiměřené úsilí, aby zákazníkovi poskytovala kvalitní služby. Společnost AIRALO však nezaručuje, že služba nebude přerušena, poskytnuta včas, bezpečná či bezporuchová.

2.4. INTERAKCE SE ZÁKAZNÍKEM

Při používání zařízení nebo služeb poskytovaných společností AIRALO se zákazník nesmí dopustit žádného jednání: které je zneužívající, nezákonné nebo podvodné, které způsobuje poškození nebo znehodnocení sítě. Pokud zákazník poruší své povinnosti podle tohoto oddílu 2.4, společnost AIRALO mu může pozastavit používání služby. Společnost AIRALO bude zákazníka o pozastavení informovat, jakmile to bude možné. Během jakéhokoli období pozastavení je zákazník povinen nadále platit veškeré poplatky splatné podle této smlouvy v souvislosti s pozastavenými službami.

2.5. KOMPATIBILITA ZAŘÍZENÍ

Zákazník je povinen zajistit, aby jeho zařízení bylo kompatibilní s eSIM a mělo odblokovanou síť. Při zaškrtnutí políčka „Mám zařízení s odblokovanou sítí kompatibilní s eSIM“, které umožňuje pokračování v nákupu, nese zákazník za uvedení těchto údajů odpovědnost. Kompatibilita zařízení může záviset na operátorovi a zemi původu, proto musí zákazník zkontrolovat seznam zařízení kompatibilních s eSIM uvedený při placení. Seznam zařízení kompatibilních s eSIM není vyčerpávající, takže mohou existovat nově oznámená zařízení kompatibilní s eSIM, která ještě nebyla přidána.

3. ZAHÁJENÍ, DÉLKA A UKONČENÍ SMLOUVY

Smlouva o poskytování služeb mezi společností AIRALO a zákazníkem začíná po dokončení objednávky na webu společnosti AIRALO https://www.airalo.com nebo prostřednictvím aplikace. Za aktivaci eSIM a potvrzení zásad pro aktivaci odpovídá zákazník. Smlouva bude ukončena v případě, že zákazník nemá aktivní datový balíček nebo vymazal eSIM ze zařízení.

4. POPLATKY A PLATBY

4.1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba za služby AIRALO probíhá prostřednictvím kreditní karty, PAYPALu, Google Pay a Apple Pay. Měnou platby jsou americké dolary ($). Transakce kreditní kartou bude zpracována a zabezpečena poskytovateli společnosti AIRALO, kterými jsou PAYPAL (https://paypal.com) a Stripe (https://stripe.com).

4.2. POPLATKY ZA POUŽÍVÁNÍ

4.2.1. Společnost AIRALO uvádí všechny poplatky včetně DPH, pokud není uvedeno jinak.

4.2.2. Zákazník není oprávněn započítávat své pohledávky proti pohledávkám společnosti AIRALO, s výjimkou případů, kdy jsou pohledávky zákazníka nesporné nebo byly potvrzeny pravomocným soudním rozhodnutím.

5. DORUČENÍ

Zakoupenou eSIM zákazník ihned uvidí v záložce „Moje eSIM“ na webu nebo v aplikaci. Po nákupu zákazník obdrží potvrzující e-mail. Veškeré informace pro instalaci eSIM budou k dispozici pouze v účtu uživatele služby Airalo.

6. ZÁSADY PRO VRÁCENÍ PENĚZ / STORNO / ZMĚNY

Zákazník má právo požádat o vrácení peněz nebo změnu, pokud eSIM nelze nainstalovat a používat z důvodu technického problému, jehož původcem je společnost AIRALO.

6.1. VRÁCENÍ PENĚZ A STORNO

6.1.1. ZÁSADY A POKYNY

6.1.2. Žádost o vrácení peněz lze podat do třiceti (30) dnů od data nákupu, pokud aktivace není možná ani na základě rozsáhlého řešení problému.

6.1.3. Pokud se eSIM již používá a vyskytne se problém, jehož původcem je společnost Airalo, a který nelze včas vyřešit, je možné vrátit peníze za zbývající data.

6.1.4. Spolupráce zákazníka na rychlém vyřešení problému je velmi žádoucí, protože jinak nemusí být náhrada poskytnuta.

6.1.5. Každý datový balíček má svoji vlastní dobu platnosti. Po uplynutí této doby platnosti se za zbývající data neposkytují žádné náhrady v jakékoli formě.

6.1.6. Kompenzace: Za poplatky za alternativní telefony, alternativní SIM karty, hotelové telefony nebo jiné poplatky, které nejsou přímo spojeny s účtem Airalo pro eSIM zákazníka, se nevracejí žádné peníze ani se neposkytuje žádná odměna. (Viz oddíl 7. ODPOVĚDNOST A ZÁRUKA v našich podmínkách).

6.1.7. Podvodné nákupy: Společnost Airalo si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli formu vrácení peněz, pokud se objeví jakýkoli důkaz o zneužití, porušení našich podmínek nebo jakýchkoli podvodných aktivitách, které jsou spojeny s používáním produktů a služeb společnosti Airalo.

6.1.7.1. Neoprávněné nákupy: Případ bude před vyřízením vrácení peněz předmětem šetření a schválení. Společnost Airalo si vyhrazuje právo pozastavit jakýkoli účet spojený s jakoukoli formou podvodné činnosti.

6.1.8. Náhodné nákupy: Jakmile si zákazníci nainstalují kartu eSIM, bude považována za používanou. Náhrady v jakékoli formě nebudou nabízeny.

6.1.9. Nesprávné vyúčtování: Pokud zákazník oprávněně a v dobré víře zpochybní fakturu nebo její část, oznámí to společnosti Airalo do 12 dnů od obdržení faktury a uvede podrobnosti o tom, proč je fakturovaná částka nesprávná, a pokud je to možné, uvede, jakou částku považuje zákazník za dlužnou. (Podrobnosti viz oddíl 4.2 POPLATKY ZA UŽÍVÁNÍ v podmínkách)

6.1.10. Výměna: eSIM zakoupené výhradně za kredit Airmoney získaný z poukazů lze vyměnit jen do 30 dnů od data nákupu.

6.1.11. Ostatní důvody: Pokud žádost o vrácení peněz nespadá pod výše uvedené důvody, prošetříme ji jednotlivě. Pokud bude vrácení peněz schváleno, může být účtován poplatek za zpracování. Maximální výše vráceného kreditu, o kterou může zákazník požádat, musí být stejná nebo nižší než celková částka, kterou zaplatil.

6.1.12. POUŽITÍ KREDITU AIRMONEY

6.1.12.1. Airmoney je systém kreditních odměn vytvořený výhradně pro společnost Airalo. 6.1.12.2. Zákazníci mohou při nákupu eSIM karet použít kredit Airmoney nebo platební kombinaci s kreditní kartou a PayPalem. 6.1.12.3. Veškeré nákupy provedené pomocí kreditu Airmoney budou vždy připsány na účet uživatele Airalo ve formě kreditu Airmoney.

6.1.12.4. Jakýkoli stávající kredit Airmoney na účtu není převoditelný na jinou formu kreditu.

6.1.12.5. Jakýkoli stávající kredit Airmoney na účtu není převoditelný na žádný jiný účet Airalo.

6.1.113. PROCES VRACENÍ PENĚZ

Pokud chcete požádat o vrácení peněz, kontaktujte tým podpory Airalo prostřednictvím stránky Kontaktujte nás nebo zašlete zprávu na adresu support@airalo.com. Upozorňujeme, že na vrácení peněz se vztahují výše uvedené zásady. V závislosti na povaze problému budou zákazníci požádáni o další informace na podporu své žádosti o vrácení peněz, jako jsou snímky obrazovky s nastavením zařízení v případě technických problémů nebo podrobnosti o tom, proč je fakturovaná částka nesprávná, a pokud je to možné, jakou částku zákazník považuje za dlužnou atd. Informace o vrácení peněz v souvislosti s technickými problémy naleznete v oddílu 6.1.2 téhož dokumentu. Zákazníci budou mít možnost vrátit peníze prostřednictvím původního způsobu platby (kreditní karta nebo PayPal) nebo jako peníze Airmoney vydané na jejich účty (viz bod 6.1.11 pro nákupy Airmoney) Vrácení peněz původním způsobem: Jakmile je vrácení peněz schváleno a vystaveno, může trvat 5–10 pracovních dnů, než se objeví na výpisu v závislosti na bance Kredit Airmoney: Kredity Airmoney budou připsány na příslušné účty okamžitě.

6.2. ZMĚNA

Datové balíčky eSIM od společnosti Airalo jsou nabízeny tak, jak jsou, a po jejich zakoupení nelze provádět žádné další úpravy ani přizpůsobení na základě individuálních požadavků.

7. ODPOVĚDNOST A ZÁRUKA

Společnost AIRALO neodpovídá za škody vzniklé v důsledku toho, že navrhovaná služba není nebo trvale není dostupná. Společnost AIRALO neposkytuje žádnou záruku stálé dostupnosti síťové služby. V případě jakýchkoli požadavků pište na e-mailovou adresu support@airalo.com.


Jste připraveni vyzkoušet eSIM a změnit způsob, jakým se připojujete?

Stáhněte si aplikaci Airalo a nakupujte, spravujte a dobíjejte své eSIM kdykoli a odkudkoli!

Použijte získaný kredit.

Sdílením svého referenčního kódu s přáteli můžete získat kredity Airmoney v hodnotě 3 USD.

Moje eSIM
Profil