Podmínky programu doporučení

Tento dokument stanoví podmínky, které se vztahují na všechny účty Airalo, které již existují nebo mohou být kdykoli v budoucnu otevřeny.

Program doporučení umožňuje registrovaným uživatelům Airalo získávat kredity, které lze uplatnit na jejich další nákupy na Airalo tím, že Airalo doporučí svým přátelům.


1. Přihláška/nárok

1.1 Doporučující osoba

Aby byl uživatel způsobilý pro účast v programu doporučení, musí si vytvořit nebo již mít účet na Airalo.

1.2 Doporučený přítel

Aby byl uživatel způsobilý pro tuto akci, musí být na Airalo nový a musí si na Airalo vytvořit účet pomocí referenčního kódu nebo jej použít při prvním nákupu u pokladny.


2. Postup při doporučování

2.1. Uživatel Airalo musí získat svůj jedinečný kód doporučení v sekci doporučení v aplikaci.

2.2. Uživatel Airalo („doporučující“) musí svůj jedinečný kód doporučení sdělit svému příteli („doporučený přítel“).

2.3. Doporučený přítel musí použít kódd oporučení při registraci a dokončení prvního nákupu.

2.4. Poté, co doporučený přítel úspěšně dokončí svůj první nákup, obdrží doporučující odměnu, která bude viditelná v sekci odměn za doporučení.


3. Podrobnosti o slevě pro doporučeného přítele

3.1. Doporučený přítel musí při registraci nebo při placení zadat kód doporučení.

3.2. Sleva bude uplatněna na jakýkoli nákup eSIM. Platí pouze pro první nákup.

3.3. Slevu za doporučení nelze kombinovat ani používat spolu s jinými akcemi.

3.4. Účastníci mohou být dle uvážení společnosti diskvalifikováni, pokud již uplatnili kód doporučení a využili této akce.


4. Podrobnosti o odměně pro doporučujícího

4.1. Doporučující obdrží odměnu v podobě kreditu za každého úspěšně doporučeného přítele.

4.2. Doporučující bude informován prostřednictvím push oznámení a e-mailu, když přítel provede svůj první nákup. Odměna se projeví v sekci odměny za doporučení.

4.3. Doporučující bude moci získaný kredit použít ve formě kreditů Airmoney u pokladny a zakoupit jakoukoli eSIM nebo dobíjecí balíček. Doporučující může tuto akci využít víckrát.

4.4. Kredit nelze kombinovat se slevou ani použít spolu s jinou akcí.

4.5. Kreditová odměna je nepřenosná, nepřevoditelná a neproplatitelná. 

4.6. Lze využít prostřednictvím aplikace Airalo nebo webu www.airalo.com.

4.7. Platnost / doba trvání: Na dobu neurčitou.


5. Zrušení/refundace

5.1. Společnost Airalo si vyhrazuje právo zrušit nebo upravit jakoukoli objednávku nebo zrušit využití této akce z níže uvedených důvodů:

5.2. Podezřelá nebo podvodná nákupní aktivita.

5.3. Zneužití propagační akce, včetně použití většího počtu účtů nebo většího počtu objednávek spojených se stejným zákazníkem nebo skupinou zákazníků.

5.4. Využívání slev ve zlé víře (včetně přeprodaných elektronických karet nebo využívání slev zákazníky, kteří nakupují produkty za účelem dalšího prodeje).


6. Standardní obchodní podmínky

6.1. Účastí v této kampani vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami a potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli a porozuměli jim.

6.2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit tyto podmínky anebo zrušit jakoukoli propagační akci v nejlepším zájmu společnosti.

6.3. Žádný z účastníků nemá právo napadnout jakékoli rozhodnutí pořadatele týkající se jakéhokoli aspektu kampaně nebo výkladu podmínek či určení, zda jsou přihlášky způsobilé. Rozhodnutí pořadatele je konečné a nebude s ním vedena žádná korespondence.

6.4. V případě sporu o totožnost účastníka si pořadatel vyhrazuje právo určit totožnost účastníka podle vlastního uvážení.

6.5. Veškeré náklady spojené s přístupem na propagační webové stránky nese účastník a závisí na použitém poskytovateli internetových služeb. Pořadatel není odpovědný za případnou náhradu nákladů vzniklých při zajištění účasti. V příslušných případech nebude poskytnuta žádná náhrada za náklady spojené s účastí.