Airalo | About Airalo image
Pagmamay-ari
Empatiya
Pagiging tunay
Iteration
Gawin ang kahulugan mo

Gawin ang kahulugan mo

Gawin ang kahulugan mo

Mayroon kaming pangunahin at karaniwang layunin sa Airalo: pag-alis sa hirap at pagpapalaki sa ginhawa ng mga kapwa tao na gustong kumonekta sa buong mundo. Sa pamamagitan ng tuluy-tuloy na pagdidiin ng magkakatulad na layuning ito, natutuklasan at nagagawa namin ang aming indibidwal na mga hangarin na ipagpatuloy ang mga buhay natin sa pinakamakahulugan, produktibo, nasuri, at marangal na paraan patungo sa mga direksyon ng personal na katalinuhan at emotional na pagkamay-gulang.

Manatiling lean

Manatiling lean

Manatiling lean

Nakikibahagi kami sa kumplikadong negosyo ng pagpapasimple sa disenyo ng aming produkto at organisasyon bawat araw. Para malabanan ang iba't ibang anyo ng pag-aaksaya at ang unti-unting pagkawala ng kaayusan at para bumuo ng mabilis pero sukat, malawak pero maganda, kakaiba pero kumpletong Airalo, patuloy naming ibinibigay ang buhay ng bagong kaalaman at mga kakayahan sa aming gawa.

Mag-ulat sa sarili at sa mundo

Mag-ulat sa sarili at sa mundo

Mag-ulat sa sarili at sa mundo

Pangunahing may pananagutan ang bawat miyembro ng Airalo team sa kanilang inner supervisor at kritiko. Nagiging mahusay kami sa pamamagitan ng self-monitoring at healthy embarrassment tungkol sa kung sino kami kahapon. Sinisikap naming gawin ang indibidwal naming gawain sa paraang maihaharap ito sa kaninuman anumang oras. Gayundin, kinikilala namin ang kahalagahan ng pagsunod namin sa mga nakakatulong na mekanismo ng mga check & balance, review, feedback, at kontrol.

Kumilos nang proactive

Kumilos nang proactive

Kumilos nang proactive

Inilalaan namin ang aming limitadong ahensya at enerhiya para kalmado at proactive na sundan ang sariling landas ng Airalo. Nakapokus kami sa pagbuo sa mundo sa paligid namin batay sa agenda namin kaysa sa malingat, malunod, o kumilos laban sa gawa ng iba. Iniiwasan namin ang pagiging pabaya at, gayundin, umangkop at hanapin ang mapagkakasunduan sa anumang bagay na mahusay at makahulugan.

Humimok nang natural, umani mula sa labas

Humimok nang natural, umani mula sa labas

Humimok nang natural, umani mula sa labas

Para gumawa ng pangmatagalang epekto, kumikilos kami nang may prinsipyong nakadepende ang hindi mahahalagang reward sa paniniwalang sa likas na halaga ng pagpapahusay sa aming serbisyo sa mga user at miyembro ng team ng Airalo. Alam namin na ang pag-apruba at pagpuri ng iba ay isa sa pamantayan sa pagiging katanggap-tanggap ng aming gawa pero hindi ang itinatagong motibo para gawin ang aming mga pagsisikap.

Pagtatrabaho sa Airalo

Alamin pa ang tungkol sa pagtatrabaho sa Airalo

TUNGKOL SA PAGTATRABAHO SA AIRALO