May eSIM ba para sa gusto kong bansa?

Napakamalamang na nasa amin ang eSIM na hinahanap mo! May coverage ang Airalo sa higit 200+ bansa, at rehiyon! Bisitahin ang aming home page o i-download ang Airalo app nang libre sa Apple App Store (iOS) o sa Google Play Store (Android) at ilagay ang gusto mong bansa para makakita ng listahan ng available na mga eSIM plan. Kung may mga tanong ka, huwag mag-atubiling kontakin ang support.

Mga nauugnay na tanong

Iba pang mga paksa

Kailangan pa rin ng tulong?

Kontakin kami at agad kang sasagutin ng aming customer support team.
Padalhan kami ng mensahe
Copyright Airalo © 2021
  • x