Paano ako mag-i-install ng Airalo eSIM nang direkta sa aking iOS device?

Hindi lahat ng iOS device ay eSIM-compatible, kaya magandang ideya na suriin kung sinusuportahan ng iyong device ang mga eSIM bago magsimula. Pakisundan ang mga hakbang sa article na ito para matingnan kung sinusuportahan ng iyong iOS device ang mga eSIM at naka-unlock sa carrier.

Kapag nakumpirma mo na na sinusuportahan ng iOS device mo ang mga eSIM at konektado ito sa isang stable na internet connection, puwede mong sundan ang mga hakbang na ito para mag-set up ng eSIM.

I. PAG-INSTALL

 1. BUKSAN ang Airalo app.
 2. PINDUTIN ang Mga eSIM ko.
 3. PINDUTIN ang eSIM na gusto mong i-install.
 4. PINDUTIN ang Tingnan ang mga Tagubilin.
 5. PINDUTIN ang Direkta.
 6. PINDUTIN ang I-install ang eSIM.

 7. PINDUTIN ang SUSUNOD para lumipat sa sunud-sunod na gabay.
 8. PINDUTIN ang Magpatuloy nang dalawang beses.
 9. MAGHINTAY nang ilang minuto para ma-activate ang eSIM mo.
 10. PINDUTIN ang Tapos na.

 11. MAGDAGDAG ng Label ng Cellular/Mobile Plan sa kai-install pa lang na eSIM.
 12. PINDUTIN ang Secondary.
 13. ILAGAY ang Airalo o ang iyong gustong label.
 14. PINDUTIN ang Tapos na.
 15. PINDUTIN ang Magpatuloy.

 16. PILIIN ang iyong Primary line para sa mga tawag at text message.
 17. PINDUTIN ang Magpatuloy.
 18. PILIIN ang iyong Primary line para sa iMessage at FaceTime.
 19. PINDUTIN ang Magpatuloy.
 20. PILIIN ang iyong Airalo eSIM para sa Cellular/Mobile Data.
 21. TIYAKING naka-off ang Pahintulutan ang Cellular Data Switching.
 22. PINDUTIN ang Magpatuloy.


Pagkatapos kumpletuhin ang mga hakbang na ito, may makikita kang kumpirmasyon na nai-install ang eSIM.

Kapag na-install na ang eSIM mo, sundan ang mga tagubilin sa page ng pag-install ng eSIM para matiyak ang tamang connectivity.

II. INA-ACCESS ANG DATA

 1. PUMUNTA sa Mga Setting.
 2. PUMUNTA sa Cellular o Mobile.

 3. PINDUTIN ang iyong eSIM.
 4. TIYAKIN na naka-enable ang eSIM. Kung hindi, i-toggle ang I-on ang Line na Ito.
 5. TINGNAN kung kailangan mong i-enable ang Data Roamingsa iyong device sa pamamagitan ng pagbukas sa Airalo app at pagtingin sa mga tagubilin sa eSIM mo.

 6. I-TOGGLE ON o OFF ang Data Roaming.
 7. BUMALIK sa Mga Setting ng Cellular o Mobile.
 8. PINDUTIN ang Cellular o Mobile Data at piliin ang iyong eSIM.

Awtomatiko dapat na kokonekta ang eSIM mo sa isang suportadong network ng mobile.

Puwede mo ring panoorin at sundan ang mga tagubilin sa direktang pag-install ng eSIM sa iOS sa video na ito:

Kung kailangan mo pa ng tulong, pakikontak ang aming support team, at ikasisiya naming tumulong.

Mas gusto ng ibang paraan ng pag-install? Puwede mong sundan ang ibang mga paraang ito ng pag-install:

Mga nauugnay na tanong

Iba pang mga paksa

Kailangan pa rin ng tulong?

Kontakin kami at agad kang sasagutin ng aming customer support team.
Padalhan kami ng mensahe
Copyright Airalo © 2024