Ilang eSIM ang puwede kong i-install?

May flexibility ang eSIM-compatible na mga devicepara mag-install ng maraming eSIM. Gayunpaman, depende sa model ng device, posibleng mag-iba ang bilang ng mga eSIM na puwede mong gawing active nang magkakasabay. Pinahihintulutan ng Dual Active Dual SIM standby na mga device ang maraming eSIM na ma-install sa anumang oras. Halimbawa, puwedeng mag-store ang mga iPhone sa pagitan ng lima hanggang 10 eSIM, pinahihintulutan naman ng Samsung Galaxy, Google Pixel, Huawei, at ibang mga Android device ang lima hanggang pitong eSIM. Gayunpaman, ang bilang ng mga eSIM na puwede mong gawing aktibo sa iyong device ay magbabago ayon sa model ng device.

For Dual SIM Dual Active (DSDA) devices, you can use Dual SIM with either two active eSIMs or a nano-SIM and an eSIM. These devices include the iPhone 13, Galaxy S24, Google Pixel 7 and newer iPhone, Galaxy, and Pixel devices.

Dual SIM Dual Standby (DSDS) devices feature Dual SIM with a nano-SIM and an eSIM, but you can only have one eSIM active at a time. These devices include iPhone 12 models, iPhone 11 models, iPhone XS, iPhone XS Max, and iPhone XR.

On most Android devices, only one eSIM can be active. Gayunpaman, sa Google Pixel 7 at mas bagong mga model, may kakayahang gamitin ang dalawang eSIM profile nang sabay kung pinapayagan ito ng carrier mo. Kung kailangan mo pa ng tulong, pakikontak ang aming support team, at ikasisiya naming tumulong.

Mga nauugnay na tanong

Iba pang mga paksa

Kailangan pa rin ng tulong?

Kontakin kami at agad kang sasagutin ng aming customer support team.
Padalhan kami ng mensahe
Copyright Airalo © 2021
  • x