Paano ko matitingnan ang kasalukuyang kong paggamit ng data?

Makikita mo ang kasalukuyan mong paggamit ng data saAiralo account at mga setting ng device.

 1. Buksan ang Airalo account mo
 2. Pumunta sa Aking Mga eSIM
 3. Piliin ang eSIM na gusto mong tingnan ang paggamit ng data
 4. Kung available, ipapakita ng data bar ang dami ng natitirang data na mayroon ka. Kung hindi, kakailanganin mong magpatuloy gaya ng sinasabi sa "PAGGAMIT NG DATA".

Sa iOS:

 1. Pumunta sa Mga Setting sa iyong device
 2. Pumunta sa Cellular/Mobile Data
 3. Makikita ang dami ng data na nagamit sa Current Period Roaming.

Puwede mo ring makita ang mga tagubilin sa website ng Apple dito.

Sa Android:

 1. Buksan ang app ng Mga Setting ng telepono mo.
 2. Pindutin ang Network at Internet 
 3. Pindutin ang Paggamit ng data o Mobile Network

Puwede mong makita ang iyong paggamit ng data sa Mobile. Kung may mga tanong ka, huwag magdalawang-isip na kontaking ang support.

Mga nauugnay na tanong

Iba pang mga paksa

Kailangan pa rin ng tulong?

Kontakin kami at agad kang sasagutin ng aming customer support team.
Padalhan kami ng mensahe
Copyright Airalo © 2021
 • x