Paano ko malalaman kung aling eSIM ang gumagamit ng data?

Ganito mo malalaman kung alin sa mga eSIM mo ang gumagamit ng data:

Sa iOS:

Para tingan kung aling eSIM ang pinili para sa data, pakisundan ang mga hakbang na ito: 

  1. Pumunta sa Mga Setting sa iyong device
  2. Pindutin ang Cellular o Mobile
  3. Pumunta sa Cellular Data para makita ang plan na ginamit para sa data

Kung marami kang eSIM na naka-install, ipapakita ng device mo ang mga available na plan hangga’t “naka-On” ang mga ito sa Mga Cellular Plan.

Sa mga Android device:

(Pakitandaan na posibleng mag-iba ang mga hakbang na ito depende sa device mo. Hindi angkop ang mga hakbang na ito sa mga Samsund device).

  1. Pumunta sa Mga Setting sa iyong device
  2. Pumunta sa Network at Internet
  3. Pumunta sa Mobile Network para mahanap ang mga aktibong plan

Kung marami kang eSIM na naka-install, tutukuyin ng device mo kung aling eSIM ang ginagamit sa pamamagitan ng pagpapakita ng label nito. Ang eSIM label mo ay ang palayaw na pinili mo para sa iyong eSIM noong ini-install ito.

Sa mga Samsung device: 

  1. Pumunta sa Mga Setting sa iyong device
  2. Pumunta sa Mga Koneksyon
  3. Pumunta sa SIM Card Manager
  4. Mag-scroll down at tingnan sa Gustong SIM card kung aling line ang napili sa Mobile Data.

Kung may mga tanong ka, huwag mag-atubiling kontakin ang support.

 

Mga nauugnay na tanong

Iba pang mga paksa

Kailangan pa rin ng tulong?

Kontakin kami at agad kang sasagutin ng aming customer support team.
Padalhan kami ng mensahe
Copyright Airalo © 2023